Nederland wil sneller, maar de materie is taai

Wie de toespraak leest van Wilma Mansveld, de Nederlandse staatssecretaris voor Milieu, in Doha (over de resultaten van de klimaattop hoeven we het hier niet te hebben, die stellen nauwelijks iets voor), merkt dat het vertrek van de grote gedoger van Rutte I heeft geleid tot een nieuw klimaatgeluid.

Terwijl onder toeziend oog van Geert Wilders en de zijnen de regering angstvallig het woord klimaat probeerde te vermijden, sprak Mansveld in Doha de wens uit dat Nederland opereert ‘at the forefront of climate action’. Ze maakte duidelijk dat het nieuwe regeerakkoord  ‘charts a new and ambitious course to put us there’.

De wil tot ‘meer’ en ‘sneller’ is ongeveer het tegenovergestelde van wat de vorige regering wilde. In het regeerakkoord van Rutte I stond nog: ‘Nationale koppen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd’.

Overigens wekte de regering daarmee ten onrechte de indruk dat Nederland tot dat moment op het gebied van klimaatbeleid meedeed in de Europese voorhoede. Die veelvoorkomende misvatting werd eerder al rechtgezet door Natuur & Milieu. En ook door onderzoeksjournalist Noud Köper, die in zijn boek Verslaafd aan Energie uitlegt ‘waarom het Nederland niet lukt schoon, zuinig en duurzaam te worden’ – zoals de ondertitel luidt.

Natuur & Milieu baseert zich op de Environmental Performance Index van de universiteit van Yale, waarin Nederland binnen de EU op de twintigste plaats staat (zie grafiek hierboven). De luchtkwaliteit is belabberd, er is een groot overschot aan stikstof en fosfaat in de bodem, het oppervlaktewater is slechter dan waar ook in Europa, en op het gebied van duurzame energie presteert Nederland ver onder het Europese gemiddelde.

In de jaarlijkse Climate Change Performance Index (CCPI) van Germanwatch en het Climate Action Network Europe krijgt Nederland, net als vorig jaar, een aparte vermelding bij de opsomming van opvallende resultaten. In 2011 daalde Nederland door een mager resultaat op het gebied van emissiereductie en het algemene klimaatbeleid 11 plaatsen, naar de 42ste plek. Dit jaar daalt Nederland verder naar plaats 49:

For the second year in a row the Netherlands drop dramatically in the ranking. However, the Netherlands recently had a change of government. Dutch experts reviewed the climate policy of the old government only and express their hopes that the new government can change this disappointing trend next year.

Verder wordt Nederland binnen de EU in één adem genoemd met het slecht presterende Polen:

The European Union presents a mixed picture. While the top ten of the CCPI ranking is dominated by European countries, other countries such as the Netherlands and Poland perform considerably below average. Considering that the current EU emission target for 2020 is extremely unambitious, the topranking position of EU countries will be at risk during the next few years.

Nederland lijkt in Doha een stap in de nieuwe richting te hebben gezet. Mansveld stelde namens de regering voor volgend jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden. Dat geld komt weliswaar uit de pot van ontwikkelingssamenwerking – en is dus niet, zoals ooit de bedoeling was, allemaal ‘nieuw geld’, maar de intentie is er wel.

Verder, concludeert de staatssecretaris in een brief die ze vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, dat klimaatverandering ‘taaie materie’ is:

Veel onderdelen van die aanpak staan inmiddels op de rails, maar de klimaatonderhandelingen blijven moeizaam verlopen. Uiteenlopende belangen en het multipolaire krachtenveld bemoeilijken de ambitieuze en gemeenschappelijke stappen die nodig zijn. Desondanks zijn in Qatar opnieuw noodzakelijke stappen gezet waar ik tevreden mee ben.

33 reacties op 'Nederland wil sneller, maar de materie is taai'

Eisso Post

Er staat een kaartje bij het artikel, maar wat betekenen de kleuren? Rood is slecht, dat is wel duidelijk, maar ik ben ook wel geïnteresseerd in de rest.

B. Baak

Zoals wel vaker wordt klimaatbeleid verward met een goed milieubeleid. Iedereen is een voorstander van schonere lucht en een gezonde bodem. CO2 is geen vervuilend gas, maar draagt juist bij aan gezonde ecosystemen (lees natuurgebieden en cultuurlandschappen) in Europa.

Bob Brand

Beste Eisso (#1)

Het kaartje komt uit het Climate Change Performance Index (CCPI) rapport, dat Paul Luttikhuis hierboven noemt:

http://germanwatch.org/en/download/7158.pdf

Het CCPI drukt de klimaatprestatie van een land uit in één score, en sorteert deze van hoogst (Denemarken, 72.61 punten) naar laagst (Saudi-Arabië, 26.90 punten). De 15 beste landen zijn ‘groen’ in de kaartjes, de volgende 15 zijn geel, dan oranje, en rood staat voor de 15 slechtst presterende landen. Nederland staat 49e en bengelt op de laatste plaats van geheel Europa!

Polen 52.47
Estland 52.45
Griekenland 52.04
Nederland 50.28

Onze staatssecretaris heeft dus nog wel iets te doen. Deze score gaat alléén over klimaat, niet over gewone luchtvervuiling zoals fijnstof, roet, zwaveldioxide, ozon en NOx (die laatste twee zijn trouwens ook broeikasgassen). De score wordt bepaald door:

30% is CO2 emissies per hoofd v.d. bevolking
30% is CO2 trends (toe- of afname) per sector
10% is aandeel hernieuwbare energie
10% is energiebesparing
20% is klimaatbeleid (nationaal en internationaal)

Een gedetailleerd voorbeeld staat op blz. 20/21. Ik vind het een heel aardige methode, omdat het alle aspecten van klimaatbeleid (en dan vooral trends, dus hoeveel vooruitgang er in zit) meeweegt en in één score onderbrengt.

Remco van Ek

@Eisso – zie p 9 van http://germanwatch.org/en/download/7158.pdf

Overall performance NL – Very poor

H.F.Meijer

Wat een oliedomme polemiek ; nederland als klein en van export afhankelijk land HOEFT helemaal niet voorop te lopen. Enerzijds schaadt dit onze concurrentie positie waardoor we niet genoeg verdienen om de duurste hobby “het milieu” te betalen , maar daarnaast heeft het piepkleine landje Nederland geen enkel effect op de wereldwijde milieu-problematiek , als die al bestaat. De geitenwollensokken brigade heeft er natuurlijk een enorme berg fijne -gesubsidieerde- baantjes mee gecreeerd en laten ons dus graag geloven dat t allemaal heel ernstig is.

H.N Geraedts

Dit heeft iets weg van kijken hoe goed het hollandse jongetje het wel doet -dat jongetje met zijn vinger in de dijk- terwijl verderop de gemalen de polder gestadig volpompen…

L. van den Berg

Al zou Nederland 50 miljard euro in het klimaatbeleid stoppen en zouden we alle energie door windmolens laten opwekken (dat kan trouwens technisch niet), de netto impact op het klimaat zal in de (niet-waarneembare) orde van 0,000001 graad Celsius liggen. Het is de vraag of je daar je geld aan wilt uitgeven.
Op welke plaats Nederland in het lijstje van brave groene landen staat, doet er dan natuurlijk niet toe, ook al willen lobbygroepen als Natuur en Milieu ons anders doen geloven.

Herman Vruggink

Nederland dus op de laatste plaats van Europa. Misschien moet er een wedstrijd van gemaakt worden als stimulans. De snelste steiger mag een prijs uit de klimaatpot halen.

Jadwiga de Bock Majewska

Ik ben het eens met de reactie van Herman Vruggink nr.8, 13 december.
met idee bijvoorbeeld:
” die miljarden aan steun aan die landen, die bedoeld zijn zogenaamd als pilaar die euro helpen tillen om de financiële partners goedgezind houden” ,
die miljarden doen: in een “investering pot”in duurzaam ondernemen”,
(moderne technieken in duurzame visie is ook super goed voor klimaat en armoede bestrijding),
doen,met nieuwste technieken, fossiele brandstoffen totaal met rust laten.
Dan zie: mogelijk : al die “geldbehoevende landen van nu” kunnen zich ontwikkelen tot de meest geavanceerde moderne economieën in 21ste eeuw.
Bijvoorbeeld:
….”zoveel” miljard voor griekenland?
voor zelfde: …”zoveel” miljard kansen voor investeerders van andere landen (ook Nederland),
investeerders om, in Griekenland modernste economieën van de grond uitstampen.
Dus niet “: geld gewoon geven” maar werkgelegenheid in Griekenland bouwen met nieuwe duurzame economische technieken, m.i. door “alle geldgevende landen”.

voor Nederland:
Die “gegeven geld niet verloren” omdat dat blijft eigendom van Euro-Nederland en de Grieken hebben “eten, en werk en stabiliteit en de euro gedijen kan”.
Hoeveel in Nederland gevestigde bedrijven zijn “eigendom van buitenlandse bedrijven”.
Stel voor zoveel miljarden in visionaire nieuwe technieken in Griekenland investeren, de eigendom van die moderne “fabrieken”, kan na verloop van tijd in handen van Griekse burgers over gaan op bijvoorbeeld 50/50 basis.

En als Europa als eenheid beschouwd wordt, Nederlandse bedrijven met duurzaam economisch visie in Griekenland bouwen welvaart en stabiele pensioenen voor Grieken.
Goed voor migratie van volkeren om in Griekenland veel werkgelegenheid aangeboden krijgen, wat een rust in Nederland daarna.
Nederland zal moeten blijven “kennis en innovatie” land.

Pieter Zijlstra

Gelukkig kon de staatsecretaris direct naar haar benoeming al naar Doha. Kunnen we nu rekenen op vier (4) jaar beleid gericht op dat punt op de horizon.
Volgens sommigen hier zal de bijdrage van Nederland klein zijn/blijven. Mogelijk komt dat omdat ze het punt op de horizon niet zien. Even en trapje erbij pakken heren!

Sander van der Linden

“VN-klimaatorganisatie erkent belang zon bij opwarming.

Er is een versie uitgelekt van het vijfde klimaatrapport, waarin de zin is opgenomen dat de variatie in de hoeveelheid zonlicht die op aarde komt vermoedelijk onvoldoende is om de invloed van de zon op het klimaat te verklaren. Dit wordt door klimaatsceptici al een jaar of vijftien verkondigd.

Mens
De opwarming van de aarde (zo’n 0,7 graad in de afgelopen honderd jaar) werd door het IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change) bovenal toegeschreven aan de invloed van de mens (het versterkte broeikaseffect).

De kritiek dat de zon via de zogeheten zonnevlekkencyclus sterker zou zijn, werd altijd weggewimpeld door er op te wijzen dat de hoeveelheid zonlicht op aarde maar weinig schommelt.

Wolken
In het concept-rapport dat nu via de Amerikaanse website Watts Up With That en het Nederlandse Climategate is gelekt, staat dat de zonnevlekkencyclus wellicht de hoeveelheid wolken op de aarde kan beïnvloeden.

Als dit vermoeden (dat voor het eerst is gesuggereerd door de Deense natuurkundige Henrik Svensmark) zou kloppen, dan is de invloed van de zon op het aardse klimaat veel groter dan het IPCC in het verleden wilden aannemen”

Bart Verheggen

Sander van der Linden,

Het tegendeel van jouw citaat is het geval: De invloed van de zon is naar beneden bijgesteld in de draft van het nieuwste IPCC rapport.

Dit kan eenieder die dat wil nu gewoon lezen in de naar buiten gebrachte documenten. Zie voor goede berichtgeving over de context van de selectieve quotes bijv http://skepticalscience.com/ipcc-draft-leak-global-warming-not-solar.html en http://www.abc.net.au/pm/content/2012/s3654926.htm

Erik de Haan

Om toch maar even te citeren uit het gelekte rapport:

“There is consistent evidence from observations of a net energy uptake of the Earth System due to an
imbalance in the energy budget. It is virtually certain that this is caused by human activities, primarily by the increase in CO2 concentrations. There is very high confidence that natural forcing contributes only a small
fraction to this imbalance (see Figure SPM.3). {8.4.1, 8.5.1, 8.5.2, Figure 8.13, Figure 8.14, Figure 8.17,
5 Figure 8.19}”

Bron: SPM draft 5 oktober 2012.

Bob Brand

Beste Sander van de Linden (#11)

Het doet me plezier dat je het IPCC op haar woord gelooft.

Ik vertrouw er op dat je dan óók de rest van het IPCC rapport (AR4, en het echte AR5 wanneer het in 2013 verschenen is) als gezaghebbend zal aanvaarden. :-)

Deze draft van IPCC 2013 (Workgroup I) is gelekt door WUWT/Alec Rawls. Zoiets was te verwachten, want bijna iedereen kan ‘expert reviewer’ worden. Wél heeft hij daarmee het Non-Disclosure Agreement geschonden dat hij persoonlijk heeft ondertekend. Rawls en zijn mede-klimaatsceptici zijn in dit concept meteen aan het knippen-en-plakken geslagen – om hun eigen selectieve ‘spin’ te geven aan wat er wérkelijk staat. Hun favoriete methode: een enkele zin er uit kopiëren en de rest van de paragrafen en de conclusies helemaal weglaten… en zelf een eigen conclusie verzinnen!

In 2009 is al besloten dat er een separaat hoofdstuk over ‘Clouds and Aerosols’ zou komen, waar ook de galactic cosmic rays besproken worden als mogelijk versterkingsmechanisme voor de (geringe) variatie in zonnesterkte – juist omdat ‘sceptici’ het daar aldoor over hadden. Alec Rawls doet nu nét alsof het simpelweg bespreken van de GCR’s aantoont dat de mondiale opwarming meer met de zon te maken zou hebben, dan met de extra broeikasgassen. In werkelijkheid staat er:

Many empirical relationships have been reported between GCR or cosmogenic isotope archives and some aspects of the climate system (e.g., Bond et al., 2001; Dengel et al., 2009; Ram and Stolz, 1999). The forcing from changes in total solar irradiance alone does not seem to account for these observations, implying the existence of an amplifying mechanism such as the hypothesized GCR-cloud link. We focus here on observed relationships between GCR and aerosol and cloud properties.

En Rawls citeert alléén dit inleidende stukje (let op het woordje: “seem“). In de daaropvolgende paragrafen wordt uitgebreid uitgelegd dat nieuwer wetenschappelijk onderzoek aantoont dat de methodiek van het eerder onderzoek niet klopte, en dat er geen enkel effect blijkt te zijn, zoals:

.. Such correlations have not proved to be robust when extending the time period under consideration (Agee et al., 2012), restricting the analysis to particular cloud types (Kernthaler et al., 1999) or locations (Udelhofen and Cess, 2001; Usoskin and Kovaltsov, 2008). The purported correlations have also been attributed to ENSO variability ..
Statistically significant, but weak, correlations between diffuse fraction and cosmic rays have been found at some locations in the UK over the 1951 to 2000 period .. but these results were not corroborated by other studies who found no statistically significant links between GCR and clouds at the global scale (Čalogović et al., 2010; Kristjánsson et al., 2008; Laken and Čalogović, 2011). Although some studies found small but significant positive correlations between GCR and high- and mid-altitude clouds (Laken et al.,2010; Rohs et al., 2010), these variations were very weak, and the results were highly sensitive to how the Forbush events were selected and composited (Laken et al., 2009). [..]

Kulmala et al. (2010) found no connection between GCR and new particle formation or any other aerosol property over a solar cycle (1996–2008).

Voor meer detail kan ik aanraden om hfst. 7.5.4 uit de gelekte ‘draft’ zelf eens te lezen – Rawls laat dat allemaal weg, en dat geldt ook voor de conclusies:

Although there is some evidence that ionization from cosmic rays may enhance aerosol nucleation in the free troposphere, there is medium evidence and high agreement that the cosmic ray-ionization mechanism is too weak to influence global concentrations of CCN or their change over the last century or during a solar cycle in any climatically significant way. The lack of trend in the cosmic ray intensity over the last 50 years (Agee et al., 2012; McCracken and Beer, 2007) provides another strong argument against the hypothesis of a major contribution of cosmic rays to ongoing climate change.

Goede besprekingen, inclusief interviews met prof. Steve Sherwood, de lead author van dit hoofdstuk, staan hier:

http://climatecrocks.com/2012/12/14/deniers-reach-for-cherry-come-up-with-pits/

http://www.abc.net.au/pm/content/2012/s3654926.htm

Hugo Matthijssen

Mooi Remco

Laat de Duitsers ons de maat nemen.
Kerncentrales afgeschakeld 25 fossiele centrales in de planning en deels al in aanbouw waaronder een fors aantal kolencentrales.
Sinds het afschakelen van kerncentrales is er sprake van een onbetrouwbare en onevenwichtige energievoorziening.
Zij leunen op hun buren om hun net op gang te houden.
2 gascentrales en een oliegestookte centrale in Oostenrijk staan klaar om de pieken op te vangen.
zo houden we leveringszekerheid voor de Duitse industrie in het midden en noorden.
Het laatste jaar is hun co2 uitstoot met 3,5% toegenomen.
Wat zullen die extra 25 fossiele centrales daar nog aan toevoegen de komende tijd?

Nu onze praktijk:
In het noorden heeft met name Duitsland veel opgesteld windvermogen. Bij de bouw daarvan was ook een verzwaard transportnetwerk naar Zuid Duitsland gepland wat niet verder is gekomen dan de inspraak.
Zij gooien hun pieken gesubsidieerde windstroom nu bij ons over de grens. Wij moeten gaan balanceren en de felexibiliteit van onze centrales maximaal benutten wat sterk ten koste gaat van ons rendement.
Onze co2 uitstoot gaat omhoog om de Duitse windmolenindustrie in de lucht te houden.
Daar zijn onze centrales niet op gebouwd. De thermische belasting wisselt sterk als gevolg van het balanceren waarbij door teveel krimp en rekken van b.v. leidingen in deze installates de kans op breuk sterk gaat toenemen.

Met andere woorden er is een forse congestie windpieken in Noord Duitsland die wij voor een groot deel op ons bordje krijgen en wij maximaal moeten inzetten om het vraaggestuurde net in de lucht te houden.
De Duitsers hebben hun eigen industrie maximaal gestabiliseerd door centrales in oostenrijk als back up te gebruiken.
Duitsland zet daarnaast extra goedkopere kolencentrales in ter vervanging van de kernenergie en wij mogen hun net in de lucht houden door hun pieken in het noorden balanceren.
Daarmee worden onze centrales en ons net extra belast en gaat het rendement en de leveringszekerheid sterk achteruit.

Iedere nieuwe molen erbij in het noorden ( waaronder Nederland)vergroot de kans op vastlopen.
De beste oplossing is even wachten tot Duitsland hen zaakjes weer op orde hebben voor we er maar een molen bij plaatsen,

H.N Geraedts

@Brand

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe – Popperiaans wetenschappelijk gezien- “medium evidence” tot “high agreement” kan leiden? M.a.w.: don’t you know when you’re being bullshitted?

Neemt u ook eens een kijkje naar de analyze van de gelekte data bij Pielke Jr. Of is hij, net zoals Curry, in uw ogen ook al een ketter?

En indien het IPCC zo “open and transparent” is als dhr Pachauri ons steeds maar voorhoudt, waarom dan de noodzaak voor NDAs -in mijn bedrijfs ervaring zijn die juist belangrijk indien men er voor wil zorgen dat e.a. niet publiek wordt- met als gevolg klokkenluiders zoals Ralls en Mims? Reality check, het IPCC staat met dit leak met haar broek rond de enkels, en kan e.a. nooit meer terugfluiten.

Bob Brand

Beste H.N Geraedts (#16)

O ja, het nogal evidente punt van de NDA’s.

NDA’s zijn nodig omdat tijdens het opstellen van de eerste teksten en concepten er allerlei tussenversies ontstaan, die besproken en ge-reviewed worden met mede-auteurs en ‘expert reviewers’ en voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Als het publiek/de pers met al deze nog-niet-definitieve concepten aan de haal gaat (zoals nu die Alec Rawls), ontstaat er een zwalken tussen:

“GCR’s staan in de inhoudsopgave! Dus dát moet wel de oorzaak van klimaatverandering zijn!”
“kijk ‘s, de (enkele) publicaties die dat ondersteunen worden nu ook genoemd!”
“jemig, nu weer een hele reeks publicaties die GEEN ENKEL effect laten zien! Dus het is tóch niet waar!”
“jeetje, dat IPCC zeg nu weer dit en dan precies het tegendeel! Hoe kan dat toch??????”
“Oh, nu staat er weer een gevolgtrekking bij… zou het toch waar zijn?”
“Maar waarom nog geen conclusie? Die zien we nog niet!”
“Hé, nu staat er wel een conclusie, maar met taalfouten!”
“Oh, nu wordt de conclusie gedetailleerder en de taalfout is weg…”
etc.

Het heeft geen enkele zin om tussenversies allemaal naar buiten te brengen. Het zou grote verwarring scheppen op basis van wat slechts tussenprodukten zijn. Nét als in het bedrijfsleven ga je de vele ‘stakeholders’ niet opzadelen met allerlei interne concepten maar alléén met het eindprodukt, als het getest, gereviewed en goedgekeurd is.

Overigens zijn alle commentaren van de ‘expert reviewers’ (ook Alec Rawls), en de antwoorden daarop, volledig openbaar – maar worden pas gepubliceerd als het rapport klaar is. Op deze versie moeten nog

Wat denkt u dat er in het bedrijfsleven gebeurt als een ‘pilot user’ zijn non-disclosure contracten schendt? Enig idee hoe bijvoorbeeld Apple de ontwikkelaars van apps aanpakt, die voortijdig de details van een nieuwe iPhone (die ze op proef hebben) naar buiten brengen? Die worden juridisch tot de laatste cent ‘ge-sued’.

H.N Geraedts

@Brand [en andere “warmists” alhier]

Ik zou u willen aanraden eens goed en lang te kijken naar de grafiek op pagina 1-39 van het AR5 rapport. Die grafiek spreekt namelijk boekdelen, en kan ook niet meer terug gefloten worden.

Daarna lezen wij graag uw commentaar over wat de zwarte punten in de data reeks ons vertellen over a] de afvlakking van de globale temperatuur de afgelopen jaren, en b] over de steeds groter wordende discrepantie tussen de klimaat modellen van het IPCC en de empirische data.

S. Siegertsma

Hugo Mattijssen is zoals wel vaker nog economisch met de feiten, hij herhaalt kritiekloos internet-meme’s.

“Kerncentrales afgeschakeld 25 fossiele centrales in de planning en deels al in aanbouw waaronder een fors aantal kolencentrales.”
Hugo overdrijft hier een beetje, het bericht dat hij echood gaat maar over 23 kolencentrales en Hugo ‘vergeet’ erbij te vermelden dat
a) die 23 centrales reeds in de planning zaten om andere verouderde centrales te vervangen, voordat de overheid besloot om de 8 oudste centrales plotsklaps te sluiten. Sterker nog, het meerendeel deze centrales zaten al in de planning toen de Duitse overheid in 2010 nog besloot om alle kerncentrales levensduurverlenging te gunnen (welke voor enkelen is teruggedraaid na de ramp in Japan). Er is dus geen relatie met het sluiten van kerncentrales.
b) Bovendien zijn de plannen voor 13 van de 23 centrales al gecanceled.
c) De Duitse energie agentschap verwacht dat tegen 2020 ruim 7 GW aan kolencapaciteit van het net gehaald wordt.

“Sinds het afschakelen van kerncentrales is er sprake van een onbetrouwbare en onevenwichtige energievoorziening.”
Het Duitse grid is de meest betrouwbare van Europa en vorig jaar was het meest betrouwbare jaar tot nu toe.

“2 gascentrales en een oliegestookte centrale in Oostenrijk staan klaar om de pieken op te vangen.”
Zo hé, wel 2 hele gascentrales en een oliegestookte centrale. Woei! Maareh, Duitsland heeft zelf ruim 90 GW aan dispatcheable centrales, meer dan het zelf op piekmomenten verbruikt. Hugo refereert hier naar een foutief artikel in Der Spiegel over een koude periode in februari vorig jaar toen Oostenrijk inderdaad koude reserves aanzette voor Duitsland dat op zijn beurt vermogen vergelijkbaar met 4 kerncentrales naar Frankrijk stuurde om daar een blackout te voorkomen. Het Duitse grid diende dus als transportgrid zodat het Franse grid, waar de inflexibele kerncentrales de vraag niet konden bijbenen, niet plat ging.

“Het laatste jaar is hun co2 uitstoot met 3,5% toegenomen.”
Waar haal je die cijfers vandaan?
Over de afgelopen 10 jaar is door de groei van duurzame energie het aandeel kolen in de mix met 10% afgenomen en het kolenverbruik met 9% afgenomen sinds 2001.

“Onze co2 uitstoot gaat omhoog om de Duitse windmolenindustrie in de lucht te houden.”
Ah, de groene rekenkamer verzinsels van Fred Udo worden ook kritiekloos geechood door Mattijs, dat viel gezien het voorgaande ook wel te verwachten.
Even wat info van het CBS erbij pakken:
“Nederland heeft veel meer elektriciteit ingevoerd uit het buitenland, waaronder hernieuwbare energie uit Duitsland. Nederlandse centrales hebben minder aardgas maar meer steenkool ingezet om elektriciteit te produceren. Reden was de gunstiger prijs van steenkool ten opzichte van aardgas. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met relatief meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verslechterd.”
Volgens het CBS was door goedkope kolen onze CO2 uitstoot gestegen ware het niet dat de CO2 uitstoot gedaald is als gevolg van de goedkope Duitse groene stroom … Helder.

Hugo, waarom moet je nu altijd de boel zoveel verdraaien en herhaal je kritiekloos misinformatie?

cRR Kampen

H.N Geraedts #18: oceanen.

J. van der Heijden

Heet van de naald!

Duitsland weer grote exporteur van electriciteit

http://climatecrocks.com/2012/12/18/chris-hayes-dave-roberts-on-germanys-feed-in-tariff/

Laat die Duitsres maar schuiven, techniek blijft belangrijk daar en daar woordt nog steeds grof voor betaald wereldwijd

Hugo Matthijssen

Siegertsma

Je hebt duidelijk niet in beeld wat windpieken voor effect hebben op een vraaggestuurd netwerk.

H.N Geraedts

@Brand

Hoe kan iets “openbaar” zijn in een “iterative process” dat volgens Pachauri en Co altijd “open and transparent” is geweest en zo mogelijk nog transparanter zal zijn binnen het kader van AR5, en dat dan toch onderhevig is aan een NDA? Ik zou zeggen: schenk eens een night cap in, en denkt daar eens diep over na. Couldn’t sell that one to a drunk second hand car dealer….

Als iemand die de verantwoordelijkheid heeft gehad als CEO van meerdere tech companies, kan ik u hier misschien iets bijbrengen. Een NDA is een strategisch middel/wapen. No more more, no less. Wij hebben onze concurenten dmv NDAs en daarmee publicatie verbod van onze wetenschappelijke medewerkers, concurenten jaren achter ons weten te houden. Waarom zou het IPCC -funded with public monies, no less- zoiets voor ogen hebben? Nogmaals, maybe time voor u en mede “warmistas” for a nightcap and some serious thinking.. Vraagt u eens af waarom het IPCC het e.a. achter de hand wil houden. Uw en het argument van het IPCC dat het een “ongoing process” is, en daardoor gerechtvaardigd onder NDA valt, past precies in de redenering van een private sector maatschappij.

Problem is, het is geen private sector geld. In de VS alleen al is er de afgelopen 20 jaren ongeveer $80 miljard aan overheidsgelden uitgegeven aan klimaatonderzoek. Nogmaals, that’s not private sector, en dus subject to FOIA. Soit dit en passant, Mann is nog lang niet “out of the woods”.

Wij zullen hier voor de voorzichtigheid niet door gaan op Clinton’s ” where’s the cigar”, maar om het op zijn wat kuiser noord amerikaans engels uit te drukken: “where’s the IPCC beef as we get to eat more and more of the IPCC soup”? Begrijpt U?

H.N Geraedts

@cRR Kampen

Oceanen?

Your meaning? Wij lezen met ons allen hier graag uw opheldering i.z. onceanen.

Bob Brand

Beste H.N Geraedts (#18)

U krijgt 500 strafregels: ‘Het klimaat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar‘, waarbij u de 30 jaar dient te onderstrepen. Wel met een kroontjespen graag.

Ter verdere (kerst)verlichting raad ik u aan, het volgende minutieus te lezen:

http://klimaatverandering.wordpress.com/2011/12/30/globaal-gemiddelde-temperatuur-korte-termijn-variatie-vs-lange-termijn-trend/

http://www.knmi.nl/cms/content/68206/stijging_wereldgemiddelde_temperatuur

Prettige kerstdagen, iedereen!

Herman Vruggink

Wat alleraardigst @Bob Brand dat uw verwijst naar het stukje van Oldenborgh/Haarsma wat goed weergeeft hoe we de opwarming kunnen beschouwen. Inderdaad, het klimaat wordt beschreven over een periode van 30 jaar. Dat neemt niet weg dat er aanleiding toe kan zijn om een periode van bijvoorbeeld 15 of 20 jaar onder de loep te nemen zoals Oldenborgh/Haarsma tenslotte dat ook doen. http://www.knmi.nl/cms/content/68206/stijging_wereldgemiddelde_temperatuur
En wat daar goed bij aansluit is de ar5 figuur waar wij zien dat de waarnemingen zich nog net aan de onderkant van het model bevinden. http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/12/ipcc_ar5_draft_fig1-4_with.png
Ook is goed te zien dat de komende jaren het verschil tussen waarnemingen en modelverwachtingen rap groter gaan worden indien de opwarming uitblijft.

S. Siegertsma

Hugo Mattijssen schrijft:
“Je hebt duidelijk niet in beeld wat windpieken voor effect hebben op een vraaggestuurd netwerk.”

Jammer dat je kennelijk geen inhoudelijke reactie te bieden hebt op een discussie die je zelf gestart hebt en alleen met boute stellingen komt die je niet onderbouwd. Is dit nou de manier waarop echte skeptici discussieren?

Maar ik geef grif toe dat ik niet alle ins en outs ken van het beheren van een elektriciteitsnetwerk. Jij heb die kennis ook niet, maar wie dan wel? Nou, grid operators natuurlijk.

Een groot internationaal onderzoek onder grid operators geeft antwoorden op de vraag hoe grote hoeveelheden windenergie succesvol in het grid opgenomen kan worden, welke technieken succesvol zijn en welke niet. De executive summary vind je hier.

Gezien het grote aandeel dat wind reeds heeft in sommige grids is de conclusie dat de effecten in de praktijk ook bij deze hoge aandelen beheersbaar zijn gebleken, hoezeer het ook tegen het zere been is van de fossiele en nucleaire proponenten.

Bob Brand

Beste H.N Geraedts (#23)

Hoe kan iets “openbaar” zijn in een “iterative process” dat volgens Pachauri en Co altijd “open and transparent” is geweest en .. dat dan toch onderhevig is aan een NDA?

Doordat gedurende elke stap de ruim 800 ‘expert reviewers’ mee kunnen lezen, en al hun commentaren én alle (verplichte) antwoorden daarop openbaar zijn en gelezen kunnen worden zodra het rapport afgerond is.

Alleen al op deze second order draft zijn er 31.144 commentaren binnengekomen, die elk individueel beantwoord moeten gaan worden. Allemaal openbaar en na te lezen, zodra het rapport definitief is.

De ruim 800 ‘expert reviewers’ kan overigens praktisch iedereen zijn: je hoeft alleen maar te verklaren dat je expertise hebt en dat je de concepten en tijdelijke tussenprodukten niet in de openbaarheid zal brengen: de non-disclosure terwijl het nieuwe rapport nog in wording is. Er zijn vele klimaatsceptici die ‘expert reviewer’ zijn – zoals die meneer zonder leesvaardigheden, Alec Rawls.

Naast de aspecten die ik al genoemd heb, is er nog één.

Regeringen die via de VN deelnemen aan het IPCC, dienen het concept-rapport door te nemen om te zien of er geen ‘policy prescriptive‘ adviezen in staan, die direct poltieke gevolgen zouden kunnen hebben. In het WG I rapport is dat wat minder waarschijnlijk, maar bijvoorbeeld in WG III zou kunnen staan: “Canada en de VS dienen onmiddellijk te stoppen met ‘fracking’ van schaliegas, vanwege het risico op CH4 lekkages.”

De laatste consultatieronde door lidstaten van de VN is bedoeld om dergelijke ‘policy prescriptive‘ teksten te voorkomen. Als alle concepten en tussenresultaten overal rondzwerven, is er geen enkele garantie dat dergelijke passages niet in de openbaarheid zouden geraken. Juist de VS is wel de laatste die dat zou willen. En dat is nóg een reden dat die concepten niet openbaar zijn – maar de ruim 800 reviewers lezen dus wel mee.

Bob Brand

O ja, meneer Gereadts:

Problem is, het is geen private sector geld. .. Nogmaals, that’s not private sector, en dus subject to FOIA.

Dat is wel een bijzonder onverstandig argument – want juist onder de FOIA wetgeving zijn alle ‘draft documents‘ en alle interne concepten uitgesloten. Om de voor de hand liggende reden dat een individuele auteur van alles en nog wat in een draft kan vermelden, zonder dat dit het officiële standpunt van die instantie weergeeft en zonder dat het ook maar door iemand goedgekeurd is.

Indien die Alec Rawls een non-disclosure contract ondertekent, is hij nét zo goed als in de private sector gebonden aan dat contract. Dat geldt trouwens ook voor de geheimhoudingsplicht van ambtenaren in de VS: het bestaan van ‘FOIA’ in de VS betekent niet dat zij naar eigen goeddunken zomaar vertrouwelijke informatie van de overheid op straat zouden mogen gooien.

Overigens is het IPCC onderhevig aan de Zwitserse wetgeving, waar het gevestigd is.

Bob Brand

Beste Herman Vruggink (#26)

Wat alleraardigst @Bob Brand dat uw verwijst naar het stukje van Oldenborgh/Haarsma wat goed weergeeft hoe we de opwarming kunnen beschouwen. Inderdaad, het klimaat wordt beschreven over een periode van 30 jaar.

Wellicht moet je het artikel van het KNMI dan ‘s lezen: hier.

De conclusie staat er in grote letters boven: “De langjarige trend gaat door“, en:

De 12-maands gemiddelde wereldgemiddelde temperatuur van januari 2011 tot en met december 2011 is op 0,45 graden boven het gemiddelde van 1951-1980 uitgekomen gebaseerd op directe metingen met thermometers. Als een schatting van de temperatuur in gebieden zonder thermometers, met name de poolgebieden, in rekening wordt gebracht is dit 0,51 graden. Beide waardes liggen een tiende graad onder de trend van de afgelopen 30 jaar door de sterke La Niña in de winter 2010/2011.

Je ziet dat ook het KNMI vergelijkt met de trend over (ten minste) 30 jaar: 1951-1980 als baseline. Vervolgens kijken zij naar de langjarige trend sinds 1975, waarbij (net als door Foster en Rahmstorf) een correctie doorgevoerd wordt voor El Niño én de La Niña:

Als voor El Niño en La Niña gecorrigeerd wordt is de temperatuur stijging veel gladder, onderbroken door de effecten van grote vulkaanuitbarstingen in de tropen. De langjarige trend sinds 1975 ligt tussen de 0,15 en 0,20 ºC per tien jaar. Gezien de zwakke La Niña van 2011/2012 is de verwachting dat 2012 ook iets onder de trendlijn zal vallen.

Het KNMI constateert dat de opwarming de afgelopen 16 jaar gewoon is doorgegaan, want in de grafiek kan je glashelder zien dat de opwarming zowel sinds ’95, ’96 als ’97 aanzienlijk is:

http://www.knmi.nl/cms/viewimage.jsp?number=68216

Figuur 2 laat zien dat als de poolstreken worden meegenomen (GISS data, rode lijn), de wereldgemiddelde temperatuurstijging zonder de invloed van El Niño en La Niña doorgaat, hoewel iets minder snel dan de lange-termijn trend, de trend over 1997-2011 is 0.11 ºC. Het verschil met de langjarige trend is te verklaren met de afname van de hoeveelheid zonnestraling vanaf het zonnevlekkenmaximum rond 2000 tot het diepe minimum rond 2009. ”

Lijkt mij duidelijk genoeg, ik verwijs je dus graag naar de conclusie van het KNMI. :)

Herman Vruggink

@Bob Brand,

Het artikel van Oldenborgh/Haarsma is toch kristal helder? Er is geen woord chinees bij. Feitelijk juist. Wat wilt u mij nu eigenlijk vertellen?

Er is een punt die u volstrekt verkeert uitlegt. In het artikel staat:
“Als voor El Niño en La Niña gecorrigeerd wordt is de temperatuur stijging veel gladder”

Precies, Dit is natuurlijk een waarheid als een koe, We kunnen de data ontdoen van toppen en dalen. Ga gerust u gang. Maar dat is heel wat anders dan de trucken-doos van Foster en Rahmstorf.

Er staat niet : Indien wij voor El Niño en La Niña corrigeren dan zal de grafiek data gaan stijgen. Nee, er staat dat de de data er dan gladder uitziet. Dat is heel wat anders.

Hugo Matthijssen

Siegertsma 19

“Jammer dat je kennelijk geen inhoudelijke reactie te bieden hebt op een discussie die je zelf gestart hebt en alleen met boute stellingen komt die je niet onderbouwd. Is dit nou de manier waarop echte skeptici discussieren?”

Ja
Uiteraard.
Zeker als uit je reactie blijkt dat je mijn zeer korte maar inhoudelijk wezenlijke opmerking niet begrijpt.
Nog even kort
Het stroomnet is vraaggestuurd en je kunt windenergie regel technisch zie als negatieve vraag.
Windmolens leveren gemiddeld op het land 20% van het opgestelde vermogen.
Dat betekent dat als je 20% wind energie op het net wil hebben je pieken kunt verwachten tot 80% van de totale vraag.
In de praktijk is dat onmogelijk daarom leunt denemarken heel zwaar op de waterkrachtcentrales van de buren.

Bob Brand

Beste Herman Vruggink (#31)

Je beweert: “Er staat niet : Indien wij voor El Niño en La Niña corrigeren dan zal de grafiek data gaan stijgen. Nee, er staat dat de de data er dan gladder uitziet. Dat is heel wat anders.

Blijkbaar is je leesbrilletje nog niet op sterkte. Ik citeer het KNMI:

Om een duidelijker beeld te krijgen van de opwarming van de aarde kunnen we deze schatting van de invloed van El Niño en La Niña van de wereldgemiddelde temperatuur aftrekken. De schommelingen door deze verschijnselen hebben niets met de opwarming te maken en middelen in het verloop van de wereldgemiddelde temperatuur over de lange duur uit.

Ergo: de invloed van El Niño en La Niña wordt afgetrokken van de wereldgemiddelde temperatuur. Er wordt dus voor gecorrigeerd, bij Figuur 2 staat:

Figuur 2: Als figuur 1, maar in eerste benadering gecorrigeerd voor de invloed van El Niño en La Niña.

Je kan aan Figuur 2 ook goed zien dat er geen ‘smoothing’ is toegepast, maar meervoudige lineaire regressie. Je ziet namelijk nog steeds het stapsgewijze verloop voor ieder jaar, in plaats van bijv. de vloeiende lijn van een 10-jaars voortschrijdend gemiddelde (‘smoothing’).

De correctie van El Niño en La Niña leidt wel degelijk tot: “.. dan zal de grafiek data gaan stijgen“, lees maar onder ‘de laatste vijftien jaar’ in het KNMI stuk:

Figuur 2 laat zien dat als de poolstreken worden meegenomen (GISS data, rode lijn), de wereldgemiddelde temperatuurstijging zonder de invloed van El Niño en La Niña doorgaat, hoewel iets minder snel dan de lange-termijn trend, de trend over 1997-2011 is 0.11 ºC.

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.