Het perpetuum mobile blijkt niet te bestaan

Het leek ooit bijna een soort perpetuum mobile: biobrandstof. Gebruik planten om brandstof te produceren en de CO2 die vrijkomt als die brandstof wordt gebruikt, wordt weer opgenomen door de planten die vervolgens een nieuwe voorraad brandstof produceren. Mooier kon het niet.

Maar helaas het perpetuum mobile bestaat niet. Ergens wordt de rekening neergelegd. En in de codetaal die beleidmakers graag hanteren is daarvoor een woord gevonden: ILUC, een afkorting die verwijst naar ‘Indirect Land Use Change’ (hier en hier meer).

ILUC gaat over het gebruik van de landbouwgrond waar de voedselproductie is vervangen door de productie van biobrandstof. Omdat mensen niet minder gaan eten, moet dat voedsel dus elders geproduceerd worden. Als daarvoor bossen worden gekapt, zorgt dat voor extra uitstoot van CO2 en daarbij is het klimaat dus helemaal niet gebaat.

De Europese Commissie heeft intussen begrepen dat ILUC een groot probleem kan zijn en vindt daarom dat de eerdere richtlijn (een bijmenging van 10 procent biobrandstof aan fossiele brandstoffen) moet worden genuanceerd. Vorig jaar bedacht de Commissie dat ten minste de helft van de bijgemengde biobrandstof ‘schoon’ moet zijn.

Maar zo simpel gaat dat natuurlijk niet (zie hier). Toen de richtlijn voor biobrandstof werd geïntroduceerd, leidde dat tot veel commotie over haalbaarheid. Inmiddels zijn veel boeren om en produceren ze koolzaad en andere gewassen waaruit brandstof gemaakt kan worden, waardoor inmiddels een industrie is ontstaan waarin jaarlijks zo’n 17 miljard euro omgaat.

Het gevolg is dat varkens- en pluimveehouders gedwongen worden hun veevoer uit andere landen te halen. Bijvoorbeeld Braziliaanse soja, waarvoor tropisch regenwoud wordt gekapt (lees bijvoorbeeld hier).

Vorig najaar besloot de Europese Commissie om de richtlijn aan te passen. Maar daardoor vrezen boeren voor verliezen op hun investeringen. De Europese ministers van Energie – die over het algemeen wat minder oog hebben voor milieu en klimaat – hebben vrijdag hun aarzeling uitgesproken, vooral de Oost-Europese. Ze eisen afzwakking van de strengere regels. Eurocommissaris Oettinger zegt daartoe wel bereid te zijn.

De Ierse minister Pat Rabitte heeft beloofd in juni met een ‘meaningful progress report’ te komen. Dat is te mooi om te vertalen, maar voor het klimaat lijkt het me weinig goeds te beloven.

 

42 reacties op 'Het perpetuum mobile blijkt niet te bestaan'

oebele bruinsma

Zoals te doen gebruikelijk wordt de politiek altijd ingehaald door de realiteit (data en zo). Met andere woorden de politiek doet altijd alles goed nadat alle andere alternatieven zijn geprobeerd. Politiek bedrijven is dus een garantie voor de duurst mogelijke oplossing.

Frits Jansen

De titel van deze column slaat nergens op.

Anton Bakker

Wat een zooitje is het toch rondom biobrandstof en CO2. Van te voren was te voorspellen dat de armen op aarde meer moeten gaan betalen om te eten. Wij moeten zo nodig het eten in de brandstof stoppen en dan kilometers rijden. Het is de omgekeerde wereld. Wanneer zien de politici en groenen eens in dat alles tot nu toe nonsens is om de komende temperatuursverhoging te stoppen met dit soort maatregelen. Het kost geen miljarden, maar factoren meer en zonder ENIG resultaat. Te gek voor woorden en daarom houd ik er maar mee op.

Boels

Ik hoor niets over de kosten die gemaakt zijn door het pogen een groene fantasie te realiseren.

Wordt het niet tijd dat groen ook de haalbaarheid vooraf goed inschat?

Er moeten toch ook groene bèta’s bestaan?

Lieven Bervoets

@anton en boels: wat hebben de ‘groenen’ hier nu weer mee te maken? Voor zover ik weet zijn zowel groene politici als milieubewegingen als Greenpeace tegen biobrandstof ten koste van voedingsgewassen.

Boels

@Lieven Bervoets:
Groen was eerst juichend, achteraf pas tegen.
Nu nog de dommigheid van windenergie toegeven.

rene verstraeten

Deze nobelprijswinnaar schreef 10 jaar geleden al waarom. -Hartmut Michel-

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201200218/pdf

De lage opbrengst per HA
When the yields of biofuels per hectare
are known, one can easily calculate how
much of the energy of the sunlight is
stored in the biofuels. For German
“biodiesel” which is based on rapeseed,
it is less than 0.1%, for bioethanol less
than 0.2%, and for biogas around 0.3%.
However, these values even do not take
into account that more than 50% of the
energy stored in the biofuel had to be
invested in order to obtain the biomass
(for producing fertilizers and pesticides,
for ploughing the fields, for transport)
and the chemical conversion into the…

biomassa voor brandstof vergeleken met zonnecellen (15%)
Both facts together lead to the conclusion that
the combination photovoltaic cells/elec-tric battery/electric engine uses the
available land 600 times better than
the combination biomass/biofuels/com-bustion engine

Because of the low photosynthetic
efficiency and the competition of energy
plants with food plants for agricultural
land, we should not grow plants for
biofuel production

Waarom politici het daarna toch verplicht hebben om bij te mengen in autobrandstof is onbekend. Iedereen die biomassa voorstelt behoorde de basis informatie en het land rendement te weten. Het bijmengen zou nu meteen afgeschaft moeten worden. Het is typisch de Europese politiek die dergelijke misselijke zaken aan het doorzetten is. Helaas is dit gezichtsverlies voor euro-groene politici nog steeds te erg, om de consequentie van herziening van de politiek te aanvaarden. liever hongersnood voor andere continenten, dan plooien.

Ook het volgende artikel maakt korte metten met de groene politiek.
http://phe.rockefeller.edu/docs/Kiefer%20-%20Snake%20Oil.pdf

hugo matthijssen

En de provincie Drenthe stelt net 200.000 euro beschikbaar om auto’s om te bouwen op biobrandstof en “groen” gas.
Verspilling van schaarse middelen

Jan Maarten Dros

Zoals gebruikelijk is de werkelijkheid (nog) ingewikkelder en genuanceerder dan hier beschreven. Voor ik verder ga met mijn betoog een kanttekening bij het argument dat de koolzaadteelt voor biodiesel het aanbod van veevoer in europa vermindert: het omgekeerde is juist waar. Als de olie uit koolzaad geperst is, blijft een eiwitrijke koek over. Niet zo voedzaam als geimporteerd sojaschroot, maar zeker geschikt voor varkens en rundvee. En dus ook voor de hoefprintkaasjes van Milieudefensie.

Dan nu het genuanceerde verhaal over biomassa. Biomassa wordt al sinds mensenheugenis als energiebron gebruikt. Brandhout, walvistraan, koemest en allerlei landbouwresiduen… Het gebruik van fossiele brandstof (steenkool, olie en gas) heeft de industriële revolutie en de huidige energie-intensieve maatschappij mogelijk gemaakt, maar we verstoken met zn allen honderden tot duizenden keren meer fossiele energie dan er diep in de aardkorst bijkomt. Niet duurzaam dus, en daarbij worden we afhankelijk van steeds vervuilender en duurder te winnen vormen van fossiele energie (schaliegas, teerzand, steenkool).
Linksom of rechtsom zullen we dus een transitie moeten maken naar een (meer) ‘bio-based’ energievoorziening, of de consequenties van sterk stijgende CO2 concentraties in de atmosfeer ondergaan(zie http://beagle.vpro.nl/#/widget/afleveringen/30 voor een mooie illustratie van de historische en mogelijke toekomstige CO2 niveaus). (Meer) biobased energie past in een scenario waarbij ‘groene optimisten’ voorzien dat fossiel uitgefaseerd wordt door biobased, wind, hydro en zonne-energie. Realisten (zoals ik) schatten in dat de groeiende vraag naar energie deels en misschien helemaal uit hernieuwbare of duurzame bron komt, zodat de fossiele energieconsumptie en de ermee gepaard gaande CO2 uitstoot ‘ontkoppeld’ wordt. De uitstoot van CO2 gaat door, maar minder snel dan zonder zon, wind, hydro en biomassa.
Wat heeft de biobrandstofrichtlijn van de EU hiermee van doen? Het is een bescheiden poging van de EU om iets meer biobased in de Europese energiematrix te krijgen via verplichte bijmenging van transportbrandstoffen. Dat het Europese boeren ook helpt om nieuwe afzetmarkten te vinden voor hun granen en raapzaad is natuurlijk vanuit EU perspectief mooi meegenomen. Maar wat blijkt: transportbrandstof in de EU is vooral diesel, en biodiesel wordt vooralsnog vooral uit plantaardige olie gewonnen. En het raapzaadareaal in Europa is nauwelijks voldoende om 5% van de Europese dieselbehoefte te dekken. Als die norm iun 2020 naar 10% moet, wordt Europa afhankelijk van import van palmolie (uit Maleisië en Indonesië) en soja-olie (uit argentinië, dat biodiesel export minder zwaar belast dan export van eetbare soja-olie). En daar komt ILUC om de hoek – voor expansie van soja- en palmolieareaal worden savannes en bossen gekapt waarbij meestal meer CO2 vrijkomt dan de biobrandstof bespaart. Conclusie: biobrandstof is het probleem, niet de oplossing? Te simpel. Sommige biobrandstoffen (houtsnippers en gewasresten voor electriciteitsopwekking en suikerrietethanol) zijn zowel energie- en CO2 efficient en hebben minder landbeslag dan de oliezaden. Bovendien concurreren ze nauwelijks met voedselproductie omdat ze geproduceerd kunnen worden in gebieden die nu voor extensieve veeteelt gebruikt worden, of restproducten zijn van voedselproductie. Dat deze gewassen het snelst groeien in de tropen vormt niet alleen een bedreiging voor lokale plattelanders, maar ook een kans. Door slim te ‘cascaderen’ voor elk product van een agro-ecosysteem de meest hoogwaardige toepassing te vinden, kunnen productie van voedsel, veevoer, vezels, brandstof en warmte allemaal verhoogd worden; zeker in momenteel marginaal benutte landbouwgebieden. Solidaridad en andere ontwikkelingsorganisaties, en boerenorganisaties wereldwijd hebben inmiddels vele voorbeelden van hoe dit kan. Efficienter en minder gedreven door politieke- en boerenbelangen in de EU, maar met dezelfde gedachtengang: meer hernieuwbare energie in de energiematrix. Het alternatief: een mix van fossiel en nucleair, met twee momenteel onopgeloste vervuilingsvraagstukken: atmosferisch CO2 en nucleair afval.

Kies maar. Ik zou het wel weten.

Ivo Hoo

Ik woon in een land waar de overheid heeft bedacht dmv biobrandstof (van suikerriet) de import van olie te beperken. Als gevolg hiervan schakelen velen boeren over van rijst naar suikerriet. En rijden er honderden zo niet duizenden oude stinkende vrachtwagens over de wegen om al dat suikerriet naar de oude stinkende fabrieken te vervoeren. En de boeren verbranden de suikerriet resten, als gevolg waarvan er enorme smog ontstaat. Biobrandstof is een valse, korte termijn droom. Gelukkig worden er hier nu ook gigantische zonne-paneel zones gebouwd. Nu maar hopen dat daar over 10 a 20jaar geen gigantische chemische afval uit ontstaat.

Herman Vruggink

Mooie foto. In korte tijd heeft biobrandstof een slechte naam gekregen. Regenwoud en voedselvoorziening mogen er natuurlijk niet onder leiden, maar zodra dit gegarandeerd is blijft er een markt en toekomst. Een markt die toch al een stuk groter is dan de genoemde 17 miljard. Er zijn nogal wat pessimisten die de mogelijkheden van de technische vooruitgang niet zien. Nee, meer dan 20% zullen we niet makkelijk halen, maar vooral het verbouwen op marginale gronden met alternatieve gewassen is natuurlijk wel een uitdaging. En laten we het groene goud, de algen-teelt niet vergeten.

Joe A

Biobrandstof werkt goed voor lokaal gebruik dus boeren die biobrandstof verbouwen voor eigen gebruik. Deze eerste generatie biobrandstoffen zijn echter geen oplossing voor grote schaal en voor de lange termijn. Er wordt hard gewerkt aan de volgende generaties biobrandstoffen die uit cellulose wordt gemaakt en uit algen. Verder is er veel onderzoek gaande naar waterstofenergie. Waterstof opwekken vereist energie maar wind en zonneenergie kan dat opwekken. Desnoods kan het via nucleaire energie opgewkt worden. Problemen zijn opslag in tanks in auto’s en het feit dat drinkwaterbronnen schaars worden.

Anton Bakker

Jan Maarten Dros, #9, wat een lang verhaal om toch te bewijzen dat biomassa het gaat worden naast de andere renewables. Het moge duidelijk zijn dat biomassa erg weinig zal bijdragen. Het is voor mij nog steeds totaal onbegrijpelijk dat weer door de Groenen in Duitsland het nucleaire gebeuren na Fukushima gestopt is. Nuceair afval is onder controle en is de schoonste en goedkoopste energie die er is en geen CO2! Het alternatief dat verder ontwikkeld moet worden, omdat in massa echte energie zit, zoals Einstein bewezen heeft. Dat zal de wereld meer helpen dan al het gezeur over CO2.

Kees

Uiteindelijk zal toch de realiteit doordringen dat geboortebeperking en consuminderen de voornaamste oplossing zijn; en niet in een vliegtuigje naar een arabisch zandbak gaan zoals onder dit artikel wordt gepropageerd.

Remco G

Er is maar 1 echte groene oplossing: veel minder energie gebruiken.

Geen democratische politicus die dat gaat voorstellen.

Ton van Meesche

Het perpetuum mobile bestaat wel en dan als het koolstofmolecuul dat overal aanwezig is en slechts door een egoïstisch en dom beleid verandert vanuit aardgas of olie in CO2 . Er gaat op deze aardkloot geen C-molecuul verloren, alleen we weten er niet mee om te gaan.
Dus het C-molecuul als drager van energie en het leven zelf , dient na gebruik (CO2) weer gerecycleerd te worden.
Moeilijk? neen, alleen wij zijn te gemakzuchtig geworden en leveren ons over aan wat alternatieve middelen/ideën en aan de financiele instellingen en olie maatschappijen , die er geen brood inzien om een wereldwijde en adequate koolstof-molecuul balans op te bouwen.
Anton Bakker schreef al over energie in de massa (Einstein) ontwikkel die energie en gebruik het overschot om C02 weer in brandstof om te zetten, chemisch gezien vrij eenvoudig.
Want de auto wil niemand laten staan, ook de regeringen niet als inkomstenbron.

Siegfried Bok

Ik sta niet meer versteld van het fanatisme van Paul Luttikhuis, maar wel van de reacties.
Meer dan 50% van de wereldbevolking lijdt honger en we gaan maar door met de waanzin met biobrandstof alsof er niets aan de hand is.
En dan heb ik het nog geeneens over de massale kap van het regenwoud om ons toch maar te laten vliegen over de hele wereld om lekker op vakantie te gaan.
Ik mag dan atheistisch zijn opgevoed, maar ik vind het te bizar voor woorden dat in de Bijbel geschreven staat dat we aan het einde onzer dagen “ziendeblind en horende doof” zouden worden.
I am so sorry.

Jadwiga de Bock Majewska

reactie van Jadwiga op reactie van geachte Heer Anton Bakker.Op Uwe:
” Nuc(l)eair afval is onder controle en is de schoonste en goedkoopste energie die er is en geen CO2!”
tot nu toe heb ik gelezen in Nieuws:
1. Nucleair afval is ergste wat er is, niet voor U en voor mij misschien?
maar voor tenminste 100.000 jaar! is super gevaarlijk voor volgende generaties.
Van die oude opgeslagen nucleair afval in alle landen,
is er andere manier die nucleair afval “weg werken?”
nog niet? moeten zij in vatten onder grond onder bergen in tunnels opgestapeld worden? met mogelijkheid daar ” lekken? “.
J.L. in nieuws is vermeld dat in VS groot aantal vatten met nucleair afval lekt! die zitten daar al 60 jaar, en de houdbaarheid van die vatten gerekend was op 20 jaar.
Natuurlijk er is een natuurlijk nucleair energie dat is “methode zon nucleaire energie”.
Dat is veilig voor omgeving en mensen en de hele beveiliging van die miljoenen hitte van zon nucleaire energie is omhulsel van magneten.
J.L. in tv programma “De Wereld Leert Door”,
een wetenschapper gast heeft een mini “zon nucleaire fabriek” in die programma laten zien.
Landen als Japan en Frankrijk op grote schaal zijn zo een fabriek bouwen voor exploitatie.
P.s. aan dat project met “zon nucleaire energie” is al 60 jaar in wetenschap aan gewerkt.

Jim

Jan Maarten Dros #9. Dank voor een gebalanceerd verhaal en een leuke link naar de wetenschappers op de Beagle:

“De mens veroorzaakt in 400 jaar tijd ongeveer dezelfde hoeveelheid klimaatverandering (verwarming) als waar de aarde 50 miljoen jaar over heeft gedaan (maar dan in de tegenovergestelde richting, afkoeling).”

Je vraagt je af wie met al dit wetenschappelijk bewijs nog het lef heeft om vol te houden dat er niks aan de hand is.

h.kruiz

Jammer. De kippen die gouden eieren leggen zijn inmiddels geslacht. Dan maar gewoon proberen lood in goud te veranderen. Intussen gewoon gebakken lucht blijven verkopen.

Herman Vruggink

@Jim,

Roerend met u eens dat Maarten Dros in #9 een zeer gebalanceerd verhaal heeft geschreven. Echter het VPRO Beagle citaat kunt u beter benoemen als fraaie filosofie, met wetenschap heeft dat bijzonder weinig te maken en als bewijs geen enkele waarde. Het zou ook een mooie afsluiter voor een EO documentaire kunnen zijn. Met zware hoogdravende stem voorgedragen… snik,snik,snik

Jim

@Herman Vruggink. Aantijgingen graag weerleggen met harde wetenschappelijke feiten. De wetenschappers in de Beagle documentaire hebben voldoende wetenschappelijk bewijs voor hun stelling (die ik hierboven heb samengevat). Die kun je niet met dit soort verdachtmakingen van de tafel vegen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten.

Herman Vruggink

@Jim,

Indien uw samenvatting de belangrijkste conclusie zou zijn van een 35 delige tv serie dan ben ik blij dat ik er niet al te veel van gezien heb. De wetenschappers hadden voor een dergelijke conclusie hun snoepreisje niet hoeven te maken. Ik zal u een beetje op weg helpen. De mens heeft invloed op zijn leefomgeving zolang er mensen op aarde zijn. Ook op het klimaat. Een goed voorbeeld is het massaal kappen van alle bossen duizenden jaren geleden in het Libanon gebergte die aantoonbaar lokaal, en mogelijk continentaal wel degelijk voor klimaatverandering zorgde. U hoeft zich niet te beperken tot 400 jaar.

Indien u een periode van 400 jaar selecteert in het bestaan van de mensheid en een warmtebalans vergelijk maakt met een geselecteerde periode van 50 miljoen jaar in het bestaan van de Aarde, dan zal deze vast wel te vinden zijn. Ik neem het gewoon van u aan. De reden dat ik aangeef dat dit met wetenschap niet zo veel van doen heeft is dat het altijd waar te maken is, echter het zegt wetenschappelijk gezien niet zo veel, en vanuit maatschappelijk perspectief kunnen we m.i. er al helemaal niets mee. Filosofisch, ideologisch of religieus bezien zegt het veel meer voor mensen die daar wat mee hebben. Deze mensen voelen zich hierdoor enorm aangesproken. U hoort blijkbaar tot deze groep mensen. “De zon komt op en de zon gaat onder! ” roep ik in vervoering en mijn volgelingen roepen hallelujah, zie je wel, het is zo denken zij. In het taalgebruik is dit altijd waar, maar eigenlijk had ik moeten roepen: ” De aarde draait om zijn as ! ”

Gezien uw bijdragen alhier kan het tussen ons bijzonder lastig zijn een discussie te voeren. Wij zitten blijkbaar op een totaal verschillende golflengte. Ik laat geheel in het midden aan wie dat ligt, en ‘goed of fout’ is in deze al helemaal niet aan de orde.
Uw bewering zal een groep gelijkgestemden aanspreken. Als dat u doel is ga dan gerust zo verder. Een andere groep mensen zal denken: Ja duh, heb je nog nieuws? Als ik behoefte heb aan gezever dan ga ik wel naar een kerk! Wilt u deze mensen ook aan spreken? dan kunt u beter uit een ander vaatje gaan tappen…

U sluit af met de dooddoener ” Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten.”
Dit klopt in theorie, alleen maakt de dagelijkse praktijk steeds duidelijk dat iedereen een eigen interpretatie van feiten geeft en daar ook een eigen waarde aan toekent. Het toepassen van dooddoeners en drogredenen in een discussie moet ik u toch afraden. U wenst daarmee al vooraf u gelijk te claimen.

Beste Jim, U heeft het in #22 over aantijgingen en verdachtmakingen van mijn kant. Geen idee waar u dit vandaan haalt. Ik leg het naast mij neer, ik kan er niets mee.

hans paijmans

Vruggink: denk jij in je bijdrage 23 nou echt dat de laatste vierhonderd jaar van de geschiedenis der mensheid zich (op energiegebruik) niet fundamenteel onderscheiden van de voorgaande millenia? Zo stom kun je toch niet zijn? Alsjeblieft?

Paai

Hugo Matthijssen

Jan Maarten 9

Wel eens van thoriumcentrales gehoord?
Een prima alternatief zonder grote nadelen

Herman Vruggink

@Paijmans,

Mijn indruk is dat u #23 niet goed heeft gelezen. Beweer ik iets in een richting die u wilde kreet tegenspreekt? U zet uw gebruikelijke lijn weer voort. Leuk u weer eens te spreken, gaat u vooral verder met uw soundbites zonder inhoud, zonder onderbouwing, zonder toegevoegde waarde.

Herman Vruggink

En @Paijmans, beetje jammer dat u nu werkelijk niets, helemaal niets over het onderwerp biobrandstof te melden hebt. Geen mening, geen idee, geen bijdrage.

@Hugo Matthijssen,
Kan dat spul ook in onze auto’s dan? Schepen met een thoriumcentrale aan boord? Hoe stelt u dat zich voor? En dan zijn er nog een stuk of tienduizend toepassingen van olie waar we het nooit over hebben….

hans paijmans

@vruggink: Herman, mijn beste jongen, het heen-en-weer goochelen van honderden naar miljoenen jaren, zoals je dat doet in 23, is een oude truc. Meestal in de vorm van ‘de temperatuur gaat al honderden miljoenen jaren heen en weer, dus wat maken we ons druk’. Hansje Labohm gebruikte die drogreden ook al en diens oren zijn er ook al regelmatig over gewassen. Niet dat het hem of jou helpt natuurlijk, maar onzin mag nu eenmaal niet onweersproken blijven.

Paai

Bob Brand

Beste Hans Paijmans,

Het is wél grappig dat Vruggink het verschil niet ziet tussen 400 en 50.000.000 jaar.

Wellicht nog geestiger is dat Vruggink in zijn #23 probeert om een pseudo-filosofisch sausje te gieten over zijn ontkenning van de feiten – een trucje dat ‘nihilistisch rechts’ heeft afgekeken van de postmodernisten: ‘alles is relatief en de objectieve werkelijkheid bestaat niet, die construeer je gewoon. Je maakt het bijvoorbeeld met behulp van de massa-media’.

Alleen is het allemaal gel*l: als je op je bek valt dan doet het PIJN en door die stoep tot niet-objectieve werkelijkheid te verklaren verander je daar niets aan.

Hugo Matthijssen

@ Herman

Een thoriumcentrale inbouwen in een beetje schip is geen enkel probleem.
Je kunt verder elektriciteit opwekken en die gebruiken om b.v. waterstof te produceren.
Een ander alternatief is gebruik van accu’s in kleine voertuigen.

peter klein

Nederlanders zijn druk bezig met de ontwikkeling van dieselvervangende brandstof. Eerst voor scheepsdiesel, later mogelijk ook voor wegtransport.

De brandstof is gebaseerd op lignine, dat in elke plant voorkomt, en anders dan cellulose niet gebruikt maar alleen verstookt kon worden. Met name in de papierindustie is lignine een lastige en duur te verwijderen, te verbranden, stof.

De brandstof heet CyclOx, wordt ontwikkeld door Progression Industry, onder de hoede van de Tu Eindhoven, met als grote sponsor Maersk.

Michael Boot is erop gepromoveerd ( http://www.ttm.nl/nieuws/id27708-cyclox-vermindert-roetuitstoot.html ), en een heel team ( http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef8003637 ) werkt eraan het tot brandstof van de toekomst ( http://www.brandschoneverbranding.nl/?p=231 ) te ontwikkelen.

Nu alleen nog ervoor zorgen dat er niet te weinig co2 in de lucht zit, want belmmerionmg van plantengroei zou deze perpetuum mobile in gevaar kunnen brengen..

Hans Erren

Zoals voor alle organische stoffen geldt: het is een kwestie van tijd wanneer synthetische diesel (dmv kern- of fusieenergie) goedkoper is dan fossiele diesel. Het gebruiksgemak van diesel (tanken, actieradius) weegt nog lang niet op tegen de alternatieven. Als de aardgasprijs in de VS zo laag blijft, zullen ook de gas-to-liquids fabrieken erg rendabel blijken.

Bob Brand

Beste Peter Klein,

Nu alleen nog ervoor zorgen dat er niet te weinig co2 in de lucht zit, want belmmerionmg van plantengroei zou deze perpetuum mobile in gevaar kunnen brengen..

Maak je geen zorgen – plantengroei pauzeert pas beneden de 10 ppmv CO2. Extra CO2 toevoegen heeft in het open veld, bijvoorbeeld in de FACE tests, maar weinig effect – het is zelden de ‘limiting factor’, doorgaans is dat fosfor, stikstof of vooral water.

In de plantenkas, waar in de optimale doseringen water en kunstmest toegevoegd wordt, ligt dat weer anders.

Herman Vruggink

@Brand en @Paijmans

Gaat u gerust verder u te gedragen als ware blogtrollen en nodig al uw poppenkastpoppen uit. Het gezegde is tenslotte: “Hoe meer zielen hoe meer vreugd” ! Ook voel ik mij door u uitgenodigd en vereert om nog eens kort en bondig samen tevatten, wat overigens voor gezever nog niet mee valt. Voor u doe ik dat graag, u bent er blijkbaar dol op.

According to @Jim is de belangrijkste samenvatting van de 35 delige VPRO beagle serie:
“De mens veroorzaakt in 400 jaar tijd ongeveer dezelfde hoeveelheid klimaatverandering (verwarming) als waar de aarde 50 miljoen jaar over heeft gedaan (maar dan in de tegenovergestelde richting, afkoeling).”

Ik vraag mij dan twee dingen af:
1. Als dit nu de belangrijkste conclusie is van het snoepreisje, wordt ons belastinggeld voor de publieke omroep dan wel goed besteed?
2. Wat is de waarde van een dergelijke uitspraak die altijd waar te maken valt?

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de uitspraak zijn waarde heeft als prachtige afsluiting, voorgedragen met mooie zware stem à la Attenborough en geweide endtune klanken op de achtergrond… Snif, snif, snif. Op z’n tijd kan ik tranentrekkers best waarderen.

Alhoewel ik liever uw visie op het onderwerp van dit blog biobrandstoffen lees, verrast u mij en anderen eens met uw visie en leg eens uit wat nu het belang is van de stelling van @Jim.

Bob Brand

Beste Herman Vruggink (#34)

Je zal toch ‘s iets aan je spelling moeten gaan doen:

.. voel ik mij door u uitgenodigd en vereert om nog eens kort en bondig samen tevatten

Het voltooid deelwoord is: ‘vereerd’, en het is: ‘samen te vatten’. Verder werkt je gezwollen pseudo-deftige taalgebruik vooral op de lachspieren. Heel doorzichtig zijn je pogingen om anderen uitspraken in de schoenen te schuiven, die:

1. zij niet gedaan hebben;
2. niet terzake doen.

Zo beweer jij: “According to @Jim is de belangrijkste samenvatting van de 35 delige VPRO beagle serie: ..

Kletskoek, dat zei Jim niet.

Degene die ‘Beagle’ ter sprake bracht is Jan Maarten Dros in #9, en daarna zei Jim in #19: “Dank voor een gebalanceerd verhaal en een leuke link naar de wetenschappers op de Beagle: ..” Nergens zegt Jim dat: “de belangrijkste samenvatting van de 35 delige VPRO beagle serie [is] ..”

Jij probeert anderen op te zadelen met je eigen verwarringen. En die moeten dan daarop gebaseerde ‘vragen’ gaan beantwoorden, zoals: “1. Als dit nu de belangrijkste conclusie is van het snoepreisje, wordt ons belastinggeld voor de publieke omroep dan wel goed besteed?

Je bent weer ‘s ontmaskerd – Toedeledoki!

peter klein

@herman vruggink

toch vind ik het wel een mooie samenvatting van de huidige wetenschap: ‘de mens heeft in 400 jaar’ etc.

Wat een zelfoverschatting, wat een diep geloof, wat een gebrek aan kritische geest a la Feynman, wat een hoog diederik Stapel gehalte, te menen dat van alle verschijnselen op aarde, de ingreep van de mens verantwoordelijk is voor verandering in warmte van de aarde.

Een paar jaar geleden hadden we een zonsverduistering: de temperatuur daalde meteen 5 a 6 graden, vogels zochten hun nachtverblijven op. Dezelfde zon die verantwoordelijk is voor de seizoenswisselingen, een zon die toch redelijk ongekend is.
Maar die toch in werking ondergeschikt zou zijn aan de mens. Terwijl er in de tweede wereldoorlog toch gigantische hoeveelheden co2 vrijkwamen, of door de oorlogsvoering of door de massale wapenproductie, en na de oorlog de wederopbouw voor hetzelfde zorgde. En er toch nog in de jaren ’60 een kleine ijstijd optrad, met felle winters en overal ijspret.
Hoe kan dat na die massale uitstoot van co2, na al die potentiële menselijke opwarming? Zelfs berijdbaar ijs op straten !

En dan weet vpro’s beagle dat er 1 oorzaak is van opwsrming: de mens.

In échte wetenschap wordt altijd gewaarschuwd tegen monocausaliteit: alles dient in samenhang te worden bekeken. Zoals ‘roken’ nu niet zondermeer gevaarlijk blijkt, dat hangt van je genenpakket af ( zie de publiciteit omtrent westerhoff’s stofwisselings/genenkaart ).

Dat mensen die zelfopgelegde arrogantie niet doorprikken, niet het ‘de mens-is-slecht’ paradigma doorzien, getuigt alleen maar van de egoistische domme zendingsdrang van velen: want velen profiteren van dit alarmisme – de beagle bemanning heeft er een reisje mee gekregen, de uni van wageningen heeft de laatste decennia ongekende groei meegemaakt, het weerinstituut KNMI heeft eigen klimatologen, en heel veel actiegroepen hun levensdoel ermee gevonden- , ook al wordt de rest van de mensheid angst en op hoge kosten gejaagd.

En er zal geen excuus te verwachten zijn…

Bob Brand

Beste Peter Klein.

de temperatuur daalde meteen 5 a 6 graden, vogels zochten hun nachtverblijven op.

Dat gebeurt elke nacht, dat de zon verduistert is: de aarde zit er dan namelijk tussen. Ook dan daalt de temperatuur 5 of meer graden, en volgels zoeken hun ‘nachtverblijf’ op.

Maar misschien is je dat nog niet opgevallen, wellicht vanavond eens opletten?

.. wordt altijd gewaarschuwd tegen monocausaliteit

De klimaatwetenschap is zich UITERMATE bewust van de meerdere factoren die invloed hebben op het klimaat, zoals: zonnesterkte, vulkanisme, El Niño/La Niña, het gehalte aan broeikasgassen, albedo van sneeuw en ijskappen vs. vegetatie en de hoeveelheid aerosolen in de atmosfeer.

Als je de moeite zou nemen om IPCC AR4 te gaan lezen, zie je dat ál deze factoren in detail besproken worden, op basis van meer dan 12.000 wetenschappelijke onderzoeken.

Terwijl er in de tweede wereldoorlog toch gigantische hoeveelheden co2 vrijkwamen, of door de oorlogsvoering of door de massale wapenproductie ..

De forcering door extra broeikasgassen wordt NIET bepaald door de uitstoot in dat jaar, of op dat moment.

Het gehalte aan broeikasgassen accumuleert – de uitstoot van dit jaar telt op bij de concentratie t/m vorig jaar, en die van volgend jaar komt daar dan weer bij. Het gaat om de SOM van de emissies.

De opwarming ijlt daarbij na, door LETTERLIJK dezelfde oorzaak dat een pannetje water niet meteen heet is nadat je de gasvlam hoger draait: warmtecapaciteit. De temperatuur gaat geleidelijk stijgen. Ik weet zeker dat Richard Feynman je dat ook haarfijn uit zou leggen.

peter klein

@bobbrand

Dus in geval van ‘opwarming’ hebben we te maken met accumulatie van broeikasgassen. Maar in geval van afkoeling, van een ijstijd, … geldt dat blijkbaar niet.
Allemaal geaccumuleerde broeikasgassen en toch een ijstijd…
Wonderlijk.
Leg dat de ‘kinderen en kleinkinderen’ maar eens uit!

En dan te weten dat waterdamp het gros van de broeikasgassen vormt, en dat veel co2 ook wordt aangemaakt in juist koude perioden.
Zoals de stijgende co2 van de afgelopen 15 jaar van temperatuurdaling bewijst, en dat nog wel tegen de achtergrond van een wereldwijde economische crisis. Zeker allemaal van het hoog draaien van de verwarming?

Verwijs ik u toch even naar Ziegler, deels geresumeerd door labohm ( http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/03/peter-ziegler-over-de-factoren-die-ons-klimaat-bepalen )

‘Early Global Warming coincided with a slight increase in CO2 emissions, while Global Cooling was paralleled by a dramatic increase in CO2 emissions from 4.0 Gt/yr in 1942 to 20.0 Gt/yr in 1975’,

die trouwens ook nog even fijntjes Miskolczi aanhaalt:

‘The temperature effect of the first 20 ppm of CO2is far greater than of the next 400 ppm.’
Ziegler’s presa:
http://www.friendsofscience.org/assets/documents/ClimateChange_Ziegler-2013.pdf

Maar Ziegler staat vast bijna eenzaam tegenover de ‘12000 wetenschappers’, die allen achter u, en Rob Dorland c.s. staan

Bob Brand

Beste Peter Klein,

Dus in geval van ‘opwarming’ hebben we te maken met accumulatie van broeikasgassen. Maar in geval van afkoeling, van een ijstijd, … geldt dat blijkbaar niet.
Allemaal geaccumuleerde broeikasgassen en toch een ijstijd…
Wonderlijk.

Tijdens een interglaciaal (bij ons vóór de industriële revolutie) is de natuurlijke CO2 uitstoot en opname in evenwicht. De concentratie blijft dan ongeveer constant. Wij halen tegenwoordig echter jaarlijks bijna 10 gigaton aan koolstof uit ondergrondse fossiele reservoirs, verbranden het, en dumpen de verbrandingsproducten in de atmosfeer.

Van de bijna 10 gigaton wordt iets meer dan 50% opgenomen door oceaan en land. De rest, gemiddeld 4 á 5 gigaton blijft in de dampkring en accumuleert. Daardoor neemt de concentratie nu elk jaar toe met ruim 2 ppmv.

van een ijstijd, … geldt dat blijkbaar niet.

Over welke ijstijd heb je het? Tijdens de afkoeling op weg naar een ijstijd (een glaciaal) zie je dat broeikasgassen wel degelijk afnemen – dit draagt bij aan de afkoeling. Net zoals CO2 en CH4 toenemen gedurende een glaciaal -> interglaciaal overgang. Zie bijvoorbeeld hier.

The temperature effect of the first 20 ppm of CO2 is far greater than of the next 400 ppm.

Dat is onzin. Het gaat om de natuurlijke logaritme van de verhouding tussen de nieuwe en de oorspronkelijke concentratie. Als je 20 ppmv toevoegt aan 280 ppmv, is de forcering:

5.35 * ln ((280 + 20) / 280) = 0.37 Watt/m²

De volgende 400 ppm levert dan 5.35 * ln ((300 + 400) / 300) = 4.53 Watt/m², dus ruim 12 maal zoveel. Aangezien opwarming recht evenredig is met toegevoerd vermogen, betekent dit 12 x zoveel opwarming.

Bij een meest waarschijnlijke klimaatgevoeligheid van 0,8 K/W/m², is dat +0,3 °C voor de 20 ppm en +3.6 °C voor de volgende 400 ppm. Dat zijn evenwichtstemperaturen, met -33% +50% onzekerheid vanwege de klimaatgevoeligheid.

peter klein

@bobbrand
‘Tijdens een interglaciaal (bij ons vóór de industriële revolutie) is de natuurlijke CO2 uitstoot en opname in evenwicht.’

Dat lijkt me een mooie stelling op op te nemen met Ziegler. Mij lijkt uw “evenwicht” meer voort te komen uit opportunistisch, anti moderne maatschappij, wensdenken.

Bob Brand

Beste Peter Klein,

Geen inhoudelijke argumenten?

En je hebt ook geen verklaring waarom volgens jou: “The temperature effect of the first 20 ppm of CO2 is far greater than of the next 400 ppm.“? Kan je die fantasie eens exact voorrekenen?

En nee, een linkje naar een-of-ander blog van klimaatontkenners volstaat niet – gewoon zélf voorrekenen en uitleggen, zoals ik dat gedaan heb.

Zoals je ziet draagt 400 ppm extra CO2 een factor 12 bij, t.o.v. de eerste 20 ppm extra – en nee, géén factor 20.

De klimaatontkenners kraaien voortdurend dat de forcering ‘maar logaritmisch toeneemt’, waarbij ze wel over het hoofd zien dat onze emissies exponentieel stijgen i.p.v. lineair. En ook bij de logaritmische toename is ln ((300 + 400) / 300) nog altijd 12 maal groter dan ln ((280 + 20) / 280).

Overigens is deze formule empirisch bepaald – het is gewoon gemeten, in en buiten het lab. Miskolczi had slechts een zelfbedacht computermodel, dat gebaseerd was op zijn eigen illusionistische variant van de fysica.

Michiel Evers

De oplossing is helemaal niet zo ingewikkeld. Als we hier in de westerse landen onze vleesconsumptie matigen hebben we ook een stuk minder landbouwgrond nodig voor de teelt van voedselgewassen.

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.