Ramp Brits referendum is geen reden om alles maar zo te laten

Het Britse referendum over hervorming van het kiesstelsel koerste de laatste weken af op een ramp. Niet alleen voor de Liberaal-Democraten, die van het links-rechts dictaat afwillen. Het hele land leek onverschillig voor de kwaliteit van zijn democratie. Geen reden er de verkeerde conclusies voor Nederland uit te trekken.

Mag het even chauvinistisch? Het doet pijn ‘onze’ Nick Clegg, de LibDem-leider van Nederlandse afkomst, zo zwaar verslagen te zien. Zijn Conservatieve coalitiepartners hebben hem afgeschilderd als een kieshervormingsmalloot. In zijn thuisbasis Sheffield waren de resultaten extra slecht. Zijn partijgenoten werden in de lokale verkiezingen van eergister ook elders fors teruggezet. Een jaar regeren met de Conservatieven heeft de kleinere partner hun slechtste resultaat in dertig jaar opgeleverd.

Waar hebben we dat eerder gezien? Een kleine coalitiepartij die van de kiezers de rekening krijgt gepresenteerd voor het aan een meerderheid helpen van de grotere broer(s)? Alsof er niets is gebeurd hoopt men binnen D66, met een blik op de blozende peilingen, op enige termijn de PVV te kunnen aflossen. En GroenLinks doet er ook alles aan mee te mogen doen.

Verschillende landen, verschillende stelsels. En toch, het Britse parlement claimt niet alleen een voorbeeldfunctie in de wereld, parlementariërs in Den Haag kijken er van oudsher met een schuin oog naar. Schilderachtig en mooi democratisch theater. Voor D66 was een vorm van districtenstelsel decennialang een levensdoel, zoals de Liberaal-Democraten in het Verenigd Koninkrijk er al decennia van af trachten te komen.

In Nederland sluimert de discussie over hervorming van het stelsel. D66 heeft de staatkundige kroonjuwelen uit de etalage gehaald na het echec met de gekozen burgemeester in de Eerste Kamer – de tegenstem van de PvdA in 2005 is een blunder van de eerste orde, die ertoe heeft bijgedragen dat de sociaal-democraten verder zijn afgegleden naar een moeilijk op een samenhangende visie te betrappen bestuurdersvereniging.

Een belangrijke wijziging ligt besloten in het wetsvoorstel-Halsema dat toetsing door de rechter van bepaalde wetten aan de Grondwet mogelijk maakt. Het ontwerp is één keer door het parlement aangenomen en moet nog een keer, met tweederde meerderheid, door beide Kamers worden aanvaard vóór de Grondwet zo wordt gewijzigd dat zij de rol van dak op het wetgevinggebouw kan vervullen. Zelfs als die hoge hobbel wordt genomen zal het gevoel van burgers dat zij worden vertegenwoordigd er niet direct door verbeteren.

Gebrekkige representatie was de afgelopen jaren een van  de bronnen van de onvrede die als een veenbrand woedde. De opkomst van de PVV heeft daar veel mee te maken. Waarom de PVV dezer dagen de toonhoogte lijkt op te voeren is moeilijk te zeggen. Meeregeren in Den Haag en Maastricht is  toch een wapenfeit om trots op te zijn. De onvertegenwoordigden hebben een stem. Zijn Wilders en zijn collega’s bang dat zij te gouvernementeel gaan klinken? Willen zij macht én oppositie voeren?

Aan de oppositie van gedoogcoalitiepartner PVV is te zien dat een goed lopende democratie niet alleen voortkomt uit een perfect stelsel. Wie de rechterlijke macht als groep afdoet als een stelletje halfgare D66’ers, doet het merendeel van de rechters die goed en consciëntieus functioneren tekort, en tast vooral het recht van iedere burger op een eerlijk en onafhankelijk proces aan. Er zijn nogal wat landen in het nieuws waar dat voorrecht, ook na de lente, nog allerminst verzekerd is.

Een parlementair systeem kan nog zo subtiel zijn ingericht, als de deelnemers er slordig of roekeloos mee omgaan helpen regels verder weinig. Het verregaand uitgebalanceerde stelsel in de VS is de laatste jaren in toenemende mate onwerkbaar gemaakt door misbruik van de filibuster-regel die één Senator de kans geeft iedere maatregel te blokkeren zolang er geen zestig Senatoren zijn die hem het woord ontnemen. Maar ook de verharding en karikaturisering van het publieke debat hebben de democratie daar half verlamd.

In Nederland kan het stelsel best een aantal verbeteringen gebruiken. Het gehannes achter de schermen dat voorafgaat aan de verkiezing van de Eerste Kamer op 23 mei is verre van verheffend. Gekozen worden door Provinciale Staten die weliswaar direct zijn gekozen maar vrijwel iedere morele legitimatie missen, is geen ideale lancering van een nieuwe Eerste Kamer. In het verleden verwierf de Senaat zich vaak des te meer gezag door haar  zijn daden – een unaniem oordeel van de Eerste Kamer betekent iets aan het Binnenhof.

Tweede Kamerleden die komen en gaan zonder dat iemand het heeft opgemerkt. Het is een verschijnsel waar een bundel biografietjes mee is te vullen. De meeste Kamerleden hebben hun plek op de lijst te danken aan de leider of een commissie, niet aan intens contact met de kiezer. Zie het met stip gerekruteerde en daarna weer afgedankte Kamerlid Mei Li Vos, in deze herdenkingsweek met enig gedruis terug in de parapolitiek.

Een nieuw kiesstelsel is bijna niemands ambitie op dit moment. De afstraffing van Nick Clegg zal niemand aanmoedigen zijn geld te zetten op structurele hervorming. Maar de boodschap moet niet zijn: doormodderen. Politieke partijen kunnen maandag beginnen hun Kamerleden districten te geven, waar zij voor kiezers beschikbaar zijn, waar zij eindelijk als volksvertegenwoordiger kunnen gaan functioneren. Gezag en vertrouwen kunnen worden verdiend.

P.S. Discussie gesloten. Dringend verzoek op deze plaats te reageren op de column en niet de zoveelste discussie te beginnen over Geert Wilders, Pim Fortuyn, het fascisme, de ondergang van het Westen en andere onderwerpen zonder direct verband met het onderwerp in kwestie.

 

Geplaatst in:
column
democratie
parlement
partijen
politiek
Lees meer over:
Clegg
districtenstelsel
LIberaal-Democraten
Pechtold
referendum

20 reacties op 'Ramp Brits referendum is geen reden om alles maar zo te laten'

Reinier Bakels

En dus?

Het lijkt erop dat er een optimale graad van democratie is. Daar voorbij leidt controle tot stagnatie en frustratie. het klinkt bijna verdacht, maar meér democratie is niet altijd beter.

Brave D66-ers willen wel alles democratische maken, en zien niet dat de frustratie over de stroperigheid van democratische besluitvorming de PVV in de kaart speelt. Als het systeem niet zelfreinigend is dreigt schoksgewijze correctie, met een roep om een “sterke man” en soortgelijke vergissingen.

Ik denk dat we al vrij ver van huis zijn als politici “problemen” gaan oplossen die ze zelf verzonnen hebben, zoals “islamisering” en “massa-immigratie”, en razend worden op een regering die met cijfers komt waaruit blijkt dat de zware criminaliteit daalt.

Wie ontwerpt een beter systeem? De opheffing van het “verbod” op toetsing aan de grondwet zoals bepleit door GL is een akelig vergissing zolang wij niet een heel andere grondwet krijgen. Van onze huidige grondwet is zowat alles toegestaan als het parlement het maar goed vindt. Dat is 19-de eeuws.

Niek Heering

1. Een goed idee dat partijen hun Kamerleden een district geven.
2. Het is ook goed te kijken naar het gemengde kiesstelsel van de Duitsers: http://nos.nl/artikel/122636-het-duitse-kiesstelsel.html
3. Ook voor de gekozen burgemeester kunnen we naar Duitsland kijken, dat daar in de jaren 1990 werd ingevoerd: http://www.sdu.nl/catalogus/9789012118613. Uitvoerig: http://www.utwente.nl/mb/polmt/staff/Kolkvander/AlsburgemeesterinDuitsland.pdf
4. (Sociaal)Democraten kan ik de PvdA niet noemen, die in 2005 de gekozen burgemeester tegenhielden.

Sander van der Wal

Het ljkt mij een goed plan dat je als kiezer direct een kamerlid kunt aanspreken, maar waarom moet dat op basis van woonplaats? Niet alle problemen die mensen hebben zijn woonplaats gebaseerd, en als er iemand van de verkeerde partij zit doet hij nog niets voor je.

johan eldert

Het voorstel Halsema is juist een uitstekende stap voorwaarts. Nu is de overweging dat de kamer geen wetgeving opstellen die strijdig is met de grondwet of internationale verdragen. Helaas, blijkt dat niet zo te zijn en met de komst van populisten komt dan alleen maar in het gedrang. Zie het voorstel van de PVV om art 1 van de grondwet te wijzigen. Bij meerderheid zou dat mogelijk zijn, maar is wel strijdig met het EVRM dat Nederland heeft ondertekend. Dan krijg je een leuke contradictie en is Nederland de risee van de wereld. Juist daarom is het voorstel van Halsema zo belangrijk. Om daar een veiligheidsklep te hebben om doorgeslagen voorstellen zoals van de pvv te beteugelen en de democratie en rechtstaat veilig te stellen. Tenslotte is ook AH democratisch aan de macht gekomen, die vervolgens de grondwet uitkleedde naar eigen goeddunken. Leer dus van het verleden. Ook regering en parlement behoeven controle

john jansens

“Democratische vernieuwingen” zijn slechts “de nieuwe kleren van de keizer” zolang de “volksvertegenwoordigers” een vette tattoo op hun voorhoofd hebben: “W’re only in it for the money” !
De overgrote meerderheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers loopt over van de incompetentie,en onze nationale oranje totem is met haar op ONZE kosten bijeengegraaide vermogen van minimaal 15 miljard -alléén al 5% van VW/Audi/Porsche !- de vlag op de modderschuit die zich de graaiende Nationale elite waant….
De MIDDENKLASSE is ondertussen de “slavenklasse” van het bankwezen geworden,dat dezelfde machtsstatus heeft als het Assad-regime,en zichzelf onkwetsbaar acht : de schuldenaars betalen tenslotte linksom óf rechtsom,desnoods door plundering van de pensioenfondsen….
Onze enige hoop lijkt het komen overwaaien van de”Arabische Lente”?
Hoe cynisch kan de wal het schip keren?

Hendrik S.H.Hendriksen

Het establishment kan de komende decenia gerust zijn, in Groot Britanie.
Alles is ondernomen, om een verandering in dit land, te ondermijnen.
Niets is gedaan aan de uitleg van AV, zoals die slogan genoemd werd.
Schandalig optreden van de BBC,eigenlijk een door de staat gekontroleerde omroep.
Nooit word duidelijk gemaakt aan de kiezer in dit land,dat GB het enige westerse land is,zonder geschreven grondwet.
De HOUSE of LORDS, is een verlenging van de macht, zonder gekozen leden die worden benoemd door de Kroon.
Hoe rijker men is, hoe beter kans, dat men zich letterlijk inkoopt.
Het huidige kies systeem is een een partij machts basis. Al heeft men nu een coalitie, Conservatieven, Liberal Democrats.
De laatste word volkomen leeggepomt door de eerste,hoe stom kun je zijn?
Als er een coalitie was gevormd,in het verleden,door verschillende partijen,had Tony Blair,nooit die illegale oorlog kunnen beginnen,tegen IRAK.
Ik ben elke keer weer verbijsterd over de non informatie,in dit land,waar ik overigens woon.
De voortdurende aanvallen tegen de EU,natuurlijk geeft men het electoraat hier,geen referendum,om een positie te kiezen voor de uittreding van GB,uit de EU.Men weet de uitkomst bij voorbaat,gezien het altijd maar negatiefisme tegen de EU,in de media hier
Men heeft zelfs bepaalt,dat geen informatie word gegeven,hoeveel subsidie,de Windsors,De Queen en Charles krijgen, 38 millioen Euries per jaar,vanwege hun formidable groot land bezit.
Dit feit zoals voornoemd,word willens en wetens,verzwegen.
Als ik het de doorsnee Brit duidelijk maak,is men verbaast en geschokt.
Nooit hoort en ziet men hier,een soort positiefisme,die wel eens gebezigd word in andere landen,binnen Europa.Een soort”under standing”wat anderen bezighoud.
Alles wat het “Continent”vind of doet,telt envoudig niet mee.
Het Establishment,houd zich bij voortduring bezig met alles wat Brits is,dat lijkt natuurlijk patriottisch,maar het is een valse.
De Britten,zijn er op uit,de rest van Europa te ondermijnen.
Ze haten de gedachte,dat ze niet de eerste viool spelen,dat kunnen ze niet verkroppen.
Met dit al,geeft men de de doorsnee Brit,niet dat gene wat hun toekomt.
Het is een grof schandaal,hooghartig en waarlijk ondemocratisch!

Jadwiga de Bock Majewska

voorstel idee aub: zie natuur-actie-reactie:gedachten zijn krachtige
hervormers-in mensen verhoudingen.
Japanse onderzoeker Masaru Emoto ontdekking met bewijs.”de boodschap van water”, de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit water bestaan (gelezen),door onze gedachten maken wij wereld mooier of lelijker.
1. laatste gebeuren in Nederland en de kortzichtige bezuinigen op onderwijs zijn bewijs dat: Nieuw systeem nodig is voor 21eeuw Leven
van Nederland-land en zijn miljoenen burgers.
2. kort geleden is op tv docu.verteld in Brussel zijn 15duizend toen
lobbysten, die dagtak hebben politici “naar eigen hand zetten”
en dat nog geen regels toen waren om dat registreren, wie is ” de bas in dat land achter de schermen.”?
3. Wie “eenmaal op plouche is geland”die is niet “weg te krijgen”
omdat dat is “kringloop” van “wederzijdse diensten” (gelezen_.

4. Kwaliteit Kranten en geachte journalisten hebben meer dan ooit
wereld-leiders-werk-roeping te worden,zijn.
In dat nieuwe systeem van regeren Kwaliteit Kranten en geachte
Journalisten zijn partner, door de moderne,brede alles omvattende visie.
NRC Handelsblad en NRC totaal en Geachte Journalisten zij Super Kwaliteit.

Jadwiga de Bock Majewska

toelichting alstublieft op reactie nr.7. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto ontdekking en bewijs met waterkristallen.”de boodschap van water”
ik bedoel hier: dat ik die antibroderschap uitspraken van gedoogpartij heel storend vind en ondermijnend weg naar vrede.
essentie is: VREDE IS DE WEG.
Kritiek op alles is opbouwend.
Belangrijk is niet discrimineren=onderscheid maken ten ongunste van
andere mensen,
omdat alle mensen zijn op weg, op weg van hun personlijke legenda te verwezenlijken.Elke mens is miljarden kruising van andere mensen in eigen DNA (ouders, voorouders..voor.voor..voorouders.etc.
plus:elke mens heeft hetzelfde identieke Universum DNA,en dat Universum DNA maakt alle mensen gelijkwaardig

Gerrit de Jonge

Een mooi stukje van Marc Chavannes, met een hoog “Ik weet het eigenlijk ook niet, zegt u het maar” gehalte, precies goed als uitgangspunt voor een discussie. Gezond gevoel voor humor ook, om gewag te doen van kamerleden die bij bosjes komen en gaan, nadat de plucheplakkers op deze weblog de schuld van alles hebben gekregen.
Ik heb wel mijn twijfels bij de slotconclusie, dat kamerleden via toegewezen districten contact met het volk moeten maken. Het kan alleen met een klein aantal grote fracties. Er zijn ook kamerleden nodig voor specialisatie op beleidsterreinen en daar een dagtaak aan hebben.
Ik geloof niet in “meer democratie”. We moeten eens stoppen met lessen uit de 2e wereldoorlog te trekken; het is onderhand tijd om die te trekken uit de periode na 1968, toen de jeugd zich met de politiek ging bemoeien. Hoe was het bijvoorbeeld mogelijk dat het democratisch geregeerde West Europa, tegen de wens van de bevolking in volstroomde met moslims?
Voor het wegnemen van het wantrouwen in de politici, vooral de zakkenvullerij en de veronderstelde incompetente stel ik twee eenvoudig uit te voeren oplossingen ter discussie voor.

Stop met vaste salarisssen die voor incompetente politici vaak te hoog uitvallen, en competente mensen afweren. In mijn loopbaan ben ik vijf keer van baan gewisseld, en elke keer was mijn laatstverdiende salaris bepalend voor mijn nieuwe salaris. Wat is er tegen om ook de wedde van politici af te laten hangen van hun laatstverdioende salaris, al dan niet met een vast percentage daar bovenop?

Het wantrouwen tegen de gebrekkige competentie te verminderen door een soort Cito-toets voor politieke functies. De uitslag hoeft niet eens beslissend te zijn voor het toekennen van de baan; het is al voldoende als die openbaar wordt. Het moet ook niet eenmalig gebeuren, maar pakweg elke twee jaar, en zeker voor de verkiezingen. Het is voor de toetsenmakers een fluitje van een cent om essentiële eigenschappen te meten, zoals: geheugen, het vermogen om kennis te nemen van dossiers, analytisch- en beoordelingsvermogen etc.

Marius van Huygen

“Een nieuw kiesstelsel is bijna niemands ambitie op dit moment.”

Voor de politieke elite is democratie dan ook geen doel maar een middel om zelf aan de macht te komen en te blijven. Democratie wordt door politieke partijen vooral gezien als iets wat niet echt inhoud moet krijgen nl. door burgers meer invloed te geven op de politiek en het openbaar bestuur.
Het hele politieke systeem is in feite juist gemaakt om de burger af te houden en te ontmoedigen direct in de ‘democratie’ te participeren. De politieke elite doet er alles aan de invloed van de burger op de politiek af te schermen, dit om particuliere belangen behartiging binnen hun netwerk mogelijk te maken.
Uiteindelijk worden op deze wijze binnen dit netwerk de goedbetaalde ‘banen’ verdeeld.
De huidige politieke partijen, inclusief de PVV hebben er dus geen enkel belang bij het kiesstelsel te veranderen.
Het gesjoemel met de indirecte verkiezing van de Eerst Kamer door leden van de Provinciale Staten is daar een schoolvoorbeeld van. Verandering van het politieke systeem door meer inhoudelijke democratie te organiseren lijkt nog lichtjaren ver weg.
Ook het tegenwoordig veel genoemde ‘populisme’ lijkt hier niets aan te willen veranderen (PVV). Uit democratische oogpunt heeft het populisme de burger niets opgeleverd, behalve oude wijn in nieuwe zakken, getuige dit door de PVV gedoogde neoliberale kabinet.

Gerrit de Jonge

@6 Hendrik S.H.Hendriksen
Samengevat heeft U een afkeer van de Engelse samenleving en vooral het bestuur, en u woont in Engeland. Als vanzelf rijst de vraag, die ik ook aan zovele van onze moslimimmigranten wil stellen: Waarom woont u daar eigenlijk ??????????????

Ron Batten

Waarom is de afwijzing van de “Alternative Vote” door tweederde van de Britse kiezers “een ramp”. Ik ben het ermee eens dat het districtenstelsel niet ideaal is, maar het levert doorgaans wel duidelijke meerderheden op en dus een duidelijke koers.
In de Alternative Vote worden als het ware een tweede en derde ronde zoals die in Frankrijk plaatsvinden in elkaar geschoven. Is wat efficienter, maar het blijft een districtenstelsel met weinig ruimte voor pluriformiteit en met name weinig ruimte voor kleinere partijen.
Intussen is AV natuurlijk geen antwoord op de grote kwesties van vandaag, zoals de financiele crisis, het begrotingstekort en de strijd tegen het terrorisme, om eens wat te noemen. Er is hongersnood, dus gaan we de grondwet aanpassen.
Het positieve aan deze uitslag is dat de Liberals nu kiesrechthervorming als kroonjuweel kunnen afzweren omdat de kiezer per referendum overtuigend nee heeft gezegd. Dat betekent ook dat de kans heel klein is dat de Liberals ooit op landelijk niveau meeregeren.
De meeste Conservatives wonen in het zuiden van Groot Brittannië en de meeste liberals en socialisten noordelijker. Als de Liberals zich nu gewoon storten op Scottish Independence, is hun kans wel reeel dat ze daar eens kunnen meeregeren.

Jens Bos

@ Marius van Huygen (10)
“Voor de politieke elite is democratie dan ook geen doel maar een middel om zelf aan de macht te komen en te blijven. Democratie wordt door politieke partijen vooral gezien als iets wat niet echt inhoud moet krijgen nl. door burgers meer invloed te geven op de politiek en het openbaar bestuur.”

Ja, ik heb redelij intensieve banden met het VK, op de vraag aan conservatief stemmende kennissen over wat ze nu wel vonden van het verlies van hun coalitie “partners” was het antwoord…dat hebben ze aan zichzelf te danken, zij hebben dingen beloofd die ze niet nagekomen zijn.

Ze houden er kennelijk geen rekening mee dat de liberals om het land regeerbaar te krijgen (volgens mij hadden ze dat overigens veel beter met labour kunnen doen) in bijna alles water bij hun wijn hebben gedaan en dat was mét de belofte dat de “Tories” hen zouden ondersteunen met de verwezenlijking van hun kroonjuweel…een nieuw kiesstelsel…wat doen te tories?, …die bevechten dat met het grootste fanatisme mogelijk en natuurlijk in een land dat zo wars van continentale politiek (evenredige vertegenwoordiging)is, werd dat een bij voorbaat verloren strijd…nu hebben de liberals nergens gescored. En zijn ze politiek eigenlijk overbodig, waarschijnlijk heeft labour dan de volgende keer weer een meerderheid, zou ik toejuichen (zij kunnen …behalve het feit dat zij ook veel te neo-liberaal zijn geworden niets aan het feitelijke ontstaan van de crisis doen ….en met bezuinigen creëer je echt geen banen in de huidige geo-economische constellatie.) Maar dan blijf je met het probleem zitten dat wat een partij goed doet na vier jaar onmiddellijk weer opzij gezet wordt, dat is immers van de concurrentie en blijf je rommelen.

Het verlaten van het “first past the post” systeem zou voor de grote partijen ongunstig uitwerken, vandaar, ….dan maar niet eerlijk.

Ik weet niet of ik het eens ben met uw stellingname rond de eerste kamer, natuurlijk is het systeem niet zo democratisch als een gekozen kamer, maar, als je zou kiezen, zou je dan niet dezelfde vertegenwoordiging krijgen als in de tweede kamer.

Zou de eerste kamer misschien een soort schaduw kabinet moeten zijn met uitsluitend vakministers die zichzelf als individu bnnen een partij aan den volke mogen verkopen en dan rechtsreeks gekozen worden.

Dezen zouden dan weer met tegen voorstellen kunnen komen die dan weer in de tweede kamer opgepakt zouden MOETEN worden, waarbij het uiteindelijk resultaat door beide kamers geaccepteerd zal moeten worden

Niek Heering

@9 Steven de Jonge: U schrijft: “(…) de periode na 1968, toen de jeugd zich met de politiek ging bemoeien. Hoe was het bijvoorbeeld mogelijk dat het democratisch geregeerde West Europa, tegen de wens van de bevolking in volstroomde met moslims?”. WP brengt uitkomst: “Het toelatingsbeleid was in die tijd vanzelfsprekend ruim. In eerste instantie ging de werving van buitenlandse werknemers grotendeels buiten de overheid om. Werkgevers legden zelf de benodigde contacten in Zuid-Europa en later Turkije en Marokko. Pas later nam de overheid het heft in handen en sloot zij wervingscontracten met deze landen. De krapte op de arbeidsmarkt en de werving van arbeidskracht werd daarmee een nationale kwestie”. Parallel aan de officiële werving van arbeidsmigranten kwam een omvangrijke ‘spontane’ immigratiestroom op gang. De overheid liet deze immigratie – buiten de officiële kanalen om – oogluikend toe”. Lees http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratiebeleid_(Nederland) en verder! Met andere woorden: niet de jeugd van toen maar middelbare mensen van toen, beginnend met de ‘captains of industry’, begonnen met dit beleid, gevolgd door de overheid en goedgekeurd door het democratisch gekozen parlement. Niks tegen de wens van “het” volk in! Ik vrees dat u zondebokken zoekt als bange blanke burger. Een irrationele reactie waar een Belgische journalist gisteren over schreef: http://www.presseurop.eu/nl/content/article/640661-het-trans-atlantische-populisme

Niek Heering

#12 Ron Batten: “(…) omdat de kiezer overtuigd nee heeft gezegd”. Dat klopt: 67,9%. Maar bij een opkomstpercentage van 42% betekent dit: 28 % van de bevolking. Titia Ketelaar mag dan wel van te voren op 5 mei berichten dat apathie niet het grote probleem is, maar de verhoogde spanning in het Britse kabinet, mij lijkt het dat wel. De democratie brokkelt af tot een oligarchie. Misschien heeft de apathie iets te maken met o.a. het optreden van de afgetreden liberale minister van financiën: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-13347619

Jens Bos

@ Gerrit de Jonge (9)

“We moeten eens stoppen met lessen uit de 2e wereldoorlog te trekken; het is onderhand tijd om die te trekken uit de periode na 1968, toen de jeugd zich met de politiek ging bemoeien. Hoe was het bijvoorbeeld mogelijk dat het democratisch geregeerde West Europa, tegen de wens van de bevolking in volstroomde met moslims?”

……We trekken veel te weinig lessen uit het verleden, bij Joop heeft men absoluut de spijker op de kop geslagen, we zitten nu in de zelfde maatschappelijke situatie als in de jaren ’30: een crisis en het zoeken naar zondebokken om de frustraties op los te laten.

Dit alles via een “one issue” ondemocratisch nationalistisch (sociaal) clubje, met een “baas” aan het roer. Overigens trekt die “baas” ook dezelfde lessen uit de tweede wereldoorlog in de vergelijking met Mein Kampf. Dus waarom zouden we daarmee ophouden, we moeten lering trekken uit het verleden.

Hadden we dat in de jaren ’80 (Rechst liberale politiek van Thatcher en Reagan) ook gedaan, dan hadden we nu niet een economische crisis opgescheept gezeten….laissez faire …de primitieve economie…ooit in de kast gestopt na de crisis van ’29 mar door rechts weer tevoorschijn gehaald als snelle “scorer”

En ja hoor, de jongeren van 1968 (de Baby boomers) hebben het weer gedaan.

Ik noteerde hier al eens over:

“Begonnen in 1946, de eerste jaargang werd 18 in 1964 (stemrecht).

Ik hoor tot de groep die eind jaren ’60 volwassen werd (de Provo generatie) = “loony left” net als de meesten vond ik dat grappig maar nam ik het nooit serieus, het sociale links wel. Niet het extremistische..net als de meesten dat laatste niet serieus namen!

Wat hebben we daarna gehad, patat, niks etc. generatie ….de basis van de IK cultuur…..

Nee, dé grote verandering in de samenleving, de manifestering van de IK generatie begon omstreeks 1980

…dáár is het fout gegaan!

Wat is er tegen medezeggenschap, . Behalve het feit dat, dat uit het oogpunt van de zittende macht, macht verloren wordt omdat die gedeeld moet worden! …

Zie de huidige tendens: ……terugpakken wat de zittende macht ooit verloren heeft…zie die ochtendkrant en hef afgeven op de sociaal democratie door de “Baas”, de enige politieke richting die werkelijk voor een betere samenleving heeft gezorgd, maar dit jammer genoeg onder druk van rechts-liberaal niet vol hebben kunnen houden (het neo-liberalisme).

Rechts sloeg zichzelf op de borst omdat zij de koude oorlog zouden hebben gewonnen, terwijl het..wat de oorspronkelijke opstandelingen in het oosten betreft..juist de menselijke maatschappij binnen de sociaal democratie was, die tot inspiratie dienden…dat, dat later weer door rechts daar is gekaapt is een ander verhaal. (de macht van het geld)

Ik kan me niet aan de mening onttrekken dat de sociaal – economische crisis ook hier dus weer zelfgecreerde (verdeel en heers) kansen schept voor de klassieke macht….het geld….”we” (de massa) “moeten” immers bezuinigen? Dus moeten de burgers gemuilkorfd worden…zie ook weer het neerleggen van maatschappelijke verantwoordelijk heden bij de uitvoerende macht binnen de gemeentes..men houdt de politiek in den Haag buiten schot…men denkt niet op de blaren te hoeven zitten van a-sociaal beleid.

Intermezzo: de VVD stelt voor de bedrijven die in handen zijn van durfkapitalisten zijn (Hema bij voorbeeld) te laten opdraaien voor de door deze fondsen teruggevraagde belastinggelden (vanwege het lenen van deze fondsen) Dit zou toch door die fondsen betaald moeten worden?, door dat bij de bedrijven neer te leggen tast je weer de werkgelegenheid aan..nationaliseren die bedrijven en verkopen aan bedrijfsmatige investeerders (mensen die met werk hun geld willen verdienen..en…dit ook onderdeel van de voorwaarden maken.)

Die jongeren van 1968 hebben verder niets van doen met het binnenhalen van “moslims”, begin jaren ’60 hebben wij vele nationaliteiten hier welkom (moeten) heten omdat ons bedrijfsleven in de hoogconjunctuur (begin jaren ’60 aantal werklozen ca. 60.000) die mensen hard nodig had. En er maatschappelijk toen dus geen enkele reden was waarom we dat niet zouden doen..

Helaas hebben veel van die mensen in de laat jaren ’70 en de jaren ’80 door de grote bedrijfssluitingen hun baan verloren (een gevolg van de opkomst ook toen al van te goedkope landen..alleen toen nog beheersbaar, maar dat is weer andere koek)

De overheersend liberale politiek (werkgevers) en de confessionelen hebben verder gezinshereniging aangemoedigd…

Toen vlogen een stelletje gekken met vliegtuigen in de twin towers en een zich constant dieper vastbijtende werkgegenheids crisis met als voorlopige slotapotheose de door het kapitaal gecreeerde ( ….financiele) crisis van 2009. maakte van al die buitenlanders …opvreters….met een speciale rol voor niet westerse allochtonen.

De problemen die binnen die bevolkingsgroep spelen dienen net als die binnen de andere bevolkingsgroepen via strengere handhaving (politie EN JUSTITIE) aangepakt te worden.

Al met al is het makkelijk een zondebok te zoeken (net als in de jaren ’30) Laten we eindelijk eens degenen aanpakken die de werkelijke schade aanrichten en verder weer constuctief (progressief) leren denken. De schouders onder nieuwe dingen zetten, maatschappelijk in plaats van financieel gericht investeren.

Gerrit de Jonge

@14 Niek Heering
U lijkt noch het stuk van Marc Chavannes, noch mijn reactie goed te hebben gelezen. Marc Chavannes vraagt of en hoe het (regerings)systeem moet veranderen. U rept daar echter niet over, ik wèl. Ik sta daar sceptisch tegenover en raad aan om eerst eens uit te zoeken wat er na 1968 met West-Europa is misgegaan en hoe dat kwam.
Als voorbeeld noemde ik de massa-immigratie van moslims die in een aantal Europese landen plaatsvond zonder dat het volk daar om vroeg. Dit overkwam Engeland, Frankrijk, Nederland, België en Nederland. Het fascinerende is dat deze landen nogal verschillende regeringssystemen hadden. Drie koninkrijken, twee republieken. In Engeland een districten stelsel. In Frankrijk een gekozen president. In Duitsland mogen kiezers 2 stemmen uitbrengen. En toch zijn in al die landen dezelfde fouten gemaakt, en overal werden politici die zich tegen die immigratie keerden verketterd; Enoch Powel in Engeland, le Pen in Frankrijk, Flip de Winter in België en Janmaat in Nederland. Een dieptepunt was in 1986 de moordaanslag in Kedichem op de CD door linkse activisten. Hoewel de namen bekend waren, is niemand door justitie vervolgd. En in al die landen staan nu partijen op die afkeurend populistisch genoemd worden, en die zich alsnog tegen immigratie verzetten. Dit alles vraagt om analyse, alvorens te gaan morrelen aan ons systeem. Opmerkelijk is ook dat de drie democratische Scandinavische koninkrijken veel minder moslims hebben toegelaten. Was daar de volkswil anders of is daar het regeringssysteem anders en beter?

U heeft moeite met mijn uitspraak dat de jeugd zich in 1968 met de politiek ging bemoeien, en benadrukt dat de jeugd toen niet meeregeerde. Ik schreef “bemoeien” en bedoelde dat ook. U weet toch ook wel dat toen het actiewezen is ontstaan en dat de jeugd ageerde voor of tegen o.m.: de Vietnamoorlog, apartheid, kraken, kroning, dierenleed, vrije abortus, democratisering van de universiteiten, vrouwenrechten, aanleg van autowegen etc. U weet toch ook wel dat die jeugd op veel punten haar zin heeft gekregen. Het is interessant om na te gaan in hoeverre de punten waarop de jeugd haar zin kreeg daadwerkelijk de volkswil representeerden.

U beschrijft wel hoe de immigratie is verlopen, maar draagt geen enkel feit of cijfer aan, om aan te tonen dat de moslim-immigratie wèl de volkswil was. Ik handhaaf dus mijn stelling dat het tegen de volkswil was.

U noemt me een “bange, blanke burger”. Angsthazen zijn niet degenen die hun mond opendoen, maar conferenciers die wèl grappen over Wilders maken, maar niet over moslims.

Ron Batten

@ 15 Niek Heering
Op mijn bewering “(…) omdat de kiezer overtuigd nee heeft gezegd” zeg je: “Dat klopt: 67,9%. Maar bij een opkomstpercentage van 42% betekent dit: 28 % van de bevolking.”
We mogen denk ik aannemen dat de kiezer die niet heeft gestemd onverschillig is ten aanzien van het systeem. En als je die mening niet zou delen, zou je statistich mogen verwachten dat, in geval van een opkomstplicht, de overige 58% op ongeveer dezelfde manier zou zijn verdeeld als de 28% die wel stemde.
Ik had overigens nooit verwacht dat de Liberals konden winnen, omdat de Conservatives in het regeerakkoord hier niet aan gebonden werden en omdat het in het belang van geen enkele andere Britse politieke partij is (ook niet de Noordierse partijen bijv of de Scottish National party) om het huidige stelsel te veranderen.

Maria Pekelharing

16-Jens Bos—Joop staat voor extreem links, en slaat met die blinde vlek voor ogen spijkers vooral naast hun kop. Joop is de personificatie van wat u zegt te bestrijden, namelijk een zoekmachine voor zondebokken, met name Wilders. Joop demoniseert en stigmatiseert er derhalve vrolijk op los, gehuld in de keizerlijke kleren van de anti-fascist, maar aangedreven door de motor van de nationaal ‘socialist’. Voor het ware fascisme moet u dus bij Joop zijn, en dat blijkt. Althans, voor degenen die niet gehinderd worden door extreemlinkse dogma’s en doctrines.
U vergelijkt 2011 met de jaren dertig. Een volstrekt onzinnige vergelijking, laat staan als crisis. Zelfs de in diepe rust verkerende bijstandsmoeder van nu leidt een paradijselijk leven bij de zich ook letterlijk kapot werkende Truus modaal van toen, terwijl de huidige werkeloosheid en ‘ingestorte’ economie al evenmin vergelijkbaar zijn. U verwart ruis met donderslagen. Vraag maar aan de gemiddelde werknemer, die van de vier vakanties er misschien één moet missen…
U maakt nog een denkfout: verreweg de meeste niet-westerse allochtonen zijn hier goed geintegreerd, op een belangrijk deel van de islamieten na. Al ver voor Fortuyn was dit bekend, maar mocht niet worden benoemd, want politiek incorrect. Die incorrectie werd door Fortuyn op correcte wijze gecorrigeerd, wat hem zijn leven kostte, dankzij een kogel van ‘correct’ links. Dezelfde pistolen staan op Wilders gericht (noem me één islamitisch fundamentalist of links extremist die hier voor zijn overtuiging beveiligd dient te worden!), door dezelfde extreemlinkse fascisten, en het is die geschiedenis waar we inderdaad van kunnen leren. Ga eens te rade bij de vele slachtoffers van die ideologie/religie/cultuur, want ook dat betreft een (grote) groep waar extreemlinks een blinde vlek voor heeft. Wilders zoekt helemaal niet naar zondebokken (waarvoor?), hij wil alleen de schadelijke exemplaren aanpakken, en dat lijkt me zijn goed recht. Daar laat ik het bij.

Gerrit de Jonge

@16 Jens Bos
Uw reactie is deels beantwoord met mijn bericht 17 aan Niek Hering. Grappig is dat zowel Niek Hering als u de migratie naar Nederland beschrijven, terwijl ik begon over die naar West-Europa. U moet zich niet zo achter de dijken verschansen; over de grens gebeurt ook wel eens iets waar we wat van kunnen leren.

Uw wens lering te trekken uit 1930 is een stukje miscommunicatie. Ik beval de periode na pakweg 1968 ter lering aan omdat de staatkundige inrichting van de wereld toen weinig anders was dan nu, en daardoor waardevol voor een vergelijking. In 1930 echter, werd nagenoeg de gehele moslim wereld als kolonie of protectoraat bezet en geregeerd en uitgebuit door de blanke Europeanen, met name Engeland, Frankrijk en Nederland. Alleen op het Arabische schiereiland mochten de Arabische stammen op een waardeloos stuk woestijn een eigen staat vestigen(Saoudie Arabië); Engeland bleef wel eigenaar van de kuststeden. Ook het even waardeloze Afghanistan hadden we niet echt onder de duim. Bedoelt u nu echt dat we uit die die periode kunnen leren hoe je moslims onder de duim en buiten de deur kunt houden? En wat moeten we nu uit de jaren 39-45 leren? Dat Amerika de oorlog heeft gewonnen dank zij het feit dat ze negers uit hun legers weerden?

De zondebokken kennen we toch. Het-is-de-schuld-van-het-kapitaal. Hitler associeerde het kapitaal met de joden; Stalin met de koelakken; Nieuw Links met de blanke christenen. En U, de blanke atheïsten?

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.