Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Data: de glazen bol anno 2015Data. Een saai, nietszeggend woord. Maar vergis je niet: data vertellen ons alles. Echt alles. Je moet die informatie er alleen nog even weten uit te peuteren. Zoals Deloitte doet voor de State of the State 2015 bijvoorbeeld.

Omdat we steeds meer digitaal registreren, creëren we met z’n allen steeds meer data. Veel van deze data zijn openbaar, omdat ze anoniem zijn en er geen bedrijfsgevoelige of zelfs staatsgevaarlijke informatie in zit. Een paar voorbeelden: hoeveel automobilisten op een zaterdag op de A1 rijden, de lengte en het gewicht van kinderen in Den Haag tussen 1999 en 2007 en hoeveel sterren ’s nachts recht boven ons te zien zijn.

“De beschikbaarheid van open data stimuleert de bedrijvigheid in Nederland”

Trage overheid

En wat blijkt? Met die informatie kunnen we ons voordeel doen. Zo verrijkte Google zijn Maps-toepassing recent met realtime OV-data. Oftewel: als je op Google Maps kijkt, zie je waar de bus rijdt waar jij op staat te wachten. “De beschikbaarheid van open data stimuleert de bedrijvigheid in Nederland”, zegt Rudi Turksema, projectleider bij de Algemene Rekenkamer, die de rijksoverheid flink achter de broek aanzit om meer data openbaar te maken. “De overheid wil graag transparant zijn en het ontsluiten van data hoort daarbij.” Er is al veel data te vinden op data.overheid.nl, maar het gaat de Algemene Rekenkamer nog niet ver genoeg. “Het schiet nog niet op, nee. Zeker niet als je Nederland vergelijkt met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Daar maken ze niet alleen ontzettend veel data openbaar, ze maken er ook veel beter gebruik van. De overheden daar hebben zelf hackerclubs opgericht om alles, tot op het laatste detail, uit die data te persen. De Nederlandse Tweede Kamer heeft mede daarom de regering verzocht om uiterlijk eind 2016 alle daarvoor geschikte overheidsdata digitaal beschikbaar te hebben.”

Succes voorspellen

De Algemene Rekenkamer maakt zelf ook gebruik van data om de overheid te controleren. “Waar heeft het kabinet precies het geld aan besteed? Wat hebben die investeringen opgeleverd? En is het kabinet daarmee zijn afspraken nagekomen?”

Als het aan Maurice Fransen van Deloitte ligt, gaat die controle nog een stap verder, namelijk met behulp van data voorspellen of het zin heeft om ergens in te investeren. “Met verkeerde keuzes is veel geld gemoeid”, zegt Fransen, projectleider van de State of the State bij Deloitte. “De investeringen kosten geld en als ze verkeerd uitpakken, kost het opnieuw veel geld om ze te corrigeren.”

Deloitte doet op dit moment een experiment bij een universiteit om de uitval van studenten te voorspellen, op basis van historische informatie. Fransen: “Heeft hij de open dag bezocht? Wanneer heeft hij zich ingeschreven? Welke cijfers haalde hij op de middelbare school? Wat is het resultaat van zijn eerste tentamen? Op basis van al die informatie kun je een risicoanalyse maken. Studenten van wie de kans groot is dat ze er de brui aan geven, worden extra intensief begeleid tijdens hun eerste studiejaar.”

Data zijn de toekomst

Fransen en zijn collega’s leggen op dit moment de laatste hand aan State of The State 2015, dat eind juni openbaar wordt gemaakt. Door middel van dat onderzoek laat Deloitte zien hoe Nederland ervoor staat als het gaat om onderwijs, zorg, werken en wonen. Uniek aan het onderzoek is dat het geheel met behulp van data wordt gedaan. Fransen: “We richten ons net als vorig jaar op het publieke domein. De data die we voor het onderzoek nodig hebben, hebben we deels zelf en krijgen we via grote instanties als het CBS, het Kadaster, het CPB en DUO. Teams van data-analisten, inhoudelijke experts en datavisualisten laten er vervolgens berekeningen op los om verbanden te leggen tussen die gegevens. Een goed voorbeeld is de financiële situatie van een ziekenhuis en de kwaliteit van zorg die je er kunt verwachten.”

Turksema en Fransen zijn het er roerend over eens dat we steeds meer gebruik zullen maken van data. “Data zijn de toekomst”, zegt Fransen. “Je kunt er een schat aan informatie uithalen.” Data-analisten zijn niet voor niets zo gewild. Turksema: “Kijk naar de Belastingdienst. Er is recent 5.000 mensen de wacht aangezegd, maar er worden wel 1.500 mensen voor meer gespecialiseerd werk aangenomen, waaronder data-analisten.”

 In het kader van State of The State 2015 onderzoekt Deloitte op basis van data de volgende onderzoeksvragen:

  • Is transformatie van kantoren naar woningen een volwaardig alternatief voor nieuwbouw? Zo ja, waar en in welke mate?
  • Sluit het hoger onderwijs aan op de regionale ontwikkelingen in de arbeidsmarkt?
  • Hoe benutten we de kansen die robots ons gaan bieden?
  • Overheidsbeleid leidt tot leegstand in verzorgingshuizen? Wat zijn de gevolgen voor vastgoed?

Ben je geïnteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek? Neem dan contact op met Maurice Fransen.