De geboorte van een wolkje

cloud

De 'schoonste kamer' ter wereld van CERN, gebruikt voor het cloud-experiment (Foto CERN)

Eindelijk. Het bewijs is geleverd. De mens heeft het niet gedaan, het is tóch de zon. Traditionele klimaatwetenschappers kunnen wel inpakken nu bij het CLOUD-experiment in het CERN, het in Zwitserland gevestigde Europese centrum voor deeltjesonderzoek, een verband is gevonden tussen straling uit de atmosfeer en wolkvorming. En omdat de zon werkt als een soort magneet is die in staat de straling te beïnvloeden.

Dus kopte de International Business Times: ‘de alarmisten hebben het fout, de mens is niet verantwoordelijk voor klimaatverandering’. En dus schreef de National Post in een commentaar:

‘Last week, 63 scientists from CERN, the unimpeachable European Organization for Nuclear Research, published a paper in the journal Nature that would seem to prove that the sun and not humans is the main “driver” of climate on Earth. […]
By comparison, the CERN team found human CO2 emissions have little or no impact, or at the very least their impact has been greatly overestimated in the computer models global-warming alarmists rely on to show dangerous future climate.

Zie je wel, schreven de sceptici, nu houden de traditionele media zich ineens opvallend gedeisd. Ook bij het CERN zelf zou men zenuwachtig zijn geweest over de conclusies van het onderzoek. Algemeen directeur Rolf-Dieter Heuer had volgens de National Post zelfs ‘bevel gegeven’ om zich strikt aan de feiten te houden en de resultaten vooral niet te interpreteren, om te voorkomen dat de hele zaak in de ‘politieke arena’ zou worden uitgevochten.

Ik heb het citaat van Heuer er maar eens op nageslagen. Hij zei het namelijk niet achter gesloten deuren, wat je zou verwachten als een directeur zijn wetenschappelijk medewerkers een gevoelige opdracht gaf. Nee hij had het erover in een interview in Die Welt in juli, een maand voor verschijning van het artikel in Nature dat voor de opwinding heeft gezorgd:

Die Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht. Ich habe die Kollegen gebeten, die Ergebnisse klar dazustellen aber nicht zu interpretieren. Damit würde man sich sofort in die hochpolitische Arena der Klimawandeldiskussion begeben. Man muss sich darüber klar sein, dass es sich bei der Höhenstrahlung nur um einen von sehr vielen Parametern handelt.

Als het werkelijk als een bevel bedoeld was geweest, had Heuer dat nooit in een krant gezegd. Hij wilde vooral duidelijk maken dat hij voelde aankomen hoe politiekgevoelig het verhaal kon worden – wat hij, blijkt achteraf, goed heeft gezien. Dat Heuer aan de wetenschappers ook nog opdracht zou hebben gegeven om er steeds bij te zeggen dat het maar om één parameter gaat, zoals de commentator van de National Post beweert, is onzin.

Mij werd in reacties op mijn laatste blogje ook al verweten dat ik niet over CLOUD schreef. Ik ging, was de impliciete boodschap, het onderwerp ongetwijfeld bewust uit de weg. Nou, vooruit dan maar. Daar gaan we.

Het CLOUD-experiment is bijzonder interessant – jawel! Over wolken bestaat nog heel veel onduidelijkheid en om het klimaat beter te begrijpen en klimaatmodellen aan te scherpen, is het zaak de kennis erover te vergroten. Niet eerder was het mogelijk om onder zulke klinische omstandigheden de geboorte van een wolk te onderzoeken. Inderdaad blijkt (wat we al wisten) dat straling uit de ruimte invloed heeft op het ontstaan van aerosols die nodig zijn bij de het formeren van wolken. Ook blijkt dat de hoeveelheid straling die de aarde bereikt beïnvloed wordt door de kracht van de zon, die als het ware werkt als een magneet (wat we ook al wisten).

De onderzoekers hebben bijna tot op het molecuul nauwkeurig kunnen zien hoe de ‘embryonale deeltjes’ samenklonterden. En ze hebben gezocht naar het kritische punt, waar die deeltjes overgaan in het allerprilste wolkje. Dat is interessant, maar voorlopig nog niet meer dan dat. Want wat is bijvoorbeeld de invloed van de luchtvochtigheid, die beïnvloed wordt door klimaatverandering? Wat is de invloed van de hoogte waarop het proces zich afspeelt? En wat is de invloed van de temperatuur?

Ook laat het experiment voorlopig de vraag onbeantwoord, die nog steeds veel klimaatwetenschappers bezighoudt: hoe komt het dat de temperatuur de afgelopen eeuw zo snel in gestegen, bij een relatief bescheiden zonneactiviteit. En de belangrijkste vraag wordt opgeroepen in het onderstaande filmpje, als onderzoeker Jasper Kirby vaststelt dat de ‘embryonale clusters’ die in het CLOUD-experiment werden geformeerd voorlopig nog 100.000 keer groter moeten worden voordat je ze een eerste druppeltje van een wolk kunt noemen.

28 reacties op 'De geboorte van een wolkje'

Sander van der Linden

Gelukkig! Hèhè. Maar, opvallend, opeens komen er wél kritische vragen wat de invloed van allerlei andere parameters zijn op de wolkvorming. Terwijl die vragen over andere parameters bij het vaststellen dat CO2 en niets anders verantwoordelijk is/was voor klimaatsverandering als niet relevant werden afgedaan.

Bart Verheggen

Dit is een interessante studie naar de vorming van aerosolen in een goed uitgevoerde laboratoriumstudie. De resultaten zeggen tot dusver niets over de oorzaken van klimaatverandering.

De kritische link is nl vooral of enkele minuscuul kleine aerosolen meer of minder uitmaken voor de wolkenvorming (waar de deeltjes eerst nog flink voor moeten groeien en moeten “overleven”, beiden zijn lang niet vanzelfsprekend.

Zie bijv http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/04/aerosol-effects-and-climate-part-ii-the-role-of-nucleation-and-cosmic-rays/

en over deze studie

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/08/the-cerncloud-results-are-surprisingly-interesting/

en

http://www.newscientist.com/article/mg21128274.900-cloudmaking-another-human-effect-on-the-climate.html

M.Verschuren

@Paul,

Het siert je dat je aan het verzoek (géén verwijt) gehoor hebt gegeven. Hiermee onderscheidt je je duidelijk van andere klimaatblogs die nagenoeg alleen voor eigen parochie preken.

2 dingen vallen mij op ……

Herr Heuer bevestigt toch het bestaan van een “controverse” inzake klimaat met zijn uitspraak “…hochpolitische Arena der Klimawandeldiskussion ..”.

Met de grappig gekozen term “traditionele” media bevestigt je het huidige 2-richtingsverkeer in de media. Mubarak, Ali en Kadaffi kunnen het beamen ……

Last-but-not-least wil ik toch even onder de aandacht brengen wat in mijn ogen ècht “groen” en “sustainable” is ….

http://urbanhomestead.org/

Politiek, wetenschappelijk en commercieel minder “profitable” maar toch …….. èlk mens kan het ….. heb je die 3 niet voor nodig ……….. (who brought us here in the first place)

Dick Veldkamp

Zelfs als het CLOUD experiment zou aantonen dat straling een significant effect heeft op wolkvorming (hetgeen nog maar helemaal de vraag is), is het nog steeds zo dat de zonactiviteit sinds 1950 gemiddeld niet veranderd is. Nogal een probleem als je temperatuurstijging met invloed van straling op wolken wilt verklaren.

Zie de realclimate link van Bart Verheggen hierboven, punten 1 t/m 4 en verder, ongeveer in het midden.

Daar komt nog bij dat verklaard zou moeten worden waarom de goed begrepen fysica van opwarming door broeikasgassen nu opeens niet zou gelden.

Kortom een interessant experiment over een deelaspect van het klimaat, maar niets dat the big picture zal veranderen. Niet dat dat de “sceptici” zal weerhouden om te roepen dat “de theorie van opwarming door broeikasgassen nu ontkracht is”.

henk korbee

Opmerkelijk dat klimaat zo een emotie oproept. Als men spullen verbrandt waarbij men de dievenmoord stikt is het verstandig het verbranden aan te pakken. Kennelijk zijn nogal wat mensen niet in staat dat ten uitvoer te brengen want het verbranden levert geld op, en dus zijn hemeltergende theorieën nodig om mensen over de streep te trekken. Het wordt al minder zout, het is al minder zuur en nu nog minder roet. Plant bomen heb je geen tot weinig last van CO2 en je krijgt er iets voor terug, namelijk hout. Overigens, de nieuwste grootste boosdoener zal m.i. nanodeeltjes zijn want waarom zouden die niet een huid kunnen binnen dringen?

Quintijn Hoogenboom

Ik volg de klimaat discussie niet meer heel intensief, maar wil toch graag het volgende lekenargument toevoegen:

Het is toch altijd al bekend dat wolkenvorming/waterdamp een enorme invloed heeft op weer en klimaat? Het gaat er juist om of CO2 en andere broeikasgassen het evenwicht dat in de atmosfeer heerst verstoort, temidden van alle andere factoren.

Quintijn

Anthony Fintelman

In de afgelopen tientallen jaren is dankzij het investeren van miljarden in technologie de nauwkeurigheid van de weervoorspellingen met 50% toegenomen. Konden we vroeger met met enige betrouwbaarheid het weer 2 dagen vooruit voorspellen, nu kan dat voor de komende 3 dagen.Kortom, iedereen die met zekerheid meent te weten hoe het klimaat er over 30 (40, 50, enz) jaar uit ziet, moet met de nodige scepsis worden benaderd. Zeker, het klimaat veranderd en dat doet het al 4 miljard jaar.
Maar over de oorzaken weten we eigenlijk nog niets.
Het is vooral een politieke discussie waarin de oude tegenstellingen tussen links en rechts, arm en rijk, noord en zuid enz. de basis voor de beweringen vormen.
Bovendien is de klimaat discussie een industrie geworden, waar vrijblijvend veel (voornamelijk van argeloze belastingbetalers) geld kan worden verdiend.

Dexter Deloyd

Dank Paul, voor het feit dat je aandacht wenst te besteden aan deze kennelijk toch controversiële kwestie.

De vraag rijst echter waarom een zuiver wetenschappelijk onderzoek als het CLOUD experiment zoveel weerstand oproept onder de alarmisten. Wanneer deze laatsten zich laten beroepen op een 90% confidence level voor de aanname dat de temperatuurstijging over de laatste honderd jaar valt terug te voeren op de toename van CO2 aan de atmosfeer door menselijk handelen, dan hebben deze toch immers weinig te vrezen van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek.

Toch heeft Kirkby hemel en aarde moeten bewegen om het CLOUD experiment bij CERN ‘er door heen’ te krijgen zo kunnen we lezen in het IBT artikel dat je aanhaalde.

CERN’s CLOUD is headed by Jasper Kirkby, who said in 1998 that global warming may be part of a natural cycle in the Earth’s temperature, which made global warming alarmists restless. “The global warming establishment sprang into action, pressured the Western governments that control CERN, and almost immediately succeeded in suspending CLOUD. It took Kirkby almost a decade of negotiation with his superiors, and who knows how many compromises and unspoken commitments, to convince the CERN bureaucracy to allow the project to proceed. And years more to create the cloud chamber and convincingly validate the Danes’ groundbreaking theory,” Lawrence Solomon says.

Natuurlijk blijft het speculeren over die ‘compromises and unspoken commitments’ maar het lijkt niet onredelijk om te stellen dat het CLOUD experiment met ARGUS ogen wordt gadegeslagen vanuit het alarmistische kamp. Of blijft het soms niet bij gadeslaan alleen? Is het Kirby wel geoorloofd om een vervolg op het CLOUD experiment te maken en de ‘embryonale deeltjes’ verder te laten groeien totdat ze werkelijk groot genoeg zijn om als Svensmark’s cloud seeds door het leven te gaan? Of zou dat Svensmark’s theorie alleen maar verder valideren, wat om wat voor reden dan ook niet gewenst lijkt?

Verderop in dat IBT artikel krijgen we enige hints voor het antwoord op deze prangende vragen.

“Although they never said so, the High Priests of the Inconvenient Truth – in such temples as NASA-GISS, Penn State and the University of East Anglia – always knew that Svensmark’s cosmic ray hypothesis was the principal threat to their sketchy and poorly modelled notions of self-amplifying action of greenhouse gases,” Nigel Calder, well-known science writer wrote about the CERN findings. “In telling how the obviously large influences of the Sun in previous centuries and millennia could be explained, and in applying the same mechanism to the 20th warming, Svensmark put the alarmist predictions at risk – and with them the billions of dollars flowing from anxious governments into the global warming enterprise.”

Met name die laatste opmerking van Nigel Calder geeft veel prijs.

Dirk Jan de Graaff

Wel grappig al de discussies over de mens die verantwoordelijk is voor de “global warming”. Kijk eens op Google; ” climate changes on Mars and Pluto”. Heel duidelijk, de aarde, Mars en Pluto worden ook meetbaar warmer en wij op aarde denken dit hier tegen te kunnen houden!

Overigens de studie van Cern is zeer interessant.

Dirk Jan de Graaff

M.Verschuren

De globalisten geven zich nog niet gewonnen ….

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/04/ban-ki-moon-luidt-noodklok-klimaatverandering/

… nog nòòit gebeurd in de geschiedenis natuurlijk ….

http://www.google.nl/search?um=1&hl=nl&biw=1311&bih=632&tbm=isch&sa=1&q=sunken+cities+of+the+world&oq=sunken+cities+of+the+world&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=208474l211080l0l211620l18l9l0l5l0l1l127l392l2.2l4l0

Hans Verbeek

Minstens zo interessant als het werk van Kirby en Svensmark is het ontstaan van vliegtuigwolken.
Op het Noordelijk Halfrond neemt de hoge cirrus-bewolking significant toe als gevolg van het vliegverkeer.
Dit heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de temperatuur. De vliegtuigwolken kunnen tot opwarming leiden, maar het zal niet de hoofdoorzaak vormen van de opwarming van de laatste 40 jaar.
Als je hier onderzoek naar wilt doen, zul je al snel tot skepticus worden bestempeld en weggehoond worden.

Dexter Deloyd

Hans Verbeek (11)

Ook minstens zo interessant is de vraag wat het ontstaan van die vliegtuigwolken (chemtrails) doet veroorzaken. Het boter, kaas en eieren patroon dat we nu geregeld in de lucht kunnen aanschouwen is typisch iets van de laatste decennia.

Een sterk staaltje van (stealth) geo-engineering onder de vlag van de UN?

M.Verschuren

Ik heb een idee ……

We praten de mensen aan dat de natuurlijke manier van leven primitief is, ze o.b.v de wetenschap en “marktwerking” moeten consumeren en zo de aarde verzieken ….

Daarna praten we ze dat dit fout is, jagen we ze d.m.v die wetenschap de stuipen op het lijf en vertellen ze dat ze dit o.b.v wetenschap en marktwerking dit probleem kunnen oplossen ..

Goed idee?

Oh …… dat gebeurt al …..?

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” (Albert Einstein)

M. Tuinstra

@101 Gerrit de Jonge. OK. Wellicht ontmoeten we elkaar bij de klimaatdiscussie. Ik heb onlangs The weathermakers van Tim Flannery gelezen. Met Salomon Kr. heb ik twijfels over dit geschrift. Met genoegen las ik het NYT interview met fysicus Freeman Dyson, die verklaarde “Most of the time in history the Arctic has been free of ice,” waardoor al die dramatische ijsbeer verhalen tot het rijk der fabelen kunnen worden verwezen.

Dyson, na een stukje film van Al Gore te hebben gezien: On Gore’s film:
The film continued with Gore predicting violent hurricanes, typhoons and tornados. “How in God’s name could that happen here?” Gore said, talking about Hurricane Katrina. “Nature’s been going crazy.”
“That is of course just nonsense,” Dyson said calmly. “With Katrina, all the damage was due to the fact that nobody had taken the trouble to build adequate dikes. To point to Katrina and make any clear connection to global warming is very misleading.”

Now came Arctic scenes, with Gore telling of disappearing ice, drunken trees and drowning polar bears. “Most of the time in history the Arctic has been free of ice,” Dyson said. “A year ago when we went to Greenland where warming is the strongest, the people loved it.”
Zie:

http://www.youtube.com/watch?v=k69HUuyI5Mk

http://www.nytimes.com/2009/03/29/magazine/29Dyson-t.html

Herman Vruggink

11 @Hans, Voor je vliegtuigonderzoek:

Na de aanslagen op de WTC-torens op 11 september 2001 was het vliegverkeer in de VS drie dagen lang verboden. Er waren geen vliegtuigstrepen in de lucht. De weerstations in de VS hebben in die drie dagen een significant verschil in de temperatuurmeting opgemerkt in vergelijking met metingen in de afgelopen 30 jaar. Het was ´s nachts kouder en overdag warmer. De temperatuurverschillen in die drie dagen waren 1 graad Celcius meer dan anders.

Na het einde van de koude oorlog is het aantal polaire vluchten drastisch toegenomen vanaf eind jaren negentig. De laatste tien jaar is in de Arctic de temperatuur sterk toegenomen. Deze toename is voornamelijk waarneembaar in de winter (de lange poolnacht) temperatuur en niet in de zomer (de lange pooldag) temperatuur. Toeval? mogelijk wel, maar toch.

Als we nu eens een jaar vliegen over de Noordpool in de winter verbieden en het jaar erop net andersom, zou dat dan een meetbaar verschil opleveren?

Sander van der Wal

@Dick Veldkamp, #4

Het gaat niet om de hoeveelheid fotonen die de Zon uitzend, maar op het effect van geladen deeltjes die meer of minder makkelijk de Aardse atmosfeer bereiken.

Dick Veldkamp

#16 v/d Wal

Dat is juist, maar de enige manier waarop de hoeveel GCR die de aarde bereikt kan veranderen is door een verandering van zonactiviteit (magnetisch veld). En die is er recent niet geweest.

Er is nog veel meer tegen het GCR-effect als ‘grote verklaring’ in te brengen. Zie:
http://www.skepticalscience.com/cosmic-rays-and-global-warming-advanced.htm

Echter belangrijker is dat hoe de opwarming van de aarde zich ontwikkelt, precies klopt met wat men verwacht als broeikasgassen de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld meer opwarming ‘s nachts dan overdag = verschil dag- en nachttemperatuur wordt kleiner.

De bewering dat GCR de opwarming van de aarde kan verklaren is als zeggen dat de luchtstroming om een vallende steen wel belangrijker zal zijn dan de werking van de zwaartekracht.

cRR Kampen

M. Tuinstra, waarom zou u al die niet-klimatologen en voor de olie-industrie ingepalmde antieke fysici lezen? Voor een behoorlijk overzicht over klimaat en klimaatverandering begint u het best gewoon met AR4 van het IPCC, te vinden op http://www.ipcc.ch . Houd dan wel in het achterhoofd dat dit rapport niet volkomen foutloos is (hoewel wel bijna – het is misschien het beste wetenschappelijke rapport ooit geschreven). In het bijzonder zijn het afsmelten van het Arctisch zee-ijs en de ijskappen van Groenland en (West-)Antarctica er zeer ernstig in onderschat. Dat wordt met AR5 over een dik jaar natuurlijk gecorrigeerd.

M. Tuinstra

CRRKampen, Dank voor de verwijzing. Er zijn nogal wat rapporten en documenten aanwezig op die website. Heeft U ook een link naar discussies omtrent de volgende vragen: (i) hoe hard is de conclusie dat wereldwijd de temperatuur toeneemt (met medeneming van schommelingen zoals in de 13e 14e eeuw); (ii) temperatuurstijging kan liggen aan toename van broeikas gassen en aan andere factoren. Hoe hard is de conclusie dat temperatuurstijging, gesteld dat die er is, voornamelijk kan worden toegeschreven aan toename van broeikas gassen; (iii) hoe hard is de conclusie dat, indien de veronderstelde temperatuurstijging zich voordoet door stijging van broeikas gassen, deze van androgene oorsprong is. “Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, practisch gesproken zeker, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”. Ik zie ruimte voor interpretaties.
Ik ben geen fysicus maar om Freeman Dyson als irrelevant weg te wuiven, gaat me te ver.

cRR Kampen

M. Tuinstra #19, klimatologie is een empirische wetenschap en mathematisch bewijs krijg je er niet. De conclusies i t/m iii mag je in lekentaal als ‘proven beyond reasonable doubt’ nemen. Ze zijn zo hard als in een empirische wetenschap maar kan. Je kan gemakkelijk een zaak maken voor de stelling dat AGW, als theorie, nóg beter gevestigd is dan evolutieleer.

Freeman Dyson heeft zich voor het klimaatpopulistenkarretje laten spannen en heeft zich zo zelfs erger dan irrelevant gemaakt. Namelijk: belachelijk en verdacht. Een fysicus als hij weet namelijk heus wel hoe CO2 in de atmosfeer werkt; dat hij AGW ontkent is dan ook kwade opzet.

Sander van der Wal

@Dick Veldkamp

Waarom zou de magnetische activiteit van de Zon de enige veroorzaker van klimaatveranderingen op Aarde moeten zijn? Is ze niet, maar als het een factor is die tot nu toe niet in beschouwing is genomen dan ligt het voor de hand dat er opnieuw gekeken moet worden naar de conclusies tot nu toe. Zoals het hoort in de wetenschap. Voortschrijdend inzicht en zo.

Met een begrip als “recent” kan ik niets. De magnetische activiteit van de Zon en de effecten daarvan zal gereconstrueerd moeten worden voor dezelfde periode die gebruikt wordt om te stellen dat het klimaat opwarmt.

Sander van der Wal

De theorie schijnt al vrij oud te zijn, 1975, zie http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/1520-0477(1975)056%3C1240%3ASVATLA%3E2.0.CO%3B2. Via The Reference frame, http://motls.blogspot.com/2011/09/wsj-on-politics-of-cosmoclimatology.html#more

Dexter Deloyd

@Kampen (18)

Misschien is het tijd om maar weer veilig met beide benen op de grond te blijven staan.

The UN IPCC Step-By-Step Guide to Fraud

[..] The scientists conclude that they really can’t make any valid assessment of the relative confidence of the IPCC climate models and feedback assumptions because they haven’t done a comprehensive set of observational tests (i.e. haven’t compared the models to actual data) to find out if the models are any good. In the final paragraph of this critical section of the AR4 WG1 Chapter 8 page 52 the scientists state that a number of diagnostic tests [of the models] have been proposed, but few of them have been applied to the models currently in use. The inconvenient truth is that this has been done by John Christy, Richard Lindzen, et al, and the models have consistently failed miserably, but those scientists weren’t part of the invited “consensus”. Next it says it isn’t even clear which diagnostic tests are critical to assess confidence in the models. The section concludes by saying that the things necessary to assess confidence in feedbacks simulated by different models have yet to be developed. In other words, the scientists can’t make any assessment whatsoever of confidence of the models at the heart of the IPCC “consensus” on anthropogenic global warming.

[..] Ignore what the scientists said and in the only part most people read, the Summary for Policymakers, written by bureaucrats in advance of the scientific working group 1 report, state that our understanding of human-induced climate change has improved to the point that we give very high confidence (defined as at least 90%) that humans are responsible because the computer models mandated to say so do indeed say so. And to make it look extra impressive, throw in an exact number from one of the GIGO computer models for human forcing with specified confidence limits to make it look like we have actually done those diagnostic tests the scientists in Working Group 1 said have yet to be developed.

Als jij met empirisch bewijs kunt aantonen dat de de klimaatmodellen van het IPCC juist zijn, dan ben je kennelijk verder dan de klimaatwetenschappers van het IPCC zelf.

M. Tuinstra

cRR Kampen @20. Dank voor Uw inzichtvolle reactie. Overigens heb ik begrepen dat Dyson instemt met antropogene klimaatsverwarming. Immers hij zegt: “One of the main causes of warming is the increase of carbon dioxide in the atmosphere resulting from our burning of fossil fuels such as oil and coal and natural gas.” Hij stelt daarnaast, o.a in de hieronder aangehaalde publicatie, op grond van een reeks argumenten, wier reikwijdte ik niet goed kan beoordelen, -misschien U wel-, dat bij het lopende klimaats onderzoek het niveau van de gebruikte waarnemings- en analyse methoden nog onvoldoende is om te concluderen dat we hier te maken hebben met onbetwistbare wereldwijde oorzaken en gevolgen (zoals samengevat in de conclusies onder @19). Ik begrijp niet goed waarom zo iemand “belachelijk en verdacht” is, tenzij hij iets anders fout heeft gedaan.

http://www.edge.org/3rd_culture/dysonf07/dysonf07_index.html

Sander van der Wal

En nog meer over de invloed van de Zon via The Register, http://www.theregister.co.uk/2011/09/08/solar_flares_sdo/, de “Astrofysical Journal” http://iopscience.iop.org/0004-637X/739/2/59 quoterend.

cRR Kampen

#24 M. Tuinstra, in uw link van Freeman Dyson (die ik in een ander verband trouwens zeer waardeer) beginnen we te lezen:

My first heresy says that all the fuss about global warming is grossly exaggerated. Here I am opposing the holy brotherhood of climate model experts and the crowd of deluded citizens who believe the numbers predicted by the computer models. Of course, they say, I have no degree in meteorology and I am therefore not qualified to speak. But I have studied the climate models and I know what they can do. The models solve the equations of fluid dynamics, and they do a very good job of describing the fluid motions of the atmosphere and the oceans. They do a very poor job of describing the clouds, the dust, the chemistry and the biology of fields and farms and forests.

Om te beginnen vind ik het voor een wetenschapper beneden alle peil om het te hebben over die ‘holy brotherhood’ of ‘deluded citizens’; dat is allemaal gelogen of zelfs paranoïde. Het is het soort taal waarbij hij probeert het electoraat voor een absurd idee te winnen door het electoraat belachelijk te maken. Dat zou niemand moeten slikken.

Vervolgens beweert hij dat hij de klimaatmodellen bestudeerd heeft, gevolgd door een verklaring die zonneklaar bewijst dat hij dat helemaal nooit heeft gedaan. Meteorologische modellen gaan voor een belangrijk deel over stromingsfysica, ja, maar klimaatmodellen nauwelijks of niet. Omgekeerd mist Dyson domweg het allerbelangrijkste aspect van klimaatmodellen. Het aller-, aller-, allerbelangrijkste.

Stralingsbalans.

Met alle respect maar Freeman Dyson mag dus helemaal niet over klimaat of klimaatverandering praten. Als hij geïnteresseerd is, moet hij maar luisteren naar deskundigen terzake en als hij een vraag heeft éérst zijn vingertje opsteken.

Dick Veldkamp

v/d Wal

U gaat in het geheel niet in op mijn hoofdpunt, samengevat als:

“De bewering dat GCR de opwarming van de aarde kan verklaren is als zeggen dat de luchtstroming om een vallende steen wel belangrijker zal zijn dan de werking van de zwaartekracht.”

We hebben een uitstekende verklaring van de opwarming van de aarde, n.l. broeikasgas. De “footprint” van de opwarming is precies zoals verwacht op basis van deze verklaring (bijv. meer opwarming aan de polen, kleiner dag/nacht verschil, correlatie in de tijd, enz.).

Het is daarmee uitermate onwaarschijnlijk dat GCR een belangrijke rol speelt in de nu optredende klimaatverandering. Zeg maar onmogelijk, want als GCR de hoofdoorzaak was zou verklaard moeten worden dat alles wat we weten overstralingsfysica niet klopt.

Voor de vraag “Is CO2 belangrijk en moeten we daarom nu uitstoot reduceren?” is GCR van geen enkel belang.

ger uit oosterbeek

Het CERN doet fundamenteel onderzoek.
Het genereert resultaten met technische middelen, op basis van standaard referenties, afspraken en modellen.
Twee van die modellen wringen met CERN’s waarnemingen in CLOUD en Opera neutrino experimenten: het klimaat model(IPCC) en het geodesy model (ETRF).
Het is een elegante manier van CERN om duidelijk te maken dat technische conventies door mensen worden vastgelegd en derhalve besmet kunnen zijn met afstemmingsfouten, want als je het samen eens bent wil dat alleen zeggen dat de uitslag politiek correct is; in wetenschap telt geen consensus.

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.