Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
ANP REMKO DE WAAL

‘Salaris en positie niet leidend in voldoening over werk’

Niet het salaris of een positie met een deftige titel zijn belangrijk voor hoogopgeleide professionals, ze vinden de waardering van collega’s en de bijdrage die ze kunnen leveren veel belangrijker. Dat concludeert detacherings- en wervingsbureau Yacht op basis van onderzoek van TNS NIPO.

Yacht liet onderzoek doen onder hoogopgeleide professionals. Daaruit bleek dat deze groep het van belang vindt om werk te doen dat aansluit bij hun normen en waarden. Een waardevolle bijdrage leveren en daarvoor waardering krijgen van hun omgeving is belangrijker dan een hoog salaris aldus Yacht.

En dat is nieuws voor werkgevers die er volgens het bureau nog steeds ten onrechte van uitgaan dat de hoogopgeleide professionals gelokt kunnen worden met een hoog salaris of een mooie positie.

Ton Hopmans, algemeen directeur van Yacht, zegt over de uitkomsten van het onderzoek:

“Wanneer werkgevers beter snappen wat werknemers belangrijk vinden, is het eenvoudiger in te spelen op hun behoeften waardoor plezier in werk mogelijk stijgt. De uitkomsten van het onderzoek kunnen daarbij helpen. Professionals blijken veel waarde te hechten aan het onderhouden van een netwerk.”

Het leveren van een waardevolle bijdrage verschilt per sector. Financials willen een ‘impact’ leveren voor hun bedrijf, de werknemers in de marketing willen die impact in de maatschappij maken en engineers gaan voor impact in hun vakgebied.