Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
ANP BART MAAT

Harder werken levert Nederlander minder op

Nederlanders zijn sinds het uitbreken van de crisis in 2008 relatief minder gaan verdienen, terwijl de arbeidsproductiviteit is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen elk jaar ongeveer 0,1 procent gedaald.

Dat komt onder andere door de hoge werkloosheid en het toenemende aantal flexwerkers en zelfstandigen. Daardoor hebben mensen die werken vaak weinig te eisen en zijn werkgevers niet snel geneigd het salaris op te schroeven.

De arbeidsproductiviteit steeg tot het uitbreken van de crisis al jaren. In 2009 hadden bedrijven opeens minder werk om te doen maar veel wilden of konden nog geen mensen ontslaan. Ze waren bang dat ze dan onvoldoende personeel over zouden houden voor als de economie weer zou aantrekken. Na 2009 steeg de arbeidsproductiviteit weer, al was het wel minder dan voor de crisis. De lonen stegen dus niet mee.

Volgens het CBS is de reële beloning per werknemer vorig jaar weer aangetrokken, maar zit deze nog wel onder het niveau van 2008. Ook de komende jaren zal de arbeidsproductiviteit weer toenemen dankzij de vergrijzing. Dan kan de economie ook komende jaren groei laten zien.