Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Diversiteit: niet omdat het moet, maar omdat het werkt

Diversiteit en inclusie. Het zijn – om het zachtjes uit te drukken – nogal actuele onderwerpen in de samenleving. De afgelopen decennia is er in het bedrijfsleven ook flink wat veranderd op het gebied van diversiteit. Tijd om de voordelen van diversiteit binnen teams te benadrukken, aan de hand van twee voorbeelden.

Die voorbeelden zijn er namelijk te over, óók bij Deloitte, dat stap voor stap een minder witte-mannen-van-rond-de-dertig-bedrijf wordt. Deloitte wil namelijk dat de organisatie een afspiegeling is van de samenleving. Net als de maatschappij zelf zijn klanten van Deloitte immers divers. De klant wil zich kunnen identificeren met de persoon tegenover zich. Daarom is diversiteit belangrijk. Niet alleen met het oog op klanten trouwens, maar zeker ook met het oog op medewerkers. Zij willen zich immers thuis voelen bij hun werkgever. Dat betekent verschillen accepteren, drempels wegnemen en zorgen dat medewerkers kunnen groeien op basis van kwaliteit en prestaties.

Voorbeeld 1: Vijftien nationaliteiten weten meer dan één

Het Cyber Operations team van Deloitte telt 65 mensen met in totaal 15 verschillende nationaliteiten. Nederland, Australië, Egypte, India, Spanje, Tsjechië, Frankrijk, België, Engeland, Turkije; paspoorten uit alle windstreken komen voorbij. “We plukken op meerdere vlakken de vruchten van die diversiteit”, vertelt teamlead Tom Schuurmans. “Op onze afdeling ten eerste, maar ook voor de Deloitte-organisatie als geheel. En uiteraard voor onze klanten.” De medewerkers bekijken klantvragen immers door hun eigen bril, met hun eigen cultuur en eigen normen en waarden. “Daardoor begrijpen we de lokale markt. En dat helpt enorm in de samenwerking met bijvoorbeeld een Tsjechische bank. Dan schakelt het net wat lekkerder als we, dankzij onze Tsjechische collega in het team, de juiste snaren raken, omdat we weten hoe Tsjechen communiceren.”

In Nederland is er nog steeds een tekort aan security-experts

Ook internationaal profiteert Deloitte van de vele talen en culturen bij het Cyber Operations team. Net als andere organisaties werkt Deloitte Nederland samen met diverse landenvestigingen. “Deloitte-vestigingen uit andere landen benaderen ons zeer geregeld, vanwege onze expertise én onze vele nationaliteiten. In het team zitten drie Indiërs. Hierdoor kunnen we de samenwerking met onze collega’s in India goed stroomlijnen.”

Schuurmans schudt nog een voordeel uit zijn mouw voor de afdeling zelf. “Ons netwerk. Om aan de groeiende vraag naar security-experts te voldoen, is het van belang dat we ons team uitbreiden. In Nederland is er nog steeds een tekort aan security-experts als je kijkt naar wie er momenteel afstudeert. Een Turkse medewerker in ons team in Amsterdam heeft goede contacten op de Turkse universiteit waar hij zijn opleiding heeft gevolgd. Recent hebben we een student van die universiteit aangenomen. Dat was zonder dat netwerk niet gelukt.”

Niet alleen op het diversiteitslijstje scoort Schuurmans’ afdeling hoog. Ook als het gaat om ‘anders-dan-anders-collega’s’ heeft hij voorbeelden paraat. “Via een speciaal bureau krijgen we geregeld kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij lopen eerst stage bij ons en als dat goed verloopt, bieden we een arbeidscontract aan. Zij vormen een waardevolle aanvulling binnen het team. Ook hebben we medewerkers met een – hoe zal ik het noemen – minder standaard opleidingspad. Zij hebben niet het geijkte traject doorlopen, maar op een andere wijze hun kennis aaneen geregen. Stuk voor stuk staan ze hun mannetje.”

Voorbeeld 2: Gamma + bèta = de juiste verandering

De wereld verandert en bedrijven moeten mee. Zo’n koerswijziging gaat niet altijd zonder slag of stoot. Immers, over het algemeen houden mensen niet van verandering. Maar áls het dan per se anders moet, vindt de een dat gemakkelijker dan de ander. “Sommigen willen graag een voortrekkersrol, terwijl anderen juist liever afwachten en wat meer begeleiding nodig hebben”, zegt Marjolein Vlaming, manager bij Human Capital. Ondanks die verschillen wordt toch vaak op elke medewerker dezelfde aanpak losgelaten op weg naar die koerswijziging. Het resultaat laat zich raden: veranderprogramma’s verlopen moeizaam, hebben niet de gewenste uitkomst of lopen vertraging op. Zonde dus.

Deloitte besloot het daarom over een andere boeg te gooien en ontwikkelde de Change Adoption Profiler. “Deze op wetenschap en data gebaseerde tool onderzoekt hoe elke medewerker zal reageren op een verandering, nog voordat die verandering heeft plaatsgevonden”, vertelt Vlaming, een van de drijvende krachten achter de tool. “We kennen elke medewerker een veranderprofiel toe, op basis van data. De ene medewerker heeft namelijk misschien genoeg aan een nieuwsbrief, terwijl een ander juist gebaat kan zijn bij een meer persoonlijke benadering, zoals een workshop. Niet one size fits all dus, maar een maatwerkaanpak, op basis van persoonlijkheid en diversiteit. Met de Change Adoption Profiler kunnen we klanten heel gericht helpen en adviseren.”

Niet one size fits all dus, maar een maatwerkaanpak, op basis van persoonlijkheid en diversiteit

Het team achter deze ‘diversiteitstool’ is zelf ook niet bepaald een eenheidsworst te noemen. Daar waar Marjolein Vlaming een gamma-achtergrond heeft in de psychologie, met bijbehorende kennis over soft skills en de menselijke kant, is collega en senior consultant Sjors Broersen juist van de bètakant: gepromoveerd in Sterrenkunde en als een vis in het water als het gaat om data-analyse. “Zonder elkaar hadden we dit nooit kunnen realiseren”, zegt Broersen. “De tool is een optimale combinatie van gamma – de mens en zijn karakter – en bèta: cijfers en data.” Ook op persoonlijk vlak heeft Broersen profijt gehad van de samenwerking. “Ik ben de menselijke kant meer gaan waarderen. Een valkuil van data is dat je je blindstaart op cijfers, terwijl er mensen achter zitten. Daar ben ik me nu meer van bewust.”

In november besteedde Deloitte speciale aandacht aan diversiteit en inclusie. Een onderwerp dat bovenaan de prioriteitenlijst staat, omdat Deloitte wil dat alle medewerkers zichzelf kunnen zijn en gelooft dat juist het bundelen van verschillen, toegevoegde waarde en kansen creëert. Omdat dit altijd beter kan worden medewerkers uitgenodigd om mee te praten over diversiteit en inclusie. Door middel van workshops, events en persoonlijke verhalen van medewerkers wil Deloitte meer bewustwording creëren rondom het onderwerp. Bekijk de Diversity & Inclusion boodschap van Deloitte op werkenbijdeloitte.nl/diversity-inclusion