Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Zo haal je meer rendement uit je spaargeld

De rentes op spaarrekeningen zijn historisch laag. Wat is daarvoor de verklaring? Wat je als spaarder kunt doen om meer rendement te krijgen op je spaargeld, lees je in dit artikel.

Sinds kort is het mogelijk om via een Nederlandse bank te sparen op buitenlandse rekeningen. Waarom dat is? Omdat je in het buitenland tenminste nog een beetje rente krijgt.
De innovatieve bank Binck biedt klanten de mogelijkheid om te sparen bij een bank in Oostenrijk en een bank in Tsjechië. Het zijn economisch stabiele EU-landen (S&P Credit Ratings) waar de spaarrente regelmatig ruim 1 procent hoger is dan bij een doorsnee Nederlandse spaarrekening. In Nederland is de spaarrente bij veel banken immers nul of bijna nul. Sparen levert daarmee nauwelijks iets op, integendeel, door de inflatie van 1,3 procent (zoals in 2017) neemt de effectieve koopkracht af en kun je met dit spaargeld dus elk jaar minder kopen.

Nauwelijks inflatie

Wat is er aan de hand? We kregen toch juist rente op een spaarrekening om de gevolgen van inflatie op te vangen?
Volgens Ronald Veerman, Spaarexpert bij BinckBank, is er momenteel een nieuwe situatie. “We zijn nu al een tijd uit de crisis,” zegt Veerman. “De Nederlandse economie groeit, de huizenprijzen stijgen en consumenten geven weer meer geld uit. Normaal gesproken stijgt dan de inflatie. En stijgt de inflatie, dan verhoogt de Europese Centrale Bank (‘ECB’) de rente. Zo kunnen ze de economie sturen. Maar nu zien we dat de inflatie, ondanks de economische meewind, nauwelijks stijgt. En dus wil of kan de ECB de rente niet verhogen. Want een renteverhoging zou nu ongunstig zijn voor de Europese economieën.”

Rente blijft laag

De hoogte van de rente wordt dus bepaald door de toestand van de economie. Maar ook door het beleid van centrale banken. Verder heeft het rentepeil in de Verenigde Staten invloed. En bij politieke crises, als de financiële wereld zijn adem inhoudt, zie je de rente meestal dalen. Veerman denkt dat de Europese rente nog wel even laag zal blijven. “Pas als de inflatie toeneemt, kan de ECB de rente verhogen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een scherpe en blijvende stijging van de energieprijzen. Of als de lonen ineens fors stijgen.”

Goedkoper

Een lage rente is overigens niet alleen maar slecht. Geld lenen wordt goedkoper en dat merk je bijvoorbeeld als je nu een hypotheek afsluit. Daarvoor betaal je nu aangenaam weinig rente. Maar voor spaarders is een lage rente geen goed nieuws. Spaargeld is vaak bedoeld ‘voor later’. Dan is het vervelend dat dit geld in feite elk jaar iets minder waard wordt en dat je er vaak ook nog eens belasting over moet betalen. Voor vermogens hoger dan 30.000 euro is het rendement namelijk zelfs negatief doordat je dan ook nog vermogensbelasting betaalt van 0,61 procent tot maximaal 1,61 procent (2018).

Meer rendement

Wat kun je als spaarder doen om meer rendement op spaargeld te krijgen? Volgens Ronald Veerman van Binck zijn er twee opties. Je kunt geld langer vastzetten. Doe je dat voor twee of vijf jaar, dan krijg je doorgaans tot een paar tiende procent meer rente. Een andere mogelijkheid is geld te sparen bij andere banken binnen de Europese unie. Vroeger was dat heel complex, maar sinds kort biedt Binck een dienst aan waarmee spaarders dat online thuis kunnen regelen.

Spaaralternatief

Veerman: “Binck wil klanten die liever niet willen beleggen een goed spaaralternatief bieden met toch een interessant rendement. Daarom zijn er -via tussenpartij Raisin- samenwerkingen opgestart met andere Europese banken. Daar krijg je op dit moment iets tot aanzienlijk meer rente, terwijl in de basis de garantieregelingen voor spaarders gelijk zijn aan die in Nederland. Die banken vallen onder de Europese beschermings- en bankregels, wat betekent dat spaargeld altijd beschermd is tot 100.000 euro of in het equivalent daarvan in lokale valuta.” Wie dus meer spaargeld heeft doet er verstandig aan het geld te spreiden over meerdere buitenlandse banken. Volledigheidshalve is het goed om te noemen dat er sprake is van een valutarisico indien een bank uit een land met een lokale valuta onverhoopt omvalt. Bij het omwisselen van de lokale valuta naar euro’s loop je dan valutarisico gedurende de periode tussen omvallen en uitkeren. In het algemeen geldt natuurlijk dat een hoger rendement gepaard gaat met een hoger risico.
Veerman: “Desalniettemin is dit risico beperkt, aangezien Binck alleen samenwerkt met buitenlandse banken uit landen in de Europese Unie. We maken een selectie van de economische sterkere Europese landen en alle banken moeten voldoen aan bepaalde ratio’s. Daarnaast kijken we naar zaken als de bedrijfsvoering, het businessmodel en naar de reputatie van de bank en haar bestuurders. En niet te vergeten wordt er gekeken naar de economische ontwikkeling van het land zelf.”
Fotografie: Mark Kuipers

Meer informatie

Nu geld opzij zetten voor een gezonde financiële toekomst. Kies je eigen weg en bepaal zelf wat goed voor je is. Binck doet er alles aan om je daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met een makkelijk te gebruiken website. En met een goed te bereiken helpdesk.
Kijk hier voor meer informatie over sparen in het buitenland, met de daarbij behorende rentes en de specifieke depositovoorwaarden.