Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

‘Mensen met schulden hebben minder kans op werk’

Iemand met schulden is minder aantrekkelijk voor zijn werkgever, dan iemand zonder geldproblemen. Maar het zou eigenlijk niet moeten uitmaken. Dat stellen twee medewerkers van het UWV Kenniscentrum.

Het is een lastige situatie: mensen met schulden hebben een baan nodig om uit de problemen te komen. Maar werkgevers kiezen liever iemand die geen schulden heeft. Volgens Maurice Guiaux en Hester Houwing van het UWV zouden werkgevers minder angstig moeten zijn voor medewerkers met schulden.

Minder aantrekkelijk door schulden
De twee publiceren de resultaten van hun onderzoek in het tijdschrift Sociaal Bestek. Werkgevers lopen een risico dat schuldenaren door hun problemen minder produceren. En de kans bestaat op administratieve lasten voor werkgevers, bijvoorbeeld als beslag wordt gelegd op het salaris.

Betaald werk is voor schuldenaar niet altijd lonend
Daarbij schept betaald werk niet altijd mogelijkheden om schulden aan te pakken. Andersom is de aanpak van schulden wel noodzakelijk om mensen weer terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Mensen die een uitkering ontvangen van het UWV hebben een kleiner risico in de schulden te raken dan mensen die in de bijstand zitten, aldus de twee onderzoekers. In het vakblad wijzen ze er op dat schuldenaren zelf betaalde arbeid niet altijd als oplossing zien.

“In een minnelijke schuldregeling of een schuldsaneringstraject hebben burgers bijvoorbeeld nauwelijks financieel voordeel van werken omdat zij de extra inkomsten niet zelf kunnen behouden.”

‘Onderzoek naar schulden leidt tot discriminatie’
Ander onderzoek - van psycholoog Sabrina Volpone van de Universiteit van New Mexico - laat zien dat onderzoek van werkgevers naar de financiële situatie van potentiële werknemers vaak tot discriminatie leidt. Daarnaast zouden schulden weinig zeggen over de betrouwbaarheid van een medewerker.

Bijna de helft van de werkgevers in de Verenigde Staten zou de bankrekening van potentiële werknemers - inclusief schulden - checken voor dat de persoon wordt aangenomen. Vooral zwarte sollicitanten zouden benadeeld worden door deze gang van zaken, stelt Volpon in haar onderzoek.

“Checking up on a job applicant’s financial history has become a common practice in hiring — even for service industry jobs like serving frozen yogurt or driving a delivery truck.”

“Research has shown that racial minorities tend to have lower credit scores than whites, suggesting that racial bias is at play.”

Ook in dit onderzoek wordt geadviseerd om eventuele schulden geen rol te laten spelen bij het besluit om iemand aan te nemen. Het zou niks zeggen over de talenten van de medewerker.