Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Maak impact door fossielvrij te beleggen

De toekomst is fossielvrij: olie en gas zullen de komende jaren plaats maken voor duurzame alternatieven. Een slimme belegger bereidt zich daar nu al op voor.

Wat in de jaren zeventig al door een enkeling werd verkondigd, is inmiddels gemeengoed: we moeten zo snel mogelijk overschakelen op fossielvrije brandstoffen om de negatieve impact van klimaatverandering te beperken. Schone en duurzame alternatieven zoals zon, wind en waterstof zijn in opkomst. Daarbij maken nieuwe technologieën het mogelijk om steeds efficiënter om te springen met energie.

Toch wordt er nog volop geïnvesteerd in de fossiele brandstofindustrie. Sterker nog: de investeringen stijgen juist. Uit een rapport van De Nederlandse Bank gepubliceerd in oktober 2017 blijkt dat de investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in fossiele brandstoffen in dat jaar 102,8 miljard euro bedroegen: een stijging van ruim 16 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Het gevaar van de koolstofbubbel

Hoe valt dat te rijmen met de energietransitie? “Niet”, is het duidelijke antwoord van dr. Jean-Francois Mercure. De onderzoeker, verbonden aan Radboud Universiteit en Cambridge University, dook samen met collega-onderzoekers van Cambridge Econometrics, The Open University en de Universiteit van Macau in de cijfers en kwam tot een onthutsende conclusie: de fossiele brandstofindustrie is een ‘carbon bubble’ die ieder moment uit elkaar kan spatten. “Er wordt enorm veel geïnvesteerd in lange termijn projecten met als doel fossiele brandstoffen die nu nog in de grond zitten, eruit te halen en als brandstof te gebruiken. Maar het is maar zeer de vraag of deze investeringen zichzelf zullen terugbetalen, wanneer de vraag naar fossiele brandstoffen wereldwijd daalt.”

Dalende vraag naar fossiele brandstoffen

Het onderzoek van Mercure en zijn collega’s laat namelijk zien dat de daling in de vraag naar fossiele brandstoffen in aantocht is. Lange tijd werd gedacht dat die vooral bepaald zou worden door klimaatbeleidsmaatregelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat blijkt anders te zijn. Mercure:“De technologische transitie naar verduurzaming die reeds is ingezet leidt al tot een dalende vraag naar fossiele brandstoffen. Klimaatbeleidsmaatregelen zullen die alleen maar versterken.”

Een tweede zorg is de omvang van de koolstofzeepbel. In het onderzoek wordt gesproken van een mogelijk wereldwijd welvaartverlies van 1 tot 4 biljoen dollar. Dat is vergelijkbaar met de impact van de financiële crisis in 2007. “We moeten meer bewust zijn van dit probleem en nadenken over oplossingen. Op deze schaal doorgaan met investeringen in de fossiele brandstofindustrie is in ieder geval geen optie”, aldus Mercure.

Schadelijk voor klimaat

Daar is Bas-Jan Blom, directeur ASN Beleggingsfondsen, het roerend mee eens. “Het heeft geen enkele zin om te investeren in een sector die ten dode is opgeschreven. Dat heeft ASN Bank overigens nooit gedaan. Sinds de oprichting in 1960 beleggen we niet in de fossiele brandstofindustrie of aanverwante bedrijven. Dus ook niet in de automobielindustrie of bedrijven die toeleverancier zijn van de oliesector.”

De belangrijkste reden om destijds te kiezen voor volledig fossielvrije beleggingen, is simpel: daarmee draag je bij aan een betere wereld. “Wij denken bij alle investeringen vanuit onze klanten”, legt Blom uit. “Die willen niet dat hun euro betrokken raakt bij zaken die schadelijk zijn voor het klimaat, het milieu of de mens. Zij willen met hun geld impact creëren, het verschil maken. Daarom investeren we in bedrijven die toekomstgericht bezig zijn, zonder schade te berokkenen aan hun omgeving. Dat zijn de bedrijven die in 2050 nog steeds relevant zijn. En vaak zijn dat ook de bedrijven die bovengemiddeld innovatief zijn omdat zij het echt anders willen doen en de wereld willen verbeteren.”

Het tij keert

Aanvankelijk werd fossielvrij beleggen met hoongelach ontvangen. Maar het tij is aan het keren, ziet Blom: “Steeds meer grote beleggers zetten dezelfde stap. Nederlandse pensioenfondsen, bijvoorbeeld, maar ook internationale beleggers als de Rockefellers en zelfs het Noorse staatsfonds, dat tot voorkort fors in olie zat. Je kunt als belegger denken: het zal mijn tijd wel duren, maar de markt is heel erg grillig. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt: de koolstofbubbel bestaat. Die kan sneller ploffen dan men denkt.”

Geen risico

Dankzij de veranderende tijdgeest is er ook geen gebrek aan alternatieven. Tal van duurzame fondsen bieden een goed rendement en leveren tegelijkertijd een bijdrage aan CO2-reductie (zie kader). Er is dus geen enkele reden meer om het niet te doen. Blom is nog stelliger: “Als je nu nog investeert in de fossiele industrie, neem je juist een enorm risico. Waarom zou je dat risico nemen als er goede alternatieven voor handen zijn?”

Ook Mercure is voorstander van verandering, om verdere economische schade door het barsten van de koolstofbubbel te voorkomen. “Desinvestering moet wel met beleid gebeuren. We moeten zorgvuldig overwegen waarin we nog wel willen investeren.” Fossielvrij beleggen is een aantrekkelijke optie voor wie voorbereid wil zijn op de toekomst én vandaag al impact wil creëren met zijn euro’s.

Honderd procent fossielvrij beleggen

Positieve impact creëren doe je door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan een betere wereld. Beleggen bij ASN is 100% fossielvrij. Bijna alle ASN beleggingsfondsen hebben een lagere klimaatimpact dan de objectieve benchmarks. Als je bijvoorbeeld 10.000 euro belegt in ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal levert dat een CO2-reductie op ten opzichte van de benchmark die overeenkomt met maar liefst 3.056 kilometer autorijden of 79 kg varkensvlees.* Meer weten over echt fossielvrij beleggen? Kijk op asnbank.nl.

* Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen, opgesteld door Ecofys in opdracht van ASN Bank.

 

Let op: de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie en de informatie op afm.nl/ebi.