Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Schoolgirls writing on blackboard

Taalachterstand digitaal opgelost


Bijna 1 op de 7 kinderen in Nederland heeft na het afronden van de basisschool een taalachterstand. Dat betekent dat ze in de brugklas vastlopen en vroegtijdig uitvallen omdat ze teksten niet kunnen lezen. En dan te bedenken dat het nog veel erger kan: in Bulgarije heeft 41% van de 15-jarigen een taalachterstand.

Leeruniek is een social enterprise die laaggeletterdheid wil helpen voorkomen. Een echte prijzenpakker: als start-up won het onder meer de NASA/Google-innovatieprijs. Founder Jelte de Jongh vertelt hoe dit alles voortkwam uit zijn uit de hand gelopen studieproject op de Amerikaanse universiteit MIT. ‘De professor zei: Use data-analysis to address a societal grand challenge; think big! En ik wist wat het moest worden: helpen voorkomen van taalachterstanden.’

Niet ‘toetsen’ maar ‘meten’

‘Om te maken dat alle kinderen vloeiend leren lezen en schrijven richt een basisschool zich op drie dingen: 1) tijdig signaleren welk kind een achterstand oploopt, 2) goed begrijpen wat zijn unieke uitdaging is en 3) de juiste extra steun op maat geven. Dat doen scholen nu vooral door veelvuldig te toetsen. Leeruniek doet het anders. Wij meten real time de vorderingen van leerlingen, door hun alledaagse werk dat ze op een laptop of tablet doen, te analyseren. Dit heet ‘literacy analytics’: het vertalen van leergegevens in zinvolle inzichten voor de school of ouder. Dus niet meer toetsen, maar meten. Scheelt kinderen een hoop ‘toets-stress’ en de leerkracht hoeft minder na te kijken.’

‘Voor de goeie orde: we stellen niet een diagnose als: Jantje is dyslectisch. Maar we geven inzicht waarom bijvoorbeeld een leerling de meervoudsregel maan-manen fout blijft doen. Bij het ene kind komt dat doordat het de regel van ‘klinkerverenkeling’ moeilijk vindt. Maar bij het andere doordat hij het verschil tussen de korte ‘a’ en lange ‘aa’ niet goed kan horen. Welke van de twee uitdagingen het is, maakt nogal een verschil voor de remediering in de klas.’

Een diagnose dyslexie wordt volgens De Jongh veelvuldig ten onrechte gesteld. ‘Vaak is een taalprobleem maar tijdelijk, en relatief makkelijk te verhelpen met de juiste extra aandacht. Daar wil Leeruniek bij helpen. Bovendien helpt onze tool ook bij het signaleren van de echt ernstige leerproblemen waar experts van buiten school het beste bij kunnen helpen.’

Eerste reactie van scholen

‘We hebben net de eerste pilot afgerond en de reacties vanuit de school waren erg positief. Ons team verwerkt nu alle feedback voor de volgende release. In januari gaat al weer een pilot van start. Hopelijk gaan we volgend schooljaar meteen beginnen met zo’n twintig scholen.’

‘Bij dit alles is privacy een belangrijk item. Veel mensen vinden dat onderwijs meer gepersonaliseerd moet worden en dat kan alleen maar door slim en verantwoord gebruik te maken van nieuwe onderwijstechnologie. Het is essentieel dat scholen zich beter bewust worden welke gegevens gevoelig zijn en welke niet. En hoe gegevens op een veilige manier kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerd leren. Dankzij onze samenwerking met de Fair Chance Foundation van Deloitte hebben wij toegang tot de beste privacy- en securityexperts. Wij hebben ook het geluk dat we privacy vanaf het begin kunnen inbouwen in ons systeem. Heel iets anders dan een traditionele onderwijsuitgever van boeken die nu ook ‘digitaal’ erbij doet.’

LINKS

Lees hier de presentatie van Leeruniek tijdens de TEDxEducation van 2013.

Leeruniek is een prijzenpakker. Zie hier de uitreiking van Google/NASA-prijs met de studiebeurs voor Singularity University in Silicon Valley dit voorjaar.

Goed onderwijs vergroot de kansen op een succesvolle toekomst. Helaas is zulk onderwijs niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Fair Chance Foundation van Deloitte biedt jongeren in achterstandssituaties een betere toekomst. De Foundation richt zich – samen met haar maatschappelijke partners - op het voorkomen van schooluitval en vergroot de arbeidsmarktperspectieven en kansen van jongeren. Stichting Leeruniek is een van deze partners. Hun innoverende aanpak ten aanzien van laaggeletterdheid sluit één op één aan bij de strategie van Deloitte en het helpen verbeteren van klantpresentaties door het toepassen van data analytics.