Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Hoe beleggen in plaats van sparen kan lonen

Wat kun je het beste doen met je spaargeld als je rendement wilt halen uit duurzame bedrijvigheid, zoals microkredieten of schonere alternatieven? Met de huidige lage rentestand levert sparen nauwelijks iets op. Gespreid beleggen biedt een mooi alternatief.

Veel mensen hebben het idee dat een spaarrekening de veiligste plek is om hun geld te vermeerderen. In nominale zin is dat ook zo, maar door de combinatie van lage spaarrentes en inflatie stijgt het gespaarde bedrag al enkele jaren niet meer in waarde. Als alternatief voor sparen heeft beleggen echter nog te kampen met een aantal vooroordelen. Zo zou het ingewikkeld zijn, meer tijd en moeite kosten, veel kennis vereisen en bovendien alleen mogelijk zijn met grote bedragen.

Koersrisico

Een belangrijk verschil tussen sparen en beleggen is natuurlijk wel dat je met sparen geen koersrisico loopt. Bij beleggen zijn de koersen elke dag anders. Hoewel belegd geld net als gespaard geld opneembaar is, is het verstandig alleen te beleggen als je het geld voor langere tijd kunt missen. Op het moment dat je het geld wilt opnemen, kan de koers immers lager liggen, waardoor het rendement negatief is. Juist op de langere termijn volgen beleggingen vaak een stijgende lijn. Geduldig zijn loont.

Moderne portefeuilletheorie

Voor succesvol beleggen is naast geduld een andere eigenschap bepalend: spreiding. Het is de kern van de moderne portefeuilletheorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz, die stelt dat de belegger het risico verlaagt naarmate hij zijn geld over meer verschillende beleggingscategorieën spreidt. Zo kan een stijging van de ene beleggingscategorie de andere compenseren. Door te spreiden over aandelen en obligaties, maar ook over verschillende sectoren en bedrijven, kun je het beleggingsrisico verlagen. Daarbij geldt ook iets anders: hoe meer tijd je hebt om je vermogen te laten ontwikkelen, hoe meer risico je kunt nemen. Een dertigjarige zelfstandige heeft nog een termijn van zo’n veertig jaar om aan zijn pensioen te bouwen. Omdat die periode zo lang is, kan hij overwegen om in de eerste tien jaar iets meer risico te nemen met zijn beleggingen door voor een hoger rendement te gaan. Dan moet hij het belegde geld natuurlijk wel een tijdje kunnen missen.

Geleerde lessen

Waarom het fout gaat als spreiding en geduld ontbreken, illustreerden de laatste paar jaren van de vorige eeuw, toen het beleggen door particulieren hoogtijdagen vierde. Gestimuleerd door de snelle, soms extreem hoge rendementen belegden velen in ICT- en internetbedrijven. Tot deze internetbubble in 2000 plotseling knapte en de koersen instortten. Veel mensen leerden in die tijd een belangrijke beleggersles, want hun tegenvallende rendement was het gevolg van te weinig spreiding en een gebrek aan geduld.

Koplopers spelen in op omstandigheden

Sommige beleggers denken dat je bij een duurzame belegging wat rendement moet ‘offeren’, maar als je tien of twintig jaar terugkijkt, wordt duidelijk dat duurzame keuzes een goed financieel rendement kunnen opleveren.

Duurzaam of groen?

Door de verschillende fondsenaanbieders wordt het begrip duurzaam beleggen echter verschillend ingevuld. Welke fondsen zijn écht duurzaam? Stelt het fonds strenge voorwaarden of worden alleen de minst duurzame bedrijven uitgesloten? Met duurzaam beleggen draag je bij aan een schoner milieu en een beter klimaat, maar sommige fondsen beleggen ook in bedrijven die nog gestimuleerd kunnen worden om (verder) te verduurzamen. Op deze bedrijven oefent de fondsbeheerder namens de beleggers actief invloed uit, door kritische vragen te stellen en mee te stemmen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Bij groen beleggen gaat het nog een stap verder: het geld wordt belegd in groenprojecten die door de overheid zijn erkend als project voor milieubescherming, zoals duurzame-energieprojecten, duurzaam bouwen en de aanleg van bossen. Deze fondsen bieden ook mogelijke fiscale voordelen.

Zelf duurzaam beleggen

Bij ASN Bank beleg je in bedrijven, overheden en projecten die mens, dier en natuur respecteren. Zo kun je mensen in derdewereldlanden helpen om zelf een onderneming te starten of bijvoorbeeld beleggen in vernieuwende bedrijven in milieu- en watertechnologie. Het kan snel en gemakkelijk in gang worden gezet, al vanaf 25 euro als maandelijks inlegbedrag met service- en fondskosten, maar zonder aan- of verkoopkosten. Kijk voor meer informatie op asnbank.nl.

Let op: de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie afm.nl/ebi

.

Illustratie: Mr Feaver/ Shop Around