Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Deltawind-directeur Monique Sweep.
Deltawind-directeur Monique Sweep. Erik Smits/Lumen Photo.
Het bijzondere verhaal van Windpark Krammer

Windpark levert duurzame beleggers gezond rendement op

Beleggen met schone handen én een gezond rendement? Windpark Krammer, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland, bewijst dat het kan. Sinds mei 2019 leveren 34 windmolens daar op jaarbasis genoeg stroom voor 100.000 huishoudens. Eind september kregen de obligatiehouders hun eerste 6 procent rente uitbetaald.


Vanuit het oogpunt van verantwoord beleggen is Windpark Krammer, tussen Oude-Tonge en Bruinisse, een bijzonder verhaal. Het is een initiatief van twee duurzame coöperaties uit de regio, het Zuid-Hollandse Deltawind en het Zeeuwse Zeeuwind, met samen zo’n vijfduizend leden, die er in totaal 7,5 miljoen euro in investeerden. Ruim 2400 particulieren droegen via obligaties samen 10 miljoen euro bij, in ruil voor 6 tot 8 procent rente, elf jaar lang.

Wind-win-situatie

Eigenaars van het park zijn Zeeuwind en Deltawind (samen 51 procent) en windmolenbouwer Enercon (49 procent). Voor elk geproduceerde megawattuur stort Krammer 50 cent in een Windfonds, bestemd voor duurzame initiatieven in de drie omliggende gemeenten en als compensatie voor omwonenden. Zij krijgen jaarlijks een bedrag, afhankelijk van de afstand tot het windpark, als korting op groene stroom. Een ‘wind-win’-situatie.

Windpark-app

Windpark Krammer is ook technisch gezien heel bijzonder. De 34 turbines staan op dijken en dijklichamen – een primeur – en camera’s scannen continu de omgeving op grote vogels. Daardoor kunnen clusters molens tijdelijk worden stilgezet om botsingen te voorkomen.
De Windpark Krammer-app toont 24/7 live wat de 34 turbines opleveren. Deltawind-directeur Monique Sweep kijkt er met plezier naar. “Het waait er nu 10 meter per seconde; de molens samen ‘leveren’ nu 82 megawatt. Twee staan er stil, vanwege onderhoud, zie ik.”

Eerste dividend

De elektriciteit die de turbines leveren, gaat via het hoofdverdeelstation van Tennet naar vier grote afnemers. Philips, DSM, Google en Nouryon kochten samen de volledige energieproductie. Met gemiddeld 0,86 gigawattuur opbrengst per dag verwacht Windpark Krammer tot 2035 gemiddeld bijna 30 miljoen per jaar om te zetten, met telkens zo’n 5 miljoen euro winst na belastingen. Eind september kregen de obligatiehouders hun eerste rente uitbetaald en kregen de coöperaties als aandeelhouders hun eerste dividend. Wie zei dat duurzaam investeren niet rendabel kan zijn?

Bouwen op dijken

Zo soepel als het nu loopt, zo spannend was de aanloop. Sweep: “Drie keer heb ik echt slapeloze nachten gehad. Eerst rond de discussie met Rijkswaterstaat over bouwen op dijken. Gelukkig liet onderzoek zien dat de dijken door de funderingen van de molens zelfs stérker worden.
Daarna met het regelen van subsidie: er bestonden alleen regelingen voor wind-op-land en wind-op-zee, en daarmee kwamen we er financieel niet uit. Samen met de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland hebben we een nieuwe vorm helpen ontwikkelen: wind-op-dijk.”

Zeearend op bezoek

Het derde stressmoment was biologisch van aard: “Toen de voorbereidingen al heel ver waren gevorderd, kwam er een zeearend ons gebied binnenvliegen, foeragerend vanuit de Biesbosch. Even leek het hele project op losse schroeven te komen staan. En we hadden er als coöperaties al 7,5 miljoen euro risicodragend in geïnvesteerd. Toen hebben we die oplossing met de camera’s geïntroduceerd.”

Kritische mensen

Voor de vele miljoenen om de bouw te bekostigen, klopte Windpark Krammer aan bij een aantal financiers. ASN Bank stond daarbij hoog op de lijst. Een consortium van vier banken, waaronder het Groenprojectenfonds van ASN Bank, financierde 160 miljoen.
Sweep: “De leden van onze coöperaties zijn kritische mensen die zaken liefst lokaal willen oplossen. Bovendien zijn wij principieel voor duurzaamheid. Als je zo’n groot bedrag wilt lenen, ontkom je niet aan grootbanken. Maar gelukkig konden wij met ASN erbij wel maximaal onze voorwaarden inbrengen in het proces. Want geld is een míddel om je idealen te bereiken, niet een doel.”

Klimaatpositief

Projectmanager namens ASN Bank was Emiel van Zwet. Hij was vanaf de eerste kennismaking tot het verstrekken van de financiering betrokken bij het project. “Bij ASN zijn we altijd geïnteresseerd in duurzame klimaatneutrale projecten, zeker met ons ASN Groenprojectenfonds.
Een groot windpark past daar perfect bij; dat levert een mooie bijdrage aan ons doel om in 2030 klimaatpositief te zijn. We willen meer broeikasgassen uit de atmosfeer halen dan alle investeringen en beleggingen samen uitstoten.”

Stroomafname

Bijzonder in dit geval was dat de turbineproducent behalve aandeelhouder tevens leverancier was. “Dan moet je de financieringsvoorwaarden extra goed vastleggen. Ook de stroomafname door vier grote afnemers was contractueel smullen; best kans dat dat vaker gaat gebeuren”, zegt Van Zwet.
Hoewel het meeste werk voor hem erop zit, blijft hij nauw betrokken: “We blijven monitoren hoe het project draait en of ze hun targets halen.”
Heeft hij de app al geïnstalleerd? “Haha, ja, ik heb ‘m op mijn telefoon. Maar voor dit soort analyses kijk ik gewoon naar de jaarcijfers.”

Zonnepark

En hierna? Sweep: “Bij het windpark willen we liefst ook nog een drijvend 40 megawatt zonnepark bouwen, op een van de bekkens bij de sluis. De netaansluiting hebben we al, en zon en wind zijn redelijk complementair. Opnieuw met obligaties? Wat mij betreft wel.
Daarnaast hebben we een innovatiefonds opgericht, met een miljoen euro erin om nieuwe dingen te onderzoeken. Nu alle windlocaties zijn vergeven, kunnen we ons richten op verdere verduurzaming van Goeree-Overflakkee. Een waterstofturbine bijvoorbeeld, om een compleet dorp van het gas af te krijgen. Een demofabriek om zeewier te verwerken tot hoogwaardig consumptie-eiwit en biogas. En een infrastructuur voor duurzaam elektrisch pakketvervoer op Goeree-Overflakkee.”
Tekst: Leonard van den Berg

Zelf duurzaam beleggen

Als je geld belegt bij ASN Bank doe je dat op een duurzame manier. Zo streef je naar optimaal rendement voor jezelf én voor de wereld. Bij ons beleg je in bedrijven, overheden en projecten die mens, dier en natuur respecteren. En in duurzame beleggingsfondsen waarvan de eerste al in 1993 werd opgericht. Beleggen bij ASN Bank kan snel en gemakkelijk in gang worden gezet, al vanaf 20 euro per maand. Kijk voor meer informatie op asnbank.nl/beleggen.

Let op: de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie afm.nl/ebi

.