Coachartikel

Hoe bereid je je voor op je beoordelingsgesprek?

Tijdens het periodieke beoordelingsgesprek wordt jouw functioneren als werknemer besproken. Er zijn altijd twee partijen in een beoordelingsgesprek, dat ben jij als werknemer en dat is jouw leidinggevende. Wat gebruikelijk is aan een beoordelingsgesprek, is dat het eenrichtingsverkeer is. Wat kan jij als werknemer verwachten?

Jouw leidinggevende beoordeelt jou periodiek als werknemer. Dit kan ongelijkwaardig aanvoelen maar hoort bij de rolverdeling tussen jouzelf en die persoon. Zaken waar je op beoordeeld wordt zijn onder andere kwantiteit, kwaliteit, competenties en het sociaal functioneren. Het is een belangrijk en zelfs bepalend moment in jouw loopbaan. Op voorhand kan al wel ingeschat worden wat de strekking van het gesprek zal zijn. De uitkomsten zouden  nooit uit de lucht mogen komen vallen.

Voorbereiden van het gesprek
Het primaire doel van een beoordelingsgesprek is om jouw functioneren als werknemer in kaart te brengen zodat je het kunt verbeteren, door onder andere terug te blikken op je prestaties in het verleden. Ten tweede komen de primaire arbeidsvoorwaarden aan bod, zoals een eventuele verhoging van je salaris. Maar hoe bereid je je nou goed voor op een beoordelingsgesprek?

  1. De agenda
    Van je leidinggevende krijg je ruim op tijd een agenda, jij moet namelijk in de gelegenheid zijn het beoordelingsgesprek voor te bereiden. Neem deze als werknemer goed door, zodat je weet wat je kan verwachten. Op deze agenda kan je al zien welke punten jouw leidinggevende met je wil bespreken.
  1. Zelfreflectie
    Het is van belang dat je hierbij ook kritisch naar jezelf kijkt. Hoe functioneer je eigenlijk? Of hoe denk je dat je functioneert? Hoe waren jouw prestaties gedurende het afgelopen jaar? Waar had je moeite mee en waar ben je trots op? Je bent goed voorbereid als je deze vragen weet te beantwoorden. Denk eraan dat deze antwoorden al een beetje zijn afgestemd op de inhoud van de agenda.
  1. Eerdere beoordelingsgesprekken
    Is het niet jouw eerste beoordelingsgesprek binnen deze functie of met deze leidinggevende? Bekijk dan de oude verslagen zorgvuldig en ga bij jezelf na of je ten opzichte van deze beoordelingen vooruitgang hebt geboekt. Welke competenties stonden stil? Probeer deze zaken op orde te hebben voordat je het gesprek in gaat.

Tijdens het gesprek
Het gesprek begint in principe met het benoemen van de doelen van het gesprek door jouw leidinggevende. Dit is als het goed is ook al door je leidinggevende op papier gezet. Zo nu en dan krijg je de gelegenheid om een reactie te geven, echter heeft jouw reactie meestal geen invloed op de beoordeling en de eventuele consequenties. Probeer zo nu en dan te vragen om een korte samenvatting, zodat je zeker weet dat je leidinggevende jouw gegeven reactie goed heeft begrepen. Vraag door als je bepaalde dingen niet begrijpt. Het is namelijk niet de bedoeling dat je het gesprek verlaat met een onzeker gevoel. Je kan altijd om voorbeelden vragen om voor jezelf duidelijkheid te krijgen.

Aan het einde van het gesprek
Aan het einde van het beoordelingsgesprek is er over jou een oordeel geveld, dit wordt meestal ingeschaald volgens de door de werkgever bepaalde normen en/of competenties. Na dit oordeel is het aan jou om hierop een reactie te geven. Van je leidinggevende wordt een zekere mate van empathie verwacht, want op zo’n moment is er bijna altijd sprake van emoties. Naderhand hoor je ook een schriftelijke versie te ontvangen van je beoordeling met een gedegen onderbouwing, aangevuld met eventuele opmerkingen van jouw kant.

Bij elk agendapunt is het de bedoeling dat er een concrete afspraak wordt gemaakt, meestal in de vorm van actiepunten. Welke actie wordt ondernomen, door wie en binnen welk tijdsbestek? Een vervolgafspraak en een planningsgesprek om de competenties voor de volgende periode af te stemmen kunnen de gevolgen zijn van een beoordelingsgesprek.