Tips voor assertiviteit en samenwerking tijdens ruzies

In een eerder artikel vertelden we je hoe je om kunt gaan met een arbeidsconflict. Deze keer staan assertiviteit en samenwerking centraal. Tijdens conflicten is het van belang dat je jezelf blijft, maar wel probeert zoveel mogelijk samen te werken. Er zijn verschillende manieren hoe jij – als een van de twee partijen – assertief kan optreden tijdens een conflict. Met assertiviteit wordt bedoeld datje opkomt voor je eigen belang.

Van nature heb je altijd je eigen stijl die je onbewust inzet in een conflictsituatie. Maar om ook assertief te werk te gaan  kun je vier verschillende stijlen toepassen:

 • Doordrukken (hoge assertiviteit, weinig samenwerking)
  Als je gaat doordrukken in een situatie, dan kies je voor een hoge assertiviteit, dus je vindt je eigenbelang leidend. In deze situatie heb je altijd een winnaar en verliezer, en dat is natuurlijk niet wenselijk.
 • Samenwerken (hoge assertiviteit, veel samenwerking)
  Door samen te werken bereik je het meeste. Je steekt de koppen bij elkaar en zorgt zo voor een win-winsituatie. Het is een wijze oplossing, maar wel een lastige.
 • Vermijden (lage assertiviteit, weinig samenwerking)
  Je kan een conflict op de werkvloer vermijden, door je kop in het zand te steken. Alleen moet je jezelf dan realiseren dat de problemen zich zullen opstapelen. Dit leidt vanzelf een keer tot escalatie en is daarom ook niet wenselijk.
 • Toegeven (lage assertiviteit, veel samenwerking)
  Toegeven is het tegenovergestelde van doordrukken. Als je toegeeft, vind je je eigenbelang niet leidend en zul je snel overkomen als een sympathiek persoon. Het probleem met toegeven is dat je de andere partij direct in het gelijk stelt, terwijl hij of zij niet gelijk hoeft te hebben.

We kunnen concluderen dat alle stijlen nadelen hebben. Uiteindelijk is de beste oplossing het sluiten van een compromis. Dat betekent dat je water bij de wijn zult moeten doen en niet alleen op basis van jouw argumenten meer redeneert. Je moet het belang van de tegenpartij inzien en tot een oplossing komen die beide partijen iets oplevert.

Thomas Killman Instrument
Ben je benieuwd hoe jij zou handelen in conflictsituaties? Vul dan het Thomas Killman Instrument in. Het is een lijst met dertig vragen die je inzicht geeft in de manier waarop je om zou gaan met conflicten. De vragen gaan over situaties waarin je wensen verschillen met die van iemand anders. Hoe reageer je op zulke situaties? Het is belangrijk dat je de vragen zo eerlijk en zo spontaan mogelijk beantwoordt. Succes!