Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Laten beleggen wordt steeds aantrekkelijker

Steeds meer Nederlanders zijn geïnteresseerd in beleggen. Financiële instellingen spelen erop in en bieden interessante mogelijkheden. En: de kosten om voor je te laten beleggen dalen. Hier lees je meer over nieuwe kansen, ook voor kleinere bedragen.

“Politici verwachten dat burgers zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële toekomst, die ook nog eens onzekerder is geworden,” zegt de Tilburgse econoom Dirk Brounen. Hij verwijst naar de AOW. Er komen steeds meer gepensioneerden en steeds minder werkenden die de AOW moeten betalen. “Het is bijna onvermijdelijk dat ook de AOW op termijn minder riant wordt. Anders wordt het simpelweg onbetaalbaar.”
De Nederlandse overheid trekt zich steeds meer terug, constateert Brounen. Financiële voorzieningen worden afgeschaft of versoberd. In de (ouderen)zorg moet je steeds meer zelf bekostigen en de studie van je kind kost al snel 30.000 euro. Waar je vroeger een vaste baan kreeg, moet je het nu doen met een flexcontract.

Laten beleggen

Nederlanders zullen dus meer zelf aan vermogensopbouw moeten doen, is de conclusie. Geld beleggen is daarmee meer dan een appeltje voor de dorst. Wie echter zelf geen tijd of kennis heeft om op de beurs te handelen, kan ervoor kiezen om via de bank te laten beleggen.Vroeger was deze dienstverlening er alleen via speciale adviseurs voor grote vermogens, bijvoorbeeld vanaf 250.000 euro. Tegenwoordig kan dit al vanaf elk bedrag. Financiële instellingen sluiten aan bij het feit dat veel Nederlanders nog altijd terughoudend zijn met beleggen.

Kosten dalen

Nu kunnen ze het laten doen door hun eigen bank. Klanten storten geld op een beleggingsrekening en geven onder meer aan hoeveel risico ze willen lopen en hoe de bank moet reageren bij plotselinge scherpe dalingen van de beurs. Het geld wordt dan volgens die wens belegd.
De stijgende populariteit van dit type dienstverlening heeft te maken met nieuwe technieken en digitalisering. Door het zogenaamde robo-advies kunnen financiële instellingen beter de risico’s en verwachte rendementen inschatten, en op basis daarvan gericht beheer aanbieden. Bovendien dalen, door de automatisering, de kosten voor het laten beleggen van het vermogen.
Fotografie: Mark Kuipers

Online vermogensbeheer is trend

De laatste jaren is er nieuwe technologie ontwikkeld om consumenten te ondersteunen bij beleggen en vermogensbeheer. Dit is met name zichtbaar in het beheer, dat steeds meer geautomatiseerd is en daardoor laagdrempeliger wordt.
De innovatieve bank Binck is een van de financiële instellingen die hierin het voortouw neemt. Zo kunnen klanten hun vermogen laten beleggen door Binck. Dit gebeurt volledig online. Bij dit zogenaamde ‘robo-advies’ krijgen consumenten gedeeltelijk of volledig geautomatiseerd beheer. Wel is het belangrijk dat klanten zo precies mogelijk aangeven wat ze wel en niet willen: bijvoorbeeld hoeveel risico ze willen lopen, welk doelbedrag ze voor ogen hebben en voor welke periode ze geld willen laten beleggen. Automatisch wordt daar de meest optimale beleggingsmix bij gezocht. Dit (semi)geautomatiseerde vermogensbeheer heeft de toekomst, onder meer door de lage kosten en grote toegankelijkheid, volgens het rapport Visie op roboadvies (15 maart 2018) van toezichthouder AFM.
Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden van Laten Beleggen, met oog voor rendement én vermogensbehoud of download de informatiebrochure.

Beleggen brengt meer risico’s met zich mee dan sparen. Uw inleg kan (gedeeltelijk) verloren gaan.