Machtsgeil en meedogenloos - vrouwelijke leidinggevenden zijn net zo erg

Vrouwen zijn empathisch, communicatief en emotioneel, dat is althans het heersende beeld. Ze zouden meer oog hebben voor ‘de mens’ - en daarom eigenlijk meer geschikt zijn als leidinggevende dan de koude, rationele mannelijke baas. Helaas. Recent Duits onderzoek slaat deze (stereotype) beelden aan diggelen: vrouwelijke chefs zijn net zo hard als hun mannelijke collega’s.

Onderzoekers van de Duitse Universiteit van Hohenheim en de Duitse Graduate School of Management en Recht ondervroegen een representatieve groep van 500 leidinggevenden uit heel Duitsland, waaronder 200 vrouwen. De uitspraken van de leidinggevenden werden onder andere getoetst op narcisme, psychopathie, en machiavellisme.

De vrouwen bleken even goed (of even slecht) te scoren op deze karaktereigenschappen als de mannen. Onderzoeker Marion Büttgen licht de resultaten in een uitgebreid interview met Die Zeit toe:

“Vrouwen in besluitvormende posities zijn net zo overtuigd van hun superioriteit als mannen in die posities. Ze streven naar erkenning, willen graag macht uit oefenen, en handelen even manipulatief en gewetenloos als mannen.”

De onderzoekers waren zelf ook ‘verrast’. De vrouwelijke chef die zogenaamd communicatiever en meer sensibel zou zijn, is in werkelijkheid dus niet bepaald een verrijking voor het bedrijf, zegt Büttgen. In werkelijkheid is ze net zo machtsbelust als haar mannelijke evenknie, en misschien zelfs nog wel minder geschikt dan hij: vrouwen op hoge posities zouden de neiging hebben hun wil tegen elke prijs door te drijven, ook wanneer ze hiervoor de strijd met hun collega’s moeten aangaan.

Büttgen haast zich te zeggen dat die sociale en communicatieve kant van vrouwen geen onzin is, en waarschijnlijk bij de ‘gemiddelde’ vrouw wel degelijk tot uiting komt - maar niet bij de leidinggevende uit het onderzoek. Dit zou volgens haar trouwens ook de verklaring kunnen zijn waarom zo weinig vrouwen de boardrooms bereiken.