Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Zo word je van het ene op het andere moment een creatieve denker

Hei-sessies, een workshop ‘out of the box denken’, of brainstorm-handboeken? Nee hoor, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Wie tot creatieve ideeën wil komen, hoeft zich slechts in te beelden dat ‘ie super creatief is. Dan komen de ideeën vanzelf.

Dat suggereert althans recent wetenschappelijk onderzoek, waarin proefpersonen worden beïnvloed door de sterotype beelden die ze hebben van de ‘creatieveling’.

Stel je voor, je bent een excentrieke poëet
Onderzoekers van de Univerity of Maryland toonden dit aan in een experiment waaraan biologie-, scheikunde- en kunststudenten meewerkten als proefpersonen, schrijft Quartz. De onderzoekers verdeelden hun proefpersonen in drie groepen. De ene groep moest zich inbeelden dat ze een ‘excentrieke dichter’ waren, de andere groep moest zich voorstellen een ‘rigide bibliothecaris’ te zijn, de derde groep hoefde zich niks in te beelden.

De onderzoekers lieten de proefpersonen de ‘Alternative Uses test‘ doen, een test die wel vaker wordt gebruikt om creativiteit te meten. In deze test moeten de proefpersonen bij normale objecten - zoals een baksteen of een pen - noemen op welke manieren je ze kunt gebruiken. De onderzoekers beoordelen de score door zowel te bekijken hoeveel verschillende manieren de proefpersonen kunnen verzinnen, maar ook hoe origineel die antwoorden zijn.

Rigide bibliothecaris minst creatief
Studenten die zich inbeeldden excentrieke dichters te zijn, scoorden het hoogst op de test. De rigide bibliothecarissen scoorden het laagst. De studenten die gewoon als zichzelf de test maakten, zaten met hun scores in het midden.

Een tweede experiment van de onderzoekers had vergelijkbare resultaten. In dat experiment werd een andere groep studenten gevraagd om de test te maken. Dit keer kregen de studenten de ene helft van de test de opdracht zich in te beelden een excentrieke dichter te zijn, de andere helft moesten ze zich voordoen als een rigide bibliothecaris. Opnieuw scoorden de ‘dichters’ hoger.