Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Met je spaargeld de grens over, wel of niet doen?

De rente op Nederlandse spaarrekeningen is al vele jaren historisch laag. In andere Europese landen is die rente vaak aanzienlijk hoger (bron: deposits.org). Is sparen in het buitenland een goed alternatief?

In de jaren negentig van de vorige eeuw was 5 procent spaarrente in Nederland geen uitzondering. Sparen loonde toen nog de moeite. Tegenwoordig mag je met 0,3 procent rente al blij zijn. Ben je bereid je geld voor een heel lange tijd weg te zetten, bijvoorbeeld 10 jaar, dan is 1,5 procent rente nog mogelijk. Maar met een inflatie van 1,3 procent (in 2017) is zelfs dan het rendement minimaal.

Oude sok

Stel dat je 10.000 euro voor 10 jaar vastzet tegen 1,5 procent rente per jaar, dan levert dat circa 160 euro gemiddeld per jaar op. Gecorrigeerd na inflatie van 1,3 procent per jaar, blijft daar netto twee tientjes van over. Voor vermogens hoger dan 30.000 euro is het rendement zelfs negatief doordat je dan ook nog vermogensbelasting betaalt van 0,61 procent tot maximaal 1,61 procent (2018).
Veel mensen sparen daarom niet om hun vermogen te laten groeien, maar alleen omdat spaargeld bij een bank veiliger is dan bewaren in een oude sok.

Met je geld de grens over

In andere Europese landen bieden spaarbanken vaak hogere rentes dan Nederlandse banken. Ze trekken graag extra spaargeld aan en helemaal als dat uit een welvarend land komt. Zoals Nederland. Nederlandse spaarders staan bekend als betrouwbaar en zijn in het buitenland daarom gewild.
Helaas is het voor iemand die in Nederland woont niet eenvoudig om te sparen over de grens. Veel landen stellen namelijk verplicht dat spaarders ook ingezetenen zijn. En lukt het al om in het buitenland een rekening te openen, dan kunnen er adders onder het gras zitten. Zo vallen lang niet alle buitenlandse banken onder een depositogarantiestelsel zoals in Europa. Deze dekt particulier spaargeld tot 100.000 euro.
Het nut daarvan bleek in 2008 toen de IJslandse bank IceSave failliet ging. Duizenden Nederlandse spaarders kregen dankzij het in IJsland en Nederland toegepaste depositogarantiestelsel hun geld toen tot 100.000 euro terug.

Nieuwe dienstverlening

Met de historisch lage rentes zoeken Nederlandse banken naar manieren om hun klanten meer rendement op spaargeld te bieden. BinckBank was in februari 2018 de eerste Nederlandse financiële instelling die sparen op buitenlandse rekeningen mogelijk maakte. Door alles voor klanten te regelen, komt sparen bij een buitenlandse bank hierdoor ineens binnen handbereik.
Spaarders storten hun geld op een rekening bij Binck en selecteren vervolgens bij welke Europese banken ze willen sparen. Rentetarieven wisselen per bank, per land en per periode.
BinckBank zorgt dat het spaargeld ook daadwerkelijk de grens over gaat. Als spaarder merk je daar weinig van. Zo krijg je geen bankafschriften en mailtjes in bijvoorbeeld het Frans, maar gewoon in het Nederlands. Er is ook geen gedoe met omrekenen van vreemde valuta. Spaargeld blijft in euro’s op het spaaroverzicht genoteerd staan.

Sparen in Tsjechië

Fiscaal adviseur Boris Beerthuizen uit het Groningse Meerstad is één van die Nederlanders die sinds kort in het buitenland spaart. In Tsjechië om precies te zijn. “Ik vond het al langere tijd frustrerend dat spaargeld in Nederland vrijwel niets meer oplevert. Over sparen in het buitenland had ik nooit nagedacht. Maar toen het via mijn eigen bank heel makkelijk bleek, raakte ik geïnteresseerd.
Ik spaar nu bij een Tsjechische bank. Daar krijg ik 1,30 procent rente terwijl het maar voor twee jaar vast staat. Dat krijg je in Nederland nergens. Met een langere looptijd kun je iets meer rente krijgen. Maar daar kies ik niet voor. Ik wil, mocht dat nodig zijn, mijn gespaarde bedrag binnen afzienbare tijd weer kunnen opnemen.”
Beerthuizen zegt geen bijzonder gevoel te hebben bij sparen in Tsjechië. “Ik doe het voor mijn eigen rendement,” geeft hij toe. “Maar als ik met mijn spaargeld iets bijdraag aan de economie van Tsjechië, dan vind ik dat wel een leuk idee.”

Even veilig?

De belangrijkste vraag is of sparen in Europese landen net zo veilig is als sparen bij een Nederlandse bank. Volgens Beerthuizen is dit het geval, omdat alle banken die hij kan selecteren onder een soortgelijk depositogarantiestelsel vallen. Daarmee is zijn spaargeld beschermd, stelt hij.
Opgemerkt moet worden dat dit stelsel tot 100.000 euro, of het equivalent daarvan in lokale valuta, per bank vergoedt. Wie dus meer spaargeld heeft, doet er verstandig aan geld te spreiden over meerdere buitenlandse banken. Bovendien is er sprake van een valutarisico als een bank uit een land met een lokale valuta onverhoopt omvalt. Bij het omwisselen van de lokale valuta naar euro’s loop je het risico dat de lokale valuta in waarde daalt en je hierdoor minder euro’s ontvangt voor de oorspronkelijke inleg. In het algemeen geldt dat een hogere renteopbrengst gepaard gaat met een hoger risico.
“Sparen in het buitenland voelt voor mij niet anders dan sparen in Nederland, vooral omdat mijn Nederlandse bank vrijwel alles regelt,” zegt Beerthuizen. “Het enige wat ik zelf moet doen, is het aanvragen van een ‘woonplaatsverklaring’ bij de Belastingdienst. Dit is een kwestie van één mailtje. Zo toon je aan dat je in Nederland woont en, in mijn geval, niet in Tsjechië. Anders zou ik ook daar (bron)belasting moeten betalen over mijn spaargeld. Nu alleen in Nederland.”

Gewoon in Box 3

De belastingaangifte blijft hetzelfde. Spaarders moeten hun buitenlandse spaargeld optellen bij het andere vermogen en in Box 3 opgeven. Hiervoor ontvangen klanten van Binck ieder jaar een overzicht.
Fotografie: Mark Kuipers

Meer informatie

Nu geld opzij zetten voor een gezonde financiële toekomst. Kies je eigen weg en bepaal zelf wat goed voor je is. Binck doet er alles aan om je daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met een makkelijk te gebruiken website. En met een goed te bereiken helpdesk.
Kijk hier voor meer informatie over sparen in het buitenland, met de daarbij behorende rentes en de specifieke depositovoorwaarden.