Ok, je bent niet bepaald de jongste meer. Wat zet je in je sollicitatiebrief?

Laten we er geen doekjes om winden: werkzoekende 50-plussers hebben het vaak moeilijk op de arbeidsmarkt. Onder werkgevers heersen hardnekkige vooroordelen over deze groep - oudere werknemers zouden duur en snel ziek zijn, en over achterhaalde kennis beschikken - dus in een arbeidsmarkt waar werkgevers het voor het uitkiezen hebben, staat de oudere vaak al meteen met 1-0 achter. Hoe ga je hier in je sollicitatiebrief mee om?

Je sterke punt: ervaring
Niks zo fijn voor een werkgever als een werknemer die van wanten weet. Leg in je brief dan ook de nadruk op alles wat je gedurende je loopbaan en leven hebt opgestoken - mits relevant voor de functie. Geef voorbeelden: aan welke projecten heb je gewerkt, en wat heeft het je qua kennis en vaardigheden opgeleverd?

Je bent bereid te leren
Door uitvoerig je ervaring te bespreken, neem je de angst voor achterhaalde kennis weg bij de werkgever. Heb je het gevoel dat je misschien toch niet helemaal up-to-date bent? Benadruk dan ook je bereidheid tot bijscholing. In sommige gevallen vergoedt het UWV zo’n scholing, dit zou je erbij kunnen vermelden. Of wellicht ben je zelf bereid hiervoor te betalen? Het staat natuurlijk nóg beter als je zelf al aan zo’n cursus begonnen bent.

Je bent flexibel
Je hebt geen jonge kinderen die je van de creche moet halen, en je bent ook niet gebonden aan schoolvakantieweken. Bij jou dus geen roostermoeilijkheden. Daar kun je best een zin in je brief aan wijden.

Positieve toon
Zeker als je al wat teleurstellingen hebt moeten verwerken, ligt het gevaar op de loer dat je een tikkeltje cynisch of wanhopig wordt. Maar bedenk: de werkgever aan wie je de brief schrijft, hoort voor het eerst van jou. Dit is je kans om jezelf en al je pluspunten te presenteren. Kom dus niet met zinnen als: ‘Ik weet dat ik al op leeftijd ben, maar…’ Wees zelfverzekerd: de werkgever heeft jou nodig.

Zo oud ben je niet
Leeftijd zegt niet alles! Misschien loop je twee keer in de week 10 kilometer hard in het park, of zie je er tien jaar jonger uit dan je bent. Dit kan helpen in de (bevooroordeelde) beeldvorming van de werkgever. Schrijf dus een bijzin over je actieve levensstijl, of voeg eventueel een pasfotootje bij.

Je hebt een groot netwerk
Net zoals je in je loopbaan heel wat kennis en ervaring hebt opgedaan, heb je ook veel mensen ontmoet. Dit kun je in je brief expliciet benoemen. Werkgevers vinden het fijn als je een bekende bent in het veld. Ken je (belangrijke) mensen bij het bedrijf waar je solliciteert? Laat je dan door diegene aanbevelen, of noem - met medeweten van die persoon - zijn naam in je brief.