Deurwaarder Dreverhaven ‘is alive and well’

Stukjes over mensen met probleemschulden moeten altijd vroom beginnen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn uitgaven. Wie meer uitgeeft dan hij heeft, is zelf de pineut. Goed, ik was dus op zoek naar het begrip ‘overheidsvordering’. Archieven van vier landelijke kranten op nageslagen, maar redactioneel nooit gebruikt of uitgelegd. Zelf had ik ook géén idee. In mijn omgeving nagevraagd. Niemand. Ja, als je de staat iets verschuldigd bent, zullen ze daar wel een ‘overheidsvordering’ op je hebben. Maar dat is het dus niet.

Behalve SNS is ook mijn achterzak genationaliseerd

Vorige maand pikte ik het begrip op in een Zembla-uitzending over een Ombudsmanrapport. Daar werd iemand van een Waterschap geïnterviewd die de overheidsvordering echt fantastisch vond. Je kon namelijk zelf, achter de burger om, het verschuldigde bedrag van de bank laten afschrijven. Zonder diens instemming. Daarna kwamen er wel boze telefoontjes van burgers die dan geen cent meer hadden om van te leven. Maar dat nam niet weg dat dit reuzehandig was.

Overheidsvorderingdus. Was ‘overheidsinbraak’ niet beter geweest? Je kunt nergens protesteren. Het is ook geen huiszoeking, of fouilleren, of afluisteren, of een ander keurig afgepaste inbreuk op je burgerrechten, waar Straatsburg het nog net mee eens kan zijn. Nee, dit is een mij onbekende standaardbepaling in het contract burger-overheid. Wanbetalen bestaat niet meer. Uw portemonnee is de onze. Klaar. Behalve SNS is dus ook mijn achterzak genationaliseerd. Maar al veel eerder!

Deze automatische overheidsincasso blijkt te gelden voor schulden tot 1.000 euro. De overheid mag maximaal 500 euro afschrijven, maximaal twee keer per maand, gedurende drie maanden. Inclusief kredietruimte. De staat kan me dus 500 euro rood zetten. De wegenbelasting en schulden aan het Waterschap blijken zo te worden geïnd. Maar wie heeft er namens mij de Staat toestemming gegeven voor deze vorm van zelfbediening? Mijn eigen geld, de kern van het burgerschap!

Goed, eerst maar uitzoeken wie hier echt de dupe zijn. Het aantal mensen met problematische schulden is groot en groeiende. Een op de tien gezinnen (693.000 personen) kampt ermee. 248.000 mensen zitten ertegenaan. Schulden worden steeds algemener. 76.000 burgers hebben een achterstand op de hypotheekbetaling. Deurwaarders leggen jaarlijks 400.000 keer beslag op loon of toelages.

Donderdag zat ik in de Kamer bij een hoorzitting met experts uit deze wereld. Op de agenda stond een klein, maar symbolisch onderwerp. Het ‘beslagverbod roerende zaken’. Rechtshulpverleners constateren dat ‘een grote minderheid’ van gerechtsdeurwaarders weer terug is in de tijd van Katadreuffe en Dreverhaven. Eén advocaat maakte mee hoe de deurwaarder bij een probleemdebiteur beslag legde op de vitrage en de koffiezetter. Louter als pressiemiddel. Debiteuren worden daar radeloos van en betalen meteen. Het geld voor de huur of elektriciteit wordt dan snel aan de telefoonprovider gegeven. Een half jaar later staan ze dan op straat, zonder huis.

De incassopraktijk is verhard en bovendien totaal onoverzichtelijk geworden, begreep ik na afloop. Die ‘overheidsvordering’ waar ik over viel, staat niet op zichzelf. Wie zes maanden zijn zorgpremie niet betaalt, ontdekt dat het College Zorgverzekeringen dat voortaan direct afboekt. En wel met een boete van 30 procent, tot de achterstand is voldaan. Intussen is de markt voor deurwaarders geliberaliseerd, met fusies en consolidaties tot gevolg. Achter de schermen vindt een prijzenslag plaats, waardoor het eigen belang van deurwaarders bij de vorderingen groeide. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau huurt deurwaarders inmiddels in op een absoluut bodemtarief. Voor een oninbaar gebleken vordering krijgt de deurwaarder maar 3,50 euro. Het tekort moet goedgemaakt worden bij andere debiteuren. Op de stoep van de gemiddelde debiteur verdringen zich inmiddels meerdere deurwaarders, namens meerdere crediteuren. Die is het overzicht heel snel kwijt.

Vorige maand waarschuwde de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in het rapport In het krijt bij de overheid dat de overheid de burger hier van de regen in de drup helpt. Hij geeft het voorbeeld van een risicodebiteur en diens krankzinnig complexe werkelijkheid. Men neme een alleenstaande ouder met twee schoolgaande kinderen, een deeltijdbaan en een aanvullende bijstandsuitkering. Met alle toeslagen, teruggaves, kwijtscheldingen en aanvullingen meegerekend komt die op twaalf inkomensbronnen, afkomstig van acht instanties. Daar moeten jaarlijks achttien digitale formulieren voor worden ingevuld. Het geld komt in tachtig porties binnen.

Als daar crediteuren met hun termijnen, boetes, verhogingen en beslagen binnenstappen, is zo’n gezin alleen beschermd met de zogeheten ‘beslagvrije voet’. Dat is 90 procent van het wettelijk minimum. Crediteuren mogen daar niet aan komen. Maar in de praktijk blijkt die bescherming een farce. Crediteuren weten van elkaar niet wat ze doen – hun deurwaarders evenmin. Debiteuren weten niet hoe ze zich moeten verweren. Hoe harder de incassomaatregel is, hoe groter de kans op nieuwe schulden. En hoe uitzichtlozer het resultaat. Ach, zei een deelnemer aan de hoorzitting me na afloop, „iedere keer als ik op tv hoor over een ‘gezinsdrama’ vraag ik me weleens af hoe het met de schulden zou zitten”.

Geplaatst in:
Civiel recht
Lees meer over:
nationale ombudsman
rechtsstaat

32 reacties op 'Deurwaarder Dreverhaven ‘is alive and well’'

Gepke de Leef

Deze situatie is toch wat de overheid voor ogen had toen ze het bekende bruine loonzakje afschafte. Toen.. de torenhoge hypotheek voor iedereen. En nu is dus iedereen genationaliseerd, of beter we zijn een dictatuur geworden want zodra je het niet eens bent met de overheid blokkeren ze je plastic bankpasje en niet veel later wordt je uit de basisadministratie geschreven als vermist/verblijvende in het buitenland omdat je geen vast adres meer hebt. En de volgende stap is de lopende-band voor organen, want we leven op hun staat dus zijn we hun staatseigendom!

Frans Bergh

Hieruit blijkt weer eens hoe gezond is om de banken met het grootste wantrouwen te benaderen, een oude sok of een matras is zo gek nog niet.

johan van schaik

Als opmerking vooraf: de notarissen zijn al opgekomen tegen het plukken van ouderen, maar de Staat is daar tegen : die wil het alleenrecht behouden.

Maar troost u: gewoon je geld op de rekening van je kinderen zetten, het liefst in een ander Europees land. Laat ze er een écht huis van kopen, nogmaals: niet hier in dit land, want die worden hier niet gebouwd. En voor jezelf er een buitenlandse bankrekening bij nemen, of geld in de oude sok. En vooral geen aankopen meer in Nederland doen – is geen enkel probleem met de moderne e-koop. En laat je kinderen vooral twee of drie talen leren, want met Nederlands kun je straks nergens meer terecht. Gelukkig hebben we euro’s gekregen, dus zijn we van deze regeringen als van Balkenende en Rutte, bij wie een gulden al lang niets meer waard zou zijn, niet meer afhankelijk.

Ik stel voor dat we – om te beginnen- in mei massaal en consequent in ofwel België of Duitsland gaan tanken, en daar onze sigaretten voor drie maanden vooruit gaan kopen. Met dertig cent verschil per liter, en zestig cent per pakje sigaretten, en zeker als je ook nog je drankvoorraad daar op peil brengt, heb je deze regering zo op andere gedachten. Ga daar verder ook meteen naar de tandarts of orthodontist (geen wachttijd, en voor 40% van de prijs van hier), en je hebt je ritjes er dik uit. En met één maand zo ook de kiezersbedriegers die dit kabinet hebben gevormd.

Wat de Tsjechen konden met hun fluwelen revolutie, en de Oost-Duitsers, kunnen wij toch ook ?

B Dekker

Uw artikel lezende lijkt dit erg op een praktijk van gelegaliseerde onteigening van eigendom. Het gaat immers om de Overheid die op grond van een schuld besluit om hetgeen verschuldigt zonder toestemming tot zich te nemen. (Zie Brumarescu v. Romania [EHRM] 28 oktober 1999)

Er van uitgaande dat dit dus onteigening en niet regulering van eigendom is, valt de overheidsvordering onder de strengste bepalingen van artikel 1, 1ste protocol EVRM. (het mensen rechten verdrag omtrent eigendom)

Wat betreft onteigening van Eigendom door de Staat zijn er namelijk sterke extra waarborgen die het Mensenrechten hof hanteert.

De critiria hiervoor zijn o.a. dat het een handeling in het Algemeen belang moet zijn, die proportioneel is aan het doel, de omstandigheden in acht nemend.

Aan deze criteria lijkt me niet voldaan, zeker niet als het van een krediet rekening geschreven is. Zo’n ingrijpen in de financien van de burger is walgelijk. Nu ik dit zo lees klinkt het me haast in d oren als Tyrannie.

Dat er schulden zijn die betaald moeten worden, prima. Maar alvorens burgers te onteigenen kijk dan in iedergeval of de afschrijving proportioneel is en ze niet te hard gaat raken; Of dat er een bijvoorbeeld afbetalingsregeling gemaakt kan worden.

Zelfs artikel 14 van onze Nederlandse Grondwet pleit er tegen! Als de Overheidsvordering werkt zoals u schrijft is het de reinste Tyrannie…. Ik heb er geen andere woorden voor.

Ik stel me voor dat de Overheid zich op het standpunt zal stellen dat dit gebeurd in het Algemeen Belang. Echter ik kan me bij God niet inbeelden hoe het algemeen belang gediend wordt door niet om toestemming te vragen, of een betalingsregeling te treffen, in plaats van direct tot inhouding over te gaan.

L.Brusselman

Incassobureaus en deurwaarderkantoren parasiteren op de samenleving,zoals het een ware parasiet betaamt voedt het zich voornamelijk met de zwakkeren en laat deze kreperen.
Kankergezwellen is wat mij betreft ook een goede benaming voor deze asociale instellingen.

Johan de Wit

Wat opvalt is dat deurwaarders ook steeds gemener worden in het vinden van wegen om de beslagvrije voet te doorbreken en mensen onder het bestaansminimum te drukken. Loonbeslag gelegd en dan dreigen of een aanvullende betalingsregeling (dus onder de beslagvrije voet!) of boedelbeslag. Oneigenlijke druk en dus klachtwaardig bij de Kamer van gerechtsdeurwaarders. En toch komen deze deurwaarders er gewoon mee weg. Wanneer gaat nu eens het mes in dit soort zaken?

Jan van Oort

Leve de privatisering en de ont-regeling, (…). Mensen, ik woon in Oostenrijk, en hier zouden dergelijke toestanden – evenals bijv. privatisering van de spoorwegen of van de gezondheidszorg – niet in de verste verte mogelijk zijn. Het land is een stuk leefbaarder dan Nederland, de maatschappij is hier nog niet zo verhard. Nederland wordt langzamerhand een hel voor de zwakken. Is dit werkelijk wat jullie wilden ??

Marius van Huygen

“Deze automatische overheidsincasso blijkt te gelden voor schulden tot 1.000 euro”

Is mij volkomen onduidelijk welke standaardbepaling in het ‘contract burger-overheid’ dan zou bestaan. Zelfs Folkert Jensma blijkt het niet te weten…

Nu heb je tegenwoordig het ‘recht’ als bank/giro rekeninghouder overgemaakte bedragen binnen een maand door de bank weer terug te laten storten. Wellicht zou dit een adekwate oplossing tegen deze overheidsmaatregel kunnen zijn…
Kan mij niet voorstellen dat de overheid in dit overeenkomsten recht zonder meer in de bankrekening van een client kan treden en daarmee de contractregels met de betreffende bank wordt geschonden.
Merkwaardig dat banken zelf ook niet aan de noodrem over dit onderwerp trekken al hebben ze dat over het opheffen van het ‘bankgeheim’ ook niet gedaan…

Jenna Tieman

Dagelijks help ik mensen die in dit soort toestanden terecht komen. Velen zijn totaal murw en kennen de wegen niet. Het is een drama. En op de klap toe? Iedereen begint erover dat het hun eigen schuld is.
Stadsbanken en schuldhulpverleners laten schulden lekker nog een jaar oplopen want die gaan er van uit dat alles in de wettelijke schuldhulpverlening wel betaald wordt. Dus kortom: de belastingbetaler houdt agressieve incassobureaus en falende bewindvoerders/schuldhulpverleners gewoon in stand. Dat terwijl de persoon zelf omkomt in de ellende.
Veel mensen die met de vinger wijzen weten niet dat zij via de belastingen alleen aasgieren van incassobureaus en deurwaarders in stand houden.
Overigens berekenen incassobureaus en deurwaarders veel dingen verkeerd en betalen mensen onnodig geld eraan. Zoek hulp! En wat veel mensen ook niet weten is dat de combinatie van boete/rente/administratiekosten nooit hoger mag zijn dan de schuld zelf. Dus ook hiervoor: zoek hulp, zoek iemand die met je mee kan rekenen en de oorspronkelijke schuld los kan trekken van de boetes, rentes en administratiekosten.

Johan Adriaan Karel van Eeden Eeden

Doet me denken aan hoe ik mijn 70e verjaardag vierde:met een deurwaarder.DEXIA had van mijn spaargeld een stuntbelegging gemaakt(én 200.000 andere spaarders) en dat was nu een “schuld”geworden!Dankzij het “Plan Duisenberg”moest ik snel 5000 aan het Incassobedrijf betalen.Dit bedrijf BEGON altijd met de deurwaarder!Uiteindelijk hebben ze het me af weten te persen,de schoften!Maar mijn vertrouwen in een eventuele rechtsstaat is voorgoed verdwenen!

Paul Kirchhoff

Opnieuw een droevig voorbeeld hoe “perfekt” alles in Nederland is geregeld.
Maak nooit je gangbare bankrekeningnummer bekend aan de overheid.
Betalingen naar de overheid en ontvangsten altijd naar een aparte rekening waar nooit geld op staat.
Dat voorkomt het onzichtbaar plunderen van je banktegoed.

De overheid verschaft zichzelf steeds ruimere bevoegdheden. De burger die bij diezelfde overheid aanklopt voor steun, al is het maar een aangifte wegens opzettelijke vernieling vindt in het gunstigste geval geen gehoor.
Met een beetje pech krijg je van de politie ook nog tegenwerking.

henk korbee

Nu weet U waarom de overheid wil automatiseren: beslag leggen op een burger al naar gelang de stemming van het moment van politici.

Roverma Mani

Triest verhaal, doch helaas juist en waar. Om te janken!

ablankert

Zou het niet handig zijn als schuldeisers voortaan hun geld niet krijgen? Natuurlijk krijgt de schuldenaar daardoor wel een openbare negatieve kredietstatus. Verder zou je voor de wegenbelasting de auto in beslag moeten nemen, het gas en licht afsluiten als dat niet betaald wordt en zo verder. Maar als iemand zonder geld een creditcard krijgt of een postorderbestelling doet of een auto op afbetaling koopt… dan is dat wat mij betreft pech voor de schuldeiser: het is een schande om spullen te verkopen aan mensen die geen geld hebben.

En dat de staat eerst geld uitdeelt aan gezinnen onder het minimum om het vervolgens met opslag via verzekering of belasting terug te vorderen kan wat mij betreft ook echt niet door de beugel. Vergelijkbaar met verdienen aan alcohol uitdelen aan verslaafden en babies met vuur laten spelen.

Bedacht door modalen zonder praktijkervaring die met het vingertje omhoog aan de onderkant van de maatschappij willen leren dat van wanbetalen nu eenmaal problemen komen….

ablankert

Zou het niet handig zijn als schuldeisers voortaan hun geld niet krijgen? Natuurlijk krijgt de schuldenaar daardoor wel een openbare negatieve kredietstatus. Verder zou je voor de wegenbelasting de auto in beslag moeten nemen, het gas en licht afsluiten als dat niet betaald wordt en zo verder. Maar als iemand zonder geld een creditcard krijgt of een postorderbestelling doet of een auto op afbetaling koopt, dan is dat wat mij betreft pech voor de schuldeiser: het is een schande om spullen te verkopen aan mensen die geen geld hebben. En dat de staat eerst geld uitdeelt aan gezinnen onder het minimum om het vervolgens met opslag via verzekering of belasting terug te vorderen kan wat mij betreft ook echt niet door de beugel. Vergelijkbaar met verdienen aan alcohol uitdelen aan verslaafden en babies met vuur laten spelen. Bedacht door modalen zonder praktijkervaring die met het vingertje omhoog aan de onderkant van de maatschappij willen leren dat van wanbetalen nu eenmaal problemen komen.

rg van kempen

geef alle vorderingen van 1 persoon (burgerservicenummer) aan 1 deurwaarder !!waar de vordering ook vandaan komt.(we hebben tenslotte toch computers!!) deze houd het overzicht en houd het menselijk.

Betty Scheurbout Jansen

Uitstekend artikel dat overigens het begrip ‘incassokosten’ nog buiten beschouwing laat. Deurwaarders kunnen op een openstaand bedrag, ook als dat gering is, een flinke lijst kosten opleggen. Dat zijn dan incassokosten die in oplopende lijn, inclusief ‘het halen van een vonnis’ een aanzienlijk veelvoud kunnen bedragen van het oorspronkelijke bedrag. Vervolgens mogen zij op het innen van maandelijkse termijnen, bijvoorbeeld uit een loonbeslag, ook weer behandelingskosten rekenen. En tenslotte geven zijn meestal geen enkel schriftelijk inzicht in de stand van zaken over wettelijke rente en bijkomende kosten tijdens een aflossingsperiode, behalve een telefonische inlichting. Dat betekent dat een debiteur meestal geen flauw benul heeft hoe hij als een salami aan plakjes wordt gesneden. Het ambt van deurwaarder laat hierdoor kansen aan de bloedhonden in de beroepsgroep.

R Destree

Een overheidsvordering of soortgelijke regeling zou eigelijk een prima eerste stap zijn voor de inschakeling van een incassoburo. Incasso kost te veel, en dat voor mensen die al niet genoeg hebben. Een gedwongen afschrijving zoals bij de overheidsvordering zou bijna gratis kunnen zijn. Elke automatische afschrijving zou een prioriteitswaarde kunnen krijgen, (Huur -> 1, gas, licht, water ->2, zorgverzekering ->3, Blokkeer een vast bedrag per persoon voor voedsel 200 euro ->4, dan komen de overheids vorderingen ->5, en dan de rest >6.) Mensen moeten weten dat schulden betaald moeten worden. Maar het is overdreven dat daar nog incasso kosten van een veelvoud van het verschuldigde bedrag boven op komen. Een gereguleerde deurwaarder Dreverhaven is dus te prevereren boven deurwaarders: Veenstra en zonen B.V, directincasso.nl en andere incassopartners.nl.

Dick Borstlap

Godallemachtig, in wat voor wereld leven wij?…

Siegfried Bok

Hoewel het m.i. een erg langdradig en triest verhaal is, is het toch nog het topje van de ijsberg.
Mijns inziens is dit “spelen met schuld creëren” een zeer bewust spel, omdat mensen nu eenmaal altijd meer of beter willen dan er is.
Dit geldt voor lagere inkomens , maar ook voor hogere.
Hypotheken verstrekken is daarin een prachtig voorbeeld en dan ook nog een stimulering ervan d.m.v. belastingvoordeel.
Zo worden wij toch tot slaven gemaakt van het geld dat door de staat wordt verstrekt?
Daarnaast is het m.i.ook de waanzin ten top dat mensen die gestudeerd hebben – wat voor 90% door de staat en/of via belasting door de burger wordt betaald – het 10-voudige of meer verdienen.
Waarom is dit?
Het gaat er voor de overheid slechts om dat – zoals de gezegde luidt – “geld moet rollen” , want via de BTW vangt de overheid wat zij denkt nodig te hebben.
Dat is dus louter een spel waarmee de overheid een dubbele winnaar is.
Of zie in dat verkeerd?
Zo lang de economie groeit is er weinig aan de hand, maar zodra het minder gaat – zoals nu – stapelen de problemen zich op.
Ik was ooit ars/specialist en toen ik na zo’n kleine 15 jaar studie mijn papiertje kreeg, moest ik én een praktijk kopen, werden mij -tig verzekeringen aangepraat en diende ik een huis van standing te kopen.
Van de ene op de andere dag had ik torenhoge schulden en werd mij door allerhande adviseurs aangeraden dat ik me de eerste jaren geen luxieuse uitspattingen kon veroorloven.
Zo werd ik tegen wil en dank slaaf van mijn werk en/of slaaf van het systeem.
Zo wordt iedereen slaaf gemaakt van het systeem.
Onderwijl wordt er vanuit het “torentje in den Haag” gepredikt dat wij “vrijheid, gelijkheid en broederschap” kennen wat de noemer kreeg van “democratie”.
En lachwekkend genoeg geloven wij dat ook nog!
Sterker nog “Wij worden gbrainwashd om positief te denken”.

Nu hebben wij al enkele jaren een wereldwijde economische recessie en om dit systeem nog draaiende te houden staan de geldpersen dag en nacht te draaien.
Voor mij als dokter ziet dit eruit als een geldinfuus om de patient nog net in leven te houden.
Het gevolg is dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer.
Is dat niet iets wat heet “verkankering”?
Geen wonder dat de mensen steeds meer gaan kankeren.
En ik vrees met grote vrezen dat dit proces nu in stroomversnelling gaat.
Misschien is het interessant om het boek “The cancerous state of economy” van een hoogleraar uit Canada – Dr. McMurphy – te lezen.
Ik vrees dt die verkankering nu in een terminaal stadium stadium is gekomen.

J. van Woudenberg

Lees ook het boek Karakter van F. Bordewijk.

Jo Hoen

De overheid kan blijkbaar straffeloos diefstal plegen. Zo heeft ze zonder enige waarschuwing mijn participatiecertificaten SNS onteigend. Volgens de onteigeningswet moet daar een redelijke schadeloosstelling voor bepaald worden. Maar de overheid hoeft zich blijkbaar niet aan de wet te houden!

Elvira; v/d fam.v Kalker

Het contract tussen overheid en staatsburger is gesloten bij aangifte van de geboorte door de ouders zonder in kennisstelling van de gevolgen aan en voor de betrokkene en derhalve juridisch ongeldig!!! Zeg dit onwettige contract op ,”claim je naam” (capitis diminutio maxima) en verklaar je souverein. Bij beslag door deurwaarder verpand je je inboedel aan stichting De Hoogste Tijd.

zandijk

ben het niet eens/gerechtsdeurwaarder hoeft alleen maar te executeren in opdracht van rechtbank en advocaat maar doet niets advocaat en client worden radeloos/client overweegt nu zelf recht in eigen hand te nemen /maar dat wordt weer afgeraden door deurwaarders

Eduard Pijl

Als het om de overheid gaat blijkt dat we als Nederlandse burgers gewoon op voet van oorlog leven. Er is vrijwel geen burger die niet in éen of ander conflict met de overheid verwikkeld is. En de overheid wordt met de dag asocialer. Tenslotte gaat het alleen nog maar om geld en wordt het leven met de dag ingewikkelder. Je kunt maar beter van dag tot dag leven. Het plannen van een toekomst is een hachelijke zaak in een land war de overheid continue de spelregels verandert. Wel lijkt de overheid wel steeds meer overeenkomsten te vertonen met een criminele organisatie als het gaat om afpersen en incasseren. Mocht er ooit sprake zijn van een belastingteruggave dan mag je hemel en aarde bewegen voordat er iets gebeurt. Wat dat aangaat kun je beter in een echte Bananenrepubliek gaan wonen.

Gertjan Kleinpaste

Een overheid die haar burgers niet respecteert, verliest snel het respect van de burger. Zomaar geld van iemand rekening plukken keert zich uiteindelijk tegen de overheid. Het zijn de laagste overheidsdienaren die hiervoor, vaak letterlijk de klappen opvangen.

Muskens

Lees “Het Nederlands Bestuursrecht in Theorie en Praktijk “van prof Tak en aangevuld met uw eigen ervaringen zult u Tak gelijk geven die in zijn inleiding al stelt dat Nederland een dictatuur is.
John Locke chreef in de zeventiende eeuw al in zijn Two Treatises of Government dat de koning zich aan zijn eigen wetten heeft te houden en in het geval hij dat niet doet de koning afgezet kan worden door het volk, desnoods met geweld.
Ik meen inmiddels dat Nederland slechts twee vrijheden kent. Grenzeloos consumeren en kiezen welke afslag je neemt op de snelweg. Deze of de volgende.

Muskens

rg van kempen
Méént u dat? Ik had al eerder een reactie geschreven waarin ik met naam en toenaam diverse deuwaarderskantoren noemde en een verzelfstandigd bestuursorgaan voor wiens opdracht genoemde deurwaarders werken. Het is niet geplaatst omdat de redactie kennelijk geen namen wil in reacties. Heel kort. Wanneer er meerdere schuldeisers zijn, dan komt een nieuwe vordering na de eerste belaglegging bij de zogenaamd eerste beslagleggende deurwaarder die een verdeelfuntie krijgt. Dan hééft u dus uw ene deurwaarder waar ale vorderingen liggen. Dit om het zogenaamde naar rato van de hoogte, vorderingen te verdelen ( ponds pond systeem ) de schuldeiser met de hoogst vordering krijgt het leeuwendeel van het beslag. Schuldeisers met vorderingen die lager zijn, krijgen bedragen uit het beslag dat overeenkomstig de hoogte van hun vorderingen is. Nu zou je zeggen dat het een taak van de verdelend deurwaardr is om te controleren of aan haar aangereikte dwangbevelen ( van andere deurwaarders ) wel juist betekend zijn, of verjaringstermijnen in acht genomen zijn en eventuele stuitingen van verjaringen. Het landelijk opererende kantoor waar ik op doel heeft daar echter lak aan ( ondanks haar ronkende reclame op haar website ) en verdeelt gewoon naar deurwaarders die de wet niet in acht genomen heben door te betekenen op onjuiste adressen ( schuldenaar niet volgens het GBA woonachtig op een adres en verjaringen ruimschoots zijn ingetreden ( AWB 5 jaar verjaring ) zonder gestuit te zijn. De verdelend deurwaarder daarop gewezen MET bewijzen( wetgeving, uittreksels GBA, mededelingen Amtsgericht, betekenen volgens EU richtlijn 1348/2000 ( RV 55 ) dat enkel geldt voor civiel en handelszaken en niet vogens RV 56 ( bestuursrechtelijke vorderingen ) heeft daar volkomen lak aan ( rechtbank Zutphen LJN BD7229 )). Een klacht naar de Kamer van Gerechtsdeurwaarders in A’dam is in voorbereiding en misschien is een kort geding nodig. In ieder geval heeft de voorzieningenrechter een nog lopend beslag door het besuursorgaan ( het doet in onderwijsangelegenheden) al afgeschoten.
Ik woon overigens al tientallen jaren in Duitsland en ben blij niet meer in 1984 te leven.

Paul Kirchhoff

Ooit geprobeerd een legitieme vordering op de Nederlandse staat langs rechtelijke weg te innen?
De landsadvocaat begint met maximaal uitstel te vragen.
Reken niet op een vlotte procesgang, alles wordt in het werk gesteld de procedure maximaal te vertragen.
Hoe de staat met burgers omgaat laat zich uitstekend illustreren uit de cases Oltmans, Spijkers en Bos.
Willem Oltmans heeft na jaren uiteindelijk door persoonlijk ingrijpen van premier Lubbers een passende schadevergoeding gekregen. Fred Spijkers strijdt nog steeds. Ad Bos werd als enige strafrechtelijk vervolgd in de bouwfraude. Zijn enige fout was dat hij als klokkenluider vooraf geen immuniteit heeft afgedwongen bij het OM.
De Nederlandse overheid kent geen fatsoen en heeft daarnaast grote moeite met het accepteren van rechterlijke uitspraken.

jwonderen

“klachtwaardig bij de Kamer van gerechtsdeurwaarders” : dit helpt je niet, het is de slager die weer eens zijn eigen vlees keurt. Mij was een vonnis betekend door een deurwaarder, terwijl de deadline voor de aan mij in dit vonnis gestelde condities (nog) niet waren overschreden. Bij de Kamer klacht ingediend, men hoort je beleefd aan en geeft na afloop nog niet eens een waarschuwing!

Muskens

jwonderen
Ik zie treffende overeenkomsten in uw ervaringen met de kamer van gerechtsdeurwaarders en de overwegende opstelling van wrakingskamers van rechtbanken en hoven. De drie heren of dames ( civiel-, straf- en bestuursrecht ) horen de wraker uiterst welwillend aan en wat is het doorgaanse resultaat? De wraking wordt ongegrond verklaard. Ook het failliet van het bestuursrecht mag nog een keer ( wat mij betreft ) worden aangekaart. Van alle zaken die in het bestuursrecht worden behandeld blijkt uiteindelijk slechts 5 % na jaren en meerdere keren naar de RvS door burgers te worden gewonnen. Mijn vraag is of die overige 95% het nu verkeerd hadden of idioten zijn. Ik spreek dan nog niet over de tallozen die de moed in de schoenen is gezakt in de aanloop naar de RvS tijdens bezwaarschrift, beroepsschrift bij de rechtbank en hoger beroep bij het Hof.
Er is hier in dit land het een en ander zeer grondig mis. Beppo Grillo zou hier een klinkende stembusoverwining moeten halen en al de bestuurders en quasi onafhankelijk rechtsprekenden naar Rottummeroog moeten verbannen.

Gepke de Leef

Voor de crisis stapte de staat der Nederlanden over van de Nederlandse huisbank naar het de RBS. Ben blond maar dat riekt naar voorkennis. En nu zijn alle Nederlandse banken in handen van de roverheid der Nederlanden= dictatuur afgewerkt met politiestaat binnen het koninkrijk.

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.