Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Is de zorg klaar voor een tsunami aan data?Twee maanden na het GovLab-rapport Personalized Health – De zorg van morgen heeft Deloitte de grote impactdomeinen voor de ziekenhuizen in kaart gebracht. Dit, om de discussie nóg scherper te stellen. Want dat er een totale ommezwaai in de zorg komt is zeker, weet ook zorgadviseur en voormalig arts Hubert Friederich van Deloitte.

Vier gamechangers die het zorglandschap een ander aanzicht zullen geven


*Ga met je muis over de bolletjes heen om meer over deze vier gamechangers te lezen.

De patiënt krijgt steeds meer de regie

Door de groeiende hoeveelheid apps en wearables en de verbeterde toegang tot de eigen medische dossiers lijkt er sprake van een kentering. Deloitte verwacht dat het verzamelen van data over de eigen gezondheid explosief zal stijgen. Hubert Friederich: “Jonge mensen die zijn opgegroeid met de digitale middelen van nu accepteren geen dienstverleningsconcept uit de vorige eeuw. En het serviceconcept in ziekenhuizen is al dertig jaar hetzelfde, er is op dit punt niets veranderd. Terwijl je in andere sectoren, zoals de retail, bijna maandelijks nieuwe innovaties en improvements ziet. De zorg is inhoudelijke moderner en beter geworden, maar de dienstverlening draait al decennia stationair. De rol van de huisarts zal sterk veranderen als we straks een groot stuk van de diagnostiek en zelfmanagement bij de patiënt neerleggen. Dan is een belangrijke rol weggelegd voor huisartsen die op een vooruitstrevender manier hun werk doen en zeggen: hier heb je een docking station, stop je device met gegevens er maar in, dan gaan we de data gebruiken in het zorgproces. De dokter wordt veel meer een soort begeleider die de diagnose interpreteert en het behandelplan duidt.’

Data worden steeds belangrijker

Een andere belangrijke ontwikkeling is de artificial intelligence. De ‘Watson’ van IBM kan nu al accuratere diagnoses stellen dan de gemiddelde arts. Friederich verwacht op dit terrein een enorme impact. “Vooral op het gebied van datagebruik komt er een soort aardverschuiving. Elke vijf jaar wordt alle medische literatuur verdubbeld, dat zorgt voor een enorme berg informatie die steeds sneller wordt gegenereerd door de mensen die daar baat bij hebben. Tel daarbij op dat patiënten straks zichzelf gaan monitoren; wat gebeurt er met die enorme tsunami aan data? Onderzoekers zullen blij zijn met die grote hoeveelheid nieuwe data, waarmee zij hun studies mee kunnen verrijken. Hier liggen dus ook weer mooie kansen. Ook komen er nieuwe business concepten ten aanzien van data en nieuwe opslag. Bij dit alles moet uiteraard wel rekening gehouden worden met integriteit, de ethische discussie en vooral de privacy en beveiliging van deze gegevens.’

Alles op maat

Op basis van het onderzoek blijkt dat veel zorginstellingen vermoeden dat op de persoon afgestemde medicijnen en behandeling op basis van DNA-profiel de komende jaren veel impact zullen hebben op hun organisatie. En als we het toch over individual profiling hebben: komt er echt een onderhuidse chip die alles van het individu registreert? “Veel mensen hebben al dit soort devices op hun lichaam. Health freaks in bijvoorbeeld de sportbranche monitoren zichzelf 24/7. Als dat overwaait naar de rest van de bevolking, dan is de techniek daar klaar voor. Met de huidige instrumenten kan al veel en met de komende technologische ontwikkelingen nog meer. Je hebt ook al capsules die je kunt inslikken waarna je het hele darmkanaal kunt bekijken. Dit is al lang geen science fiction meer.’

De Uber van de zorg

Digitale zorgplatforms zijn de vierde gamechanger. Dergelijke platforms brengen vraag en aanbod bij elkaar, faciliteren informatiestromen en regisseren complete ketens. Deloitte verwacht dat deze platforms het zorglandschap ingrijpend kunnen veranderen. Uber in de taxibranche en Airbnb (reiswereld) groeiden binnen vijf jaar uit tot wereldspelers, die markten op hun kant hebben gezet. In dit kader is het volgens Friederich van belang dat ziekenhuizen hun dienstverlenersconcept aanpassen, wat hotels en banken allang hebben gedaan en waar de Ubers van deze wereld mee geboren zijn. ‘Dan hebben we het over consumers excellence. De beste beleving geven. Ziekenhuizen zijn op dit punt echt achtergebleven waar wachttijden eerder regel dan uitzondering zijn. De zorg moet costumer friendly worden.’

Wordt de toekomst onderschat?

De helft van de ondervraagden van het onderzoek acht de eigen organisatie niet wendbaar genoeg voor de toekomstige veranderingen. Maar wie nu de consequenties op de agenda zet en een inspirerende visie ontwikkelt voor de komende tien jaar, is beter voorbereid. En dan gaat het ook over de financiën. “Veel ziekenhuizen zijn oversized omdat door de nieuwe ontwikkelingen de benuttingsgraad afneemt”, aldus Friederich. “Dat kapitaal moet snel worden afgebouwd.” Daar komt bij dat er veel omzetverlies dreigt zodra de zorgketen wordt opgeknipt. De zorg is nu nog grotendeels een full service concept. Bijna alles wordt door het ziekenhuis gedaan. In de toekomst is de patiënt de regisseur van de keten en zal meer partijen kunnen betrekken. Kortom, het behoud van de patiënt is geen zekerheid meer en daar moeten ziekenhuizen zich ook op voorbereiden.”

Het rapport Personalized Health – De zorg van morgen is onderdeel van Govlab. Govlab – een initiatief van Deloitte - brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties nieuwe oplossingsrichtingen voor belangrijke maatschappelijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie. Wil je naar aanleiding van dit artikel verder praten met Hubert, neem dan contact met hem op. Wil me meer lezen over de impact van deze ontwikkelingen op jouw privacy, lees dan dit artikel dat eerder verschenen is.