Communicatie, een ontwikkelpuntje voor jou?

Je communiceert de hele dag door, vaak zonder dat je het in de gaten hebt. Doordat je het niet in de gaten hebt, ben je je ook niet bewust van wat en hoe je communiceert. Dit kan leiden tot situaties waarin we niet het gewenste effect bereiken, maar juist het tegenovergestelde: onbegrip en irritatie. Hoe bereik je met je communicatie wel het gewenste effect? Hoe zorg je ervoor dat wat jij bedoelt of wilt, goed bij de ontvanger aan komt?

Ten eerste, alle communicatie begint bij jezelf. Wat zeg jij tegen jezelf en wat zeg je tegen de ander? Of wat zeg je juist niet en wat is daar het gevolg van? Ons onderbewustzijn is enorm sturend in alle communicatie: voor het overgrote deel regeert je onderbewustzijn. Vaak doe en zeg je dingen dus onbewust. Het is daarom zinvol om eerst stil te staan bij wat en hoe jij communiceert, om daarna te onderzoeken hoe je het samen kunt verbeteren.

Interne en externe communicatie
Er zijn twee vormen van communicatie: interne en externe communicatie. Interne communicatie is wat er in je hoofd afspeelt en externe communicatie is wat je zegt en laat zien. Vaak matchen deze twee soorten niet, want je zegt niet altijd wat er in je hoofd afspeelt of je zegt juist iets heel anders.

Je interne communicatie draait overuren
Miscommunicatie met iemand anders kan ontstaan doordat jouw eigen interne communicatie overuren draait. Een sterke vorm van interne communicatie kan leiden tot een sterke interne criticus, die voornamelijk oordelend te werk gaat.

Door je innerlijke criticus heb je te weinig zelfvertrouwen. Een opmerking die iemand maakt is in jouw ogen dan direct een oordeel. Vervolgens reageer jij hier geprikkeld op, want niemand vindt het fijn om beoordeeld te worden. Vervolgens begin jij jezelf te verdedigen, wat een logische reactie is. Een achteloze opmerking van iemand kan dan ontaarden in een verdediging van jouw kant. Maar was dat wel de bedoeling van de ander?

Stel je vervolgens eens voor hoe iemand jouw verdediging naar zijn hoofd geslingerd krijgt, terwijl er niets met de opmerking bedoeld werd. Kun je je voorstellen dat het gesprek een hele andere lading krijgt door jouw interpretatie en reactie? Je eigen interpretatie kan een gesprek dus behoorlijk kleuren, waardoor het lastig is objectief en zonder oordeel te blijven.

Merk je aan jezelf dat je snel een eigen oordeel velt over wat een ander tegen je zegt? Check dan direct of het klopt wat er in je hoofd gebeurt. Hoe bedoelt de ander dat, wat wil hij er mee zeggen, hoe kun je dat zien? Stel gewoon vragen die verhelderend werken over hoe jij een opmerking kunt interpreteren.

‘De ander begrijpt wel wat ik bedoel’
Is er wel een goede match tussen je interne communicatie en je externe communicatie? Met andere woorden: ben je wel duidelijk genoeg? Vaak denken we iets en denken we ook meteen dat de ander het ook zo ervaart. Maar dit is juist heel vaak niet het geval. Vaak nemen we gewoon aan dat de ander wel snapt wat je bedoelt: we vullen het dus in voor de ander. Pakt het niet zo goed uit, dan plakken we daar vaak ook een oordeel op: Snapt die ander nu echt niet wat ik bedoel? Met irritatie tot gevolg.

Het helpt door te checken hoe de ander iets ervaart. Je kunt vragen stellen als: Is het duidelijk wat ik wil zeggen, hoe is dat voor jou, begrijp je het?

Je zegt niets
Bij introverten draait de interne communicatie vaak overuren. De externe communicatie loopt vaak wat stappen achter, waardoor je op momenten gewoon stil blijft. Dit kan lastig zijn voor degene waar je een gesprek mee voert. Want hoe moet de ander jouw stilte interpreteren? Ben je het er niet mee eens, wil je niet, heb je geen mening? Antwoorden graag!

Het gevolg is vaak dat de ander aan je gaat trekken: Wat vind je, wat denk je, hoe kun je dit aanpakken? Vragen die je op dat moment nog niet kunt beantwoorden, en wat juist averechts werkt bij jou: het zijn te veel vragen! Gevolg daarvan is weer dat je juist nog meer in je schulp kruipt, wat weer tot irritatie bij de ander leidt. Uiteindelijk leidt het gesprek nergens toe, of komen er juist allemaal oordelen op tafel.

Wat kan je hier aan doen? Op het moment dat je het niet weet of je merkt dat iets je raakt, deel dat dan met je gesprekspartner. Stiltes worden vaak geïnterpreteerd als afstandelijk zijn, ongeïnteresseerd of niet capabel. Ingevuld door de ander dus, terwijl deze invulling helemaal niet de juiste hoeft te zijn.

Zeg wat je bezighoudt
Miscommunicatie ontstaat vaak door het feit dat we niet (voldoende) zeggen wat ons bezighoudt, of wat het met ons doet. Dit geeft de ander de ruimte voor eigen invullingen met alle gevolgen van dien. Wil je de communicatie verbeteren, dan is het zinvol om allereerst te onderzoeken hoe jouw interne en externe communicatie is. De reactie van de ander is namelijk ook het effect van jouw communicatie!

Over Marlie Franssen (@MarlieFranssen)
Marlie (1974) is introvert, heeft een passie voor schrijven, gedragspatronen en communicatie (NLP). Zij startte daarom haar (loopbaan)coachingspraktijk voor introverte professionals. In haar 18-jarige loopbaan in het bankwezen heeft ze veel ervaring opgedaan in het omgaan met haar introverte karakter. Deze ervaringen gebruikt ze nu om introverten tot bloei te laten komen in hun werk. Regelmatig schrijft ze over de verschillen tussen mensen, met als doel oordeelsvrij naar elkaar te kijken, samenwerking te verbeteren en met meer plezier te werken.