Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Nederland zonder aardgas – maar wat dan wel?

Nederland is op weg naar een toekomst zonder aardgas. In 2050 moeten alle huizen in ons land zijn afgesloten van fossiele brandstof. We staan aan de vooravond van een revolutie. Hoe ziet die eruit?

Het is onomkeerbaar: de energievoorziening in Nederland zal de komende jaren volledig veranderen. Geïnspireerd door het klimaatakkoord van Parijs wil het kabinet dat in 2050 alle huizen in Nederland zijn afgesloten van fossiele brandstof. Daarbij komt dat minister Wiebes heeft besloten dat de gaskraan in Groningen versneld moet worden dichtgedraaid. Een gigantische opgave, maar wel haalbaar. Door het versneld ontwikkelen van nieuwe technologieën, en dankzij nieuwe coalities in zowel de private als de publieke sector, worden omwentelingen mogelijk die we tot voor kort voor onmogelijk hielden.

Een heel nieuw systeem

Het Energieakkoord uit 2013 was een eerste stap. Ruim veertig organisaties, vanuit de hele samenleving, hebben zich aan deze coalitie voor duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. In Noord-Nederland is de New Energy Coalition opgericht, door meerdere partijen die werk willen maken van de energietransitie. Zij bundelen hun krachten om de energietransitie te versnellen: precies wat we nodig hebben. We staan immers voor niets minder dan een totale systeemtransformatie.

Waterstof lijkt de ontbrekende schakel tussen groene energie en groene brandstof

Waterstof als missing link

Het lijkt erop dat waterstof een cruciale rol zal gaan spelen in die transformatie. Het is de ontbrekende schakel in de overgang naar duurzame energie. Elektriciteit die we opwekken met zonnepanelen of in de windmolenparken op zee, kan ter plekke worden omgezet in waterstof. Vervolgens kunnen we het snel en goedkoop via de bestaande aardgaspijpleidingen vervoeren binnen Nederland. Zo kan het in veel gevallen aardgas vervangen, bijvoorbeeld in de industrie of voor de opwekking van elektriciteit.

Nood wordt deugd

Veel partijen die nu nog verbonden zijn aan fossiele energie, zoals de Gasunie en de NAM, slaan de handen ineen. Met de offshore kennis van bedrijven als Shell kan groene waterstof op zee worden gemaakt, dichtbij de offshore windparken, bijvoorbeeld op kunstmatige eilanden. Nederlandse waterstof zou zo zijn weg zelfs binnen heel Europa kunnen vinden, want het bestaande gasnetwerk kan worden omgebouwd. Volgens Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, biedt dit zelfs betere kansen voor Noord-Nederland in de nabije toekomst. Wie weet: met nieuwe coalities, gebundelde kennis en nieuwe technologie lukt het Nederland van de nood een deugd te maken. Nederland is altijd een belangrijke technologische speler geweest in de wereldwijde energiemarkt en heeft een mooie kans die positie ook voor de toekomst te verzekeren.

Windenergie tanken

Hoe maak je groene brandstof van groene energie? Ook Audi houdt zich bezig met dat vraagstuk. Daarbij bekijkt Audi de uitdagingen van de auto-industrie vanuit een holistisch perspectief. Reiner Mangold, hoofd Duurzame Productontwikkeling bij Audi: “We bekijken de hele keten. Bij elektrisch rijden is het ten eerste belangrijk dat de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Maar het gaat veel verder.” Zo maakt Audi in een eigen fabriek - de eerste ter wereld in zijn soort! - het zogenaamde e-gas: windenergie wordt gebruikt om door middel van elektrolyse water te scheiden in zuurstof en waterstof. Door dit te laten reageren met CO2 ontstaat synthetisch methaangas waarop de Audi A3, A4 en A5 g-tron modellen rijden. De brandstof is door dit proces vrijwel CO2-neutraal. Ook werkt Audi aan zogenaamde e-fuels. Inmiddels is men er al in geslaagd schone, synthetische e-benzine uit biomassa te produceren. Mangold: “We zullen binnenkort in staat zijn e-brandstof te leveren voor alle tron-modellen, en op de langere termijn voor alle Audi’s.” Benieuwd hoe de nabije toekomst volgens Audi eruit ziet? Of zo snel mogelijk een elektrische Audi rijden? Kijk dan op zero.audi.nl/nl