Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Sparen in het buitenland: iets voor jou?

Buitenlandse banken trekken Nederlandse spaarders met hoge rentes. Hoe aantrekkelijk is dat? We leggen vier stellingen voor aan Amy Craig, product owner Binck Sparen bij Binck, een Nederlandse bank die sparen in Tsjechië en Oostenrijk aanbiedt.

Stelling 1: Sparen levert niets meer op.

Amy: “In Nederland levert sparen inderdaad niets meer op. De spaarrente is hier al lange tijd ontzettend laag. Bij veel grootbanken is die nu tussen 0,05 en 0,15 procent per jaar voor deposito sparen met een looptijd tot 5 jaar. Het betekent dat je spaargeld in feite elk jaar minder waard wordt door de inflatie, de geldontwaarding. Die was vorig jaar 1,30 procent. Met hetzelfde spaarbedrag kun je dus elk jaar minder kopen. Voor vermogens hoger dan 30.000 euro is het rendement nog negatiever doordat je dan ook nog vermogensbelasting betaalt van 0,61 procent tot maximaal 1,61 procent (2018). Dat is vervelend. Bij buitenlandse banken kun je soms tot 1,4 procent rente krijgen. Het gaat vaak om banken die aan het groeien zijn of een specifieke financieringsbehoefte hebben; er is daar meer geld nodig om de plannen van de bank te verwezenlijken. Vandaar de hogere vergoeding op spaargeld. Met 1,4 procent rente op een buitenlandse rekening dek je je spaargeld tegen de Nederlandse inflatie en, indien van toepassing, gedeeltelijk tegen de vermogensbelasting. Wel staat er tegenover de hogere renteopbrengst een hoger risico.”

Stelling 2: Sparen in het buitenland is ingewikkeld.

Amy: “Tegenwoordig niet meer. De Europese eenwording heeft het makkelijker gemaakt. Dankzij de euro heb je bij veel buitenlandse banken niet meer te maken met verschillende munteenheden. Bovendien heeft internet het sparen in het buitenland een stuk toegankelijker gemaakt. Bij Binck stort je je spaargeld op een Nederlandse rekening. Via de website kun je aanklikken bij welke buitenlandse banken je wilt sparen. Binck zorgt ervoor dat je geld daadwerkelijk bij die buitenlandse banken komt. Alle communicatie verloopt in het Nederlands. En als er door een land bronbelasting wordt geheven, kun je dat heel makkelijk voorkomen. Het enige wat je nodig hebt is een ‘woonplaatsverklaring’. Dat is een kwestie van een mailtje sturen naar de Belastingdienst. Met deze verklaring toon je aan dat je in Nederland woont. Anders zou je in het land waar je spaart ook belasting over je geld moeten betalen. Met een woonplaatsverklaring hoef je dat alleen in Nederland te doen.”

Stelling 3: In het buitenland moet je spaargeld lang vastzetten.

Amy: “Dat hangt af waarvoor je kiest. Via Binck kun je je spaargeld maximaal vijf jaar laten vastzetten bij een selectie van buitenlandse banken. Je krijgt daarvoor wel een hogere rente. Wil je eerder over je geld beschikken, dan kun je bijvoorbeeld je geld voor twee jaar op een depositorekening zetten. Ik raad mensen altijd aan om spaardoelen te stellen. Vraag je af of het echt nodig is om snel bij je geld te kunnen. Misschien blijkt dan dat je een deel van je geld misschien voor langere tijd kunt missen. Veel mensen mogen in Nederland hun spaargeld op elk gewenst moment opnemen. Maar in de praktijk laten ze hun spaargeld jaren staan. Zonde, want je krijgt een hele lage rente. Zet je een deel van je geld langer vast op een depositorekening dan ontvang je over het algemeen meer rente.”

Stelling 4: Sparen in het buitenland is risicovol.

Amy: “Ook dat hangt er weer vanaf. Spaargeld bij Europese banken is door afspraken met de Europese Unie tot 100.000 euro per persoon beschermd. Mocht zo’n bank failliet gaan, dan krijg je dus je geld terug tot 100.000 euro, of het equivalent daarvan in lokale valuta. Wie dus meer spaargeld heeft, doet er verstandig aan geld te spreiden over meerdere buitenlandse banken. Binck werkt alleen samen met banken uit landen in de Europese Unie. Banken in de Europese Unie krijgen alleen een bankvergunning als zij voldoen aan de minimale wettelijke ratio’s. We maken een selectie van de economisch sterkere Europese landen. Daarnaast kijken we naar de bedrijfsvoering, het businessmodel en naar de reputatie van de bank en haar bestuurders. En niet te vergeten wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het land zelf.
Eén van die banken is Tsjechisch. In dat land betaalt men met Tsjechische kronen. Maar Nederlanders sparen bij Binck Sparen gewoon in euro’s. Als spaarder merk je er niets van als de Tsjechische kroon in waarde stijgt of daalt, omdat aan het einde van de looptijd de uitkering in euro’s geschiedt. Aan het einde van de looptijd krijg je ook netjes de inleg en opgebouwde rente terug. Er is wel sprake van een valutarisico indien een bank uit een land met een lokale valuta (zoals Tsjechië) onverhoopt omvalt. Als een bank uit een niet-euroland namelijk failliet gaat, geldt een uitkering in de lokale valuta. Bij het omwisselen van de lokale valuta naar euro’s loop je vervolgens valutarisico. In het algemeen geldt natuurlijk dat een hogere vergoeding gepaard gaat met een hoger risico.”
Fotografie: Mark Kuipers

Meer informatie

Nu geld opzij zetten voor een gezonde financiële toekomst. Kies je eigen weg en bepaal zelf wat goed voor je is. Binck doet er alles aan om je daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met een makkelijk te gebruiken website. En met een goed te bereiken helpdesk. Kijk voor meer informatie over sparen in het buitenland, met de daarbij behorende rentes en de specifieke depositovoorwaarden.