Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Het nieuwe DigiD heet Idensys. Maar wordt dat wel wat?Vanaf 2017 kunnen burgers zoveel mogelijk overheidsdiensten online regelen. Veel meer dus dan nu al het geval is. Voor Digitaal 2017, want zo heet het programma, hebben we onder andere een nieuw inlogsysteem nodig. De vraag is: komt dat systeem op tijd? Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé en IDnextplatform-oprichter Robert Garskamp zijn daar niet zo zeker van.

Burgers die nu iets te regelen hebben met de overheid, identificeren zich met DigiD. Prima, maar dat systeem zit aan de grenzen van bruikbaarheid en veiligheid. Inloggen met alleen een inlognaam en een wachtwoord – eventueel bevestigd per sms – is niet meer hackproof. Er is dus een nieuw manier van authenticatie nodig. Oftewel, bewijzen dat je bent wie je bent. De naam is er al: Idensys. Maar hoe het precies gaat werken, is nog niet besloten. Duidelijk is wel dat het aan betrouwbaarheidsniveau 3 of 4 moet voldoen. Ter vergelijking: DigiD zit op niveau 1 of, in geval van de sms-bevestiging, niveau 2. Inloggen via Idensys zou bijvoorbeeld kunnen met behulp van je paspoort of rijbewijs, maar ook via een smartcard.

Tien flessen wijn

VVD-Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé, die onder andere Overheid & ICT in haar portefeuille heeft, vindt dat er sowieso een publiek middel – inloggen met behulp van je paspoort of rijbewijs – moet komen en mogelijk daarnaast een net zo betrouwbaar middel dat door private partijen is ontwikkeld. “De private methode kan dienen als back-up”, zegt De Caluwé. “Je kunt daarbij inderdaad denken aan een bankpas, maar ook aan een app.” Zowel de publieke als de private methode moet in elk geval voldoen aan hoge veiligheidseisen. Daarnaast moet de privacy van burgers zijn gewaarborgd. De Caluwé: “Stel dat een slijter gebruikmaakt van het digitale inlogmiddel, dan moet de burger ervan op aan kunnen dat zijn verzekeraar niet te weten komt dat die burger bij wijze van spreken wekelijks tien flessen wijn bij de slijter koopt.”

“Het moet gemakkelijker worden voor de burger en zoals het er nu voor staat, heb ik de indruk dat het alleen maar ingewikkelder wordt”

Alleen maar ingewikkelder

In september vond een eID event plaats over digitale identiteiten, zoals Idensys, georganiseerd door het IDnextplatform. Die organisatie is opgericht door Robert Garskamp en in het bestuur zitten diverse digital identity- en ICT-experts, onder andere Nick Smaling van Deloitte. “Publieke en private partijen hebben met elkaar gedebatteerd over Idensys en ieders rol daarin”, vertelt Garskamp. Hij ziet nog wel wat struikelblokken als het gaat om een succesvol Idensys. “Het moet gemakkelijker worden voor de burger en zoals het er nu voor staat, heb ik de indruk dat het alleen maar ingewikkelder wordt. Ook over de planning heb ik mijn twijfels. Het is tijd om knopen door te hakken, de tijd van praten is klaar.”

Onder de kerstboom

De Caluwé deelt Garskamps planningszorgen. “Eind 2015 start de overheid een pilot om diverse middelen te testen. Aan die pilot doen ook bedrijven mee, met eigen financiële middelen. Ik vind dat we vooraf – en niet achteraf – duidelijke evaluatiecriteria moeten bepalen, zodat die bedrijven een eerlijke kans krijgen. Eind november hebben we een debat met minister Plasterk over de criteria. Na het debat zijn er dus nog maar drie weken – want de vierde week van december zitten we allemaal onder de kerstboom – voor de laatste voorbereidingen van die pilot. Stel dat die criteria nog wijzigen of we vinden dat ze nog niet scherp genoeg zijn … dat kost allemaal tijd. Die we niet hebben.”

Online én offline

Als er geen planningstechnische kinken in kabels komen, zeggen we in 2017 ons DigiD-account vaarwel en loggen we vanaf dat moment bij de overheid in met Idensys. Dankzij Digitaal 2017 kunnen we veel meer overheidszaken – veilig – online regelen. Maar, zo benadrukken Garskamp en De Caluwé, de offline overheid, het loket, blijft bestaan. “Idensys en Digitaal 2017 moeten geen afbreuk doen aan het sociale aspect”, zegt Garskamp. De Caluwé valt hem bij. “Ten eerste kún je sommige zaken simpelweg niet online regelen en ten tweede zullen er altijd mensen zijn die niet met die digitale middelen kunnen omgaan. Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld in de wijken initiatieven ontstaan om die mensen te helpen met hun digitale contacten met de overheid. Ook voor die mensen is de overheid er.”


Het IDnextplatform deed een straatonderzoek naar burgers en hun digitale contact met de overheid.

Deloitte volgt de ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van Digitale Identiteiten op de voet. Er wordt samengewerkt met diverse externe experts op dit vlak. Wil jij hierover van gedachten wisselen, dat kan door contact op te nemen met Nick Smaling.