Sponsored content
Sponsored content

De toekomst van mobiliteit is Smart

Zelfrijdende vervoersmiddelen zoals  auto’s die communiceren met de verkeerslichten, hun omgeving aftasten met sensoren, onderling verbonden worden door het internet en door automobilisten worden gedeeld om het wegennetwerk nog efficiënter en veiliger te gebruiken. Het klinkt misschien nog als science fiction maar de experts weten het zeker: Smart Traffic wordt de komende jaren de norm.


Minder verkeersongevallen

Uit onderzoek blijkt, aldus Aon, makelaar in assurantiën en risico adviseurs, dat 92% van alle verkeersongevallen worden veroorzaakt door de bestuurder. Al die ongevallen samen vertalen zich in hoge maatschappelijke kosten: in 2009 was dat 12,5 miljard euro. De invoering van de zelfrijdende auto zou het aantal verkeersongevallen met minimaal 30% kunnen verminderen. Mede daarom zet de auto-industrie fors in op de ontwikkeling van (semi-) autonoom autorijden. Veel van de benodigde technologie is er al, zoals adaptive cruise control (ACC)– waarbij auto’s onderling communiceren om de juiste afstand te houden – en automatic emergency braking system (AEBS), waarbij een auto zelfstandig remt mocht de bestuurder afgeleid zijn. Het zal de komende jaren wel verder verfijnd en breder uitgerold moeten worden voordat de zelfrijdende auto definitief zijn intrede maakt op de openbare weg. Voor 2020 verwacht Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon al dat de bestuurder net als in een vliegtuig een operator wordt. “De bestuurder wordt straks door de auto veilig door het verkeer geloodst. Wet– en regelgeving sluiten hier echter nog niet op aan. Ook vraagt autonoom rijden om andere verzekeringsoplossingen.”

‘De invoering van de zelfrijdende auto zou het aantal verkeersongevallen met 90% kunnen verminderen’ – Evert-Jeen van der Meer, Aon

Internet of Things

Daarbij zullen auto’s niet alleen onderling maar ook met hun omgeving en andere elektronische devices communiceren. Zij worden onderdeel van het zogeheten Internet of Things. Er zal daarom steeds meer informatie van en naar auto’s worden gestuurd, volgens Tom Westendorp, Product Marketing Manager bij TOMTOM Automotive. Naast de gebruikelijke locatiebepaling zal de auto deze informatie ook gebruiken om veilig en duurzaam te kunnen rijden. “De kaarten voor zelfrijdende auto’s, die nu al geproduceerd worden zodat autofabrikanten kunnen testen, zijn nauwkeuriger, meer gedetailleerd en bevatten meer lagen. Hierdoor kan een auto exact bepalen waar op de weg hij zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan het communiceren met verkeerslichten voor een betere verkeersdoorstroming en het communiceren met andere auto’s om een file tijdig te herkennen en de snelheid aan te kunnen passen”, aldus Westendorp.

Dat heeft ook gevolgen voor hoe (lokale) overheden de infrastructuur inrichten, aldus Judith Boelhouwers, Senior Planoloog bij gemeente Rotterdam. “Je kunt je gaan afvragen: wie verzamelt de informatie? Blijven we, bijvoorbeeld, als overheid hoge investeringen doen in soms storingsgevoelige lussen in en camera’s langs de weg om de verkeersdoorstroming te meten of gaan we samenwerken met marktpartijen die real-time data vanuit de auto’s bundelen? In de komende jaren zullen die keuzes moeten worden gemaakt.”

Smart Traffic Cartoons by NRC.BC

Bron: Gustavo Garcia

Duurzaam

De revolutie in hoe we ons verplaatsen van A naar B zal niet alleen impact hebben op onze voertuigen, maar op veel aspecten van ons dagelijks leven. Als auto’s zelfstandig naar huis kunnen rijden, hebben we veel minder parkeerplaatsen nodig in de stad. Ook zouden woonwijken groener kunnen worden omdat auto’s niet langer voor de deur hoeven te staan. En zal de luchtkwaliteit in de stad kunnen verbeteren omdat het verkeer beter doorstroomt.

Misschien wordt zelfs onze behoefte om een auto te bezitten minder groot en kunnen we door te delen, het aantal auto’s zelfs reduceren. “Auto’s staan gemiddeld 92% van de tijd stil. Dat zal ook voor een zelfrijdende auto gelden”, zegt Niki Sie, oprichter van Sustainmobility. Zijn bedrijf ziet nu al mogelijkheden voor de (elektrische) deelauto op maat, waarbij auto’s binnen een bestaande community worden gedeeld en een slimme app toegang geeft tot de auto en de facturatie regelt. Sie: “In een iets verdere toekomst zou de app ook het oplaadgedrag van de elektrische auto kunnen sturen: de energie gebruiken voor de volgende autorit of als stroom voor een naburig gebouw.”

‘De rol van de kaart zoals wij hem kennen, verandert’ – Tom Westendorp, TOMTOM

Vertrouwen is essentieel

Naast grote voordelen brengt Smart Traffic ook uitdagingen met zich mee. Zo zullen veel mensen zich zorgen maken over privacy en bescherming van hun gegevens, ook al is er wetgeving die de uitwisseling van data tussen elektronische systemen regelt. Tegelijkertijd nemen de beveiligingsrisico’s toe naarmate er meer apparaten zijn die data opslaan en delen. “Het is belangrijk om deze zorgen serieus te nemen omdat het vertrouwen in een innovatie die veel voordelen kan bieden, op het spel staat”, aldus Jan-Jan Lowijs, Manager binnen het Security & Privacy Team bij Deloitte. Gelukkig ligt de oplossing volgens hem voor de hand: “Privacy en security vraagstukken moeten meteen in het ontwerpproces worden meegenomen.” Nu goed nadenken om de slimme mobiliteit van straks te garanderen: dát is Smart Traffic.

Recent organiseerde Deloitte een inspiratiemiddag rondom het onderwerp Smart Traffic. De bijeenkomst is een onderdeel van The Tipping Point, een initiatief dat de innovatieve cultuur van Deloitte en haar stakeholders versterkt.Op donderdag 26 mei vindt, als onderdeel van het Startup Fest Europe en in samenwerking met de gemeente Rotterdam, KPN, CIC en Venture Café, het City Flows event plaats, wat in het teken van Smart Mobility zal staan.