Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Cyclisch beleggen, maar timing is cruciaal

Mark Glazener is beheerder van het Robeco Fonds, het grootste wereldwijd beleggende fonds in Europa. Hij blikt vooruit op een jaar waarin de groei van China aanvankelijk kan meevallen en waarin Europa en Azië de favoriete beleggingsregio’s zijn.

Hoe staat de wereldeconomie er voor?

‘De wereldeconomie groeit traag en de groei is bovendien niet gelijk verdeeld. In de Verenigde Staten is de economie gegroeid en in Europa tekent zich langzaam maar zeker ook een herstel af.’

In welke regio liggen in 2016 de beste kansen voor beleggers?

‘De waarderingen in Europa en Japan mogen dan vergelijkbaar zijn met die in de Verenigde Staten, maar de bedrijfswinsten zijn nog niet op het niveau van 2007. De nadruk ligt in Europa en Japan nog op het verhogen van de winst per aandeel. De fusie- en overnameactiviteit ligt bovendien nog niet op het niveau van de Amerikanen, die in 2015 veel megatransacties aankondigden. Dat is vaak een signaal dat de expansiefase op de beurs de laatste fase heeft bereikt. Op regionaal niveau zijn Europa en Japan favoriet.’

Waar liggen de beste kansen?

‘Op de korte termijn is er wat ruimte voor de sectoren die het hardste zijn afgestraft op de beurs, zoals de mijnbouw. Wereldwijd is er echter nog altijd veel overcapaciteit in de productiesector, zodat dit herstel niet meer is dan een opleving in een nog altijd neergaande trend. Timing is heel belangrijk. Omdat het risico van dit soort cyclische beleggingen groot is, zorgen wij ervoor dat de blootstelling aan deze sector niet groter is dan een neutrale weging.’

Binck Mark Glazener 02_klein

Welke trend op beleggingsgebied trekt nu de aandacht?

‘Om het verschil te maken, moeten we een portefeuille samenstellen die ten aanzien van lastig te voorspellen factoren zoals valutakoersen en rente, niet teveel afwijkt van de index waartegen we de prestatie afzetten, maar waarmee we wel het verschil kunnen maken qua rendement. Dat doen we door een hoog actief risico te nemen. We maken dus een duidelijke keuze van aandelen waar we in beleggen. In het nieuwe jaar gaan we werken met een meer geconcentreerde portefeuille van 80 tot 85 aandelen in plaats van de huidige honderd. Bij het bepalen van de posities spelen zogeheten ESG-factoren een belangrijke rol (Environment, Social en Governance). Bedrijven die goed scoren op het milieu- en sociale beleid en of zij goed bestuurd worden hebben dan een streepje voor.’

robecoinfographicdef

Mark Glazener

2003 Fondsbeheerder van Robeco Fonds
2000 Hoofd aandelen en fondsmanager Rolinco
1991 Fondsmanager RG Europe Fund en RG Hollands bezit
1986 Assistent Robeco Institutional Asset Management
1980 Rijksuniversiteit Groningen

BINCK_VISUAL_BOEK_2016_gesneden_groot

Beleggen in 2016

De prognoses van 5 beleggingsexperts
Dit interview is een gedeelte van het interview met Mark Glazener dat is opgenomen in het boekje ‘Beleggen in 2016’ van Binck.

Start met beleggen bij Binck en u ontvangt het boekje plus €200 transactietegoed.

De in deze advertentie gepubliceerde tekst betreft fragmenten uit een interview dat is opgenomen in het door Binck samengestelde boekje ‘Beleggen in 2016’. Tekst geproduceerd door Elsevier Media Lab, december 2015.
Dit interview betreft de mening van de geïnterviewde en komt niet voor rekening van Binck en is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies. Wij adviseren u om alleen te beleggen in financiële producten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.