Huisartsen laten zich betalen voor goedkope pillen?

Wie dit bericht vanmorgen in het Financieele Dagblad leest, ziet geen vuiltje aan de lucht. ,,De Nederlandse huisartsen zijn bereid mee te werken aan het plan van minister Ab Klink van Volksgezondheid om de zorg voor chronische ziekten anders te organiseren en te financieren.” Maar dan:

De minister van Volksgezondheid meldt verder dat hij in 2010 euro 60 mln gaat bezuinigen op het huisartsenbudget. Het geld wordt gebruikt om artsen te belonen die ‘doelmatig’ geneesmiddelen voorschrijven. Zij krijgen hun bonus echter pas in 2011 uitbetaald.

De LHV wijst deze vorm van prestatiebeloning niet af. [Woordvoerder] Seegers: ‘Ook hier hangt het af van de uitwerking: hoe je doelmatigheid meet, hoe je het bedrag uitkeert.’

In de brief van minister Klink waar ik dinsdag over schreef was het al impliciet te lezen. De minister heeft een dealtje gedaan met het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. De voorzitter van de LHV is geen arts maar een fiscale econoom, Steven van Eijck. Van 2002-2003 was hij staatssecretaris van financiën voor de LPF. De LHV-voorzitter schreef zijn leden vorige week al:

Bij het aantreden van het huidige bestuur hebben we uw centrale rol van regisseur en poortwachter in de zorg andermaal onderstreept. Het tij zit wat dit betreft mee. Ook de omgeving is zich ervan bewust dat u een onmisbare sleutelrol vervult, niet alleen uit oogpunt van kwaliteit maar evenzeer in het kader van doelmatigheid. Tijdens de onderhandelingen, die wij de afgelopen maanden met minister Klink hebben gevoerd, is gebleken dat ook hij dit nadrukkelijk onderkent.

Dit heeft geresulteerd in zijn beleid om het overheidsbudget (voor de huisartsenzorg) dat betrekking heeft op 2010 niet te verlagen ten opzichte van 2009, op voorwaarde dat u de dure specialité’s voor cholesterolverlaging en maagzuurremming bijna geheel uit uw praktijk weet te
weren. Daar waar hij op de zorg ongeveer een miljard euro gaat bezuinigen in 2010 en later nog eens 2,4 miljard, zal hij u dus gaan ontzien. Hij is bereid dat voor twee jaar af te spreken.

Klink en Van Eijck spreken elkaars taal. Twee niet medici op de stoel van de arts. Levensgevaarlijk. Uw dokter financieel belang geven in de pillen die hij voorschrijft. Een socioloog en een econoom kunnen toch wel enig respect houden voor de beroepseed en de beroepseer van de arts?

De minister wilde nog veel meer bezuinigen op de huisartsenzorg, dus Van Eijck is trots op het onderhandelingsresultaat, maar dit is een onaanvaardbare route.

Het is tijd voor opstand onder burgers en in huisartsenland. Of u het van de patiëntenfederaties moet hebben weet ik niet. Gelukkig is onder huisartsen verzet groeiend. Er is een Comité van verontruste huisartsen, het Comité Wake Up!, dat zich naast het EPD misschien ook met deze aanslag op normale verhoudingen tussen dokter en burger kan bezighouden.

Geplaatst in:
gezondheidszorg
Lees meer over:
huisartsen
Klink
LHV
Van Eijck

14 reacties op 'Huisartsen laten zich betalen voor goedkope pillen?'

Cees Dekker

Wederom een uitstekende column van Mark Chavannes! Op diverse huisartsendiscussiefora is er inderdaad veel verzet tegen deze in mijn optiek onzedelijke voorstellen van minister Klink. Goedkoop voorschrijven waar dat kán, daar is in principe niets mis mee. En huisartsen houden daar in hun voorschrijfgedrag al veel rekening mee. Maar nu de minister hieraan het achteraf ongedaan maken van een bezuiniging wil koppelen, heeft de huisarts daar indirect financieel belang bij. Daardoor is het generiek voorschrijven-of omzetten van dure medicijnen naar goedkopere- naar de patient toe niet te verdedigen. Iedere huisarts snapt dat en heel veel huisartsen zijn dan ook niet te spreken over het enthousiasme, waarmee de LHV-voorzitter deze plannen van Klink lijkt te omarmen. Felle protesten van de LHV zouden meer op zijn plaats zijn!
De bewindspersoon spreekt de verkeerde beroepsbeoefenaren aan op het teveel voorschrijven van specialité`s (de duurdere merkgeneesmiddelen) > Hij moet bij de medisch specialisten zijn. Die initiëren vaak de dure medicijnen, in plaats van te starten met een evengoed generiek middel. Dat komt, omdat de industrie hen c.q. de ziekenhuizen die middelen nagenoeg gratis versterkt.

Klink: gaat heen, en zondig niet weer!
Van Eijck: Denk eerst eens na en raadpleeg de mensen uit het veld alvorens u te laten inpakken door Klinks zoetgevooisde verhalen!

Het kon weleens een zware herfst worden…..

C.J. Dekker, huisarts te Urk en lid Comité Wake Up!

DH Zwanenburg

Helemaal eens met Marc Chavannes! Als huisarts kom ik in een onmogelijke positie als ik het voorschrijfbeleid van specialisten continue moet monitoren en corrigeren. Dat terwijl de patient bovendien weet dat ik daarmee mijn budget om de huisartspraktijk te laten draaien binnen moet halen.
Daarbij is in de afgelopen twee jaar gebleken dat een goede registratie van dit voorschrijfbeleid door de huisarts niet eenvoudig is.
Er volgt dus een discussie tss de grote zorgverzekeraar (die alles wel zal mogen controleren) en de individuele huisarts over het behalen van het target. Het is al duidelijk wie deze strijd verliest en ondertussen ook omkomt in bureaucratische registreergekte: De huisarts. Die steeds minder aan dat toekomt wat hij wil doen: Zorg leveren!!! Laat dat nu eens gefaciliteerd en dus redelijk betaald worden!!

Wij zijn al 5 jaar niet geindexeerd! Dan met droge ogen blijven beweren dat het beleid erop gericht is substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn te ondersteunen, daar begrijpen niet veel huisartsen iets van. Ik in ieder geval niet.

Piet van Dongen

Ik wil als patiënt aangekeken en gehoord worden! Ik wil niet tegenover een arts zitten die, naar het beeldscherm starend, zich een beeld vormt vanuit (ook lokaal) EPD, inclusief fouten en vooroordelen.
Ik wil overleg zonder het gevoel dat ik er al twee minuten te lang zit.

Laat staan dat ik ook nog moet meewegen dat de arts aan de andere kant van het bureau (bed) belangen kan hebben bij de behandeling welke hij/zij adviseert.

We hebben al de overmatige invloed van de medicatie industrie, met veel verdraaiingen van onderzoeksgegevens, snoepreisjes, etc.

Nu een medisch-industrieel-ministerieel-complex? Nee, dank u.

PS: “De voorzitter van de LHV is geen arts maar een fiscale econoom, Steven van Eijck. Van 2002-2003 was hij staatssecretaris van financiën voor de LPF”

Dit gegeven ontneemt mij ieder vertrouwen in de LHV!
In de industrie heb ik dat al nooit gehad, in minister Klink ook niet meer.

Ik ben heel blij om te horen dat artsen een kritisch comité hebben opgericht. Succes!

Niek Heering

Het gaat Klink helemaal niet om goedkoper voorschrijven, gezien zijn plan het onafhankelijke Geneesmiddelenbulletin (Gebu)op te heffen, en er hoogstens een onkritisch mededelingenblad van te maken. Het gevolg hiervan zal zijn dat de farmaceutische industrie meer invloed krijgt op het voorschrijfgedrag van de (huis)artsen, met als consekwentie: meer specialité’s en duurdere alternatieven. Zie http://www.geneesmiddelenbulletin.nl/

Henk Stijlhoek

Heel juist mijnheer Chavannes. Waar zijn we (Klink) in Godsnaam mee bezig. Al vanaf de eerste dag van het nieuwe verzekeringstelsel zat deze ontwikkeling er aan te komen. En dat ook tegen het gegeven dat ziekenhuizen winst mogen gaan maken, volgens Klink en niet te vergeten Bussemaker. Er zijn voorbeelden te over van discussies bij de Apotheken en de gebruikers van medicijnen, want vlak ook het gedrag van de Apothekers niet uit. Mensen die volkomen overstuur raken omdat ze met placebo’s worden opgezadeld. Dat is geen verzinsel, dat is nu praktijk. Als het de verzekeraars niet zijn hebben we de politiek wel die, nu de zaken deze wending gaan krijgen, de gezondheid van velen op het spel zet. De relatie tussen huisarts en patiënt staat steeds meer onder druk. In welke mate is je arts nog te vertrouwen? Zij zijn de eerste drempel van diagnose en dan dient er geen beletsel te zijn voor doorverwijzing, danwel medicijngebruik, in mate en voorschrift. Dat nu wil Klink beinvloeden. Alles wat onmogelijk leek wordt waarheid door lieden als Klink. De kosten liggen ook niet bij de patiënt, je bent dat of niet. De gezondheidszorg is er een van landsbelang en de overheid moet dat bewaken, niet afbreken. In welke gekke wereld leven wij zo langzamerhand? Het is de arts, danwel specialist die hoort te beoordelen hoe moet worden behandeld en met welke middelen. Alle middelen die hen ten dienste staan zou ik zeggen. Of is het nu zo dat de rijken der aarde de enigen zijn die geneeskunde tegen elke prijs kunnen kopen?
Waar is onze oude zorgstelsel gebleven, onze nationale medische voorzieningen? Alles moet commercieel, nog steeds gaat men op dat pad verder.
Hoe kunnen wij ons verzetten? Als ik weiger voor die rotzooi nog langer te betalen, krijg ik straf. Daarbij komt sluipenderwijze het eigen risico weer boven tafel en reken maar dat het stelselmatig stukjes omhoog zal gaan. Hoogenvorst, nu riant gesalarieerd, heeft de boel bedrogen en daarvoor zou hij ter verantwoording moeten worden geroepen.
Tegen alle rotzooi in hebben we dan nog opinimakers als Chavannes, die een breed platform hebben gelukkig
Hij is niet alleen iemand met verstand maar ook iemand met het hart op de juiste plaats. Dit is ook een forum weet u. Hier kan ik tenminste wat op zeggen. Misschien kan de krant de politiek op grond van deze stofwisseling een mooie publicatie uitbrengen. Ook goed!

John Jansens Jr.

Ab Klink is géén dokter:
hij is een typische Ripley,maar dan niet van het intellectuele soort,zoals John Malkovich die neerzette in de gelijknamige film,maar een “slimme” ambtenaar,van het soort dat uiteindelijk ooit opgeknoopt werd in Israel….

Hij geniet evenveel van zijn administratieve macht,als van zijn stiekeme sigaartje in een achterkamertje in zijn tuin,of zijn ministerie!
Jet Bussemaker is héél aardig in kamervragen,maar ontbeert het niveau om tegenwind te bieden in het medicinale&verzorgende slagveld.

Marjan Tenk

Uitstekende column en aan bovenstaande reactie heb ik verder niets toe te voegen.

Henny Peters

Nu begrijp ik beter dat mijn man gisteren, zomaar ineens zonder tussenkomst van huisarts en/of specialist, althans dat weet je niet eens jou als patient wordt niets verteld en/of enige uitleg gegeven, een generiek medicijn heeft gekregen van de apotheek.

Ik heb reeds lang mijn vertrouwen in de gezondheidszorg verloren. Ik kom dan ook zo min mogelijk bij de huisarts. Dat moet de Heer Klink goed in de oren klinken.

Door het voorschrijven van generieke medicijnen met nóg meer bijwerkingen dan de niet-generieke heb ik reeds eerder besloten dan maar helemaal geen medicijnen als cholesterol verlagers te nemen. Dit terwijl het een aangeboren probleem is.

Liever nu nog enig goed leven dan een langer leven.

Met die DCB-s exact hetzelfde. Een eerste bezoek aan een specialist zonder vervolg wat vroeger rond de 30 gld. laat me nu zeggen 30/50 euro zou kosten kost nu zo rond de 170 euro. Snel verdiend dus. Dit alles om de mens af te schrikken nog enige medische hulp in te roepen. Dat noemen ze drempel.
Maar wat deze drempel kost… én oplevert…
Ik weet als geen ander dat medicijnen met dezelfde medische werking qua bijwerkingen geheel verschillend zijn.
Of mijn keuze min of meer afgedwongen de volksgezondheid beter maakt is m.b.t. de heer Klink niet belangrijk daar waar elders het vingertje wordt geheven over genotmiddelen en volksgezondheid.
Als de heer Klink zodadelijk maar kan zeggen dat de gezondheidszorg minder gekost heeft.

De patient is van doel tot middel geworden.

En helaas voor de huisarts hierboven denk ik niet meer anders over huisartsen.

Bert Vlierman

Als de huisartsen bereid zijn, en daar ziet het naar uit, om hun patienten de medicijnen voor te schrijven die de minister voor hen heeft gekozen, dan moet het debat over medische ethiek op nieuwe leest worden geschoeid.
De heer Chavannes lijkt zich te ontwikkelen tot waakhond van de vermarkting. Het is te hopen, dat hij van puppie lobbes wordt, en een stevig forum vorm gaat geven, dat regelmatig een publiek debat forceert.

Kaspar Mengelberg

De minister van volksgezondheid heeft besloten om via een aanwijzing aan de Nederlandse zorgautoriteit, waartoe hij op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg gerechtigd is, “het huisartsenkader in 2010 met € 60 mln te verlagen en dit bedrag in 2011 ter beschikking te stellen voor de beloning van doelmatig voorschrijven” (brief aan Tweede Kamer d.d. 13 juli 2009).
Professionele autonomie is kenmerk van professionaliteit. Huisartsen zijn bevoegd en in staat om op eigen kompas, in overleg met de patiënt, tot professionele beslissingen te komen. Het kiezen van een geneesmiddel is een professionele beslissing, waarin de minister hier door middel van financiële straf en beloning treedt. Hij reduceert hiermee de professionele autonomie van de arts en dus diens professionaliteit.
Artsen moeten zich verenigen om zich tegen deze en soortgelijke aanvallen op hun professie van de zijde van de minister en zorgautoriteit te weer te stellen. De beroepsverenigingen waaronder de Landelijke Huisartsen Vereniging doen dit niet of in onvoldoende mate. Organisaties als De Vrije Huisarts, Comité WAKE UP! en, voor psychiaters en psychotherapeuten, DeVrijePsych bieden wat dit betreft meer perspectief.

Kees Zwaan

Het lijkt er op dat de LHV zijn ziel verkocht heeft aan VWS. (zie NRC 15 juli Eelco Brinkman en Jos Engelen) PR-matig heeft de LHV het goed gedaan, als het gaat om ‘behoud van inkomen’. Professionaliteit wordt hierbij ingeleverd en de zorgverlener plaatst zich in een compromitterende positie bij toekomstige Staatsingrepen. Een zorgverlener hoort op te komen voor zijn patiënten. Goedkoop als het goedkoop kan, duur als het duur moet zijn.

In het het keten’zorg’zorgmodel zal uiteindelijk de betaler(verzekeraar!) bepalen overwegingen of oma van 95 nog een nieuwe heup krijgt of een pot paracetamol uit coulance.
In het verdeel en heers spelletje van VWS wordt de pijn dan elders neergelegd.

Strategie VWS keten’zorg’:
Huisartsen zijn nog even nodig om de eerste lijn af te slanken. Uiteindelijk gaan verzekeraars met de eerste lijn als hoofdaannemer ketenbudget afspraken maken. De tweede lijn zal bestaan uit lokale spoedposten.
Belemmering: volgens onderzoekers hebben medisch specialisten te veel macht tov het ziekenhuisbestuur.
Deze belemmering zal door VWS weggenomen worden.

Publiekrechterlijke aanspraken in handen van privaatrechterlijke onderneming: Hoe verzin je het.
Je laat een hond toch ook niet op het vlees passen?

Zie ook: http://www.farmaactueel.nl

George Berger PhD

I’m a former countryman of yours who left Nederland because your internationally hated healthcare system knowingly put his life at stake. I live in a free country, Sweden, which ensured that I survived. The letter cited above is one reason I’m disgusted. It’s an example of “divide and conquer,” a tactic your various governments have applied with success (and my disgust) at least since I moved there in 72. Of course most huisartsen will go along with this trash. FIRST, the Dutch are the most authority-respecting people in Northern Europe. SECOND, the typical huisarts will think that he/she “zal er beter van worden.” With many of your countrymen that is the bottom line. What was it, 7 Gulden per betrayed Jew? 12? Doesn’t matter. More of the same.

George Berger PhD

In Maart 2008 deed ik onderzoek naar de situatie in de Nederlandse verzekeringswereld. Het kost me 10 minuten Googlen, maar mijn resultaten logen er niet om. Toch was ik erop voorbereid. Ik ben Amerikaan van geboorte en vertrouw geen enkele verzekeraar. Die zijn allemaal uit op winstmaximalizatie, niet het helpen van zieken. De bereidheid van het hoofd van de LHV om mee te werken aan gevaarlijke kostenreducties vind ik zeer verdacht. Wie moedigt hem aan? Ik vermoed dat het AIG is, de Amerikaanse verzekeringsconglomoraat met een slechte naam. Als onderstaande alinea klopt, dan is het heel goed mogelijk dat de gevreesde “Amerikaanse Toestanden”, waarvan de politici de Nederlander’s beloven dat ze Nederland nooit zullen teisteren, al volop aanwezig zijn. Ik kan niet beweizen dat de ideën van AIG komen. Wel kan ik enige “relaties” aantonen. Ik plak hier een tekst aan die ik op een Britse blog heb gezet. M’n excuses voor het gebruik van De Taal Van Het Imperium:

Here’s one example of AIG’s international corporate involvements that are worth tracing and following up. In 2001 AIG (perhaps through its division AIG EUROPE) entered into a relation with EUREKO, an internationally active insurance organization registered in the Netherlands (as a “B.V.”). EUREKO is related to the Dutch insurance giant ACHMEA, which has a daughter insurance firm called AGIS. Last year AGIS tried to sell me (and many poor residents of Amsterdam) a policy that I calculated would save me 2 euros each month but would be disadvantageous as to provisions compared to the one I had then. A medical specialist later confirmed this ploy to me verbally, without my having mentioned the subject at all. This person was agitated by some evil practices of Dutch insurers, and used this trick of AGIS as an example. One can SPECULATE that the ADVICE, perhaps the ORDERS, to engage in such shabby, cost-cutting practices comes from the top of this chain—from AIG. Given the well-known, horrifying practices of American insurers, this would not surprise me at all. My several attempts to publicise such things in Holland have so far failed.

George Berger PhD

Het is mogelijk dat de kostenbesparing bevelen van de top komen van de hier blootgelegde hierarchie. Amerikaanse toestanden volop aanwezig:

Here’s one example of AIG’s international corporate involvements that are worth tracing and following up. In 2001 AIG (perhaps through its division AIG EUROPE) entered into a relation with EUREKO, an internationally active insurance organization registered in the Netherlands (as a “B.V.”). EUREKO is related to the Dutch insurance giant ACHMEA, which has a daughter insurance firm called AGIS. Last year AGIS tried to sell me (and many poor residents of Amsterdam) a policy that I calculated would save me 2 euros each month but would be disadvantageous as to provisions compared to the one I had then. A medical specialist later confirmed this ploy to me verbally, without my having mentioned the subject at all. This person was agitated by some evil practices of Dutch insurers, and used this trick of AGIS as an example. One can SPECULATE that the ADVICE, perhaps the ORDERS, to engage in such shabby, cost-cutting practices comes from the top of this chain—from AIG. Given the well-known, horrifying practices of American insurers, this would not surprise me at all. My several attempts to publicise such things in Holland have so far failed.

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.