ANP PHOTO ROBIN UTRECHT

‘Jongeren kiezen te vaak een opleiding zonder baankansen’

Een paar weken geleden wijdde het televisieprogramma De Monitor een aflevering aan het lot van veel afgestudeerde psychologen. Daaruit kwam een beeld naar voren dat driekwart van de afgestudeerde psychologen met een werkervaringsplek zich uitgebuit voelt.

Arbeidsmarktonderzoeker Ton Wilthagen noemt deze cijfers niet heel verrassend, hij zegt dat werkgevers vooral misbruik maken van een overschot aan afgestudeerden. En dat probleem vooral de opleidingsinstituten te verwijten valt.

Zo worden er een aantal opleidingen genoemd waarbij de kansen op werk bar slecht zijn: Journalistiek wordt genoemd, net als Communicatie en International Business, Toegepaste Psychologie en Culturele en Maatschappelijke vorming. Deze opleidingen zijn onderaan - als het gaat om kansen op de arbeidsmarkt- de lijst te vinden van HBO-opleidingen.

Wilthagen zegt daarover het volgende tegenover De Monitor: “Van deze opleidingen weten we dat het arbeidsmarktperspectief nooit heel goed is geweest. De arbeidsmarkt is te klein om de uitstroom vanuit opleidingen op te nemen. Dat leidt tot ongelooflijk veel problemen voor afgestudeerden.”

Vooral omdat studenten zich tot nu toe weinig aan lijken te trekken van de slechte arbeidsperspectieven: Voor de opleidingen Toegepaste Psychologie en Culturele Maatschappelijke vorming schreven zich vorig jaar respectievelijk 1289 en 687 studenten in.

Hoe transparant zijn de opleidingen zelf?
Volgens het onderzoeksprogramma zijn niet alle opleidingen even eerlijk over de toekomstperspectieven van de opleiding die ze aanbieden. Zo citeren zij een stukje van de website van de opleiding toegepaste psychologie in Leiden: “Uit landelijk onderzoek onder alumni Toegepaste Psychologie (januari 2015) komt naar voren dat 80 procent na afstuderen een baan vindt of doorstudeert.”

Terwijl - zo merkt de auteur van het stuk op: dat slechts 41 procent van de afgestudeerden een baan ‘op niveau’ lijkt te hebben. Daarnaast kiest 30 procent van de afgestudeerde HBO-ers van deze opleiding ervoor om na hun diploma door te leren, dit omdat veel banen worden ‘ingepikt’ door WO-ers.

Slechte voorlichting is funest
De Monitor

laat vervolgens een onderzoeker van het UWV aan het woord. Volgens hem laten de cijfers zien hoe schadelijk slechte voorlichting is. Hij stelt dat een op de vijf schoolverlaters spijt heeft van zijn of haar studiekeuze. Vooral de afgestudeerde communicatiespecialisten hebben spijt; maar liefst 46 procent had liever een andere opleiding gedaan.

Minister Asscher: er is een mismatch
Minister Asscher erkent het probleem. Hij stelt in een kamerbrief van afgelopen november dat er sprake is van een mismatch tussen studenten en werkgevers. Een onderdeel van deze mismatch is volgens de minister dat jongeren nog steeds te vaak voor studies kiezen waar niet voldoende werk in is.