Werkgever, zoek mensen met een diverse vriendengroep. Die zijn beter.

Mensen met een diverse vriendengroep presteren beter, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Vraag als werkgever dus ook naar de samenstelling vriendengroep van potentiële werknemers. Zo weet je zeker dat je hulpvaardige en betrokken medewerkers aanneemt.

Dat komt naar voren in een onderzoek van Steffanie Wilk, als wetenschapper verbonden aan de Ohio State University Fisher College of Business. In een interview met haar over het onderzoek stelt zij:

Wilk: “Your friends outside of work actually have this connection to how you behave in the workplace, through the shaping of your relationships on the job.”

Voor het onderzoek werden 222 helpdeskmedewerkers en hun managers geobserveerd. Van de medewerkers werd hun netwerk - qua werk en privé - in kaart gebracht. Daarbij speelde etniciteit een grote rol. Wat bleek? Mensen met een diverse vriendengroep, beschikten ook vaak over een divers netwerk op hun werk. Daarbij had deze groep mensen ook een groter vertrouwen in hun leidinggevenden.

Mensen met soortgelijke vrienden, zijn eerder geneigd tot groupthink, zegt de onderzoeker. Terwijl mensen met een diverse groep vrienden juist geneigd zijn om open te staan voor iedereen, ongeacht huidskleur en achtergrond.

They’re more likely to see their ingroup – the people they most identify with – as a broader group of people which includes those of different racial backgrounds. And we tend to help people in our ingroups.”

De medewerkers werd gevraagd om een lijstje te maken van vijf goede vrienden. Er werd ook gevraagd naar hun achtergrond. Vervolgens moesten de medewerkers hetzelfde doen, maar dan gericht op hun collega’s. Uit deze twee vragen kwam vervolgens naar voren dat mensen met een diverse vriendengroep ook op hun werk over divers netwerk beschikten.

Wat daarnaast opviel aan de resultaten van het onderzoek was dat leidinggevenden medewerkers met een diverse vriendengroep een betere beoordeling gaven. Zij beschikten, volgens de managers, over meer teamspirit. Ook waren de leidinggevenden van mening dat deze groep mensen meer deed dan werd gevraagd, ze werkten kortom harder.