Een fijn functioneringsgesprek met je werknemer? Zes tips

Het functioneringsgesprek is bedoeld als check-up: ben je tevreden over je werknemer, zie je mogelijkheden tot verbetering? En wat vindt hij er zelf van? Een zinvolle en mogelijk erg vruchtbare gelegenheid dus - als je het goed aanpakt tenminste. Zes tips.

Plan het goed in, en kondig het ruim van tevoren aan
Geef de werknemer - en jezelf - de kans de boel goed voor te bereiden. Zorg dat je voldoende tijd inruimt, en dat je de werknemer je volle aandacht kan geven - geen telefoontjes tussendoor opnemen, dus. Maak vooraf een agenda, en deel deze op tijd met je medewerker.

Luister naar de werknemer
Het functioneringsgesprek is tweerichtingsverkeer. Alles wat met werk te maken heeft, kan ter sprake komen: inhoud, werksfeer, werkomstandigheden, werkrelaties enz. Laat eerst de medewerker aan het woord, en geef hem de tijd om ongestoord zijn mening te geven over hoe het gaat. Vraag door, en geef af en toe een samenvatting. Sommige leidinggevenden gebruiken hiervoor de LSD-methode: luisteren, samenvatten, doorvragen.  Vergeet niet: hij zegt mogelijk ook heel interessante dingen over jouw< functioneren.

Pak de doelen erbij
Op basis waarvan beoordeel je eigenlijk? Soms zijn er aan het begin van het jaar afspraken gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van de Smart-methode (dat zouden dan ‘specifieke, meetbare, acceptabele, en realistische’ afspraken zijn). Gebruik die afspraken om te bekijken of de werknemer zijn doelen heeft behaald.

Als er geen doelen of afspraken zijn vastgesteld, kun je de doelstellingen van de functie erbij pakken. Voldoet de werknemer daaraan?

Doe vooraf onderzoek
Vraag ook meningen en oordelen van anderen, zoals collega’s en klanten. Zij hebben een ander perspectief en werpen misschien een heel ander licht op het functioneren van je werknemer.

Focus op verbetering
Misschien ben je wel heel tevreden over je werknemer, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Wellicht wil hij een opleiding volgen? Ook wanneer je niet zo tevreden bent, is het de truc de werknemer niet te overladen met kritiek, maar te kijken hoe jullie verandering kunnen brengen in die minpunten.

Zorg voor balans
Het is niet de bedoeling dat jullie 90 procent van het gesprek besteden aan iets wat slechts gaat over 10 procent van de taken. Pas er ook voor op dat een negatief aspect zoveel impact heeft dat alle positieve aspecten onderbelicht blijven (of andersom).