Weer meer Amerikanen maken zich zorgen

Climate Poll

Metrostation in New York na Sandy (foto AP)

Er zijn er wel meer geweest, enquêtes waaruit blijkt dat een groeiend aantal Amerikanen zich zorgen maakt over klimaatverandering. Maar over het algemeen leidt dat niet tot een grotere inzet van de Amerikaanse regering voor meer klimaatbeleid. Toch op de valreep, voordat ik tot 30 december weg ben, de opvallendste cijfers uit de recente peiling – die je zou kunnen zien als de emotionele naweeën van de extreme droogte van afgelopen zomer in het Amerikaanse Midwesten en van de orkaan Sandy.

Deze keer heeft het persbureau AP de Amerikanen ondervraagd over het klimaat (hier hun samenvatting). De belangrijkste conclusie: vier van de vijf Amerikanen denken dat klimaatverandering een serieus probleem wordt als de regering geen actie onderneemt (was 73 procent). Van alle ondervraagden pleit 57 procent ervoor dat de VS (redelijk) veel moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan (in 2009 was dat nog 52 procent) en slechts 22 procent is van mening dat Amerika (zo goed als) niets hoeft te ondernemen.

Opvallend is volgens AP dat de grootste verschuiving plaatsvond onder mensen die weinig vertrouwen hebben in de wetenschap – zo’n dertig procent van de ondervraagden rekent zich tot die groep. Inmiddels is 61 procent van deze groep ervan overtuigd dat de temperatuur de afgelopen eeuw is gestegen. Drie jaar geleden was dat nog minder dan de helft (47 procent).

Volgens onderzoeker Jon Krosnick van de Stanford Universiteit is dit een belangrijke groep, omdat het niet gaat om de ‘hard-core ontkenners’, waar zoals te verwachten was weinig verschuivingen plaatsvinden, maar om de twijfelaars. Deze groep laat zich volgens hem nu overtuigen door de thermometer en komt tot een conclusie die de wetenschap al eerder had getrokken. Daardoor vraag je je wel af war de uitslag van deze peiling was geweest als die kort na een strenge winter was gehouden?

Hoe ernstig zijn de gevolgen van de opwarming voor de VS zonder klimaatbeleid?Hoe ernstig zijn de gevolgen van de opwarming voor de VS zonder klimaatbeleid?

 

60 reacties op 'Weer meer Amerikanen maken zich zorgen'

Paulus de B.

Tja, het feit dat veel mensen ‘zich zorgen maken’ voegt niet zoveel toe aan de discussie over klimaatverandering, al dan niet veroorzaakt door CO2.

Of zo als Einstein zei: “What is right is not always popular and what is popular is not always right.”.

Anton Bakker

Iedereen die iets weet van het klimaat weet dat het de laatste 100 jaar warmer is geworden. Echter er zijn maar weinig mensen die iets meer van het klimaat weten. Daarom zijn deze enquêtes verwarrend en slecht gesteld en is de uitslag ook weinig waard. Er wordt geen woord meer over CO2 gerept. Wel opvallend! De temperatuur is ook al 16 jaar stabiel, dus er wordt steeds voorzichtiger omgegaan met het thema “de opwarming van de aarde”.

Bob Brand

Beste Anton Bakker,

De temperatuur is ook al 16 jaar stabiel, ..

Onzin, want de mondiale temperatuur is allerminst stabiel. Deze fluctueert juist heel sterk op de korte termijn door o.a. El Niño/La Niña, de zonnecyclus en soms vulkanisme.

Ook over de afgelopen 16 jaar zijn de temperaturen gestegen, deze liggen zelfs bóven de lange-termijn trend van de 30 jaar daarvoor:

HadCRUT4 trends

Als je het groene lijntje van de trend ’67-’97 doortrekt, zie je dat alle jaren vanaf 1999 daar ver boven liggen. Ook het KNMI concludeert dan ook:

De langjarige trend gaat door

Als voor El Niño en La Niña gecorrigeerd wordt is de temperatuur stijging veel gladder, onderbroken door de effecten van grote vulkaanuitbarstingen in de tropen. De langjarige trend sinds 1975 ligt tussen de 0,15 en 0,20 ºC per tien jaar. Gezien de zwakke La Niña van 2011/2012 is de verwachting dat 2012 ook iets onder de trendlijn zal vallen.

Figuur 2 laat zien dat als de poolstreken worden meegenomen (GISS data, rode lijn), de wereldgemiddelde temperatuurstijging zonder de invloed van El Niño en La Niña doorgaat, hoewel iets minder snel dan de lange-termijn trend, de trend over 1997-2011 is 0.11 ºC. Het verschil met de langjarige trend is te verklaren met de afname van de hoeveelheid zonnestraling vanaf het zonnevlekkenmaximum rond 2000 tot het diepe minimum rond 2009. Ook andere factoren, zoals de toenemende luchtvervuiling in Azië, waterdamp in stratosfeer of de afkoeling van zeewater rond Antarctica, kunnen een rol gespeeld hebben.

Zie verder: http://www.knmi.nl/cms/content/68206/stijging_wereldgemiddelde_temperatuur

Herman Vruggink

In 2006, net na de doortocht van orkaan Katrina in New Orleans, gaf 85 procent aan dat de temperaturen stijgen. In december 2009 was er dan weer een laagterecord na een erg koude winter. Er zijn een aantal zeer heavy events nodig kort achter elkaar, dan kan Obama de held uithangen. Het ijzer moet je smeden als het heet is.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2816/Klimaatverandering/article/detail/3366569/2012/12/20/Obama-klimaatverandering-heeft-prioriteit.dhtml

Anton Bakker

Bob, wat ga jij meteen weer er tegen aan. Als iemand ook maar iets beweert waar jij problemen mee hebt, dan ga je weer tikken. Lijkt mij erg vermoeiend. Elke keer maar weer hetzelfde verhaaltje met copy-paste. Begrijp nu toch eens dat er andere meningen zijn die wel degelijk gelijk kunnen hebben. Ik heb het maar STABIEL genoemd en ja hoor daar ga je weer. Niemand weet precies hoe het klimaat werkt en waarom er nu ineens stabiliteit is. Stabiliteit van temperatuur betekent dat het niet echt omhoog gaat en ook niet echt omlaag. De metingen over de wereld geven een te onnauwkeurige waarde, die blijkbaar ook elke keer weer moet worden bijgesteld. Het eigenaardige is dat de correcties nogal “biased” zijn met verlagingen in het verleden en verhogingen in de laatste tijd. Hoe kan men na al die correcties nog een oordeel vellen over het verloop van de temperatuur. In elk geval is het nu warmer dan 100 jaar geleden. Dat is een zeker gegeven, alleen tussendoor zijn er wat ups en downs geweest, dat niet goed te verklaren is met de huidige kennis. Ik constateer elke keer dat de mens nog erg weinig weet van het klimaat en dat het nog in een embryonaal stadium is. Daarom raad ik je aan om het wat kalmer aan te doen en niet jezelf opwinden van elke “sceptische” opmerking.

Bert Amesz

Na‘Sandy’ maakt de VS zich kennelijk zorgen over de mondiale opwarming. De vraag is in hoeverre er een verband bestaat tussen de klimaatverandering en de frequentie van orkanen – zoals Sandy – die aan de oostkust van de VS aan land komen. Afgelopen voorjaar bracht NOAA daarover een rapport uit, over de periode 1851-2010. Daaruit blijkt dat de frequentie per tijdvak nogal wisselt en in de pas loopt met een natuurverschijnsel: de Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO). De AMO is een quasiperiodieke variatie (60-70 jaar) van de oppervlaktetemperatuur op de Atlantische Oceaan boven de evenaar. In de periode 1930-1960 kwamen er veel orkanen aan land. Toen was de AMO sterk positief. Daarna schakelde de oceaan naar ‘koud’ en bleef het even rustig. Maar vanaf eind vorige eeuw staat de noordelijke Atlantische Oceaan weer in de warme stand, en is de orkaanfrequentie weer toegenomen. Het positieve nieuws is dat de AMO nu weer geleidelijk naar ‘koud’ lijkt te gaan schakelen.

Katrina (2005) en Sandy (2012) zijn bekende voorbeelden vanwege de overstromingsschade die ze veroorzaakten. Dat komt mede door het feit dat de zeespiegel afgelopen eeuw wereldwijd met zo’n 20 cm is gestegen. In die zin ligt er wél een relatie met de klimaatverandering. Daarbij mag overigens niet vergeten worden dat zowel bij New York als New Orleans het maaiveld enkele decimeters per jaar zakt. En dat staat weer los van de mondiale opwarming.

Bert Amesz

http://www.water-climate.blogspot.nl/

Dhr.J.H.Troost

L.S.,
Alles wat er door de mensheid in de atmosfeer, het water en de bodem wordt gedumpt, verdient uiteraard geen schoonheidsprijs..Dat heeft tevens invloedt, op onze voedselkwaliteit,(landbouw-meststoffen), vervuiling grondwater,(illegale nachtelijke lozingen)vervuiling v.d. wereldzeën,(kwikgehalte vis).
De koude-warmegolfstromen, zullen zich langzaam gaan verleggen, waarbij het opvallend is, dat de noordpool smelt, maar dat de zuidpool juist meer ijs produceerd.(Instabilliteit v.d. koelkast moeder-aarde.)
De angst groeit, voor een naderende nieuwe ijstijd, alhoewel de wetenschap, daarover verdeeld zal zijn.
Mijn antwoord; de angst van de Amerikanen, is niet ongegrondt.
Zoals elk leven op aarde zich vernieuwd, dan wel voortplant, zal ook de aarde als geheel, onderhevig zijn aan een vernieuwingsproces.Dit proces wordt een beetje versnelt, door het vervuilingsproces dat de mensheid, op de aarde loslaat.
Een deel van een antwoord, kan worden teruggevonden in het feit, dat de zuidpool zich uitbreidt, terwijl de noordpool wordt afgekalft…!!

Voor wat betreft nederland, alhoewel op dit moment nog toereikend, is het geen overbodge luxe, de deltawerken af te stemmen, op een veel hogere waterstand.

Met vriendelijke groet,
J.H.Troost.

Herman Vruggink

@Bob Brand,

U voert een ware kruistocht tegen allen die de opwarming gestopt verklaren op basis van 16 jaar. Aan de andere kant bent u diegene die de grote versnelling wenst uit te roepen op basis van slechts de laatste 17 jaar als we het over de zeespiegelstijging hebben. Er is hier sprake van inconsequentie. Wie inconsequent is. levert in aan geloofwaardigheid.

Is het uit de lucht gegrepen dat de laatste 16 jaar de temperatuur stabiel is? De woordkeus ‘stabiel’ in #2 is ongelukkig gekozen zoals u terecht opmerkt. Echter wie zich beroept op de satelliet data RSS spreekt geen onwaarheid met de uitspraak “er is geen significante opwarming te zien in de laatste 16 jaar”
http://www.woodfortrees.org/plot/rss/last:192/mean:1/plot/rss/last:192/mean:1/trend

U refereert aan http://www.knmi.nl/cms/content/68206/stijging_wereldgemiddelde_temperatuur met de aldaar vermelde opwarming van 0.11 ºC over 1997-2011. Het betreft hier GISS data en niet vermeldt staat dat andere data sets minder opwarming laten zien. Ook wil ik opmerken dat de laatste 16 jaar niet hetzelfde is als de periode 1997 – 2011. We zijn immers al weer zowat in 2013 aanbeland. Verder beweert u dat de afgelopen 16 jaar de temperaturen sneller zijn gestegen vergeleken met de lange-termijn trend van de 30 jaar daarvoor. Dit is feitelijk, aantoonbaar en bewijsbaar onjuist. Daarnaast valt op dat u uw bewering kracht wenst bij zetten door data te laten zien van de afgelopen 13 jaar. Dit is aantoonbaar een misleiding.

hans paijmans

@bob brand: als kerstcadeau zou ik willen dat uitspraken hier als zou de gemiddelde temperatuur over de laatste x jaren wel/niet stijgen, voortaan verplicht zouden worden uitgebreid met een vermelding van de methode die werd gebruikt om tot die uitspraak te komen. Tenzij natuurlijk algemeen aanvaarde defaults worden gebruikt.

paai

cRR Kampen

Het is als met een terminale ziekte. De hoop op een wonder fluctueert met de crisissen – maar de afloop is bekend.

De leukste klimaatverandering zou een plotselinge verwoestijning van bijna de hele VS zijn.
Wordt geregeld!!

http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/show.html
Nummer 3 is de belangrijkste. Oplettende schouwertjes zagen al in dat de wereld niet uit de economische crisis gaat komen en klimaatverandering is de reden.

Bob Brand

Ik doe Anton Bakker en Herman Vruggink graag een pleziertje.

Daarom heb ik niet alleen gekeken naar bovengenoemde trends in HadCRUT4 (de Met Office dataset), maar ook even naar de UAH satellietgegevens van Roy Spencer, dé favoriete temperatuurreeks onder ‘klimaatsceptici’ – totdat die als een raket begon te stijgen.

Sindsdien concentreren de desinfo-pogingen van de heren zich op het ‘cherrypicken’ door de temperatuurpiek van de Super El Niño van ’97/’98 uitgerekend als het beginpunt van hun kleinste-kwadraten lineaire trend te benutten. Dikwijls ontbreekt zelfs dat laatste en trekt men, á la journalist David Rose, stomweg een lijntje vanaf de piek van de meest extreme El Niño ooit waargenomen.

Bij het beantwoorden van de vraag: “heeft de langjarige trend van vóór ’97/’98 zich doorgezet?“, is het dan ook nuttiger om:

1) simpelweg de langjarige trend tot winter ’97/’98 te nemen (dus vóór die extreme ‘outlier’);
2) die trend door te trekken naar 2012;
3) te kijken of de waargenomen jaartemperaturen ná ’97/’98 op (of boven) die doorgetrokken trend liggen.

M.a.w. als de trend vóór winter ’97/’98 zich ongewijzigd doorgezet had, waar waren we dan nu qua mondiale temperatuur? Het blijkt dat we nu op, of zelfs aanzienlijk boven die trend zitten:

HadCRUT4 voor en na ’97/’98 vergeleken
NASA GISS voor en na ’97/’98 vergeleken
UAH voor en na ’97/’98 vergeleken
RSS voor en na ’97/’98 vergeleken
BEST land voor en na ’97/’98 vergeleken

Ergo: is de wereld ook de afgelopen ’16 jaar’ verder opgewarmd? Ja.

Herman Vruggink

@Bob Brand,

Zoals ik al in #8 heb aangetoond is het niet uit de lucht gegrepen indien iemand opmerkt dat de laatste 16 jaar er nagenoeg geen opwarming heeft plaatsgevonden. Op basis van tenminste 1 dataset is dat aantoonbaar. HadCRUT3 geeft/gaf dit ook aan, maar is dit jaar vervangen door HadCRTUT4 die een geringe opwarming laat zien over 16 jaar. De opwarming die NCDC en UAH laten zien is ook gering. Wat rest is de GISS data. Hieronder de data van de meest prominente datasets in 1 grafiek. http://www.climate4you.com/images/AllCompared%20GlobalMonthlyTempSince1979.gif

Indien u een uitspraak over de laatste 16 wenst te doen moet u de data laten zien van de laatste 16 jaar. Dat doet u niet. Inplaats daarvan kiest u ervoor uw misleiding en feitelijke onjuistheden door te zetten. U suggereert Super El Niño van ’97/’98 maar over te slaan. Maar wat te doen met de dubbele super Niña’s die daar op volgen? wenst u daar te beginnen? U maakt er een potje van.
Zie hieronder de La Niña and El Niño episodes. http://www.climate4you.com/images/NOAA%20CPC%20OceanicNinoIndexMonthly1979%20With37monthRunningAverage.gif

H.N Geraedts

@Brand en Paaimans

Here we go again!

Ik zou zeggen, heren neemt u eens een kijkje naar de grafiek op pagina 1-39 van de SOD AR5 van het IPCC. Wat daar aangegeven wordt is overduidelijk, zowel wat de afvlakking van de globale temperaturen betreft, en ook wat de groeiende discrepantie tussen de klimaatmodellen en de empirische data betreft. Op pagina 1-41 staat een soortgelijk grafiek over metaan. Het kan moeilijk duidelijker.

Kijkt u ook eens naar hoofdstuk 3, maar vooral naar hoofdstuk 13, daar gaat het in beide gevallen over zeespiegel stijging. Or not. Over GMSL [Global Mean Sea Level] sinds N.B. 1900 staat namelijk in hoofdstuk 3 het volgende te lezen: “Estimates range from 0.000 -0.013 mm/year”. Lead author voor hoofdstuk 13 – J.M. Gregory- stelt in een recentelijk overviewpaper in Journal of Climate [nog niet opgenomen in AR5]dat: “The reconstructions account for the approximate constancy of the rate of GMSLR [Global Mean Sea level Rise]during the 20th century, which shows small or no acceleration, despite the increasing anthropogenic forcing”. M.a.w.: 0.000mm/year = “no acceleration”, en 0.013mm/year = “small acceleration”. Zoals wij hier wel zeggen, how many fairies can you get on the head of a pin?

De SOD/AR5 zit vol met zulke pareltjes; het is een kwestie van door de onduidelijkheden, onzekerheden en vaak frapant tegenstrijdige beweringen/conclusies heen lezen.

Neemt u ook eens een kijkje bij Pielke Jr, daar is namelijk een gedetaileerde analyze te vindedn over wat er in de AR5 zoal staat over orkanen, “extreme weather events”, enz., enz. Echt de moeite waard. Om over wat expert reviewer Nic Lewis aan Matt Ridley inzake de meest recente data over climate sensitivity verklapt heeft, maar niet te beginnen [zie WSJ Online 18/12/2012].

Zoals David Whitehouse schrijft, het tijdperk van “peer review” door en binnen een “scientific priesthood” is onherroepelijk voorbij. De blogsphere is het nieuwe kader waar binnen peer review -kei en keihard bedreven wordt. Waar onafhankelijke wetenschappers -net zoals ten tijde van bv Newton en Darwin- hun steentje kunnen bijdragen, en waar “message driven” organizaties zoals bv het IPCC of HadCRU voor hun moeilijk te verteren informatie niet meer netjes onder mat kunnen vegen, en waar appeal to authority steeds verder wegvalt.

Ten slotte zou ik zeggen, neemt u zo’n 9 minuten de tijd, en bekijkt op Youtube “Feynman on Scientific Method”. Dan wordt wat er momenteel in toenemende mate inzake “climate science” gaande is, once and for all duidelijk.

Nog prettige feestdagen toegewenst.

Bob Brand

Beste Anton Bakker (#5)

Ik heb het maar STABIEL genoemd en ja hoor daar ga je weer. Niemand weet precies hoe het klimaat werkt en waarom er nu ineens stabiliteit is. Stabiliteit van temperatuur betekent dat het niet echt omhoog gaat en ook niet echt omlaag.

Het klimaat is allerminst stabiel, zie het grafiekje: HadCRUT4 voor en na ’97/’98.

Ook de enorme uitschieter van ’97/’98 als gevolg van de extreme El Niño, wijst niet echt op stabiliteit. De temperatuur varieert juist wild op en neer als gevolg van ENSO (El Niño/La Niña), de zonnecyclus en soms vulkanisme. Dat is de reden dat je een aanzienlijk aantal jaren nodig hebt voordat de lange-termijn trend statistisch significant wordt.

Overigens, zélfs als je het beginpunt van je trendlijntje héél precies cherrypickt zodat je die extreme El Niño piek aan het begin neemt (daartoe moet je alle andere beginjaren negeren)… zelfs dán is de mondiale temperatuur over de afgelopen 16 jaar gestegen!

Zie het blauwe lijntje: HadCRUT4 over de afgelopen 16 jaar

Is de stijgende trend over de afgelopen 16 jaar al statistisch significant?

Nee, nog niet, dat is ook niet te verwachten na slechts 16 jaar. De bewering: ‘de stijging is (nog) niet statisch significant‘ is echter fundamenteel verschillend van: ‘de temperatuur is niet gestegen‘.

Bob Brand

Beste Herman Vruggink (#8, #12)

Is het uit de lucht gegrepen dat de laatste 16 jaar de temperatuur stabiel is?

Ja, dat is uit de lucht gegrepen. Niet alleen varieert de mondiale temperatuur sterk van jaar tot jaar, maar de temperaturen nu liggen zelfs boven wat je zou verwachten als je de trend vóór de Super El Niño ’97/’98 gewoon doortrekt naar het heden. Zie: HadCRUT4 voor en na ’97/’98 vergeleken.

Het maakt niet uit of je NASA GISS, HadCRUT4, UAH of wat dan ook gebruikt. Het geldt voor alle temperatuurreeksen, zie boven.

De temperatuurpiek van de Super El Niño is namelijk niet representatief voor de langjarige trend – het is een ‘outlier’: een extreme gebeurtenis zoals een vulkaanuitbarsting of de inslag van een asteroïde. Geen representatieve keuze als beginpunt. Je dient daarom de vraag te stellen: “welke temperaturen verwacht ik, als de langjarige trend gewoon doorgezet heeft?” Die temperaturen vind je door de langjarige trend van vóór ’97/’98 (de extreme gebeurtenis) door te trekken. Vervolgens constateer je dat de huidige temperaturen op, of boven, die waarden liggen.

Je zegt: “Het betreft hier GISS data en niet vermeldt staat ..

‘Vermeld’ is hier een voltooid deelwoord. In het KNMI artikel staat ook: “de wereldgemiddelde temperatuur van het Hadley Centre en de Climate Research Unit (HadCRUT4), NOAA/NCDC, NASA/GISS en de ECMWF ReAnalysis (ERA) 1900-2011“, zie Figuur 1 en 2 waar ook HadCRUT3 gebruikt wordt. Het voordeel van NASA GISS en ERA is dat dan de poolgebieden ook meegenomen worden. Met name het Noordpoolgebied warmt snel op.

Indien u een uitspraak over de laatste 16 wenst te doen moet u de data laten zien van de laatste 16 jaar.

O ja? 1997 – 2012 is wel degelijk 16 jaar, dan vergelijken we dat toch gewoon: GISS 1997-heden met de trend tot 1997.

Je ziet: alle jaren vanaf ’97 liggen bóven de langjarige trend (groene lijn), als je die gewoon doortrekt. Zelfs de trend over precies die ’16 jaar’ – het cherrypicken van de meest extreme Super El Niño als beginpunt – is wel degelijk positief.

Je opmerkingen zijn niets anders dan doorzichtige pogingen om PRECIES het topje van de Super El Niño als beginpunt te kiezen. Dat zegt echter helemaal niets over de onderliggende trend, want dan blijken alle jaren vanaf 1997 juist bóven de langjarige trend te liggen.

Dick Veldkamp

#12 De opwarming gaat gewoon door.

Daar gaan we weer. De temperatuur van de lucht heeft dusdanig veel ruis dat je alleen op basis van een trendlijn (of smoothing) kunt zeggen welke kant het op gaat. In een tijdserie met ruis kun je altijd gebiedjes vinden met een schijnbaar horizontaal verloop, ook wanneer er een duidelijke onderliggende trend is. Die is er in de temperatuur, en die is onverminderd STIJGEND (zie de links van Bob Brand).

Iedereen met een minimale kennis van statistiek of zelfs met slechts gezond verstand begrijpt dat, maar Herman Vruggink niet. Omdat hij het niet WIL begrijpen. Zo simpel is dat.

hans paijmans

Sorry voor de dubbele post, en dank aan Bob, die fijntjes demonstreert wat ik bedoel met het vermelden van de gevolgde methode. Als de zg. sceptici dit voorbeeld zouden volgen, zouden de discussies een stuk zinniger worden.

En korter.

Paai

S. Siegertsma

Herman Vruggink schrijft o.a.:
“Echter wie zich beroept op de satelliet data RSS spreekt geen onwaarheid met de uitspraak “er is geen significante opwarming te zien in de laatste 16 jaar””

Waar Herman fundamenteel de mist ingaat is weergegeven in dit plaatje. Helaas van een andere dataset en niet tot 2012, maar vergelijkbaar. In deze grafiek zijn de betrouwbaarheidsintervallen van de trend weergegeven.

Het volgende is wat de statistiek werkelijk zegt: De rode stippellijn is de lange termijn opwarmende trend van ca. +0.27 +/-0.05 graden/decade sinds 1975 en geen enkel startjaar sinds 1975 geeft een trend-inschatting die deze lange termijn trend tegenspreekt.

Ook als Herman Vruggink alleen maar naar de jaren sinds 1997 wil kijken dan blijkt uit deze grafiek dat ook dan zijn bewering onvolledig is aangezien hij statistisch niet kan ontkennen dat er een mogelijkheid is dat deze kortdurende trend zelfs +0.5 graden/decade is! Immers, ook +0.05 graden/jaar valt binnen de betrouwbaarheidsintervallen van elk jaar sinds 1997. Deze +0.5 graden/decade is daarbij net zo zeker als de 0 graden/decade die Hans ons voor houdt.

De correcte notatie voor de trend over deze korte periode (en deze grafiek) is dan ook 0.2 +/-0.6 graden/decade. De trend kan dus net zo goed -0.4/decade als +0.8/decade zijn.

Dat is het resultaat als je focust op de korte termijn waar de betrouwbaarheidsintervallen een breed scala van mogelijke trenduitkomsten. Hans laat deze onzekerheid in zijn beweringen achterwege om vervolgens te beweren dat een willekeurige uitkomst statistisch niet uit te sluiten is. Het probleem is dat hij ‘vergeet’ daarbij te vermelden dat het voor dezelfde periode ook mogelijk is dat de uitkomst veel hoger is, veel hoger zelfs dan de lange termijn trend. En -belangrijker- hij ‘vergeet’ daarbij dat de lange termijn trend van +0.27 graden/decade niet uitgesloten kan worden. De lange termijn trend is daarbij veel betrouwbaarder dan de korte termijn.

Hans schrijft ook:
“Verder beweert u dat de afgelopen 16 jaar de temperaturen sneller zijn gestegen vergeleken met de lange-termijn trend van de 30 jaar daarvoor. Dit is feitelijk, aantoonbaar en bewijsbaar onjuist.”
Nee Hans, uit de onzekerheidsintervallen blijkt dat de bewering van Bob Brand minstens net zo waarschijnlijk is als jouw bewering dat er geen opwarming was over de laatste 16 jaar. Beide beweringen missen simpelweg de betrouwbaarheidsinterval die zo belangrijk is voor korte trends.

Hans, voordat je mensen beschuldigd van misleiding en praat over geloofwaardigheid moet je eerst weten waar je over praat en daar wringt de schoen. Eigenlijk is het ook een wijder probleem, omdat vrijwel niemand op blogs de onzekerheidsinterval bij zijn trend zet, zowel aan de mainstream als skeptische kant. Maar eerlijk is eerlijk, het is ook best lastig om die te berekenen (o.a. AR, ARMA of ARIMA).

Bob Brand

Beste Herman Vruggink (#12)

Wellicht moet je het artikel van het KNMI ‘s lezen: hier.

De conclusie staat er in grote letters boven: “De langjarige trend gaat door“, en:

De 12-maands gemiddelde wereldgemiddelde temperatuur van januari 2011 tot en met december 2011 is op 0,45 graden boven het gemiddelde van 1951-1980 uitgekomen gebaseerd op directe metingen met thermometers. Als een schatting van de temperatuur in gebieden zonder thermometers, met name de poolgebieden, in rekening wordt gebracht is dit 0,51 graden. Beide waardes liggen een tiende graad onder de trend van de afgelopen 30 jaar door de sterke La Niña in de winter 2010/2011.

Je ziet dat ook het KNMI vergelijkt met de trend over (ten minste) 30 jaar: 1951-1980 als baseline. Vervolgens kijken zij naar de langjarige trend sinds 1975, waarbij (net als door Foster en Rahmstorf) een correctie doorgevoerd wordt voor zowel El Niño én La Niña:

Als voor El Niño en La Niña gecorrigeerd wordt is de temperatuur stijging veel gladder, onderbroken door de effecten van grote vulkaanuitbarstingen in de tropen. De langjarige trend sinds 1975 ligt tussen de 0,15 en 0,20 ºC per tien jaar. Gezien de zwakke La Niña van 2011/2012 is de verwachting dat 2012 ook iets onder de trendlijn zal vallen.

Het KNMI constateert dat de opwarming de afgelopen 16 jaar gewoon is doorgegaan, want in hun grafiek zie je glashelder dat de opwarming zowel sinds ’95, ’96 als ’97 aanzienlijk is:

http://www.knmi.nl/cms/viewimage.jsp?number=68216

Figuur 2 laat zien dat als de poolstreken worden meegenomen (GISS data, rode lijn), de wereldgemiddelde temperatuurstijging zonder de invloed van El Niño en La Niña doorgaat, hoewel iets minder snel dan de lange-termijn trend, de trend over 1997-2011 is 0.11 ºC. Het verschil met de langjarige trend is te verklaren met de afname van de hoeveelheid zonnestraling vanaf het zonnevlekkenmaximum rond 2000 tot het diepe minimum rond 2009. ”

Lijkt mij duidelijk genoeg, ik verwijs je dus graag naar de conclusie van het KNMI. :-)

S. Siegertsma

Ik schreef eerder:
“Eigenlijk is het ook een wijder probleem, omdat vrijwel niemand op blogs de onzekerheidsinterval bij zijn trend zet, zowel aan de mainstream als skeptische kant. Maar eerlijk is eerlijk, het is ook best lastig om die te berekenen (o.a. AR, ARMA of ARIMA).”
Hiervoor is een oplossing, SkepticalScience heeft een mooie trend calculator met onzekerheidsintervallen zie ik net.

Pakken we de periode van 1975 tot nu dan is de trend: +0.133 ±0.073 °C/decade (2σ).
Twee standaardeviaties is de technische term voor een onzekerheidsinterval van 95%, oftwel 95% van de mogelijke trends over de periode valt de binnen deze marge.
Over de periode 1997 tot nu is de trend: -0.003 ±0.229 °C/decade (2σ). De trend over deze korte periode is dus nogal onzeker, hij zou net zo makkelijk -0.226 °C/decade kunnen zijn als +0.232 °C/decade. Tja, en wat is het dan? 0 °C/decade, zoals sommigen claimen?

Nee, hiermee wordt in iedergeval pijnlijk duidelijk dat elke claim dat global warming gestopt sinds 1997 of 1998, 2010 of [vul een willekeurig jaar in] een grove misrepresentatie van de data is!

De langere termijn trend is veel zekerder met +0.133 ±0.073 °C/decade en deze wordt absoluut niet tegengesproken door de trend sinds 1997. Bovendien sluit deze de 0 °C/decade optie uit met 95% zekerheid.

Dit verklaart dan ook de obsessie van skeptici met korte tijdspannen: deze zijn zo onzeker dat naïef gezien vrijwel elke gewenste claim mogelijk is.

Herman Vruggink

@Siegertsma,

In #12 geef ik een omschrijving van de feiten en kan alleen maar constateren dat op basis van de RSS data de laatste 16 jaar er geen opwarming te zien is. Dit is selectief, net zo selectief indien alleen maar naar de GIS data gekeken wordt. Hier ziet u beiden in 1 grafiek. http://www.woodfortrees.org/plot/rss/last:192/mean:1/plot/rss/last:192/trend/plot/gistemp/last:192/mean:1/plot/gistemp/last:192/trend
U hoort mij overigens nergens conclusies trekken dat de opwarming gestopt zou zijn. Of 16 jaar lang genoeg is om conclusies uit te trekken hangt af van statische toetsing en als ik u verhaal zo lees zijn wij het daar wel over eens. Ook heb ik in het verleden meerdere malen aangegeven dat de 20 jarige trend daar meer voor in aanmerking komt. Neemt niet weg het feit dat de uitspraak ’16 jaar geen opwarming te zien’ niet zomaar uit de lucht is komen vallen. U kunt vervolgens dan vragen: “Wat wilt u daar mee zeggen dan?” Dan pas kunt u iemand er op aanspreken dat deze conclusies voorbarig zijn.

De discussie is nu de laatste 16 jaar. Indien Bob Brand dan een grafiekje laat zien van de laatste 13 jaar en er bij zegt: “ziet u wel, de laatste 16 jaar is er gewoon opwarming” dan is dat aantoonbaar en bewijsbaar misleiding. Daar blijf ik bij. Bob Brand kan gewoon op basis van de data over de laatste 16 jaar laten zien dat de meeste data sets nog steeds opwarming aangeven zoals ik dat in #12 gedaan heb. Vervolgens kan hij de vraag stellen: Beste Anton, Beste Herman, Dit zijn de feiten. Wat willen jullie hier nu eigenlijk mee aangeven?

Bert Amesz

Opwarming gestopt? Voor de argeloze lezer van deze blog is het nauwelijks meer te volgen. De ene partij beweert dat het – ondanks de almaar stijgende CO2 in de atmosfeer – al 15 jaar niet warmer wordt. En dus zal het wel meevallen met dat vermaledijde broeikaseffect. De andere partij wijst op de super El Niño van ‘97/98 die het patroon verstoort en laat die ene uitschieter buiten beschouwing.
Het probleem is dat er verschillende temperatuurreeksen (NASA/GISS, CRU-HadCrut 3-4, etc) en satellietwaarnemingen (UAH, RSS) bestaan. Partijen hebben de neiging die deelreeksen er uit te lichten die het beste passen bij hun standpunt. Ook schroomt men niet onwelgevallige extremen gemakshalve maar weg te laten. Dan lopen waarnemingen en de interpretatie ervan, door elkaar. En is het voor niemand meer te volgen.

Op mijn blog heb enkele waarnemingen op een rijtje gezet, allemaal gebaseerd op een en dezelfde reeks en meetmethode. Dat maakt het onderlinge vergelijking wat makkelijker. Het verloop van de gemiddelde temperatuur per decennium (vanaf 1850) laat zien dat de algemene opwarmingstrend (nog) niet gestopt is: het eerste decennium van lopende eeuw was gemiddeld 0,2 °C warmer dan het laatste decennium van vorige eeuw. Maar zodra je op de wat kortere termijn kijkt, is er wat aan de hand. Dan zie je dat er vanaf het recordjaar 1998 weinig of geen opwarming is. Dat geldt ook indien je het netjes per decennium doet zoals in de lange reeks van 1850: in het tijdvak 2001-2010 is er eveneens geen sprake van opwarming.

Tot zover de waarnemingen. Vervolgens kan men zich buigen over de oorzaken van deze ontwikkelingen. Zoals: zon, aerosolen, afname CFK’s, warmteopname oceaan, wijzigingen in de oceaancirculatie, broeikaseffect, albedo, ENSO (El Niño), polaire circualties. Maar dan wél het totaalplaatje in beschouwing nemen en niet één singuliere factor eruit lichten.

Hier het overzicht:

http://water-climate.blogspot.nl/

Jos Hagelaars

Geraedts (#13), there you go again. Het IPCC werd door jou niet bepaald als een geloofwaardig orgaan gezien. Je bent daar blijkbaar van teruggekomen, gezien de vele referenties naar het gelekte concept rapport.
Sterker nog het “SOD/AR5 zit vol met zulke pareltjes”.
Wellicht is het je tevens opgevallen dat de conclusies uit het vorige rapport zijn blijven staan? Die onderschrijf je nu natuurlijk ook. Het lijkt me verstandig om er verder niet teveel uit te citeren, het blijft een concept.

Ik wilde nog even op de VS terug komen, want daar ging dit topic eigenlijk toch over. De trend in de temperatuur vanaf 1970 tot nu is voor 48 staten +0.28 ± 0.12 °C per decennium. Op basis van die trend is de temperatuur in de VS over die periode met ca. 1.2 °C gestegen.
Het jaar 2012 zal de boeken in gaan als veruit het warmste voor de VS sinds de metingen gestart zijn, op basis van de NOAA-NCDC gegevens (48 staten) krijg ik de volgende top 5, waarbij het gemiddelde over 1901-2000 op 0 gesteld is:
2012 : 1.81 °C
2006 : 1.25 °C
1998 : 1.24 °C
1934 : 1.16 °C
1999 : 1.02 °C
Die 1.81 van het jaar 2012 is uiteraard het gemiddelde t/m november.

In de jaren 1930 is het eveneens warm geweest in de VS, dat decennium verbleekt echter bij de gemiddelde temperaturen van de laatste decennia. Misschien beginnen de Amerikanen zich terecht zorgen te maken?
Het is namelijk “extremely likely” dat menselijke activiteiten de grootste oorzaak zijn van de temperatuurveranderingen van de laatste decennia. Geraedts kan een ieder vast vertellen waar deze conclusie staat tussen al die pareltjes in het gelekte IPCC rapport.

Herman Vruggink

@Bob Brand,

U valt in herhaling. Ik heb u er in #8 al op gewezen dat de laatste 16 jaar iets anders is dan de periode 1997 – 2011. Het KNMI artikel van Geert Jan van Oldenborgh en Rein Haarsma is feitelijk en inhoudelijk juist. Er staat met koeien letters boven “De langjarige trend gaat door“. Zeker. Hoort u mij dan beweren dat dit niet zo is? De 20 en 30 jaar trends zijn tenslotte overduidelijk. Ik heb slechts de kanttekening geplaatst dat de berekende trend 0.11 ºC over 1997-2011 op basis is van de GISS data, en er geen vermelding is gemaakt van de waarden van andere datasets. Ziet u waarden gegeven van de andere datasets in het artikel dan?

Met veel pijn en moeite kunt u het nu over uw hart verkrijgen om eindelijk de data van de laatste 16 jaar te laten zien. Welliswaar nog steeds samengesteld met de dertig jaar daarvoor, vooruit dan maar weer. En nog steeds alleen de meest alarmistische data namelijk GISS. Ach, ik gun het u.

U blijft maar door gaan over de El Niño van ’97/’98. De data van 16 jaar begint in 1997. Ruim voor de top van 98. Daarbij komt ook nog dat daarna een dubbele super Niña volgt. Beiden worden in een trend berekening meegenomen. U suggereert dat bewust op een hoge top wordt begonnen. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. U ziet toch ook wel dat de dubbele super Niña’s rond 2000 ongeveer even zwaar wegen?

Laat ik verder niet op elk slakje zout gaan leggen, want ik zie ook een lichtpuntje: U schrijft namelijk: “Is de stijgende trend over de afgelopen 16 jaar al statistisch significant? en vervolgens geeft u zelf antwoordt: ‘de stijging is (nog) niet statisch significant‘ over 16 jaar.
Is dat dan niet hetzelfde als ” “er is geen significante opwarming te zien in de laatste 16 jaar”?

U kunt vellen vol blijven schrijven, maar het kan veel makkelijker: Zorgt u nou maar voor echt zichtbare opwarming de komende twee jaar dan is deze discussie heel snel voorbij.

Dit is nu de situatie van de laatste 16 jaar op basis van GISS, Hadcrut4 en RSS
http://www.woodfortrees.org/plot/rss/last:192/mean:1/plot/rss/last:192/trend/plot/gistemp/last:192/mean:1/plot/gistemp/last:192/trend/plot/hadcrut4gl/last:192/plot/hadcrut4gl/last:192/trend

Hugo Matthijssen

Bob 19
Bob je geeft het volgende aan
Ik verwijs je dus graag naar de conclusie van het knmi.
Is dat nu wel zo verstandig?

Ik kijk dan ook nu naar je eerste link nieuwsbericht knmi 18 oktober 2012.

Kop stijging gemiddelde temperatuur.
Dit is de inleiding.
De 12-maands gemiddelde wereldgemiddelde temperatuur van januari 2011 tot en met december 2011 is op 0,45 graden boven het gemiddelde van 1951-1980 uitgekomen gebaseerd op directe metingen met thermometers. Als een schatting van de temperatuur in gebieden zonder thermometers, met name de poolgebieden, in rekening wordt gebracht is dit 0,51 graden.
Nu de praktijk.
Wat geeft het 12 maands gemiddelde nu echt aan?
Daar kun je pas wat van zeggen als je iets van de spreiding weet over een aantal jaren en die is fors.
Binnen de afgelopen 20 jaar varieerde het 12 maands gemiddelde tussen 0,15 en 0,55. De afgelopen 10 jaar zie je een vrij horizontale gemiddelde lijn met variaties tussen 0,30 en 0,55 Bron Hadcrut.

Dat betekent dat je het laatste jaar neemt ( een zeer korte waarnemingsperiode) en die gaat vergelijken met een 30 jaars gemiddelde over de periode 1951 tot 1980.
Daar komt het 2e probleem van deze vergelijking.
De periode 1951 tot 1980 lijkt representatief echter het is wel de enige periode de afgelopen 112 jaar waarin er eerst sprake was van een horizontaal gemiddeld verloop gevolgd door een temperatuur daling samen over ongeveer 20 jaar.
Zie ook de grafiek waarin ook de lijn van hardcrut 4 zichtbaar is de daling in de gekozen periode is duidelijk te zien.
Dit is geen wetenschap als je dit soort feiten er niet bij vermeld zodat je een sterk vertekend beeld krijgt.
Wat er werkelijk gedaan wordt is appels en peren vergelijken.
Deze cijfers 1 op 1 vergelijke en roepen dat er sprake is van een opwarming van 0,45 graad is de groots mogelijke manipulatie

Vervolgens wordt ook geroepen dat dat het 12 maands gemiddelde over 2011 zeker ook nog gecorrigeerd moet worden met de temperatuur op de polen.
Als je verder leest zie je het volgende
“De laatste jaren is het noordpoolgebied sterk opgewarmd: in de zomer van 2011 was een recordhoeveelheid ijs gesmolten, in 2007 maar weinig minder. Hierdoor lopen de schattingen inclusief en exclusief dit gebied de laatste jaren wat uit elkaar, zie Figuur 2. Dit is dus de noordpool

Een vreemde move niets wetenschappelijks aan.
De temperatuur op aarde wordt gevoed door de uv straling van de zon. Op grondniveau komt de energie vrij in de vorm van infrarood straling en wordt de atm. van onderaf opgewarmd.
De meeste warmte komt binnen op aarde tussen de keerkringen en wordt voor een groot deel verspreid door zeestromingen. ( bij ons de warme golfstroom)
Die zeestromingen variëren in sterkte en meanderen zodat er een wisselende hoeveelheid energie bij de polen terecht komt.
Het is een soort pendule tussen noord en zuidpool.
Warmt de noordpool op dan koelt de zuidpool af en omgekeerd. Vandaar dat nu op de zuidpool het drijfijs groeit en dit op de noordpool afneemt.
Alleen de correctie toepassen met de wisselende temperatuur van de noordpool is wetenschappelijk gezien dan ook een grote blunder.

Gaan we figuur 1 met figuur 2 vergelijken dan hebben we de volgend blunder te pakken.
De grafieken gaan uit van verschillende data ( o.a. hadcrut 4 en 3 etc.)
Dit is de tekst boven figuur 2.
Figuur 2: Als figuur 1, maar in eerste benadering gecorrigeerd voor de invloed van El Niño en La Niña.
Daarbij mag je je ook de vraag stellen of het wetenschappelijk juist is om dit te doen omdat de oscillatie waar dit over gaat zeker ook in de langjarige gemiddelden van 1900 tot 2000 zijn meegenomen.
Ze geven hier mee aan dat ze de cijfers moeten corrigeren omdat de periode te kort is en in zo’n korte periode de invloed van deze oscillatie te groot is.
De vraag is dan ook of je een dergelijke vergelijking mag maken met deze correctie. ( manipulatie?)

Als ik nog wat dieper kijken naar deze praktijk komt direct de vraag naar boven welke meet reeksen nu wel en niet gehanteerd worden.
Een deel van de langjarige trend van 1900 af is voornamelijk gebaseerd op metingen met thermometers die in de loop van de tijd verplaatst, aangepast en weggelaten zijn. Vervolgens komen we de laatste 20 jaar uit op satellietmetingen die gekoppeld worden met de meetlijn van de thermometers. etc.
Ook is de meting met thermometers doorgegaan (Harcrut).
Verder worden er ook reeksen gemaakt door de bestaande metingen met thermometers aan te passen met schattingen voor gebieden waar geen thermometers zijn opgesteld.
Als je dan weet dat het aantal opgestelde thermometers jaarlijks afneemt dan wordt de invloed van de schatting in de praktijk steeds groter.
De grafieken in figuur 1 en figuur 2 zijn ook nog eens duidelijk gebaseerd op verschillende meetreeksen.

Zo kun je nog wel even doorgaan
De kernvraag is kun je vertrouwen op het KNMI.
Het antwoord kun je gezien het bovenstaande zo invullen.

Anton Bakker

Jos is er ook weer en komt met het nieuws dat de USA het warmste jaar ooit zal hebben nu in 2012. De vorige was in 1934. Eindelijk zijn we er over heen. Als je de ongecorrigeerde temperatuurreeksen bekijkt van onbewoonde gebieden dan is de temperatuur nauwelijks omhoog gegaan in de USA de laatste 100 jaar. Het zal wel weer een warme zomer of winter geweest zijn met winden uit de warme hoek. In Europa was er juist het meeste sneeuw ooit en nu ook weer extreme kou in het oosten. Maar het gaat nu over de “wereldtemperatuur” en Kevin Trenberth (lid van het Team en lead author for IPCC) zei de beroemde woorden: it is a travesty that we can’t account for the lack of warming at the moment. Dat was 12 oktober 2009! Het is nu 3 jaar later. Met het blote oog zonder kennis van enige statistiek kan men zien dat de temperatuur sinds 1998 (of 1997 of 1999) is gaan afvlakken en stabiel is geworden. Stabiel betekent dus niet naar boven en niet naar beneden, het schommelt een beetje. Alle verhalen hierboven slaan werkelijk op niets met enorme afwijkingen en zogenaamd met 95% zekerheid om belangrijk te doen. De metingen hebben een grotere afwijking dan de schommelingen. Het wordt gewoon niet warmer en het wordt ook niet kouder en NIEMAND weet nu eigenlijk wat de temperatuur gaat doen. De reden is dat het te complex is en dat alle voorspellingen per definitie onbetrouwbaar zijn. Dat is voor de rechtlijnige denkers geen probleem, maar voor de alarmisten een heel groot probleem, want het MOET warmer worden. Ik denk dat het kouder zal gaan worden door het verminderen van de zonnevlekken.

Jos Hagelaars

@Herman Vruggink #24

“U ziet toch ook wel dat de dubbele super Niña’s rond 2000 ongeveer even zwaar wegen?”

Met ‘zien’ komt men nergens in zo’n discussie, de ene kijkt met een roze bril en de andere heeft zeemansogen. Ze zien allemaal wat anders.
We halen er beter maar wat getallen bij, de Multivariate ENSO Index van NOAA:
1997-april t/m 1998-juli: gemid. 2.13 met een maximum van 3.0 in september 1997.
1998-augustus t/m 2000-april: gemid. -0.92 met een minimum van -1.24 in februari 2000.
2000-juni t/m 2001-april: gemid. -0.40 met een minimum van -0.71 in februari 2001.
Het gemiddelde over de gehele periode 1997-april t/m 2001-april: +0.22.
Het is overduidelijk dat de La Nina’s rond 2000 niet zo zwaar wegen als de El Nino van 1997/98.

Dan de data over de laatste 16 jaar, van december 1996 t/m november 2012. Over deze periode is de trend in de natuurlijke factoren factoren ENSO en zon overduidelijk negatief.
MEI index: -0.06 index-waarde per jaar.
Zon (PMOD-TSI): -0.05 W/m2 per jaar
Vervolgens de trends in de temperaturen in °C/decennium over december 1996 t/m november 2012:
GISTEMP: +0.09
HadCRUT4: +0.05
NCDC: +0.05
UAH: +0.09
RSS: +0.00
Alle trends zijn positief, maar die van RSS zit erg dicht bij 0. Het contrast van RSS met UAH is erg groot, terwijl de onderliggende data afkomstig zijn van dezelfde satellieten.
Zie ook de onderste twee grafieken in:
http://klimaatverandering.files.wordpress.com/2012/09/co2-diff12_giss_hadsst2_mei.png

Het lijkt mij overduidelijk dat de opwarming niet gestopt is de laatste 16 jaar, de stijging is wel minder groot. De negatieve bijdrage van de natuurlijke factoren ENSO en zon over die periode heeft daar absoluut een rol in gespeeld.

Over dat statistisch significant, zie Open Mind:
“… an old favorite trick of fake skeptics: equating the lack of statistically significant warming with the lack of warming.”

@Bert Amesz #22

“Maar zodra je op de wat kortere termijn kijkt, is er wat aan de hand.”

Speciaal voor dat soort korte termijn kijkjes kun je bij RealClimate terecht:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/01/uncertainty-noise-and-the-art-of-model-data-comparison/
Zo aan je grafieken te zien heb je verouderde data gebruikt, bijv. zowel in HadCRUT3 als HadCRUT4 is 2010 het warmste jaar van de periode 2001-2010. In jouw grafiek (rechtsonder) is dat niet het geval.

S. Siegertsma

Herman schrijft:
“In #12 geef ik een omschrijving van de feiten en kan alleen maar constateren dat op basis van de RSS data de laatste 16 jaar er geen opwarming te zien is. ”
Nee Herman, je hebt de clue nog steeds niet begrepen: puur op basis van de RSS data van de laatste 16 jaar kun je helemaal niks over wel of geen opwarming zeggen.

Geen enkele temperatuurreeks, of het nou GISS, CRU, UAH, RSS, BEST of NOAA is, geen van alleen hebben op zo’n kort tijdsbestek daar iets zinnigs over te zeggen.

Anton Bakker maakt het overigens helemaal bont:
“Met het blote oog zonder kennis van enige statistiek kan men zien dat de temperatuur sinds 1998 (of 1997 of 1999) is gaan afvlakken en stabiel is geworden.”
Hij heeft geen lastige statistiek nodig, die hij toch niet begrijpt, want zijn ogen vertellen hem wat hij wil zien. Onzekerheidsintervallen zijn voor hem alleen maar lastige jargon “om belangrijk te doen”.

De basis achter signaal-ruisverhoudingen is echt geen rocket-science maar enige kennis hiervan blijkt totaal te ontbreken bij deze zelfbenoemde skeptici.

Bob Brand

Het doet mij plezier om te kunnen melden dat Herman Vruggink, weliswaar besmuikt en onderaan het vorige draadje, inmiddels de harde realiteit onder ogen durft te zien! Ik citeer onze Herman:

Het artikel van Oldenborgh/Haarsma is toch kristal helder? Er is geen woord chinees bij. Feitelijk juist. Wat wilt u mij nu eigenlijk vertellen?

Ach ja, de conclusie bijvoorbeeld: “De langjarige trend gaat door“ Maar ik ben blij dat er nu geen misverstand meer kan bestaan: de langjarige trend gaat door, dat is feitelijk juist. Halleluja, praise the Lord!

Precies, Dit is natuurlijk een waarheid als een koe, We kunnen de data ontdoen van toppen en dalen. Ga gerust u gang. Maar dat is heel wat anders dan de trucken-doos van Foster en Rahmstorf.

Herman, jij schijnt te denken dat het iets anders is dan wat Foster en Rahmstorf doen? Het is hetzelfde, maar alleen voor de ENSO (niet voor TSI en vulkanische aerosolen). Zet je leesbrilletje maar ‘s op, ik citeer het KNMI:

La Niña zorgt met een vertraging van 3-6 maanden voor een lagere wereldgemiddelde temperatuur, El Niño voor een hogere. Als voor El Niño en La Niña gecorrigeerd wordt is de temperatuur stijging veel gladder, onderbroken door de effecten van grote vulkaanuitbarstingen in de tropen.

Er wordt dus in het KNMI artikel wel degelijk gecorrigeerd voor El Niño en La Niña. Het gevolg daarvan is dat de absurde piek in ’97/’98 weg is, en dat de temperaturen na 2000 allemaal duidelijk boven het niveau van ’98 uitkomen. Dat zie je in hun Figuur 2: http://www.knmi.nl/cms/viewimage.jsp?number=68216

De methode omschrijft het KNMI als volgt:

Uit onderzoek blijkt dat de wereldgemiddelde temperatuur bijna 0,1 graad toeneemt een half jaar nadat El Niño een sterkte van 1°C heeft. Omgekeerd neemt de wereldgemiddelde temperatuur na La Niña in dezelfde mate af. In 1998 was het wereldgemiddeld dus ongeveer 0,25°C warmer door de zeer sterke El Niño, en in 2008 rond de 0,15°C koeler door La Niña.

Populair gezegd: van de mondiale temperatuur in 1998 moet je 0,25 °C aftrekken, en bijvoorbeeld in 2008 er 0,15 °C bij optellen – evenredig met de sterkte van de Nino-index van dat jaar. De jaren met een neutrale ENSO-index gaan daardoor 0,25 °C omhoog t.o.v. ’98. Er wordt zo een correctie toegepast die evenredig is met de ENSO (0,1 graad per 1 °C sterkte van de Nino-index), en die 6 maanden na-ijlt op de Nino-index.

Herman, dat is precies hetzelfde wat Foster en Rahmstorf 2011 doen, met alleen fractioneel andere parameters. Bij hen ijlt de correctie geen zes maanden na op de ENSO maar vier maanden, en ook zij corrigeren keurig evenredig met de sterkte van de MEI-index, zie Table 1 en Table 2. In Figure 7 zie je dat ook bij Foster en Rahmstorf de temperatuur in ’98 met ca. 0,25 °C naar beneden gecorrigeerd moest worden, en 2008 moest 0,15 °C omhoog.

KNMI: http://www.knmi.nl/cms/content/68206/stijging_wereldgemiddelde_temperatuur

Foster en Rahmstorf 2011: http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/4/044022/pdf/1748-9326_6_4_044022.pdf

Bob Brand

Beste S. Siegertsma (#20)

Je hebt helemaal gelijk. In de populaire discussies wordt er geen rekening gehouden met autocorrelatie en de ‘red noise’ die een onderdeel is van de temperatuurreeksen. Alleen Skeptical Science neemt het wel correct mee in het onzekerheidsinterval, in hun calculator app.

Het voordeel van de methode die KNMI en Foster en Rahmstorf (2011) toepassen, is dat met het corrigeren van de variabiliteit die door El Niño/La Niña, TSI (de zonnevlekken-cyclus) en de stratosferische aerosolen veroorzaakt wordt, de ruis afneemt. De filtering van deze ‘hoogfrequente’ componenten betekent dat ook de autogecorreleerde gevolgen ervan in het klimaatsysteem weggerekend worden.

Er blijft zo een schoner signaal achter, dat de lange-termijn trend beter weergeeft.

Bovengenoemd artikel van Foster en Rahmstorf bevat aan het einde, onder Methods, een complete behandeling van de ARMA (1,1) autocorrelatie. In figuur 6 staan precies de betrouwbaarheidsintervallen van de ontruisde datasets aangegeven, op de wijze die jij ook al aangeeft. Het is interessant om te zien dat dan al sinds 2001 de ontruimde trends significant van nul blijken te verschillen. :-)

Dexter Deloyd

Top Anton, zoals je hier tegenwicht blijft bieden aan de klimaatpropaganda waarin de alarmisten onder ons blijven volharden. Het is tekenend voor het debat hoezeer de alarmisten een scheve schaats blijven rijden door niet volmondig te erkennen dat de wereldwijde temperatuur over een periode van 16 jaar maar geen stijgende trend wil vertonen. Wellicht zullen ze pas de realiteit onder ogen wensen te zien wanneer bij monde van hun geloofsmeesters (James Hansen, Phil Jones etc.) het sein wordt gegeven om het dogma van de alsmaar stijgende temperatuur te verlaten. Tot dat moment aanbreekt zullen ze op de golven van de klimaathype hun alarmistische doemscenario’s blijven koesteren.

Te midden van de media storm van ‘versnelde opwarming van de aarde’ en ‘sneller smeltende ijskappen’ die thans over ons heen raast blijft het immers oorverdovend stil rondom die periode van 16 jaar waarin de aarde maar niet op statistisch significante wijze wil opwarmen. Me dunkt is het een essentieel onderdeel van de klimaatsceptische missie om die stilte te doorbreken naar het grote publiek toe. En moge de zonnevlekken hen daarbij gunstig zijn gestemd.

Wil ik verder een ieder alle geluk en wijsheid toewensen voor het nieuwe jaar!

H.N Geraedts

@ Hagelaars

Dit blogje ging om te beginnen wel over de VS maar werd daarna zoals gewoonlijk gekaapt door de usual suspects.

Het IPCC is op basis van de voorgaande rapporten, en vooral #4, wetenschappelijk gezien niet geloofwaardig. Nu dat wij door de leak van Rawles een beetje beter begrip krijgen over hoe er sindsdien binnen het IPCC geworsteld wordt met de steeds duidelijk wordende data die ons waarschijnlijk toch iets ander vertelt, en de daaruit te trekken conclusies die niet overeenskomen met het dogma, wordt hetgene dat wij nu te zien krijgen wel interessant.

Het IPCC geloofwaardig? Nee, zeer zeker niet. Maar het feit dat AR5 op een aantal punten #4 in den gronde tegenspreekt, vertelt ons op zich boekdelen.

Misschien is het zo dat Pachauri en zijn kabaal uiteindelijk toch door hebben dat zij met een bijna onoverkomelijk geloofwaardigheids probleem te kampen hebben. Het is namelijk in politiek kringen een “open secret” dat het IPCC in bv Peking, Tokio, New Delhi, Ottawa, en ook Washington DC [yes, Josephine..] -allemaal hoofsteden waar het om gaat; Brussel telt al lang niet meer mee- niet meer als volwaardig, au serieux, wordt genomen.

Of U of ik, e.a. wel of niet leuk/belangrijk/interessant vinden is overigens volkomen onbelangrijk: het hele VN klimaat gebeuren [inkl het IPCC] “is flying on empty” sinds de polieke afgang in Kopenhagen in 2009 -waar de EU buiten de ondehandelingskamer werd gehouden en Obama door de Chinezen openlijk werd uitgelachen-, het vallen van het masker in Cancun in 2010 – IPCC “kardinaal” Ottmar Edenhofer dixit: “it’s no longer about the science but about redistributing global wealth”- de chaos in Durban in 2011, en het volkomen COP18 non-event recentelijk in Doha.

Wij kunnen met ons allen lekker doorgaan met het mierenneuken van de 0.0013% dit wel of niet, en de andere 0.05 ppmv wel of niet, de reality check is dat het zolangzamerhand allom wordt toegegeven dat de klimaatmodellen niet maar dan ook helemaal niet deugen, dat geen van de 2007 rampscenarios van het IPCC/Al Gore [anyone remember him?] is waargeworden [not even close]; en dat nu zelfs het IPCC heeft toegeven dat de z.g. “extreme weather events” niet aan AGW toe te schrijven zijn; enz., enz., enz.

Ondertussen -nogmaals een reality check- zitten wij globaal op basis van de hals over kop toenemende shale gas/tight oil revolutie – niet alleen in noord amerika overigens- tot aan onze oksels in de koolwaterstof energiebronnen, and nobody but nobody is going to stop using these.

Op die basis zou u de vraag eens om moeten draaien: indien men in de eerder genoemde hoofdsteden de rampscenarios van het IPCC WEL au serieux zou nemen, denkt u dan dat men aldaar rustig, toerekeningsvatbaar, globaal, humanistisch zelfmoord gaat plegen?

On that note, nog een prettige kerst en vooral en een zalig uiteinde toe gewenst.

B. Baak

De berichtgeving van de massamedia over globale opwarming en de hysterie rond superstorm Sandy hebben ervoor gezorgd dat 80 procent van de Amerikanen gelooft dat globale opwarming dramatische gevolgen kan hebben in de VS. Je zou ook kunnen zeggen dat de meeste Amerikanen, inclusief president Obama, niets begrijpen van de dynamiek in het klimaat.

In Graz is er echter een professor die zich nog meer zorgen maakt over mensen die sceptisch staan tegenover globale opwarming: http://www.uni-graz.at/~parncutt/climatechange.html

Als het aan hem ligt, is een modern fascisme, met het opleggen van straffen aan klimaatsceptici, niet ver meer weg.

Jos Hagelaars

@H.N. Geraedts

Betreft dat kapen, no offence. Een discussie met meerdere mensen ontspoort zeer snel, zowel jij als ik maken ons regelmatig schuldig aan het verlaten van het topic.

Als ik iets van je lees, komen er bij mij altijd stapels vragen bovendrijven. Wellicht heb je in deze kerstvakantie de tijd om het een en ander te onderbouwen:

“Maar het feit dat AR5 op een aantal punten #4 in den gronde tegenspreekt”
Ik heb dat helemaal niet kunnen traceren, de hoofdconclusie leek mij absoluut hetzelfde. Heb je daar wellicht voorbeelden/referenties van?

“..het zolangzamerhand allom wordt toegegeven dat de klimaatmodellen niet maar dan ook helemaal niet deugen..”
Wie/waar is hier ‘allom’? Je hoeft me niet te verwijzen naar WUWT, ik wil iets dat met wetenschap van doen heeft.

“..geen van de 2007 rampscenarios van het IPCC/Al Gore is waargeworden.”
Het woord rampscenario ontbreekt volgens mij geheel in het IPCC rapport van 2007 en welke zogenaamde rampen had men dan voor de mensheid in petto die de afgelopen 5 jaar al waar hadden moeten worden?

“..tot aan onze oksels in de koolwaterstof energiebronnen, and nobody but nobody is going to stop using these..”
Laten we toch maar hopen dat het verbrandingstempo gaat dalen, die opwarming van ongeveer 0.3 °C per decennium voor de VS zal anders gewoon doorgaan. Ook jij ziet uiteraard in dat een gemiddelde toename van de temperatuur in VS met ongeveer 3 graden over 100 jaar, gevolgen zal hebben voor mens en maatschappij aldaar.

Ik sluit me verder bij jou en Dexter Deloyd aan, allen de beste wensen voor 2013 en Paul Luttikhuis bedankt voor zijn vele informatieve stukken en het forum dat hij ons biedt voor onze discussies.

Anton Bakker

Siegertsma,#28, het is natuurlijk een risico om iemand te beschuldigen van onkunde rond statistiek. Toevallig ben ik zeer goed op de hoogte van statistiek en heb het hele boek van Montfort The Hockey Stick Illusion letterlijk kunnen volgen hoe Mann totaal de mist in ging met zijn hockeystick. Ik heb er maar het blote oog bijgehaald om de overduidelijke stabilisering van de temperatuur de laatste 15 jaar te kunnen begrijpen. De waanzinnige “bewijzen” hierboven slaan op helemaal niets. Bijgaand doe ik een plaatje toekomen, dat mooi aangeeft hoe de temperatuur in de USA de laatste 10 jaar gedaald is, http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/11/ncdc_regions_winter_2001-2011.jpg . En dan nog een verhaal van Paul dat 80% van de mensen in de USA bezorgd zijn over de opwarming van de aarde, terwijl daar de temperatuur daalt en de laatste 100 jaar nagenoeg niet is gestegen in de “rural” gebieden, de ongecorrigeerde temperatuur wel te verstaan.

hans paijmans

@Baak 33: vind je nou wel of niet dat mensen de verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun meningen?

Paai

H.N Geraedts

@ B. Baak

Ja, leuke man die Dr Professor Parncutt. De doodstraf voor klimaatsceptici maar liefst -en met een lijstje namen erbij. Wat heet “grundlichkeit”, niet waar?

Uit een aantal hoogst publieke uitspraken de afgelopen jaren is duidelijk dat er in bv Australie en de VS ook een groepen zijn die zich in Dr Parncutt’s denken goed kunnen vinden. En in het VK zijn er soortgelijke groepjes die het iets minder drastisch willen doen en zeggen meer heil te zien in de door de Soviet Unie op brede basis toegepaste aanpak, namelijk door sceptici als geestelijk gestoorden op te sluiten.

Niet totalitair of zo. Nee hoor, nice, open minded people, all of them…

Herman Vruggink

@Jos Hagelaars,

Blijkbaar is u de betekenis van het woord ongeveer niet bekend. Indien u schrijft dat het overduidelijk is dat de La Nina’s rond 2000 niet zo zwaar wegen als de El Nino van 1997/98 dan neem ik dat gerust van u aan. Maar is het nu zo dat de super top ’98 nu zo veel dominanter is dan de Nina ervoor en de dubbele Nino die daarna volgen? We mogen ons best afvragen of dat nu we zo schokkend is. Laten we eens kijken naar een leesbare presentatie van de Nina/Nino invloed: http://www.climate4you.com/images/NOAA%20CPC%20OceanicNinoIndexMonthly1979%20With37monthRunningAverage.gif
Indien u meent dat uw gemiddelde over de gehele periode 1997-april t/m 2001-april: +0.22 de beste benadering is? Ach ik gun het u, dat is dan een bevestiging van wat ik stel: De invloed van de supertop ’98 Nina is niet zo groot als steeds wordt voorgesteld. Uw tabel maakt ook duidelijk dat ’98 geen uitzondering is. Wat u ook in uw achterhoofd moet houden dat ENSO niet zoiets is als een externe forcing, Nina/Nino zijn deel van de warmtehuishouding der aarde.

Voorts heeft u uitgerekend over de laatste 16 jaar: MEI index: -0.06 index-waarde per jaar, Zon (PMOD-TSI): -0.05 W/m2 per jaar.
Nou, u bespaart mij een een hoop schrijfwerk. In vergelijking met de elk jaar steeds maar gigantisch toenemende, alles verwoestende dominante CO2 equivalent forcing stelt dit werkelijk niets voor. Het gaat dus helemaal nergens over. U benoemt slechts ‘verzachtende omstandigheden’ net zoals Geert Jan van Oldenborgh en Rein Haarsma deze keurig en volledig juist benoemen.

Net zoals aan Bob Brand wil ik u ook voor 2013 het volgende meegeven: Zorgt u nu maar eens voor echte stevige waarneembare opwarming, dan is deze discussie zo voorbij en krijgt u de laatste 16 jaar er als opwarmings-bonus bij.

Herman Vruggink

@Siegertsma,

Wat u stelselmatig maar niet uit elkaar kan of wenst te houden zijn waarnemingen en conclusies. De waarnemingen geven overduidelijk een afvlakkende trend aan over de laatste 10 tot 6 jaar afhankelijk van welke dataset u raadpleegt. Wat daaruit op te maken valt is dan deel twee en ter discussie. In de zomer nemen wij waar dat blaadjes groen zijn aan de bomen. U zegt dan vervolgens: “nee dat is niet zo, want in de herfst zijn de blaadjes bruin van kleur en gemiddeld genomen is de kleur licht bruin” Meerderen hebben het u nu aan uw verstand proberen te peuteren. Heeft u mogelijk een dubbele agenda? Uw verwijzing naar het obscure platform scepticalscience doet het ergste vermoeden. Beste Siegertsma, indien u het van mij niet wilt aannemen leest u dan het verhaal van Bert Amesz #22 eens door.

Herman Vruggink

@Bob Brand,

U tovert als een volleert goochelaar een ‘methode de KNMI” uit de hoge hoed. Beste Bob Brand, er bestaat geen methode KNMI en zeker niet eentje die te vergelijken is met de dubieuze huub huub huub barbatruck van Rahmie & Tamino. Indien wij het keurige artikel van de KNMI lezen: http://www.knmi.nl/cms/content/68206/stijging_wereldgemiddelde_temperatuur dan blijkt dat uw interpretatiefantasie weer geen grenzen kent. Wat Oldenborgh, Haarsma schrijven is: ” Als voor El Niño en La Niña gecorrigeerd wordt is de temperatuur stijging veel gladder” En zo is het maar net: gladder. Hier gaat het over de langjarige trend. En wat er dus niet staat ” …. Als voor El Niño en La Niña gecorrigeerd wordt stijgt de temperatuur veel harder” dat is namelijk wat Rahmie & Tamino doen. Indien Oldenborgh, Haarsma zich uitdrukken in termen als “gladder” dan hoeven we ook niet te vallen over de term “stabiel” van Anton Bakker in #2. Met uitzondering van enkelen met peterselie in hun oren snapt dan iedereen wel wat er bedoelt wordt.

Bob Brand

Beste Anton Bakker (#35)

Eén van de hilarische genoegens bij het lezen van je reacties, is de wijze waarop jij jezelf binnen het bestek van enkele zinnen tegenspreekt. Zo ook nu weer: “Toevallig ben ik zeer goed op de hoogte van statistiek ..“, gevolgd door: “Bijgaand doe ik een plaatje toekomen, dat mooi aangeeft hoe de temperatuur in de USA de laatste 10 jaar gedaald is, ..

Anton, tien jaar? Heb je nog stééds niets geleerd over natuurlijke variabiliteit, over korte-termijn variatie en lange-termijn trend, over ruis en signaal? Wellicht zou je deze blogpost van Bart Verheggen eens goed moeten lezen, en bekijk de grafiek Going Down the Up Escalator van Skeptical Science. Overigens wordt 2012 wel degelijk, met stip, het warmste jaar ooit gemeten in de VS. Enkele feiten:

* 2012 steekt ca. 0,7 °C uit boven 2000 en 1934, voorheen de warmste jaren;

* ondanks dat het begin van 2012 verkoelende La Niña-condities kende;

* juist op het platteland is de hittegolf van afgelopen voorjaar/zomer verwoestend geweest!

In deze grafiek van NOAA zie je dat de temperaturen in de VS sinds 1970 sterk gestegen zijn: *linkje*. (dit is over de maanden jan.-nov. sinds 1900, aangezien december nu nog niet beschikbaar is).

De rode lijn is de lineaire trend sinds 1900, en de groene curve is het voortschrijdend gemiddelde over negen jaar. Je ziet dus dat de temperaturen sinds 2000 ver boven de andere decennia uitsteken, en 2012 doet er nog een schepje bovenop: zie de groene lijn.

H.N Geraedts

@Paaimans [#36]

Uit uw kommentaar zou men kunnen opmaken dat u het met Parncutt eens bent. De doodstraf voor mensen die het VN/IPCC dogma tegenspreken? Totalitair?

H.N Geraedts

@Paaimans [#36]

De twee informatiebronnen die de goede Dr Parncutt aangeeft als basis voor zijn weltanschauung inzake klimaat zijn Skeptical Science en DeSmogblog… Enough said.

hans paijmans

Meneer Geraedts, kunnen we onze uiteenlopende meningen over dat klimaat even laten zitten en ons concentreren op de essentie van Parncutt’s betoog? Het is jammer dat Parncutt zijn verhaal weer heeft teruggetrokken. Hij stelde daarin zeer duidelijk bepaalde dilemmas aan de orde, en als sommigen van de lezers hier dat niet herkennen, pleit dat niet voor ze.

Hij snijdt een zeer belangrijk idee aan: de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder van ons voor onze samenleving. Het is voor mij ook duidelijk dat deze man het niet gemakkelijk vindt en voor zichzelf probeert vast te stellen tot hoever je moet gaan met anderen ter verantwoording te roepen als ze verkeerde of schadelijke meningen hebben uitgedragen. Het zijn overwegingen en zelfs een geestelijke strijd die ik heel wel herken.

Als jij je daar gemakkelijk vanaf probeert te maken door zijn (en mijn) woorden te verdraaien, vind ik niet dat je een zinvolle bijdrage levert.

De Duitsers zijn individueel en collectief ter verantwoording geroepen voor hun houding en meningen voor en tijdens WOII, in een samenleving die voor hen heel wat verwarrender en onoverzichtelijker – en gevaarlijker – was dan de onze. De meesten van ons vinden dat ook terecht en “wij” als westerse samenleving hebben ook in bepaalde gevallen de doodstraf uitgesproken en voltrokken. Ik moet hierbij opmerken dat Parncutt zich ook in dit essay nadrukkelijk tegen de doodstraf uitspreekt.

Waarom zouden wij dan a priori iedere verantwoordelijkheid voor onze eigen houding en meningen mogen afwijzen?

Paai

Jos Hagelaars

@Herman Vruggink #38

“Indien u meent dat uw gemiddelde over de gehele periode 1997-april t/m 2001-april: +0.22 de beste benadering is?”
Het heeft niets met ‘menen’ te maken, ik heb dat namelijk uitgerekend. Daarbij heb ik de link gegeven, zodat u het zelf kunt verifieren.

“In vergelijking met de elk jaar steeds maar gigantisch toenemende, alles verwoestende dominante CO2 equivalent forcing stelt dit werkelijk niets voor.”
Uw inzicht in de materie blijft mij telkens maar weer verbazen.
De CO2 concentratie is over de laatste 16 jaar zo’n 30 ppm toegenomen van 360 ppm tot 390 ppm, reken je de forcering uit, kom je op +0.03 W/m2 per jaar. Inderdaad een alles verwoestend en dominant getal.
Op basis van die trendberekening voor MEI en Zon over de laatste 16 jaar kan ik berekenen dat de trend in GISTEMP ongeveer 1.7 keer groter zou zijn geweest dan de +0.09 °C/decennium die ik eerder heb gegeven, indien die kleine getalletjes 0 waren geweest.
Mocht u in verwarring geraken over die -0.05 W/m2 van de zon en de +0.03 W/m2 van CO2 dan moet ik er bij zeggen dat het getalletje van de zon niet verrekend is met de geometrie van de aarde, oftewel ze zijn niet 1 op 1 vergelijkbaar.
Reken alles zelf een keertje na zou ik zeggen, ik kan me tenslotte gemakkelijk vergissen. U hoeft er alleen maar wat basiskennis betreffende meervoudige regressie voor te bezitten.

Herman Vruggink

Dankzij Anton Bakker komen we gelukkig weer terug op het onderwerp waar het eigenlijk om te doen is, de USA en de invloed van de weather events. Iemand schrijft alhier: “juist op het platteland is de hittegolf van afgelopen voorjaar/zomer verwoestend geweest!” en daarmee komt de alarmistische aap uit de mouw en zijn naam is Bob Brand.

Gelukkig zijn er rapporten die aangeven wat de stand van zaken is. Kiest u maar uw favoriete agri-produkt uit waar u meer van wilt weten. En noteert u Friday, January 11, 2013 in uw agenda wanneer het overall 2012 USDA rapport uitkomt.
http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=AGENCY_REPORTS

Lezen wij hier huilie, huilie verhalen? Ik heb ze niet gezien. De droogte in de US heeft voor een aantal agri-produkten zeker voor mindere resultaten gezorgd, maar in een ontwikkelde wereld zijn wij allang niet meer zo kwetsbaar voor dergelijke events, en tenslotte kan niet elk jaar een topjaar zijn. De graanprijs is gestegen en dat is vervelend voor de armen in de wereld. Voor hen slokt de voedselprijs een groot deel van hun besteedbare inkomen op. Des te meer reden om te zorgen dat hun welvaartsniveau nog sneller kan groeien. Helaas zijn er nog veel te veel landen waar twisten en conflicten ontwikkeling en dus afnemende kwetsbaarheid in de weg staan.

Herman Vruggink

@Jos Hagelaars #45

Aan uw reactie maak ik op dat u mijn zin niet heeft begrepen. Op zich niet zo verwonderlijk want deze blonk inderdaad niet uit in helderheid. Ik zal het voor u toelichten door deze volledig weer te geven: “U meent dat uw BEREKENDE gemiddelde over de gehele periode 1997-april t/m 2001-april: +0.22 de beste benadering is om de Nina/Nino invloed weer te geven? U heeft iets berekend en u meent dus dat we daar iets mee kunnen. Ik zie slechts een berekende gemiddelde index waarde, niets meer niets minder.

Vervolgens trekt u de goocheldoos open en meent u dat het verantwoordt is een soort trend berekening met MEI en zon uit te kunnen voeren over de laatste 16 jaar om de afvlakking te verklaren. Ik deel u mening niet. Ik deel wel de mening van Oldenborgh en Rein Haarsma dat de data gladder gemaakt kan worden door te corrigeren voor Nina/Nino toppen en dalen. Ook is er een verzachtende omstandigheid aan te wijzen voor de invloed van de zon, echter gering.

Wat ik weet is :
1. De forcing van broeikasgassen is groot en gaat door en door en door.
2. De invloed van ENSO is relatief erg groot op de pieken en dalen
3. De invloed van de zon is relatief gering ten opzichte van CO2 equivalent

Indien u meent dat de methode Hagelaars een juiste methodiek is om te corrigeren voor zon en ENSO doet u dan het volgende:

a. Presenteer de data vanaf 1910
b. Presenteer maand of kwartaal data
b. Presenteer hierin waargenomen data en gecorrigeerde data op een leesbare schaal, vergroot uw grafiek uit
c. Doet u dit in stappen. Stap 1 voor ENSO stap 2 voor de zon. Het wordt dan voor iedereen duidelijk wat u aan het vogelen bent.
d. Desgewenst kunt u dit ook nog doen voor de vulkanen.

Al eens zoiets gedaan door Lean&Rind 2008? Nou, dan heeft u het makkelijk. borduurt u daar dan op voort door de laatste 7 jaar data toe te voegen en alles op een leesbare schaal te presenteren. Wat u ook kunt doen is een jaar of twee wachten, opwarming gaat hoe dan ook gewoon door. Toch? De data spreekt namelijk op termijn vanzelf, geen goocheldoos voor nodig.

Hans Custers

@ Herman Vruggink,

Natuurlijk, droogtes, orkanen, overstromingen en hittegolven zijn pas erg als we er allemaal onmiddellijk aan dood gaan. Het aanpakken van klimaatverandering daarentegen is rampzalig als het wel eens een procentje van onze economie zou kunnen kosten. Heb ik het zo goed begrepen?

hans paijmans

Herman Vruggink: je schrijft in 46 “maar in een ontwikkelde wereld zijn wij allang niet meer zo kwetsbaar voor dergelijke events”. Mag ik hiertegenover de opvatting stellen dat we in een ontwikkelde wereld wel eens veel en veel kwetsbaarder zouden kunnen zijn dan primitievere samenlevingen?

Onze schijnbare stabiliteit zou in feite wel eens de stabiliteit van een hoog opgestapeld kaartenhuis kunnen zijn, waarbij verstoringen van het wankele evenwicht worden opgevangen met nieuwe, nog wankeler hulpstructuren, en waarbij de chaos na het onvermijdelijke ineenstorten naveneant groter is.

Mijn opvatting, en die van vele mede-alarmisten is dat je beter voor het zover komt, vrijwillig en gecontroleerd wat van de hoogste en meest wankele verdiepingen kunt afbreken.

Paai

Anton Bakker

Bob, elke keer probeer je weer te “bewijzen” dat anderen het helemaal mis hebben. Ga nu niet zeggen dat ik niets weet van statistiek. Ik liet alleen zien dat de laatste 10 jaar de temperatuur in de USA naar beneden gaat. De temperatuur is de laatste 110 jaar in de USA niet gestegen! Een paar keer op en neer, maar gemiddeld 53F gebleven. Je hebt zo’n sterk geloof in het IPCC, KNMI, you name it, waardoor je volkomen blind geworden bent voor de werkelijkheid. Voor jou is het blijkbaar heel belangrijk dat 2012 misschien het warmste jaar ooit in de USA gaat worden. Dat is totaal onbelangrijk, zoals ook 1934 het warmste jaar was, voordat de NOAA alle temperaturen is gaan CORRIGEREN. Daardoor werd ineens 1998 het warmste jaar en nu 2012? Er is zo ongelooflijk gecorrigeerd wereldwijd met de temperatuurmetingen (laatste 50 jaar naar boven, daarvoor naar beneden), dat zo langzamerhand niets meer te vertrouwen is. Totaal gepolitiseerd en daarom 1 grote puinhoop! Gelukkig staat de thermometer de laatste 15 jaar even stil.

H.N Geraedts

@Paijmans [#44]

U zit filosofisch, ideologisch en moreel goed in de knoop. Dat zal voor menigeen hier, na uw kommentaar op #44, waaarschijnlijk ook duidelijk zijn. Dat u niet inziet hoever u -net zoals Parncutt- in de knoop zit, maakt het geheel nog kwalijker. En dat u onverbloemd uw totalitaire denken in deze kwestie rustig op een blog van het NRC neerzet, boggles the mind. [De universiteit heeft inmiddels Parncutt’s betoog verwijdert, en haar excuses aangeboden]

Ik ben een “libertarian” levensbeschouwing toegedaan, en heb daardoor een heel duidelijk en goed ontwikkeld begrip van wat wel en niet onder persoonlijke verantwoordelijk valt en waar ik voor aansprakelijk ben.
Wat in de gedoogsmaatschappij Nederland – waar een amateur grensrechter in het openbaar dood wordt geslagen zonder dat er ook maar iemand een poot uitsteekt- tegenwoordig als persoonlijke verantwordelijkheid geldt, of het idee a la Paijmans dat wij de wereld collectief voor CAGW moeten “behoeden”, vallen daar NIET onder.

De ideen en de politiek van mensen/groepen die ons onder het mom van “wetenschap” een maatschappelijke visie willen opdwingen, hard aan de tand voelen, tegenspreken en blootstellen waar dat nodig is, is daarintegen een van mijn verantwoordelijkheden als individu binnen het kader van een democratische maatschappij.

Mensen zoals ik -en McIntyre, Watts, en alle andere sceptici die wel of niet op Parncutt’s lijstje staan- ter dood willen veroordelen, omdat wij het niet met u en andere CAGW alarmisten eens zijn, en daaardoor in een handomdraai van verwrongen logica persoonlijk verantwoordelijk zouden zijn -voor wat dan ook- is totalitair denken in al haar pathologische delusie.

Maar nu weet ik in ieder geval, wanneer u hier de volgende keer kommentaar levert, hoe ik dat moet inschatten…

Herman Vruggink

@Hans Custers,

Wat u begrijpt kunt u het beste zelf beoordelen. Ik benoem slechts feiten. Aan alarmisme hebben we niets. Droogtes, orkanen, overstromingen en hittegolven zijn van alle tijden. Ik ben een voorstander om plannen en verdragen verder uit te werken om uit voorzorg te snelle klimaatverandering te voorkomen. Indien maatregelen aantoonbaar direct ingrijpen op ons welzijn dan kunnen deze niet zomaar genomen worden.

@Anton Bakker #35

Wat ik niet begrijp is dat u aangeeft hoe de temperatuur in de USA de laatste 10 jaar (t/m 2011) gedaald is. Maar u laat een plaatje van alleen de wintertemperaturen zien. Kunt u dat eens toelichten?

Jos Hagelaars

@Herman Vruggink #47

De discussie ging over laatste 16 jaar waarbij u in eerste instantie beweerde dat de dubbele super Nina’s rond 2000 even zwaar wegen als de El Nino van 1998. U gebruikte de subjectieve ‘grafiekjes-kijk-methode’ en ik getallen. Uw bewering was op basis van de getallen simpelweg onjuist.

Over die laatste 16 jaar kan men met meervoudige regressie de invloed van die natuurlijke factoren ENSO en zon bepalen, dat is geen methode ‘Hagelaars’ maar dat is de methode van Foster en Rahmstorf 2011.
http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/4/044022/pdf/1748-9326_6_4_044022.pdf
Het is vast niet een methode waar uw voorkeur naar uit zal gaan, want die berust op getallen en niet op het kijken naar grafiekjes.

@Anton Bakker #50

“De temperatuur is de laatste 110 jaar in de USA niet gestegen!”
Je moet de feiten wel juist weergeven. De temperatuur in de VS (48 staten) is sinds 1900 met 0.07 °C/decennium gestegen. Op basis van die trend is de gemiddelde temperatuur in de VS in 2012 circa 0.8°C hoger dan in 1900.
En omdat deze feiten je niet bevallen, ga je weer totaal ongefundeerde beschuldigingen neerpennen.
Trouwens niet alleen het NOAA, maar ook de boven alle verdenkingen verheven zijnde Roy Spencer (UAH) geeft een temperatuurstijging in de VS, vanaf 1979 is dit +0.24 ±0.13 °C/decennium. Ook nog eens statistisch significant.

Jan van der Laan

@Anton Bakker
Je zou je eens meer moeten verdiepen waarom temperatuurmetingen gecorrigeerd wordt. 1934 en 1998 verschilden significant trouwens niet zoveel van elkaar. En om alles nu gepolitiseerd te noemen. Het is eerder uw onkunde of zoals de waard is enz.

@ Geraedts
Houdt uw onpasselijke voorbeelden van gedode grensrechters aub voor u.
Dat heeft niets te maken met dogmatische ideologieën als libertarisme, communisme, fascisme (of welke ideologie die uit een boek komt)
Ook uw tegenstanders automatisch voorstanders van doodstraf voor skeptici noemen gaat toch echt te ver.
Zoek eens op dogma van de stroman!

@Allen
Dit blog begint van een bedenkelijk niveau te worden.

Anton Bakker

Paijmans,#44, Geraerdts heeft gelijk, je gaat hier zo vreselijk de mist in. Hoe is het toch mogelijk dat zoiets in je opkomt!! Vooral een problematiek die zo duidelijk in haar kinderschoenen staat en waar geen enkel alarmistische voorspelling uitkomt!! Nagenoeg geen enkele krant of andere media schrijft er over, behalve laatst Trouw, waar vanochtend Leon de Winter een stukje over heeft geschreven in de Telegraaf. Dat zou je eens moeten lezen, want Leon vertelt in eenvoudige woorden, dat zo langzamerhand weinigen over blijven die nog in CAGW geloven. Schaam je diep en trek je terug.

hans paijmans

Geraedts 51: houd om te beginnen eens op met de martelaar uit te hangen. Dat bewaar je maar voor de voorpagina van de Telegraaf: “Honderden klimaatsceptici naar de gaskamers?” Gaat erin als koek. Je moet dan ook van het niveau Telegraaf of PVV zijn om dat in Parncutt’s of mijn tekst te kunnen lezen.

Ik heb overigns even met meneer Parncutt gemaild, en hij is nogal ondersteboven van de brutale bedreigingen die over hem en de faculteit van musicologie zijn uitgestort. Voorlopig lijkt het erop alsof het terrorisme en het totalitaire denken strikt van een kant komen.

Tenslotte kan ik je alleen maar benijden om het feit dat jij met volmaakte kennis van goed en kwaad bent geboren. De meeste andere stervelingen komen met vallen, opstaan en vooral heel veel twijfel tot hun morele kader, een proces dat hun hele leven kenmerkt.
Als jij en de jouwen je gruwelijk menen te moeten aanstellen als de essentieele thema’s van goed en kwaad ter discussie worden gesteld,.tja… Ga vooral je gang.

Paai

Bob Brand

Beste Herman Vruggink (#40)

Blijkbaar is je leesbrilletje nog steeds niet in orde. Ik citeer het KNMI:

Om een duidelijker beeld te krijgen van de opwarming van de aarde kunnen we deze schatting van de invloed van El Niño en La Niña van de wereldgemiddelde temperatuur aftrekken. De schommelingen door deze verschijnselen hebben niets met de opwarming te maken en middelen in het verloop van de wereldgemiddelde temperatuur over de lange duur uit.

Ergo: de invloed van El Niño en La Niña wordt afgetrokken van de wereldgemiddelde temperatuur. Er wordt dus voor gecorrigeerd, en bij Figuur 2 staat:

Figuur 2: Als figuur 1, maar in eerste benadering gecorrigeerd voor de invloed van El Niño en La Niña.

Je kan aan Figuur 2 goed zien dat er geen ‘smoothing’ is toegepast, maar een meervoudige lineaire regressie. Je ziet namelijk nog steeds het stapsgewijze verloop voor elk jaar afzonderlijk, in plaats van bijv. de vloeiende lijn van een 10-jaars voortschrijdend gemiddelde (‘smoothing’). Deze correctie van El Niño en La Niña heeft wel tot gevolg:

1) een grotere stijging sinds de Super El Niño van winter ’97/’98;
2) een gladder verloop, nog steeds onderbroken door de effecten van grote vulkaanuitbarstingen in de tropen.

Lees het maar onder ‘de laatste vijftien jaar’ in het KNMI stuk:

Figuur 2 laat zien dat als de poolstreken worden meegenomen (GISS data, rode lijn), de wereldgemiddelde temperatuurstijging zonder de invloed van El Niño en La Niña doorgaat, hoewel iets minder snel dan de lange-termijn trend, de trend over 1997-2011 is 0.11 ºC.

Zoals Jos Hagelaars al schrijft, past het KNMI hier meervoudige lineaire regressie toe, waar de mondiale temperatuur gecorrigeerd wordt op basis van de sterkte van El Niño/La Niña. KNMI gebruikt hiervoor de Nino-3.4 index, terwijl Foster&Rahmstorf de MEI-index gebruikt.

In beide gevallen leidt het tot een *positieve trend* over 1997-2011, namelijk 0.11 ºC/decennium voor KNMI en 0.16 ºC/decennium voor Foster&Rahmstorf. Dat laatste wordt veroorzaakt doordat F&R ook corrigeren voor de gedaalde zonnesterkte en voor aërosolen.

hans paijmans

@anton bakker: beste kerel, ik stelde in 44 voor om het even niet over het klimaat te hebben, maar de essentie van Parncutts stukje te bespreken, namelijk of je verantwoordelijkheid draagt voor de meningen die je uitdraagt. Waarom je dan weer over het klimaat begint is me een raadsel en kan alleen verklaard worden uit absolute onwil het gebodene te lezen.

Overigens komen de voorspellingen van het IPCC heel aardig uit. Tussen 1990 en 2007 hield het IPCC een stijging tussen de 0.15 en de 0.3 per decade voor het meest waarschijnlijk, we kwamen uit op 0.2. Niet slecht, toch?

En als je je informatie uit de Telegraaf moet halen, wel, ’nuff said.

Paai

.

Herman Vruggink

@Bob Brand,

Ga gerust u gang, corrigeer als in het artikel. Neemt u de data en breng de Nino toppen nar beneden en de Nina toppen omhoog. De data wordt er gladder van. Nota bene zien wij dat in figuur 2 zeer over duidelijk.
meervoudige lineaire regressie of niet? Het zal mij worst wezen. Ik zie in ieder geval 1: de waargenomen data en 2: de gecorrigeerde data en dat is wat ik wil zien. Beiden zijn controleerbaar en overduidelijk is dat de data gewoon net zo vlak loopt als in figuur 1, alleen nu veel gladder. De data gaat niet opeens omhoog lopen, geen sprake van, dat is alleen wat Bob Brand er van maakt. U ziet dingen die er niet staan. Anders gezegd: U ziet ze vliegen.

@Jos Hagelaars,

Nee Hagelaars, ik beweer niet dat de dubbele super Nina’s rond 2000 even zwaar wegen als de El Nino van 1998. Dat is wat Jos Hagelaars er van maakt. Mijn bewering is dat de dubbele super Nina’s rond 2000 ONGEVEER even zwaar wegen als de El Nino van 1998. Dat is heel wat anders. Ik heb u dat al toegelicht.

@Hans Paijmans #49

U begeeft zich op een filosofisch vlak waar ik u helemaal ongelijk maar net zo goed helemaal gelijk in kan geven. Het is maar net vanuit welke invalshoek we dit willen benaderen. Het zijn bespiegelingen waar ik nu niet veel mee kan. Nee, laat ik het anders zeggen: Een dergelijke beschouwing op uw aangesneden onderwerp laat zich niet zomaar beschrijven, althans ik heb deze niet zomaar panklaar liggen.

Herman Vruggink

@Bob Brand,

Ik heb nogmaals u schrijfsels doorgenomen en kom tot de conclusie dat de onzorgvuldigheden, knulligheden, onjuistheden en misleidingen zich aantoonbaar en bewijsbaar blijven opstapelen. Laat ik het voor dit draadje eens samenvatten:

* U doet een een bewering over de laatste 16 jaar, maar laat een grafiek zien van 13 jaar.
* U doet een bewering over de laatste 16 jaar, maar haalt er een artikel bij dat gaat over 1997 t/m 2011, een periode van 15 jaar en bovendien is deze periode anders dan de de laatste 192 maanden, wat de laatste 16 jaar vertegenwoordigd.
* U beweert dat afgelopen 16 jaar de temperaturen harder zijn gestegen dan in de 30 jaar daarvoor. Dit is onder het gebruikelijke statistische voorbehoud onjuist.
* U verzint een methode KNMI als het om data bewerking gaat. Er wordt in het artikel helemaal nergens een methodiek benoemd.
* U verzint dat de methode KNMI, wat dat ook zou mogen wezen, gelijk aan die van Foster & Rahmsdorf zou zijn. Nergens staat dit vermeld en zeer waarschijnlijk onjuist.
* In figuur 2 is gecorrigeerd voor Nina/Nino, maar ook is te zien dat er nog steeds sprake is van een zeer duidelijke afvlakking. U doet alsof dit gelijk is aan het resultaat van Foster & Rahmsdorf.
* U voert aan omdat de data niet smooth is, er dus gekozen is voor lineaire regressie. Een zeer merkwaardige conclusie. Er zijn meerdere wegen die naar Rome voeren. Er kan bijvoorbeeld ook gewoon een correctie per jaar zijn toegepast. De gekozen methode wordt niet besproken.
* U begint opeens over “De langjarige trend gaat door“ en een ellenlang betoog, suggererend alsof ik dat zou tegenspreken.
* U beweert dat het KNMI meervoudige lineaire regressie toepast en dat Jos Hagelaars dit aangeeft. Nou zal de KNMI dat vast regelmatig toepassen maar of dat betrekking heeft op dit artikel staat nergens vermeld. Ook lees ik nergens dat Jos Hagelaars dit beweert. U zuigt het gewoon uit uw duim.

U blijft maar ellenlange betogen houden over zaken die ik allang heb onderschreven met : ” Het KNMI artikel van Geert Jan van Oldenborgh en Rein Haarsma is feitelijk en inhoudelijk juist.” Ik heb slechts een lijstje met kanttekeningen. Vanwaar al die moeite eigenlijk? Waarom al die citaten indien ik deze al overduidelijk onderschreven heb? Het probleem is dat u er zaken in uw fantasie bij haalt die er niet staan.

http://www.knmi.nl/cms/content/68206/stijging_wereldgemiddelde_temperatuur

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.