Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Waarom flexwerkers wél gelukkig zijn


Wie is er gelukkiger: de ‘loonslaaf’ of de flexwerker? Het antwoord laat zich raden. Maar wat heeft deze constatering, die wordt gevoed door Deloitte’s State of the state, voor consequenties? Ronald Meijers, CHRO/ Partner Leadership & Change bij Deloitte, geeft het antwoord.

In dienst of zelfstandig, that’s the question?

‘Of flexibel werken. Heel lang hebben we met z’n allen gedacht dat het goed is om als werkgever mensen in dienst te nemen en zekerheid te geven in ruil voor volgzaamheid. Dat is achterhaald. Nu zien we steeds meer constructies die uitgaan van gelijkwaardigheid en transparantie. Maar op dit front valt nog veel te leren. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat flexwerken vooral goed is voor werkgevers. Maar als je goede afspraken kunt maken, is het ook heel goed voor het individu om te flexwerken of zelfstandig te opereren.’

Dan worden we vanzelf gelukkig?

‘Er zijn natuurlijk mensen tegen wil en dank zzp’er geworden. Zij zijn niet gelukkig in die nieuwe, voor hen onzekere rol. Maar gemiddeld genomen is de zelfstandige gelukkiger en dat is ook wel logisch: als je meer controle hebt over je agenda, dan doet dat recht aan de menselijke behoefte aan autonomie. Die behoefte is fundamenteel en wordt in veel organisaties met voeten getreden. De zzp’er kan zijn werk-privé-balans beter regelen. Een afspraak met de dokter of het regelen van de kinderopvang levert doorgaans veel stress op als verwacht wordt dat je elke dag tussen negen en vijf op kantoor bent. Tijdstiponafhankelijk werken is onderdeel van het toenemen van geluk.’

Flexwerkers kunnen ook beter participeren?

‘Als je mensen meer ruimte geeft eigen initiatieven te ontplooien, dan grijpen ze die kans. Als jouw baas je het gevoel geeft dat jouw ideeën niet echt serieus worden genomen of niet worden gewaardeerd, dan is de wil om te participeren niet groot. Die ontmoediging neemt af als je als eigen baas weet dat het zin heeft om initiatief te nemen en te participeren.’

Wat adviseert u bedrijven te doen?

‘Dereguleer. Zorg dat onnuttige regeltjes en verplichtingen drastisch afnemen. Doe dat in fases en begin bij de meest irritante regeling. Laat je mensen stemmen om welke regel het dan gaat. Zo geef je een enorme impuls aan medewerkerstevredenheid. En geef managers meer ruimte binnen beleidskaders die breder worden gedefinieerd. Baseer het beleid op de autonomie van een goede leidinggevende. En drie: laat mensen leiding geven die daar zin in hebben en niet vooral uit zijn op status en carrière.’

En wat raadt u de werknemers aan?

‘Bij die termen gaat het al fout: werknemers en werkgevers. De een geeft, de ander neemt? Niet van deze tijd. Maar accepteer dat er minder geregeld wordt. Dat je minder zekerheid hebt – wat overigens vaak een schijnzekerheid is – en dat er minder voor je georganiseerd wordt. Word meer een master of your own destiny. Denk niet steeds: hier heb ik recht op. Want die rechten worden steeds zeldzamer. Pak de ruimte die er is, zorg dat je zelf aangeeft hoe en wat je wilt leren. Vernieuw je eigen werk en leer.’

Al was het alleen maar omdat de robots ons op de hielen zitten?

‘Daar moet je als organisatie mee bezig zijn, maar zeker ook als individu. Kijk wat op jouw werkgebied de ontwikkelingen zijn en ga na hoe groot de kans is dat de technologie dat werk gaat overnemen. Ga niet wachten tot het moment daar is. Zorg dat je in je werk met nieuwe problemen bezig bent waar je de oplossing nog niet van weet. Veel mensen leunen achterover en vallen iedereen aan die hun ‘zekerheden’ aanvalt. Dat werkt niet.’

Tot slot: niet elke loonslaaf kan flexwerker of zzp’er worden. Toch?

‘Loonslaven zijn slachtoffer van het systeem dat ze afhankelijk heeft gemaakt van werkgevers. Maar realiseer je dat er een andere tijd is aangebroken en dat slachtoffergedrag vooral je eigen geluk in de weg staat. Laat je informeren en inspireren door mensen om je heen die onzekerheid hebben omgezet in vrije ruimte. En jou op weg kunnen helpen.’

In de huidige tijd is er meer informatie beschikbaar dan ooit tevoren. En toch weten we daardoor niet altijd meer of begrijpen we zaken sneller en beter. In 2014 lanceerde Deloitte State of the State: een actuele data-analyse van ons land. Deloitte combineerde informatie uit openbare bronnen met nieuwe data analysetechnieken. Door wiskundige algoritmen op de data los te laten in combinatie met eigen expert-analyses ontstonden unieke, actuele inzichten op vijf verschillende thema’s: arbeidsmarkt, woningmarkt, zorg, fraude en onderwijs.