Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Is je baas altijd onredelijk? Het kan nóg erger

Wat is erger: een baas die je voortdurend oneerlijk behandelt, of eentje die dat af en toe doet? Het antwoord lijkt nogal voor de hand te liggen - immers: ‘altijd’ klinkt veel erger dan ‘soms’. Toch zijn de altijd onredelijke bazen zo slecht nog niet, toont recent wetenschappelijk onderzoek aan. Onvoorspelbare bazen zijn veel erger.

‘Ik had liever een andere collega’
Onderzoekers van de Michigan State University voerden twee typen experimenten uit, schrijft The Washington Post. In het eerste experiment moesten studenten de aandelenprijs schatten van een fictief bedrijf. De onderzoekers vertelden hen dat andere studenten hen zouden voorzien van feedback.

In werkelijkheid waren het de onderzoekers zelf die de proefpersonen feedback gaven. De onderzoekers verdeelden de proefpersonen in drie groepen. De ene groep kreeg standaard een positief berichtje, zoals: ‘Het is heel fijn samen te werken met een gemotiveerd persoon.” Een andere groep kreeg alleen maar negatieve feedback, zoals: ‘Ik had liever samengewerkt met met iemand anders dan jij.’ De derde groep kreeg zowel positieve als negatieve feedback.

Gestresst en emotioneel uitgeput
Tijdens het experiment werd de hartslag van de studenten gemeten. De groep die alleen maar positieve berichtjes kreeg, had - zoals te verwachten was - de meest gezonde hartslag. De groep die constant negatieve feedback kreeg, had echter een ‘betere’ hartslag dan de studenten die soms goed nieuws, en dan weer slecht nieuws kregen.

In een tweede experiment vroegen de onderzoekers werknemers drie weken lang dagelijks vragenlijsten in te vullen. Hierin werd onder andere gevraagd of ze vonden dat hun baas hen eerlijk behandelde. Werknemers die min of meer iedere dag invulden dat hun baas hen onredelijk had behandeld, bleken minder gestresst dan werknemers bij wie dit soms voorkwam. Onvoorspelbare bazen leidden er bovendien toe dat de werknemers minder tevreden waren over hun baan, en meer emotioneel uitgeput waren.

Zo kan de baas verbeteren
Wat kunnen bazen doen die hun leven willen beteren? In The Washington Post geeft één van de onderzoekers een simpele oplossing: bereid je werknemers voor op slecht nieuws.