Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Van intuïtie naar data, dé uitdaging voor organisatiesVertrouw je bij het maken van complexe beslissingen op je gevoel? Geeft je intuïtie op belangrijke momenten vaak de doorslag? Dat klinkt mooi, maar het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Wie de concurrentieslag niet wil verliezen, gebruikt data analytics voor het nemen van besluiten op basis van feiten.

De inzet van data analytics is tegenwoordig meer een organisatorische dan een technologische uitdaging. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste bedrijven er nog niet klaar voor zijn. De redenen: te weinig betrokkenheid, onduidelijke strategie en het ontbreken van concrete doelstellingen. Terwijl het inzetten van data analytics bedrijven kan helpen bij het beantwoorden van cruciale vraagstukken, zoals voor personeelsplanning of voor het bepalen van de juiste marktstrategie.

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in een organisatie hun gedrag veranderen en op feiten gebaseerde inzichten gaan gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden en besluitvorming?”

Vaak wordt er vanaf het begin van een data analytics project te weinig rekening gehouden met de wensen en behoeften van eindgebruikers. Minstens zo belangrijk als een technisch goed werkende tool zijn zaken als gebruiksgemak, goede training en het helder beleggen van verantwoordelijkheden. De vraag is nu: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in een organisatie hun gedrag veranderen en op feiten gebaseerde inzichten gaan gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden en besluitvorming? En hoe krijgen zij vertrouwen in de nieuwe tools? Je kunt medewerkers ondersteunen bij deze verandering door het volgen van deze vier praktische tips.

Tip 1: Betrek de juiste medewerkers vanaf het begin bij het ontwerp

Er zijn tal van mogelijkheden om data te verzamelen, te analyseren en in te zetten als het om belangrijke besluiten binnen de organisatie gaat. Maar je bent als organisatie nergens als medewerkers deze mogelijkheden niet kunnen of willen benutten. De sociale aspecten zijn vaak onderbelicht en kunnen bepalend zijn bij het succesvol inzetten van data analytics. Zo is het belangrijk om medewerkers direct te betrekken bij het ontwerp, omdat het zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en een betere aansluiting op hun werkcontext. Door prototypes te gebruiken en geregeld met eindgebruikers te evalueren gaat het product binnen de organisatie meer leven en worden ontwerpfouten bovendien tijdig ontdekt.

Tip 2: Bepaal in welke mate jouw organisatie klaar is voor de verandering

Als veel beslissingen in jouw bedrijf tot nu toe gebaseerd waren op intuïtie, kan het introduceren van een nieuwe, op data gebaseerde werkwijze een grote verandering betekenen. In hoeverre is de organisatie daar klaar voor? Er bestaan nieuwe, innovatieve hulpmiddelen om dit in kaart te brengen en daarmee de juiste veranderaanpak te bepalen. Zoals de Change Adoption Profiler, waarmee je – ondersteund met data - inzicht krijgt in de houding van je mensen ten opzichte van verandering. Zo kun je mogelijke risico’s tijdig signaleren.

Tip 3: Herken en erken de verschillende reacties op de werkvloer

Als je een nieuwe tool lanceert kan de impact op verschillende groepen medewerkers enorm verschillen. De ene medewerker vindt de nieuwe mogelijkheden misschien geweldig, maar voor anderen is de nieuwe werkwijze verwarrend of zelfs bedreigend. Denk er daarom aan om in kaart te brengen wie er allemaal met de verandering te maken krijgen, zodat je het plan en de boodschap op hen kan afstemmen. Het uittekenen van een employee journey helpt om per medewerkergroep te bepalen hoe besluitvorming werkt en hiermee de toepassing van data analytics. Zo zal een verkoopmedewerker weer heel andere wensen en behoeften hebben dan de marketingmanager of IT-beheerder. Als je weet welke invloed de nieuw tool op jouw mensen heeft, dan kun je daar vanaf het begin rekening mee houden.

Tip 4: Voer een verandercampagne!

Het is de toon die de muziek maakt, wordt in Franse kringen wel geroepen. Zo is het ook met verandering. Je kunt als manager het besluit nemen dat dingen anders moeten, maar daar krijg je niemand warm mee. Uiteindelijk moeten de mensen om je heen er naar willen handelen. Visies moeten worden verkocht, de voordelen voor de verschillende groepen moeten helder zijn om mensen tot handelen aan te zetten. Het is van groot belang dat uw boodschap aansluit op de behoeften van alle groepen die ermee te maken krijgen.

Deloitte volgt de ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van Data Analytics op de voet en vertaalt deze naar kansen en concrete oplossingen voor haar klanten. Lees hier meer over data driven decision making. Wil je naar aanleiding van dit artikel van gedachten wisselen, neem dan contact op met Jorg Schalekamp, Marjolein Vlaming of Bart Manintveld.