Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
ANP XTRA KOEN SUYK

Wil je een succesvol kind? Laat het de afwas doen

Je ouders zijn van grote invloed op het succes dat je later zal hebben in je carrière, dat wordt althans gesteld in een artikel in de Business Insider. Hoe zorg je ervoor dat jouw kind een mooie toekomst tegemoet gaat? Zes tips.

 1. Laat je kind vervelende klusjes doen
  Leer je kinderen dat ze niet moeten terug deinzen voor vervelende klusjes. Laat ze al jong de afwas doen, de tafel dekken en geef niet toe als ze beginnen te zeuren dat ze andere zaken moeten doen. Op die manier leren ze dat vervelende klusjes erbij horen, ze voelen zich daardoor verantwoordelijk, en dat is later - als ze collega’s hebben - van groot belang.
 2. Leer je kind sociaal te zijn
  Een omvangrijk onderzoek van Pennsylvania University en Duke University laat zien dat er verbanden zijn te leggen tussen hoe sociaal iemand was op de kleuterschool en hoe dat is als die persoon 25 jaar is. Ook als je kind nog maar net kan lopen is het dus al aan te raden om kinderen te leren behulpzaam te zijn en om zelf oplossingen te zoeken voor problemen.
 3. Zorg voor een gezonde relatie
  Kinderen uit families waar conflicten aan de orde van de dag zijn, hebben een grotere kans om te ‘mislukken’ in hun carrière, dan kinderen die opgroeien in (redelijke) harmonie. Dit geldt overigens ook voor eenoudergezinnen: kinderen uit een stabiel eenoudergezin, zijn beter in staat om een carrière op te bouwen dan kinderen die komen uit een gezin met twee ouders die constant ruzie maken.
 4. Leer je kind zo snel mogelijk de basis van wiskunde
  Uit een studie - gedaan onder 35 duizend scholieren komt naar voren dat het belangrijk is om een kind snel de beginselen van wiskunde bij te brengen: logisch denken, de volgorde van getallen en hoofdrekenen zijn van groot belang als het gaat om het later succes van een kind.
 5. Laat zien dat je niet bang bent om fouten te maken
  Volgens psycholoog Carol Dweck, verbonden aan de Stanford University, denken mensen op twee manieren over succes. De ene groep denkt dat succes is aangeboren, dat het een kwestie is van karakter, intelligentie en creativiteit. De andere groep ziet succes als een proces, als iets dat moet groeien. Die groep ziet het maken van fouten niet als het bewijs van falen, maar juist als een manier om verder te komen.

  Als kinderen te horen hebben gekregen dat ze een bepaalde test hebben gehaald vanwege hun - nou eenmaal- aanwezige intelligentie is er een grote kans dat zij succes zien als iets dat vaststaat. Terwijl als kinderen te horen krijgen dat ze een test hebben gehaald door hun eigen doorzettingsvermogen, krijgen ze het idee dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun succes.

 6. Ben je de moeder? Ga werken
  Een ander onderzoek (van Harvard Business School) laat zien dat er belangrijke voordelen zijn voor kinderen die opgroeien met werkende moeders. Dochters van moeders die werken gaan gemiddeld langer naar school en hebben een grotere kans op een leidinggevende baan. Plus, niet onbelangrijk: ze verdienden 23 procent meer dan de dochters van moeders die thuisbleven.