ANP MICHEL KOOREN

Blijf maar lekker zenuwachtig met je been trillen - goed voor je!

Ben jij zo iemand die de hele dag neurotisch op zijn stoel wiebelt, met zijn been trilt, of met zijn voet tapt? Goed zo. Het zou je zomaar eens paar jaar extra te leven kunnen geven. Dat suggereert althans recent wetenschappelijk onderzoek.

Zitten is het nieuwe roken, weten we al een tijdje. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat je je gezondheid ernstige schade toedoet door acht uur per dag achter je bureautje te zitten. Simpel gezegd: wie veel zit, leeft korter dan degene die een actieve leefstijl heeft.

Friemelgedrag
Maar er is hoop. De neurotische trillers en friemelaars onder ons zouden wel eens beschermd kunnen zijn tegen de verwoestende effecten van het eeuwige zitten, zo komt naar voren uit onderzoek van de Universiteit Leeds onder meer dan 12 duizend vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk.

De vrouwen waren tussen 37 en 78 jaar oud, en moesten vertellen hoeveel uur ze per dag zaten. Ook moesten ze hun ‘friemelgedrag’ scoren op een schaal van 1 tot 10. Er werd ook informatie verzameld over hun eet- en sportgedrag, en hun rook- en drinkgewoontes. De vrouwen werden in 1999, 2002 en 2014 ondervraagd.

Zeven uur zitten: meer kans te overlijden
De vrouwen werden op basis van hun friemelgedrag ingedeeld in drie groepen: weinig, gemiddeld, of veel. Vrouwen die zeven of meer uur per dag zittend doorbrachten, hadden 30 procent meer kans om dood te gaan (door welke oorzaak dan ook), dan de vrouwen die vijf uur of minder per dag zittend doorbrachten. Maar: dit gold alleen voor degenen die weinig friemelden. De vrouwen die behoorden tot de groep die gemiddeld of veel zaten te trillen of frunniken, hadden geen groter risico om dood te gaan - zelfs niet als ze veel uren op een dag zittend doorbrachten.

Meer onderzoek nodig
Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de resultaten, waarschuwen de onderzoekers. Zo moesten de vrouwen zelf rapporteren hoezeer ze zaten te schuifelen en tappen. Wie weet deden ze het in de praktijk veel meer of minder, aangezien dit gedrag vaak onbewust gebeurt. Bovendien is er welliswaar een samenhang aangetoond, maar geen causaal verband. Zo zou het kunnen dat veel friemelen ook samenhangt met andere factoren, die op hun beurt weer de gezondheid beïnvloeden.

Zoektocht naar het ideale frunnik-object
Er is trouwens ook in andere vakgebieden veel aandacht voor het neurotische gefrunnik van mensen tijdens hun werk. Zo zou gefriemel met een paperclip of pen je concentratie en creativiteit kunnen verhogen. Onderzoekers zijn dan ook op zoek naar het ideale frunnik-voorwerp.