Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Innoveren kun je leren. En je medewerkers ook


Vorige week was de crème de la crème van Silicon Valley in Nederland, om te vertellen hoe belangrijk het is dat Nederlandse ondernemers meedoen met alle technologische vooruitgang. Doen ze dat niet, dan lopen ze een achterstand op die ze nooit meer inhalen. Maar hoe doe je dat nou, innoveren als traditioneel bedrijf? En hoe krijg je je medewerkers zo ver?

Les 1: geef medewerkers de ruimte

Stimuleer vernieuwing bij je medewerkers en geef ze daar voldoende tijd en vrijheid voor. Heb je je bedrijfsproces zo ingeregeld dat mensen worden afgerekend op hun declarabele uren, dan is er geen ruimte voor vernieuwing. Parttime innoveren bestaat namelijk niet.

Les 2: de raad van bestuur of CEO moet volledig achter het innovatieproces staan

Er moet echte toewijding zijn, in woorden én daden. Bijvoorbeeld door de vernieuwing in de strategie op te nemen. Of door een aparte bv op te richten die geheel gewijd is aan innovatie, met een eigen budget.

Les 3: werk samen met anderen, buíten je eigen bedrijf

Ook al neem je honderd man aan, je hebt nooit alle kennis in eigen huis. Door partnerships aan te gaan met externe partijen, bijvoorbeeld via crowdsourcing, voeg je voor elk vraagstuk de juiste knowhow toe aan de kennis van je eigen medewerkers.

Les 4: structureer het vernieuwingsproces

Zorg dat mensen ergens terechtkunnen met hun ideeën. Geen ideeënbus op de gang, maar een innovatiemanager of -afdeling die die ideeën oppakt en ermee aan de slag gaat.

Les 5: creëer een aparte eenheid die verantwoordelijk is voor de innovatie

Niemand zit op verandering te wachten. Zeker niet als het – en dat moment komt vroeg of laat – ten koste gaat van banen. Bijvoorbeeld omdat je een softwaretool ontwikkelt die een deel van de medewerkers overbodig maakt. De softwaretool is oneindig schaalbaar en garandeert het bestaansrecht van de organisatie op lange termijn, maar mensen zien alleen de korte termijn: ze verliezen hun baan. Dat levert weerstand op. Daarom is er binnen het bedrijf een bevoegde entiteit nodig om die veranderingen toch door te voeren.

Innovatie bij Deloitte

Tal van sprekers uit Silicon Valley waren in Nederland voor de Singularity University Summit Europe. Deloitte is innovatiepartner van de Singularity University, omdat de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën de wereld radicaal verandert. Geen bedrijf of organisatie kan om de gevolgen van de verregaande digitalisering en informatisering heen. Daarom konden 1500 Deloitte-medewerkers zich vorige week laten bijpraten door de sprekers van Singularity University. Op de agenda stond de explosieve groei van technologieën, zoals robotics, 3D-printen en artificial intelligence. Niet alleen interessante, maar ook noodzakelijke kennis, aangezien Deloitte technologische vernieuwing ziet als groeigebied voor de organisatie. Met name cyber security, data analytics en digital zijn daarin belangrijke pijlers.