Biedt jouw werkgever wel de vruchtbare aarde voor jouw kwaliteiten?

Of jij succesvol bent, hangt voor een belangrijk deel af van de omgeving waarin je werkt. In sommige organisaties, afdelingen of rollen kom je nooit tot bloei, omdat je er domweg niet past. Je krijgt kritiek over je aanpak, over je voorkomen of je hebt het gevoel dat niemand op de afdeling jouw humor begrijpt. Natuurlijk is het een goede zaak om te leren en met ontwikkelpunten aan de slag te gaan. Het kunnen er echter ook te veel zijn. Of de discrepantie tussen jou en de ideale medewerker is te groot. Dan is het zaak om op tijd weg te gaan, voordat je het leven leidt van een palmpje in Groenland. Check of jij risico loopt en herken de signalen!

Behoor jij tot de risicogroep?
Het risico dat je op de verkeerde plek blijft hangen, is het grootst als je:

 • nog weinig verschillende werkomgevingen hebt gezien
 • eerder te maken had met beëindiging van je contract en je je hebt voorgenomen dat je dat niet meer overkomt
 • niet zo overtuigd bent van je kwaliteiten
 • geneigd bent snel de schuld bij jezelf te zoeken
 • een echte doorzetter bent en je wilt bewijzen dat je het wél kunt
 • het idee hebt dat je omwille van je cv nooit snel mag opstappen
 • het idee hebt dat je erg blij mag zijn met deze baan, omdat je weinig alternatieven hebt

Sluipenderwijs in een negatieve spiraal
Je komt ook vaak in een ingewikkeld proces terecht: de mensen met wie je werkt in een organisatie lijken meestal op elkaar. Ze zijn gebleven omdat ze over bepaalde kwaliteiten beschikken en omdat ze een bepaalde manier van werken prettig vinden. Ze zijn het dus met elkaar eens over wat goed is en wat niet. Kritiek komt dus vaak van meerdere kanten. De kans dat je aan zelfvertrouwen inboet is dan groot en daarmee wordt het ook steeds lastiger jezelf binnen of buiten de organisatie te verkopen. Of om in te zien dat je ook andere mogelijkheden hebt.

Fundamenteel of ongrijpbaar?
Krijg jij kritiek dat je:

 • te traag bent, te voorzichtig, te weinig durft door te pakken?
 • juist te weinig oog hebt voor de procedures, veel te snel wilt?
 • te weinig zelfstandig bent, of juist teveel je eigen gang gaat?
 • te weinig betrokken bent bij je collega’s of juist je eigen doelen uit het oog verliest?

Het gaat vaak om fundamentele kritiek, die terug blijft komen. Of juist weinig tastbare kritiek en telkens weer wat anders. Weinig waardering voor wat je wel kunt, of geen ruimte om dat te laten zien. Je gaat aan de slag met je ontwikkelpunten en dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar feit is dat je je jezelf niet zo gemakkelijk verandert, dat de doelen soms gewoon te ver weg liggen. Of dat jouw beoordelaars ook niet goed kunnen zien wat jij wel toevoegt en hoe jij jezelf al ontwikkeld hebt, omdat ze echt anders in elkaar steken dan jij. Misschien wil je ook wel niet echt veranderen, omdat de aanpak niet bij je past.

Het risico is groot dat je te lang blijft en steeds meer gaat geloven dat ze gelijk hebben dat je niet zoveel kan. Je vergeet waar je ook al weer goed in bent en wat je eigen verlangens zijn. Steek dus op tijd je energie in het verpotten van jezelf om zo weer lekker te wortelen in jouw vruchtbare aarde.

Over Ester de Bruine (@esterdebruine)
Ester (1961) studeerde Onderwijskunde en Arbeids- & Organisatiepsychologie. Ze werkte als hr-professional, docent aan de Hogeschool, consultant en ze startte een businessunit voor vrouwen en hun loopbaan. In 2012 richtte zij de Loopbaanonderhoudsgroep op, met als doel om werknemers te helpen beter voor hun eigen onderhoud te zorgen. En om werkgevers dat te laten faciliteren: Duurzame Inzetbaarheid 2.0. Ook schreef zij diverse boeken om mensen te helpen bij het vinden van hun pad op de arbeidsmarkt.