Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Waarom je eerder resultaat haalt als je beleggingsdoelen stelt

Als je heldere doelen stelt voor je belegging, haal je meer rendement. Hoe dat werkt, lees je hier.

Wie maandelijks wat geld overhoudt om opzij te zetten, bijvoorbeeld om mee te beleggen, doet er verstandig aan om vooraf al te bepalen waar dit geld voor bestemd zal zijn. Hoe vroeger je dat doet, hoe meer tijd je hebt om het geld te laten renderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek van onder meer Harvard blijkt echter dat alleen al het stéllen van een concreet doel helpt om dit doel daadwerkelijk te behalen.

Denk bij beleggingsdoelen bijvoorbeeld aan de studie van de kinderen, een groter huis, een mooie reis, een motor of pensioen. Veel mensen denken er echter te weinig over na of hebben te vage doelen zoals ‘ik beleg voor later’ of ‘appeltje voor de dorst’.

Risicobereidheid

“Ik heb niet één maar vier beleggingsdoelen,” lacht Sander Hoeve, makelaar bij WoonCompany in Den Haag. “Dat zijn mijn vier kinderen.” Hoeve stort per kind maandelijks 75 euro op een beleggersrekening van Binck Forward. De bank belegt dit geld voor hem en hij heeft er zelf geen omkijken naar.

“Ik heb een gemiddelde risicobereidheid, waardoor ik na achttien jaar en een gunstig rendement op mijn beleggingen per kind zo’n 22.500 euro zou kunnen hebben. Als ze een beetje opschieten met hun studie – en niet doen zoals ik – moeten ze met dat bedrag een eind kunnen komen!”

Meer gemotiveerd

Er zijn twee redenen voor het nut van doelen bepalen. In de eerste plaats vergroot het stellen van een doel de motivatie om het doel ook te behalen. Als je nu al voor ogen hebt, wat je in de toekomst met het geld wilt doen, gaat het meteen veel meer leven.

‘Ik beleg voor later’ is geen concreet doel waar je een expliciet doelbedrag en beleggingshorizon aan kunt koppelen. Dit maakt het vaag, waarmee de kans groot is dat je er al snel je interesse voor verliest en het beleggen op een laag pitje komt te staan.

Wie belegt ‘voor later’ heeft geen idee hoeveel geld er in de toekomst nodig is. Aan een wereldreis of de studie van een kind hangt daarentegen een duidelijk prijskaartje dat vrij nauwkeurig bekend is. Je bent gemotiveerd om steeds te kijken of de belegging nog ‘op schema’ zit, aldus Eduard Hoorenman, Manager Investment Strategy bij BinckBank.

Sneller bijsturen

De tweede reden dat het stellen van een doel helpt bij het behalen ervan, is dat je gerichter actie kunt ondernemen. Sander Hoeve: “Mijn vrouw en ik willen 22.500 euro per kind voor hun studie bij elkaar beleggen. Daar is 18 jaar de tijd voor. Op die manier hebben we berekend hoeveel we per maand zouden moeten storten. We kwamen uit op 75 euro per kind, niet weinig, maar we kunnen dat maandelijks missen.”

Een bijkomend voordeel van vroeg met beleggen beginnen is dat nog kan worden bijgestuurd. Ontdekt Sander bijvoorbeeld na een paar jaar dat het beoogde doel niet gehaald gaat worden omdat het rendement tegenvalt, dan kan hij extra geld bijstorten.

Daarnaast kan hij kijken of – gezien de nieuwe situatie - zijn risicobereidheid is toegenomen, waarmee ook de kans op een hoger rendement toeneemt ten opzichte van het potentieel rendement bij een gemiddelde risicobereidheid.

Geen omkijken meer

Sander: “Ik heb een tijdje zelf actief belegd. Dat heeft me soms een mooi rendement opgeleverd, maar er zaten ook slechte jaren tussen. Maar bovenal kostte het zelf beleggen me te veel tijd. Daarom heb ik nu gekozen voor Binck Forward. Door de door BinckBank ontwikkelde technologie wordt mijn geld belegd. Dus ben ik er geen tijd aan kwijt.”

Overigens is het altijd verstandig geld in verschillende potjes te stoppen. Sander: “Dat doe ik. Ik heb geïnvesteerd in vastgoed. Dat is mijn pensioenvoorziening. En ik spaar. Ons spaargeld hebben mijn vrouw en ik onlangs geïnvesteerd in een nieuwe woning, samen met de overwaarde uit de oude woning. Zo zetten we ons vermogen in voor verschillende doelen.”
Fotografie: Mark Kuipers

Heeft u al nagedacht over doelen die u belangrijk vindt? Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden van Laten Beleggen, met oog voor rendement én vermogensbehoud. Of download gratis de informatiebrochure met alle informatie over Laten Beleggen bij BinckBank in één PDF.
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan (gedeeltelijk) verloren gaan.