Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Steven Evers: “Bij microkredieten gaat het soms maar om een paar honderd dollar.”
Steven Evers: “Bij microkredieten gaat het soms maar om een paar honderd dollar.” Erik Smits/Lumen Photo
Kleine bedragen, wereld van verschil

Microkredietfondsen: stabiel beleggen in eerlijke kansen

Een boer in Zuid-Amerika die zaden wil kopen. Een alleenstaande moeder die in Azië een bakkerijtje begint. Overal geven microkredieten mensen kans op een beter leven. Als je daarin belegt, maak je dat mede mogelijk. Hoe werkt dat achter de schermen?

“Microfinanciering is een aantrekkelijke manier om maatschappelijk te beleggen”, vindt Steven Evers van Triple Jump. Zijn bedrijf werkt al sinds 2006 hard om kleine ondernemers in ontwikkelingslanden aan betaalbare financiële diensten te helpen. Dat doet hij inmiddels in ruim zestig landen, in nauwe samenwerking met Oxfam Novib en bijvoorbeeld ASN Bank.

Gezond rendement

“Bij microkredieten gaat het vaak om kleine bedragen, soms maar een paar honderd dollar”, zegt Evers. “Tot maximaal 20.000 dollar mag het officieel microkrediet heten. Dat geld komt van spaarders en beleggers: mensen die graag een gezond rendement willen – financieel, maar ook maatschappelijk en sociaal.”

Positieve intentie

Precies dat laatste, de positieve intentie, maakt het verschil met ‘gewoon’ beleggen, vindt Evers: “Ons doel is om het welvaartsverschil in de wereld te verkleinen. Wij willen mensen in ontwikkelingslanden helpen om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Uit medemenselijkheid, en omdat het ook economisch goed is als de kleine ondernemers de kans krijgen hun bedrijfjes uit te bouwen.”

Controle

Geld dat belegd wordt in microkredietfondsen gaat van de fondsaanbieder (zoals een bank) naar microfinancieringsinstanties (mfi’s) en vanaf daar naar lokale ondernemers. De fondsaanbieder, bijvoorbeeld ASN Beleggingsfondsen, selecteert de microfinancieringsinstellingen om in te beleggen en controleert wat er met het geld gebeurt. Experts zoals Triple Jump, dat zelf over een lokaal kantorennetwerk beschikt, schakelen concreet met de mfi’s, die het geld ter plaatse daadwerkelijk uitlenen aan de ondernemers.

Realistische rente

Het verstrekken van de leningen – inclusief goede overeenkomst en tussentijdse controle - kost de mfi’s veel werk. Evers: “De lokale eindklanten zijn vaak minder financieel geschoold. Dan moet je uiterst zorgvuldig te werk gaan en zorgen dat hun belangen goed worden behartigd. Zij kunnen van de mfi een lening, verzekering of spaarrekening krijgen, en vaak ook begeleiding.
In het geval van het verstrekken van een lening, dient er wel een onderliggende activiteit te zijn die inkomsten genereert. Het is geen noodhulp; het moet ook economisch duurzaam zijn. Daarom betalen ze een realistische rente, passend bij de risico’s, de inflatie, de contractduur en de tijd die het kost om de lening te regelen en te innen.”

Leningen naar vrouwen

Veruit het meeste geleende geld komt keurig op tijd terug. “In India vaak zelfs in 99 procent van de gevallen”, weet Evers. Opvallend: veruit de meeste leningen gaan naar vrouwen (75-80 procent), en vrouwen betalen gemiddeld beter terug dan mannen.
Heel soms gaat het op grotere schaal mis. “In Ecuador hebben we een keer door een aardbeving een miljoen moeten voorzien. Voor de mensen daar was het een ramp, maar fondsbeleggers in Nederland merkten er nauwelijks iets van: zo’n fonds zit wereldwijd gespreid, dat beperkt de schade.”

Sociaal belang

Een van de grootste aanbieders van microkredietfondsen is ASN Bank, bekend om de focus op duurzaamheid. Dat zie je terug in de portefeuille van de ASN Beleggingsfondsen, waar bedrijven in fossiele energie, wapens, tabak of alcoholische dranken uitgesloten zijn.
“Bij microkredieten staat voor ons het sociale belang voorop: inkomen genereren waardoor mensen financieel weerbaarder zijn”, aldus Sascha Noé, fondsmanager bij ASN Beleggingsfondsen. “Onze kredieten dragen direct bij aan het welzijn van mensen.”

Ongevoelig voor hypes

Beleggen in microkredietfondsen rendeert goed, stelt Noé. “Sinds de start van ons fonds in 1996 hebben we nog nooit een negatieve return gehad. Gemiddeld over tien jaar is het beleggingsrendement 3,61 procent. Dat is minder dan aandelen, maar ruim meer dan spaargeld. En het risicoprofiel is vrij laag.
We screenen goed, diversifiëren naar landen en instellingen en dekken valutarisico’s af. Maar vooral: microkredietfondsen gaan over echte mensen en de echte economie, niet over speculanten en derivaten. Dat maakt ze ongevoelig voor hypes of paniek. Op de beurs kijken ze daar weleens jaloers naar.”

Groeimarkt

Microkredieten vormen een belangrijke groeimarkt. Wereldwijd ging er eind 2018 ongeveer 124 miljard US dollar in om, na drie jaren van gemiddeld ruim 10 procent groei. In Nederland hebben beleggers hierin samen ongeveer 4,2 miljard euro uitstaan, waarvan 435 miljoen via ASN Beleggingsfondsen. Samen bereiken aanbieders van microkredieten nu wereldwijd 150 miljoen mensen, ongeveer een kwart van de totale doelgroep.
Noé: “Het is geen wondermiddel voor armoedebestrijding, maar een manier om kapitaal uit rijke landen te mobiliseren voor een iets eerlijker verdeelde welvaart. Het mooie rendement van de afgelopen jaren laat zien dat microkrediet waardevol is voor alle betrokkenen: voor degene die er inkomen van heeft én voor de belegger die er rendement op maakt.”

Doorgroeiers

Evers vanTriple Jump: “Uit onderzoeken blijkt dat microkredieten daadwerkelijk economische activiteit stimuleren, de zelfstandigheid van mensen verbeteren én de werkgelegenheid bevorderen. Sommige micro-leners groeien later door en kunnen zelf mensen in dienst nemen. Die doorgroeiers, die het ‘micro-niveau’ ontstijgen, kunnen met een goede financiering bóven de 20.000 dollar mogelijk uitgroeien tot een stabiele werkgever in een lokale gemeenschap, met nog meer positieve impact. Daar zijn we nu ook naar aan het kijken.”
Tekst: Leonard van den Berg

Zelf duurzaam beleggen

Als je geld belegt bij ASN Bank doe je dat op een duurzame manier. Zo streef je naar optimaal rendement voor jezelf én voor de wereld. Bij ons beleg je in bedrijven, overheden en projecten die mens, dier en natuur respecteren. En in duurzame beleggingsfondsen waarvan de eerste al in 1993 werd opgericht. Beleggen bij ASN Bank kan snel en gemakkelijk in gang worden gezet, al vanaf 20 euro per maand. Kijk voor meer informatie op asnbank.nl/beleggen.

Let op: de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie afm.nl/ebi

.