Sponsored content
Sponsored content

Klaar voor de kettingreactie

Nu is het nog redelijk onzichtbaar maar binnenkort is blockchain technologie niet meer weg te denken uit onze samenleving. En de verwachte impact is groot.


“Wat e-mail heeft gedaan voor het uitwisselen van informatie op afstand, gaat blockchain doen voor het uitwisselen van waarde op afstand”, zo vat Jacob Boersma, cyber security en blockchain expert binnen Deloitte, de impact van blockchain samen. “En net zoals je nu geen centrale partij als de post meer nodig hebt om een e-mail te versturen, heb je straks ook geen bank of overheid nodig om geld of eigendomsrechten uit te wisselen.”

Bitcoin is de eerste toepassing van deze nieuwe technologie. Bij early adopters is het systeem redelijk succesvol gebleken, vooral voor grensoverschrijdend betalingsverkeer waarvoor banken over het algemeen hoge kosten in rekening brengen.

Het systeem wordt aangestuurd en vormgegeven door gebruikers over de gehele wereld. Samen zorgen zij voor de efficiëntie en veiligheid van het systeem, door het digitale kasboek met alle transacties, de ‘blockchain’, met elkaar te delen; er is geen centrale partij nodig die Bitcoin beheert of reguleert.

Wel een huis, geen notaris

Geld overmaken zonder tussenkomst van een financiële instelling – dat is uiteraard een ontwikkeling die de banken goed in de gaten houden. Maar de financiële sector is niet de enige die door brede toepassing van blockchain technologie op zijn kop zal staan. Boersma: “Als je een huis koopt, staat het eigendom geregistreerd bij het Kadaster en zorgt een notaris voor de overdracht ervan, van verkoper naar koper. De blockchain zou de rol van het Kadaster kunnen vervangen. In dat geval zou de verkoper zelf het eigendom kunnen overdragen aan de koper; tussenkomst van een notaris is overbodig. Die heb je alleen aan het begin van de keten nodig om eenmalig te registreren van wie het pand op dat moment is. Daarna is de keten van eigendom volledig via de blockchain te traceren.”

Via een blockchain zijn alle transacties te volgen

Disruptie

Ook de commerciële sector zou de impact van blockchain snel kunnen merken. Neem een bedrijf als Uber, dat zelf voor disruptie van de taxibranche heeft gezorgd. Het platform waarop vraag en aanbod van mobiliteit wordt geregeld, wordt nu nog centraal beheerd door Uber. Maar via een blockchain zou het ook volledig decentraal kunnen worden geregeld. De chauffeur zou dan zelf met zijn klant een zogenoemde ‘smart contract’ kunnen aangaan: als de klant binnen een afgesproken tijd op een afgesproken locatie wordt gebracht (te bepalen met de GPS ontvanger van diens smartphone), volgt betaling van het afgesproken tarief. Door dit op te nemen in een blockchaintransactie, kan alles automatisch worden geregeld. Er is geen bedrijf nodig dat gebruikers beschermt tegen fraude, de administratie beheert of betalingen verricht. En Uber zoals we het nu kennen, wordt overbodig.

Natuurlijk zijn dit soort toepassingen op grote schaal nog even toekomstmuziek maar om Bill Gates te citeren: we overschatten wat er de komende twee jaar gaat gebeuren maar onderschatten de veranderingen over tien jaar tijd. Daarom experimenteren veel organisaties al met de vele mogelijkheden die blockchain biedt. Deloitte Nederland heeft bijvoorbeeld als proof of concept een blockchain applicatie ontwikkeld voor de consumentenmarkt, waarmee aankoop- en garantiebewijzen gemakkelijk kunnen worden opgeslagen. “De toepassing maakt gebruik van een bestaand kanaal – in dit geval een Chatbot op Facebook Messenger”, legt Boersma uit. “Dit vergroot de gebruiksvriendelijkheid van de app. Blockchain technologie is nu voor de meeste consumenten niet gemakkelijk te gebruiken of te begrijpen. Verpakken in een bekend gebruiksschil maakt het laagdrempeliger.“

Kantelpunt

In een wereld waarin er steeds meer gegevens over onszelf gedeeld worden, zou blockchain technologie oplossingen kunnen bieden om burgers meer grip te geven op de uitwisseling van hun data. Maar zo ver is het – helaas – nog niet. Boersma ziet twee belangrijke uitdagingen waarvoor een oplossing moet worden gevonden. “Ten eerste is er het spanningsveld tussen transparantie en vertrouwelijkheid van privégegevens. Via een blockchain zijn alle transacties te volgen maar niet iedereen moet alles kunnen volgen. De medische gegevens die ik deel met het ziekenhuis, hoeven mijn buurman of mijn werkgever niet te zien. Een ander belangrijk aspect is de veiligheid op langere termijn. Algoritmes moeten tijdig worden bijgewerkt om gegevens blijvend te beschermen, ook in de toekomst als er snellere computers en nog betere ‘kraak’ software bestaat.”

Maar volgens Boersma is de grootste beperkende factor niet de technologie, maar de gebruiker: “Als iemand een blockchain toepassing weet te bedenken die gebruikers als nuttig ervaren en die gemakkelijk te gebruiken is, dan kan het heel snel een enorme vlucht nemen. We staan op het kantelpunt – de vraag is alleen wanneer de kettingreactie begint.”

De potentie van blockchain technologie is groot, evenals de grote impact die het zal hebben op organisaties binnen de financiële, commerciële en publieke sector. Om die reden volgt Deloitte deze technologie nauwgezet en gaat samen met haar klanten co-creatie trajecten aan om in korte tijd blockchain toepassingen te ontwikkelen. Wil je meer weten over blockchain, kijk dan hier of neem contact op met Jacob Boersma.