Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Hoe verleid je met data?Geavanceerde algoritmes, het koppelen van verschillende datasets en statistiek: het is geen dagelijkse kost voor de gemiddelde manager. Er blijkt zelfs een behoorlijke drempel te zijn om met data analytics aan de slag te gaan, ondanks dat het nut ervan bewezen is. Nadieh Bremer, winnaar van de Visualizing Urban Expansion challenge vertelt hoe visualisaties het begrip van data kunnen vergroten.

Wat zien we in jouw prijswinnende ontwerp over verstedelijking in Zuid-Oost-Azië?

‘De Wereldbank schreef onlangs een lijvig rapport over urbanisatie, een zeer belangrijk en complex thema. Omdat het onderzoek geen uitsluitsel gaf over de manier waarop die snelle ontwikkeling het beste in goede banen te leiden is, luidde de opdracht: “Vertaal de dataset op zo’n manier dat beleidsmakers ervan overtuigd raken dat meer onderzoek vereist is”. Door de onderliggende data visueel te maken, komt de enorme impact van urbanisatie een stuk sterker over dan als lap tekst. Met behulp van composities, kleuren en ontwerpelementen probeer je het geheel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het gaat er in eerste instantie om dat je de aandacht trekt en de bereidheid kweekt zodat een toeschouwer de informatie wìl begrijpen. Lang niet alle visualisaties hoeven in één oogopslag te begrijpen zijn.’

Een visualisatie moet verleiden?

‘Ja, want onze hersenen zijn zeer visueel ingesteld. High density-visualisaties, met veel elementen, moeten in de eerste plaats intrigerend zijn; naarmate je langer kijkt, volgen er meer inzichten. Let wel op dat een visualisatie niet inlevert op de begrijpelijkheid. Aantrekkelijkheid betekent dus niet “meer poespas toevoegen”, maar zit in de elegantie van het ontwerp, het juiste kleurenpalet, het weglaten van nutteloze elementen en interessante datakeuze.’

Wat is het voordeel van een goede visualisatie voor organisaties?

‘In het bedrijfsleven wordt vaak projectmatig gewerkt. Als er een resultaat moet worden overgebracht aan een klant – die vaak geen expert is – dan komt dat in visualisaties veel beter over: hij snapt het sneller, maakt het eigen, onthoudt het beter en kan er uiteindelijk meer mee.
Bovendien geldt dat je voor een goede visualisatie langer stil hebt gestaan bij een resultaat. Eerst denk je: “Wat betekent dit eigenlijk?” En daarna: “Hoe kan ik dit visualiseren?” Dat is een groot voordeel voor de kwaliteit van de resultaten van onze eigen analytics-afdeling, waar zeer complexe logaritmes gebruikt worden om voorspellingen te doen.’

Ontdek je ook echt nieuwe dingen door een goede visualisatie?

‘Oh zeker. Visualisatie is niet alleen van belang bij eindrapportage; ook tijdens de exploratie van de gegevens kan het behulpzaam zijn. Mensen zijn heel goed in het herkennen van patronen. Het is een van de enige taken die wij vooralsnog beter kunnen dan computers. Als je tussentijdse visualisaties maakt, dan zie je goed hoe de data er echt bij staat; leveren je analyses correcte data op? Zijn er al interessante correlaties te vinden? Het beste is om een soort routine te ontwikkelen, waarbij je dit geregeld doet.’

Welke stappen zet je, voordat je tot een goede visualisatie komt?

‘Het belangrijkste is om te weten welk inzicht je het publiek wilt geven – wat is het einddoel van de visualisatie? Daarna ga je kijken naar de beschikbaarheid van de data en de manier waarop je dat kan vormgeven. Hiervoor maak je meerdere schetsen, die je bespreekt met collega’s, waarna je de beste kiest en uitwerkt.’

Zijn er geen nadelen?

‘Visualisaties kunnen misbruikt worden om mensen op het verkeerde been te zetten. Daar moet je heel scherp op zijn. Zo zou je een bar chart in plaats van bij nul, bij honderd kunnen laten beginnen, zodat een verschil tussen 105 en 115 veel groter lijkt. Als ik dat zie, begint het bij mij echt te kriebelen.’

 Nadieh Bremer werk als data scientist bij Deloitte Nederland en is gespecialiseerd in datavisualisatie. Zij helpt bedrijven bij het vergroten van hun inzicht door gebruik te maken van o.a. segmentaties, voorspellingsmodellen en de juiste visualisaties. Wil jij naar aanleiding van dit artikel van gedachten wisselen met Nadieh? Neem dan contact met haar op.