Een assessment, wat is dat eigenlijk?

ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Gefeliciteerd, je sollicitatiebrief viel in de smaak, het sollicitatiegesprek ging ook goed. En dan nu: de volgende ronde. Om te testen of je wel echt geschikt bent voor de functie, wil de werkgever dat je een assessment maakt. Wat is dat eigenlijk?

Een assessment is een ‘grondige test’ die je ‘talenten, karakter en drijfveren’ moet weergeven, schrijft arbeidsbureau ArboNed. De werkgever wil met andere woorden eens beter kijken wat voor vlees ‘ie in de kuip heeft. Hoe hoger de opleiding en de functie, hoe vaker de sollicitanten eraan moeten geloven.

Een assessment bestaat vaak uit een hele of halve dag vol tests waarmee de werkgever hoopt te achterhalen of je qua kennis en niveau geschikt bent, maar ook of je qua ‘zachte’ functie-eisen voldoet - hiermee wordt bijvoorbeeld je persoonlijkheid en je communicatievaardigheden bedoeld.

Zo’n hele of halve dag bestaat vaak uit verschillende onderdelen, zoals:

Een rollenspel
Hierin wordt een praktijksituatie nagebootst. In zo’n geval is het de bedoeling dat je net doet alsof je bijvoorbeeld een verkoopgesprek of een gesprek met een belangrijke investeerder hebt. In veel gevallen is je gesprekspartner een acteur die van te voren instructies heeft gekregen.

Een persoonlijkheidstest
Dit is bijvoorbeeld een vragenlijst waarin je stellingen krijgt waarvan je moet antwoorden of ze op jou van toepassing zijn, en in hoeverre je het ermee eens bent.

Een postbaktest
Hier gaat het erom of je de hoofd- van de bijzaken kunt onderscheiden, en hoe snel je dat kan. Je krijgt een ‘postbak’ vol berichten, van korte aantekeningen tot vertrouwelijke rapporten. Jij moet binnen een bepaalde tijd de post afhandelen, prioriteiten stellen en de juiste follow-up acties ondernemen.

Presentatie
Vaak krijg je van te voren een onderwerp waarover je een presentatie moet houden, zodat je deze thuis kunt voorbereiden.

Groepsopdracht
De werkgever wil ook graag weten hoe je functioneert in een team, of je goed bent in samenwerken, en welke rol je neemt. Daarom zit er in sommige assessments een opdracht waarbij je - meestal met je mede-sollicitanten - een vraagstuk moet oplossen. Jullie moeten bijvoorbeeld beslissingen nemen over investeringen of een reorganisatie. Ondertussen wordt je gedrag beoordeeld door psychologen of door andere toeschouwers.

IQ test en/of cognitieve test
Er zijn een hele hoop varianten. Deze tests moeten een beeld geven van je intelligentie, maar ook van je vermogen tot kritisch en analytisch denken.

Interview
Vaak moet je ook een gesprek voeren met degene die het assessment afneemt - meestal is dit een psycholoog. De psycholoog probeert hierin een beeld te krijgen van jou als persoon.