Leve de bruine wolk

De bruine wolk die in de winter boven de Indische Oceaan en het zuiden van Azië hangt wordt vooral veroorzaakt door het verbranden van biomassa. En dus niet, zoals eerder wel werd gedacht, door fossiele brandstoffen als olie en steenkool. Dat schreef het wetenschappelijk tijdschrift Science dit weekeinde. Een cynicus zou kunnen zeggen dat we

Smog in Peking (Foto AP)

Smog in Peking (Foto AP)Smog in Peking (Foto AP)

De bruine wolk die in de winter boven de Indische Oceaan en het zuiden van Azië hangt wordt vooral veroorzaakt door het verbranden van biomassa. En dus niet, zoals eerder wel werd gedacht, door fossiele brandstoffen als olie en steenkool. Dat schreef het wetenschappelijk tijdschrift Science dit weekeinde.

Een cynicus zou kunnen zeggen dat we blij moeten zijn met die bruine deken boven Azië. Want UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, concludeerde onlangs in een rapport dat de gevolgen van klimaatverandering in die regio anders 20 tot 80 procent erger zouden zijn.

UNEP waarschuwt serieus om voorzichtig te zijn met het bestrijden van de gifwolk. Het moet natuurlijk wel gebeuren, al was het maar omdat die jaarlijks tienduizenden slachtoffers maakt. Maar het kan niet zomaar, omdat de aarde dan wel eens zo’n 2 graden warmer zou kunnen worden.

Satellietfoto van smog boven Zuid-Korea (Foto NASA/AP)

Satellietfoto van smog boven Zuid-Korea (Foto NASA/AP)Satellietfoto van smog boven Zuid-Korea (Foto NASA/AP)

De leider van het onderzoek, prof Veerabhadran Ramanathan, vindt dat de wereld de ,,dubbele bedreiging van klimaatverandering en bruine wolken en van niet-duurzame ontwikkeling die aan beide ten grondslag ligt”, moet bestrijden.

Ramanathan vindt dat de wetenschap in het verleden iets te gemakkelijk heeft gedacht over de invloed van de atmosferische bruine wolken op klimaatverandering. Maar volgens hem kan niemand er nog omheen dat zwarte roetdeeltjes in potentie - na kooldioxide natuurlijk - de grootste veroorzaker zijn van de opwarming van de aarde. Daarover heeft hij in oktober 2007 ook al eens gesproken tijdens een hoorzitting in het huis van afgevaardigden.

Belangrijkste conclusies: de bruine wolken hebben een lichtdimmende werking, leiden tot opwarming van de atmosfeer en roetopeenhoping op gletsjers en sneeuwlagen van de Himalaya en de Hindu Kush (die daardoor sneller smelten, doordat ze het licht niet weerkaatsen). Verder komt er meer ozon in de lagere luchtlagen. Ten slotte verandert de smog de regenpatronen in India en China.

opwarming van de atmosfeer door smog in 2002/3

opwarming van de atmosfeer door smog in 2002/3opwarming van de atmosfeer door smog in 2002/3