Pas op, niet cynisch worden

Christiana Figueres in Bonn (Foto Reuters)Christiana Figueres in Bonn (Foto Reuters)

Dit blogje had ik ook twee weken of zelfs twee maanden geleden kunnen schrijven. Hoewel het gaat over de actualiteit: de klimaatconferentie in Bonn. De plek waar volgens een bron op dit moment ruim 180 landen en volgens weer een andere bron meer dan 190 landen bijeen zijn om zich voor te bereiden op de echte klimaattop, aan het eind van het jaar in Durban.

Als ik het verhaal eerder had geschreven had ik gezegd dat de toch al niet zo hoog gespannen verwachtingen helemaal zijn uitgekomen. Want na Japan en Rusland zou nu ook Canada wel gaan zeggen wat iedereen al wist, namelijk dat het land geen verplichtingen aangaat voor een tweede termijn van het Kyoto-protocol. Waarom ook? De verplichtingen voor de eerste termijn worden door Canada toch al niet gehaald.

Ik zou er aan hebben toegevoegd dat ontwikkelingslanden – machteloos – schande zouden spreken van het Canadese besluit. Ze zouden nogmaals aandringen op voortzetting van Kyoto, dat eind 2012 afloopt. Want er is, zouden ze zeggen, geen alternatief. Een ander internationaal, juridisch bindend klimaatakkoord is voorlopig niet binnen handbereik.

Dan zou ik schrijven dat Europa weliswaar bereid is om met Kyoto door te gaan, maar niet onvoorwaardelijk. Bovendien zou ik hebben geschreven dat de handtekening van Europa weinig voorstelt als de rest afhaakt en verder alleen Australië nog bungelt. Terwijl de echte vervuilers sowieso al nooit hebben meegedaan. VS hadden meteen al geen zin en China, India en andere opkomende economieën hoefden niet.

Maar ik zou mijn verhaal natuurlijk zijn begonnen met de bezorgdheid van Christina Figueres, de chef van het VN-klimaatbureau, die in haar openingsrede nog eens zou uitleggen wat er in haar ogen op het spel staat. Met ongetwijfeld een citaat waarin woorden als ‘meer dan ooit’, ‘voor toekomstige generaties’ of iets van gelijke strekking zou voorkomen.

Dan zou ik natuurlijk nog een alinea wijden aan de financiering van klimaatbeleid in arme landen. Ik zou uitleggen dat de rijke landen nog steeds niet aan hun kortetermijnverplichtingen hebben voldaan, terwijl die korte termijn binnenkort al voorbij is. Ik zou eraan toevoegen dat sommige landen ontwikkelingsgeld domweg omdopen in klimaatgeld om te doen alsof ze zich aan hun afspraken houden. En ik zou natuurlijk het excuus vermelden – de economische crisis.

Tenslotte zou ik een of ander rapport aanhalen waarin staat dat de uitstoot van broeikasgassen, ondanks Kyoto, ondanks alle goede bedoelingen en ondanks de economische crisis hoger ligt dan ooit. En ik zou er een ander rapport kunnen bijhalen waarin wordt uitgelegd wat dat voor het klimaat en voor de fameuze twee graden temperatuurstijging betekent.

Ik heb dat stukje twee maanden geleden niet geschreven. Want zo cynisch mag je niet zijn.

 

 

66 reacties op 'Pas op, niet cynisch worden'

John Jansens

Beste heer Luttikhuis;
U lijkt me semantisch wat in de war:
Realisme verwoordt,wordt door ánderen,met name door “après nous la deluge”-kapitalisten en aanverwant gespuis,én de lezers die ‘toch zo hun best doen’ door belastingvrije auto’s te kopen etc. als cynisme bestempeld…
Dat zijn toch wel de láátsten door wie U zich zou moeten willen laten muilkorven,óók niet voor 2 maanden!
Dan kun je óók de deelnemers aan “de Arabische lente” beschuldigen van cynisme richting de goede bedoelingen van “boven hen gestelden”,
of stellen dat het huidige regeringsbeleid,geïnduceerd door bankiers en soortgelijk gespuis wel zo moét uitpakken,omdat juist zij het al moeilijk genoeg hebben,zonder bonussen en zo…
Alhoewel: dat laatste verwoord ik natuurlijk wél cynisch,omdat de realiteit m.i. te smerig is voor niét-cynische bewoordingen.

Sjoerd

Ik zou dat niet cynisch willen noemen; Ik noem het eerder een overwinning voor het gezond verstand!

Willem-Jan van Zeist

Beste Paul,

Spijkers met koppen, cynischer moet het niet worden.
Misschien voor jou en de krant nog extra cynisch dat dit verhaal enkel op het klimaatblog staat, terwijl er afgelopen dinsdag in de opinie sectie een tergend slechte column stond van iemand die geen verstand van zaken heeft. Is het een bewuste strategie van het NRC om de journalistiek rondom het klimaat (de echte dan, niet dat welles nietes geneuzel) naar de achtergrond te werken ter promotie van de non-controverse waar geen enkele klimaatwetenschapper achter staat? Ik zat nog te denken om de ombudsman hier eens over aan de tand te voelen, maar misschien heb je zelf een goede uitleg?

Ik kijk uit naar je reactie!

Overigens goed dat je in je vorige twee posts ingaat op de voedselconnectie, dat kan niet vaak genoeg behandeld worden.

Annemieke Schwartz

Mijn vraag is niet cynisch, meer praktisch…Hoeveel heeft Kyoto gekost en belangrijker hoeveel °C heeft dit opgebracht? Een ouderwetse kosten/batenanalyse.

H.N. Geraedts

Vanuit Canada:
Het is of zo dat de politici wereld wijd besloten hebben dat wij met z’n allen collectief zelfmoord gaan plegen, hetgeen of heel cynisch zou zijn of meer aannemelijk, hoogst onwaarschijnlijk is.
Of het zou zo kunnen zijn dat een groeiend aantal “beslissers” zo langzamerhand door hebben dat er van het “man-made CO2 = man-made global warming = man-made climate change” ramp verhaal eigenlijk niet zoweel meer klopt. En dat zou zeker niets cynisch zijn, eerder realistisch.
Reality check: AGW/ACC catastrophy? Game over.

Jerry Mager

Indien de toch al niet zo hooggespannen verwachtingen helemaal zijn uitgekomen, dan is er tenminste nog iets uitgekomen of uit gekomen. Maar, dit bedoelt de schrijver vermoedelijk niet.
Ik lees: de toch al niet zo hooggespannen verwachtingen werden meer dan bewaarheid wat betreft het lage verwachtingsniveau dat hij van deze zoveelste pow wow had. Zelfs aan de bescheiden verwachtingen werd nauwelijks, ternauwernood, voldaan? Denk ik althans. Het blijft echter wringen en wrikken met deze formulering.

Eerlijk gezegd: dergelijke stukken lees ik nog alleen cursorisch, omdat ze hoofdzakelijk als conventionele bladvulling dienen. Stel je eens voor. Meer dan 190 landen die bijeen komen. Hoeveel etende, drinkende en vliegbrandstof verbruikende hooggesalieerde mensen zijn dat? En dit alleen voor een zoveelste preliminaire prelude op, ja op wat eigenlijk. Op een volgende poppenkast pow wow waarschijnlijk.

In deze teneur kun je ook een blogje plegen over “de Europese steun” aan Griekenland, of over “het pensioenakkoord” dat nu waarschijnlijk gaat worden afgesloten en bereikt. Wat houdt bijvoorbeeld zo’n pensioenakkoord in voor de gewone werkende man? Dat ‘ie weliswaar gedurende zijn werkzame leven een zekere hoeveelheid arbeid verricht en bergen werk verzet en over het daarmee verdiende inkomen pensioenpremies afdraagt, zonder dat hij aanspraak kan doen gelden op een zeker en gegarandeerd pensioen dat hij wel afspreekt en bedingt?
Dus je werkt nu – je levert een reële prestatie in het heden – voor een toekomstig schijninkomen. Je werkt deels voor niet meer dan een inspanningsverplichting van degenen die de door jou gestorte pensioenpremies “ beheren.” Die pensioenbeheerders blijven zelf gevrijwaard voor de pensioenonzekerheid. Daar zullen ze heus voor zorgen.
Bizar toch, of niet? Hoe voelt dat? Of denkt niemand dit ooit tot het einde door? Gaat carpe diem het gangbare devies worden? Waarom dan nog zulke geldverslindende en klimaatverpestende bijeenkomsten houden. Na ons de zondvloed (après nous le déluge) wordt of is reeds synoniem aan pluk de dag (carpe diem!). Wat is daar cynisch aan?
Ben ik cynisch wanneer ik er maar vast vanuit ga dat de verhoging van de AOW die nu wordt afgesproken, zogenaamd ter compensatie voor die onzekerheid, wanneer straks voor de pensioengerechtigde puntje bij paaltje komt, ook niet echt op een verhoging zal uitdraaien? Dus carpe diem, want krekels hebben vele streepjes voor op de mieren. Maar de kakkerlak schijnt toch de beste overlevingskansen te hebben.

Paul Luttikhuis

Beste Willem-Jan,
Derk-Jan Eppink schrijft, net als andere columnisten van NRC Handelsblad, zijn verhalen geheel op persoonlijke titel. Zijn visie is dus NIET de visie van de krant. Ik las zijn laatste column net na een symposium met Aziatische en Europese klimaatjournalisten in Boedapest, van wie de meesten een nogal activistische visie op de journalistiek hebben (het koste me bijvoorbeeld moeite om te voorkomen dat de bijeenkomst zou eindigen met een soort manifest voor beleidmakers). Daarmee zijn tegelijk de twee uitersten wel zo’n beetje geschetst. Van beide probeer ik me verre te houden, ook al lukt dat misschien niet altijd – ik ben tenslotte ook maar een mens. Het betoog van Eppink getuigt volgens mij niet van enige kennis van zaken. Al is het goed om journalistiek die zijn kritische houding laat varen aan de kaak te stellen, zoals de BBC doet volgens Peter Sissons – ik heb zijn boek (nog) niet gelezen en kan daarover dus niet oordelen. Wees niet bang, NRC Handelsblad heeft geen geheime klimaatagenda. Mijn cynische blogje kwam tot stand nadat ik me realiseerde dat ik op deze plek misschien toch iets over de top in Bonn zou moeten schrijven. Lezend over wat daar gebeurt, werd ik zodanig overvallen door een deja-vu, dat ik me deze vorm van berichtgeving heb gepermitteerd.
Paul

Arthur Delaruelle

Cynisme is …
Je gaat naar de website van het knmi onder http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html.
Je kiest het weerstation Vlissingen en download de gegevens van 1 januari 1906 tot gisteren. Je laadt alles in Excel en maakt van de kolom met de gemiddelde dagtemperatuur een grafiek van de periode 1 april 1992 tot 31 maart 2011. Dan laat je op het grafiekblad een lineaire trendlijn berekenen en je kiest onder “Trendlijn opmaken” om de formule van de trendlijn in de grafiek weer te geven. Je stelt vast dat de gemiddelde dagtemperatuur over de laatste 20 jaar met 4/100000 graad Celsius per dag en dus over 20 jaar met 0,292 graad is … afgenomen.
Dan ga je aan je computer zitten en je zegt tegen jezelf “Vandaag ga ik eens iets over Bonn schrijven”.
(no hard feelings, Paul, ik lees je zeer graag).

Willem-Jan van Zeist

Beste Paul,

Bedankt voor je reactie, had net een behoorlijk uitgebreid verhaal geschreven maar die is (damned iPad) per ongeluk verdwenen. Die hu je nog van me te goed, hier even een link waar ik aan moest denken: http://mediamatters.org/research/201106070010
Puntje bij paaltje: in de media (en ook bij NRC naar mijn mening) staat de berichtgeving rondom klimaat niet in verhouding tot de realiteit zoals de wetenschappelijke bevindingen deze laten zien. Activisme moet niet in de krant uiteraard, en hoewel ik denk dat je het goed voor elkaar krijgt gebalanceerd te schrijven, is de realiteit van zichzelf al ernstig genoeg.

Ik hoop dat de heer Eppink door de redactie wordt aangesproken op feitelijk dubieuze uitspraken (zoals over het IPCC)? ;).

Nu moet ik gaan, je hoort nog van me!

Bob Brand

@Arthur Delaruelle,

Heb je de gehomogeniseerde temperaturen gebruikt?

Anders zie je – voor de periode 1880-2011 – het dalend effect van de verhuizing van de meethutten tijdens de 50’er tot 80’er jaren. Toen zijn alle KNMI stations vernieuwd en verplaatst naar een standaardhoogte van 2 meter.

Behalve voor lokatie (ivm UHI, maar ook landschapselementen, ondergrond etc.) moet er ook gecorrigeerd worden voor de verschillende instrumenten. De huidige instrumenten zijn veel beter in het filteren van stralingseffecten (opwarming van het thermometerkastje) dan de oude. De huidige thermometers geven ook een iets lagere temperatuur door dan de oudere. Dit wordt vergeleken door een aantal jaren met beide instrumenten te meten. (De WMO heeft hier een officiële procedure voor)

De correctie op de nieuwe meetstations krijg je alleen mee als je de gehomogeniseerde temperaturen gebruikt.

Hier zie je de Bilt van 1880-2010: http://tinyurl.com/67azclk en Ukkel: http://tinyurl.com/3f2vhec

Voor Ukkel geldt dat er reeksen zijn vanaf 1833, zie bijvoorbeeld http://www.frankdeboosere.be/klimaatukkel/klimaat%20jaar.php

Niek Heering

Een uitstekende artikel! Ik deel de mening van Jerry Mager over Bonn. Durban is een prachtige stad aan een baai, met een uitgelezen klimaat aan het einde van het jaar, en daar is dan het goed toeven weet ik uit eigen ervaring -zeker op andermans hoge kosten. Tegen Derk-Jan Eppink zou ik mij niet verdedigen als ik u was, dat moet de hoofdredactie doen: waarom stelt die een (euro)parlementariër aan als columnist? Ik dacht dat in ieder geval op papier de pers onafhankelijk was van de politiek. Of heeft Vermeersch daar een andere Belgische mening over, en heeft hij een goede band met hem? Een kwestie van journalistiek klimaat.

Bob Brand

Beste Arthur Delaruelle,

Een kleine aanvulling, nu ik even de gelegenheid heb naar je reactie te kijken:

1) 1992-2011 is véél te kort om een trend van ca. 0,18°C/decennium te detecteren.

Kijk eens naar de R-kwadraat van je trendlijn. De jaarlijkse variabiliteit is groter dan een dergelijke trend over zo’n korte periode, maar de R-kwadraat is sterk te verbeteren door de volledige meetreeks 1906-2011 te gebruiken. Tenslotte meten we klimaatveranderingen over minimaal 30 jaar, op kortere tijdsschalen zie je alleen dagelijkse/seizoens/jaarlijkse variabiliteit. Waarom zo’n korte meetreeks gekozen?

2) Vlissingen is onbruikbaar voor langdurige meetreeksen.

Dit station is veelvuldig verplaatst. Zo is tijdelijk, van 15 augustus 1947 t/m 29 april 1958, uitgeweken naar West Souburg (een stukje landinwaarts). In de decennia daarna is in Vlissingen zes keer de thermograaf verplaatst. Vervolgens is tot april ’93 een weerstandsmeter gebruikt, en toen weer een elektrische sensor in een schotelhut.

Het KNMI heeft exact 6 meetstations die geschikt zijn voor klimatologische reeksen (De Bilt, Winterswijk/Hupsel, Oudenbosch/Gilze-Rijen, Gemert/Volkel, Deelen en Eindhoven). Zie svp:

http://www.knmi.nl/publications/fulltexts/CNT.pdf

3) Voor Vlissingen zijn er geen gehomogeniseerde temperatuurreeksen.

Om bovengenoemde redenen, én omdat de dataset van Vlissingen NIET gebruikt kan worden voor internationale meetnetten. Dat zou geijkte instrumenten vereist hebben, die conform de regels van KNMI en WMO langdurig parallel hebben gelopen. Dit station is alleen geschikt voor meteorologie.

Zegt u ‘s eerlijk: heeft u lang moeten nadenken om zo’n ongeschikte meetreeks te kiezen?

Cynisme is niet op z’n plaats – wél wetenschappelijke zorgvuldigheid.

JWR

CO2 is niet de oorzaak van klimaatschommelingen.
CO2 is plantenvoedsel.
CO2 is geen vervuiler, de zwarte rook uit de schoorstenen van deze NRC blog, is waterdamp.
Uit de schoorstenen wordt het fijnstof uitgefilterd, het SO2 wordt eruit gewassen. CO2 is transparant, reukloos, we gebruiken het in frisdranken en om het bier van de kelder naar de tap te stuwen.
Als ontwikkelingslanden dachten met co2-tax vanuit de wel ontwikkelde landen de subsidies konden ophalen, dan gaat dat dus niet door
Dit neemt niet weg dat we zuinig moeten zijn met energie, dat we oli moeten bewaren voor grondstoffen van de chemische industrie.

querine santingh

Een wereld waar alleen nog kakkerlakken rondscharrelen kunt u van mij cadeau krijgen @ Jerry Mager, 6. We zijn volgens mij trouwens al in een razend tempo op weg naar zo’n dystopie. Want wat mij betreft zijn het hoofdzakelijk nog kakkerlakken die dergelijke conferenties bezoeken als waarover Paul Luttikhuis bericht.
Of het nu klimaatconferentie wordt genoemd of kredietcrisisoverleg, eurobancair crisisoverleg of pensioenstelselcrisisberaad, het is intussen voor mij allemaal een pot nat, waar veel wordt geklotst maar weinig tot niets positiefs of opbouwends uit voortkomt voor onze wereld als samenhangend geheel. In het voorbijgaan wordt er soms een kamermeisje gegrepen, en dat is tegenwoordig the icing on the cake denk ik dan maar. Zoiets voorziet persbureaus wereldwijd wekenlang van kopij.

Deze kakkerlakken danken goedbetaalde banen aan hun milieuvervuilend gedrag – zoals veelvuldig met z’n allen over de wereld vliegen en wereldwijd potverterend consumeren – en zij zullen echt niet veel doen om zichzelf overbodig te maken. Ik vermoed langzamerhand zelfs het tegendeel. Hun devies: na ons de zondvloed, wie dan leeft dan zorgt. Denk bijvoorbeeld aan het kersverse pensioenakkoord dat ons in de kritiekloze media als een geweldige overwinning en gouden deal wordt aangesmeerd. Ongetwijfeld de zoveelste fata morgana uit de Libische, Syrische en Afghaanse woestijnen bij elkaar qua omvang en dorheid, waarbij de veroorzakers van alle narigheid goed voor zichzelf zorgen en buiten schot blijven. Dit vind ik pas echt cynisch! @ @ Willem-Jan van Zeist, 3 en Sjoerd, 2.
De journalisten die dit gedrag moeten verslaan – waarom moet dat eigenlijk: het gaat tenslotte helemaal nergens over – veroorzaken alleen nog meer vervuiling en verdere verkwisting met hun obligate stukjes die nodeloos bedrukt papier produceren en energie verspillen om ze digitaal op internet te plakken.
@ 4, Annemieke Schwartz, vermenigvuldig die 180 landen van Luttikhuis met een factor 100, met het mediacircus erbij geteld, en je komt al gauw op zo’n 18.000 kakkerlakken-inclusief per zinloze verspilconferentie. Ik vrees echter dat ik met dit getal aan de zuinige kant blijf.

Hans Labohm

Besten,

Even iets anders.

De eerste recensie van het boekje van Pier Vellinga is verschenen op:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/06/pier-vellinga-hoezo-klimaatverandering-feiten-fabels-en-open-vragen

Citaat: ‘Pier Vellinga schrijft helder, didactisch zéér goed en dus toegankelijk voor een breed publiek. Voor klimaatsceptici is dat vervelend, want daarmee zal zijn boekje misschien een positievere weerklank krijgen bij het publiek dan het verdient. Zijn toonzetting is rustiger dan we van hem gewend zijn. Maar zijn boodschap is natuurlijk weer ….

Dexter Deloyd

@Bob Brand (12)

Je stelt:

.. “Tenslotte meten we klimaatveranderingen over minimaal 30 jaar, op kortere tijdsschalen zie je alleen dagelijkse/seizoens/jaarlijkse variabiliteit.”

Die keuze voor 30 jaar lijkt veel eerder arbitrair dan dat er een wetenschappelijke toetsing aan ten grondslag ligt.

“In 1935, the International Meteorological Organisation confirmed that ‘climate is the average weather’ and adopted the years 1901-1930 as the ‘climate normal period’. Subsequently a period of thirty years has been retained as the classical period of averaging (IPCC 2007). Our analysis suggests that this administrative decision was an inspired guess. Random walks of length about 30 years within natural variability are an ‘inconvenient truth’ which must be taken into account in the global warming debate. This is particularly true when the causes of trends in the temperature record are under consideration.”

Dexter Deloyd

@Bob

En wat zeggen die data uit De Bilt ons eigenlijk? In ieder geval dat er in ons landje niets bijzonders met het klimaat aan de hand is.

Bij klimaatfraude.info hebben ze nl. data uit de De Bilt eens neergelegd naast de voorhanden zijnde GISS en GHCN data (respectievelijk sinds 1881 en 1706).

Enkele opmerkelijke quotes wilde ik je niet onthouden.

“GISS wil ons doen geloven dat de laatste 20 jaar uitzonderlijk warm waren met als top in 2007 11,4 °C, maar GHCN laat heel iets anders zien. En waarom gaat de GISS data niet verder terug dan 1881 terwijl er data is vanaf 1706? Toevalligerwijs zien we de twee warmste jaren in Nederland ooit gemeten net voordat GISS de boel afkapt, maar GHCN vertelt ons ook dat 2007 omlaag moet naar 11,2 °C. En volgens GISS eigen data is het ook 11,2 °C en geen 11,4 als je de juiste Decembermaand gebruikt.”

“De conclusie is dat het al in 1872 gemiddeld 11,4 °C was, en de koploper is 1868 met 11,7 °C. Jawel, het warmste jaar in Nederland was 143 jaar geleden! Ver voor alle CO2 uitstoot en amper uit de Kleine IJstijd. En ook het op twee na hoogste jaargemiddelde was niet in de laatste decennia, maar in 1934 en wel 11,3 °C. En er waren nog meer jaren net zo warm als het maximum van 11,2 °C in het huidige zogenaamde global warming tijdperk.”

Terecht stelt de auteur van klimaatfraude.info zich de volgende vraag:

“Hoe kan het door ons betaalde KNMI zo op de AGW trein meerijden, en nooit de realiteit van eigen verzamelde data uitdragen en op grond van hun data de AGW indoctrinatie verwerpen, en welke rol speelt onze overheid eigenlijk in deze affaire? Is er wel enige controle op dit instituut?”

Of voldoet De Bilt na Vlissingen volgens jouw critera nu ook niet meer? Wellicht probeer je straks te stellen dat Nederland te klein is om Global Warming te meten. Tja.. ik zou er cynisch van worden.

bron: http://www.klimaatfraude.info/nederland-koelt-al-af-terwijl-global-warming-nooit-gevonden-is_156536.htm

cRR Kampen

“Die keuze voor 30 jaar lijkt veel eerder arbitrair dan dat er een wetenschappelijke toetsing aan ten grondslag ligt.” – zei Dexter Deloyd.

Arbitrair is dertig jaar wel. Motivatie voor die periodeduur is een combinatie van relevantie voor een mensenleven en, vooral, het uitfilteren van zuivere weersgebeurtenissen die maar ‘n keer of minder per dertig jaar voorkomen – maw ‘freak events’, plus nog van de ruis op een schaal van enkele jaren zoals El Niño/La Niña of vulkanisme. Deze dingen leiden toch heus wel wetenschappelijk-statistisch naar een definitie van klimaat gebaseerd op een jaar of dertig. Of een kwart eeuw, of een halve eeuw.

Overigens gaat AGW zo ontzettend snel dat je de laatste 16 jaar al een op 95%-niveau een opwarming van 0.19° C significant constateren kan: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13719510 .

Bob Brand

Beste Dexter Deloyd, (16)

Nee, de keuze voor 30 jaar is niet zó “arbitrair“, eerder de uitkomst van een aantal overwegingen.

Gistermiddag om 14:00 uur was het (bij mij in de tuin) 22 °C, en vannacht om 2:00 uur 12 °C. Kunnen we uit deze ‘undersampling’ afleiden dat morgen de ijstijd aanbreekt? Als je spreekt over het klimaat, ben je blijkbaar geïnteresseerd in de langere termijn trends en zal je ook op langere termijn moeten meten.

Toen het WMO in 1935 deze keuze maakte, was er geen sprake van een zogenaamd ‘global warming debate’ zoals we dat tegenwoordig kennen (het was nog vóór de publicaties van Callendar, en er was begin jaren ’30 maar beperkt interesse in de rol van broeikasgassen). Er zijn goede redenen voor minimaal 30 jaar:

* de 11-jaarlijkse zonnecyclus heeft invloed, die moet je uitmiddelen óf over een veelvoud daarvan je trends bepalen;
* de Pacific Decadal Oscillation, NAO, ENSO en andere oceanografische oscillaties werken op tijdschalen van één jaar tot 20 á 30 jaar (PDO). Ook die moet je uitmiddelen óf er expliciet rekening mee houden;
* belangrijker: de signaal/ruis-verhouding tussen klimaat en weer.

Er speelt nog iets: iedereen is geneigd om het over klimaat te hebben als de temperatuur zoals je die meet op anderhalve meter hoogte in de troposfeer – de temperatuur van de lucht die we inademen. Maar energie is op meer manieren in het klimaatsysteem aanwezig: thermisch in de oceaan, als latente warmte in de verdamping en condensatie van waterdamp, als potentiële energie in de hoogte van de troposfeer en van enorme ophopingen water zoals de El Niño, en in kinetische vorm zoals stormen en oceaanstromingen.

De GMST (global mean surface temperature) kan tijdelijk dalen, terwijl zich elders in het systeem tijdelijk energie ophoopt. De GMST is zélf een ‘proxy’ voor waar het werkelijk om gaat: hoe en in welk tempo energie zich door het klimaatsysteem verplaatst en hoe energie uitgewisseld wordt met het heelal (waar het vandaan komt).

De wet van behoud van energie, én de tweede wet van de thermodynamica (toename van de totale entropie) garanderen dat je de energie op de lange duur weer terugziet op je thermometers. Een “random walk” is wel een leuke statistische term, maar de energie in het klimaatsysteem is allerminst “random” en de uitkomst van natuurwetten.

Bob Brand

Hans Labohm, (15)

U zegt:

‘Pier Vellinga schrijft helder, didactisch zéér goed en dus toegankelijk voor een breed publiek. Voor klimaatsceptici is dat vervelend, want daarmee zal zijn boekje misschien een positievere weerklank krijgen bij het publiek dan het verdient.

Waarom is dat vervelend?

Het gaat er toch om te begrijpen wat er wérkelijk plaatsvindt qua klimaatverandering? Een helder geschreven boek kan alleen maar bijdragen aan dat inzicht, hetzij doordat het de realiteit van verdergaande klimaatverandering aantoont dan wel het tegendeel.

Pleiten voor on-heldere, didactisch slecht geschreven en ontoegankelijke boekjes lijkt mij niet bij te dragen aan kennis en inzicht, maar eerder aan obscurantisme en verwarring. Heeft dat uw voorkeur als “klimaatscepticus”?

HN Geraedts

Bob Brand

30 jaar als basis period voor klimaat trend? Dat doen we: 1915-45: stijgende trend. Archief fotos van het Noord Pool gebied zien er net zo uit als nu]. 1945-75: dalende trend. Winter van ’61,’62. Het veer tussen Dover en Calais weken lang plat door ijs op het Engelse Kanaal; ijs op de Noordzee. Het heete toen: “Global Cooling! We’re all going to freeze to death”. Er zullen op dit blog zeker lezers zijn die zich dat nog kunnen herinneren. 1975-2005: stijgende trend [behalve N.B. de laatste +/-10 jaar van die periode]. Dus: zich blind staren, zoals de IPCC dat doet, op het “sateliettijdperk”, m.a.w. de 30 jaar na 1979 geeft en verschoven beeld van stijgende temperaturen. Het is ook opmerkelijk dat de z.g. Hockey Stick bij de IPCC of the voorpagina kwam te staan [2001], precies toen het voor de cognoscienti duidelijk begon te worden dat het “catastrophic global warming verhaal op basis van de data zelf steeds moeilijker houdbaar werd.

Zowel de laatste HadCru land data en UAH sateliet data tonen duidelijk aan dat er sinds 1998 geen statitisch relevante opwarming heeft plaatsgevonden. Satelietdata voor de oceanen to op 700 meter diepte geven en vlakke of zwak dalende trend aan [dus daar “verschuilt” de opwarming zich niet…]. De enige meetbare opwarming heeft op de midde en hoge bretegraden van het noordelijk halfrond plaatsgevonden. N.B. niet rond de evenaar, zoals dat volgens de modelen had moeten gebeuren. En van de zogenaamde “global warming fingerprint” in de lagere troposfeer, die volgens de IPCC en haar aanhangers HET bewijs zou moeten zijn voor AGW/ACC, is geen spoor te bekennen.

Wat ik met mijn eerdere commentaar [zie boven] over “beslissers” bedoelde, is dat het hier in Canada een open geheim is dat de huidige regering zicht heel bewust is van deze ontwikkelingen, hetgeen, mag worden aangenomen, een rol gespeeld heeft in het besluit om van het Kyotoaccord af te haken.

Erik de Haan

Zonder reeksen te hoeven downloaden en bewerken, even een blik op de website van het KNMI is genoeg. Bij klimatologie/verleden weer staan altijd keurige top 10 lijstjes sinds 1901. Het lijstje met gemiddelde jaartemperatuur is wat deze discussie betreft vrij informatief. De top 10 warmste jaren sinds 1901 bestaat alleen uit jaren van na 1989 (6 van de 10 jaren uit deze eeuw!!!). De top 10 koudste jaren bestaat volledig uit jaren van voor 1963, zo moeilijk is het dus niet, het wordt duidelijk warmer.

Zie: http://www.knmi.nl/klimatologie/lijsten/jaar_xtr.html

Veel leuker zijn analyses van het KNMI over bijv. de afgelopen extreme voorjaarsdroogte, deels natuurlijke variatie (toeval), deels klimaatgerelateerd (zie de goede analyse van Bart van den Hurk). http://www.knmi.nl/cms/content/99038/klimaatverandering_verklaart_voorjaarsdroogte_ten_dele

Dexter Deloyd

Beste Heren (18,19).

Het punt dat ik probeer te maken is dat de definitie volgens welke we het klimaat definiëren niet voortvloeit uit een exacte formule. Laat ik het zo stellen: die 30 jaar volgt niet uit een formule als bijvoorbeeld e=mc2.

Dientengevolge kunnen naar mijn idee ook geen ‘harde’ afwijzingen worden gedaan in het geval dat niet strict volgens het interval van 30 jaar naar het klimaat wordt gekeken.

Bottom line is dat Bob zich met onderstaande opmerking (12):

.. 1992-2011 is véél te kort om een trend van ca. 0,18°C/decennium te detecteren.

in mijn beleving zich louter verschanst achter een definitie om een bepaalde trend (cooling) niet onder ogen te willen zien.

Hans Labohm

Bob Brand,

Een helder geschreven boekje is al gauw overtuigender voor leken dan een onhelder geschreven boekje. Als ze niet van de hoed en de rand weten, kunnen ze de omissies en andere tekortkomingen ook niet zo gemakkelijk doorzien.

Jos Hagelaars

Je zou inderdaad een deja-vu gevoel krijgen als je sommige commentaren hier leest. Ik word daar niet cynisch van (denk ik), maar enigszins vermakelijk vind ik het wel. Er zitten, zoals gewoonlijk, namelijk argumenten tussen die regelrecht uit het lijstje van “skeptic arguments” komen: http://www.skepticalscience.com/argument.php.

In 8 doet Arthur Delaruelle voorkomen alsof er geen mondiale opwarming heeft plaatsgevonden, want in Vlissingen is van 1992 tot 2011 de trend in de temperatuur ongeveer 0. Vlissingen als enige echte graadmeter voor de wereldtemperatuur. Hij had misschien alle Vlissingse getallen kunnen nemen vanaf 1906, jaargemiddelden uitrekenen en opnieuw met lineaire regressie de trend vaststellen. Je komt dan op ca 0.012 graden per jaar, eenzelfde sommetje over de GISS temperatuurdata levert 0.0071 graden per jaar op.
De GISS dataset kan overboord, want die van Vlissingen is volgens Arthur veel beter. Ik ben alleen bang dat de zogenaamde “skeptici” niet blij zullen zijn met deze nieuwe dataset, want ze is wel erg “alarmistisch” over een langere termijn. Een combinatie van nummer 55 en nummer 9 op het SkepticalScience-lijstje.

In 13 komt JWR met wat uitspraken over CO2.
“CO2 is niet de oorzaak van klimaatschommelingen.”, “CO2 is plantenvoedsel” en “CO2 is geen vervuiler”. Zie resp. SKS 12, 50 en 46. Iets dat in het bier en de cola zit, kan niet schadelijk zijn. Een argument dat ontbrak bij SkepticalScience.
Om in herhalingen te vallen betreffende de klimaatschommelingen en CO2: kijk naar http://tinyurl.com/ybng2vu . Een stijgende temperatuur zal alle positieve effecten van CO2 (“plantenvoedsel”) waarschijnlijk teniet doen, zie bijv. de info op het blog “Beetje warmte brengt landbouwproductie uit balans”.

H.N. Geraedts heeft tot nu toe de meeste sceptische argumenten in een commentaar (21), waaronder enkele oude bekenden.
– “Global Cooling” : SKS nummer 11. Maar 10% van de klimaatwetenschappelijke artikelen in de jaren rond 1970 voorspelden een afkoeling en 62% een stijgende temperatuur.
– Dat het IPCC zich blind staart op de satellietdata na 1979 was voor mij volledig nieuw. Ik zie toch echt grafieken vanaf 1850 gepresenteerd in het IPCC rapport: http://tinyurl.com/6lbqewg. Alweer een argument dat ik niet kon vinden bij 165 van SKS, misschien heeft deze de potentie om 166e worden. Ik ga hem voordragen.
– “1998”: een beroemd jaartal (SKS 9). Toevallig had 1998 een forse temperatuurpiek als gevolg van een sterke El-Nino. Kun je leuk lijntjes trekken naar andere jaren met lagere temperaturen. Dit onderwerp is bijv. op het blog “de loopgraven worden verlaten” intensief besproken, het woord 1998 komt daar zo’n 9 keer voor. Ik waag me, zonder enig mathematisch model, toch aan een voorspelling: “Het jaartal 1998 zal nog vaker gebruikt worden op dit blog”.
– “Oceans are cooling”: Als ze op korte termijn maar niet gaan bevriezen, in dat geval stel ik voor dat we versneld alle fossiele brandstoffen gaan verstoken.
Naast de weerlegging in nummer 33 op SkepticalScience, zou Geraedts ook http://tinyurl.com/6ylppk2 eens kunnen lezen.
– “There’s no tropospheric hot spot” : zie nummer 54 op SkepticalScience.
Op het Nederlandse klimaatportaal is dit onderwerp eveneens besproken: http://tinyurl.com/5vfjdrg. Deze hotspot is niet uniek voor de AGW theorie, wat daar wel uniek voor is, is de stijging van de tropopauze en het afkoelen van de stratosfeer. Alle twee zijn inmiddels waargenomen: http://tinyurl.com/2ceada6.

Als Hans Labohm hier reclame mag maken voor zijn website, is een beetje reclame voor SkepticalScience ook vast geoorloofd. Naast hun uitgebreide wetenschappelijke uitleg over alle onderwerpen die het klimaat betreffen, staan er tevens vele verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen als je dieper wil gaan. Iets dat op veel andere sites meestal ontbreekt.

Bob Brand

Beste Dexter Deloyd,

Aha, je legt je nog steeds toe op het verspreiden van desinformatie, zie ik? Probeer jij bewust de lezers van dit blog een rad voor ogen te draaien? Je zou het bijna gaan denken. Gelukkig schat ik de lezers van Paul Luttikhuis hoger in…

Terzijde: er is ruime keuze aan dergelijke knip-en-plak desinformatie, verspreid via mailing lists en de site van Anthony Watts, of bijvoorbeeld door ‘Lord Monckton The Viscount Monckton of Brenchley‘ (of zoiets). Laatstgenoemd heerschap zit op dit moment in een ‘wetenschappelijk panel’ samen met een reeds overleden (!) ‘expert’ namelijk de science-fiction schrijver Michael Crichton, een creationist en een anti-Islamist met banden met de extreem-rechtse ‘English Defence League’.

Voor dit frisse komische viertal (?), dat zich over klimaatverandering gaat buigen, kan de geïnteresseerde lezer het beste terecht op de site van Joe Romm (http://tinyurl.com/63s7ukx) waar het volledige artikel uit The Guardian wordt aangehaald, onder meer:

Here we go again: prominent climate sceptics gathering together to meet under the welcoming wing of a right-wing, libertarian thinktank. And some people still choose to question the notion that climate scepticism tends to be far more motivated by rigid ideology rather than reasoned objections to the science?

Indeed. Genoeg gelachen, even terzake.

Dat jij je beroept op een site als “klimaatfraude.info” (?), geeft aan dat je geen idee hebt hoe klimaatstatistieken tot stand komen:

* Zowel GISS als GHCN verzamelen hun gegevens (voor Nederland) juist via het KNMI.

* KNMI, GISS én GHCN voorzien in zorgvuldig gehomogeniseerde datasets, waar de systematische fouten door het wisselen van instrumentarium, lokatie en lokale omstandigheden (zoals het UHI effect) al uitgefilterd zijn. Zoals gezegd:

Behalve voor lokatie (ivm UHI, maar ook landschapselementen, ondergrond etc.) moet er ook gecorrigeerd worden voor de verschillende instrumenten. De huidige instrumenten zijn veel beter in het filteren van stralingseffecten (opwarming van het thermometerkastje) dan de oude. De huidige thermometers geven ook een iets lagere temperatuur door dan de oudere. Dit wordt vergeleken door een aantal jaren met beide instrumenten te meten. (De WMO heeft hier een officiële procedure voor)

De correctie op de nieuwe meetstations krijg je alleen mee als je de gehomogeniseerde temperaturen gebruikt.

* Zowel van GISS als GHCN kan je óók ‘ruwe’ ongehomogeniseerde datasets downloaden, waar systematische fouten door het tussentijds plaatsen van nieuwe instrumenten nog in aanwezig zijn.

* En wat doet je “klimaatfraude.info” nu? Precies, zonder dit te vermelden (!) vergelijken zij gehomogeniseerde gegevens met ‘raw’ GISS en GHCN data!

* Hierdoor is in hun eerste GHCN grafiekje alles vóór 1950 1,0 °C te hoog, en in de 19e eeuw tot 1,5 °C te hoog.

* Maar het is erger: ook in de GISS data laten zij de step-correctie van 1950, die nodig is vanwege de vervanging van de ‘Pagode’ in de Bilt door de Stephenson-hut, zomaar achterwege. En een opmerking als: “maar GHCN vertelt ons ook dat 2007 omlaag moet naar 11,2 °C.“, is een gotspe als je je realiseert dat “klimaatfraude.info” zelf er héél bewust 1,5 °C naast zit.

Als je wil lezen hoe een échte klimaatscepticus e.e.a. documenteert (met foto’s en al), neem dan een kijkje bij Steve McIntyre (ik ben het niet eens met enkele opmerkingen, maar dat terzijde). McIntyre is niet dom of frauduleus, hooguit wat te achterdochtig: http://climateaudit.org/2007/06/06/de-bilt-adjustments/

Wat je favoriete site ‘klimaatfraude.info’ doet, is stiekem ongehomogeniseerde metingen gebruiken, zónder het te vermelden. Zij proberen daarmee – heel bewust – jou en hun overige lezers een rad voor ogen te draaien. Er is zeker sprake van fraude, maar dan van ‘klimaatfraude.info’ zelf…

Tsja, beste ‘Dexter’, zo zijn de feiten.

HN Geraedts

Erik de Haan

Het enige meetstation in Nederland dat is opgenomen in de HadCru en GISS data reeksen is KNMI De Bildt. En ruim jaar geleden werd duidelijk dat dit meetstation fout gecalibreert bleek te zijn. En niet zo’n klein beetje: ong + 1C. En dit waarschijnlijk al meer dan 15 jaar. Dit betekent dat de temperatuur reeksen voor Nederland voor de periode 1995-2009 minstens 1 graad te hoog zijn aangegeven en dat alle teleconnecties die daar uit herleid zijn ook fout zijn.

Hezelfde is recentelijk ook in een grote landsomvattende amerikaanse studie naar voren gekomen, waar met duidelijkheid is vastgesteld dat er bij meer dan 50% van all meetstations in de VS te hoge temperaturen werden gemeten, meestal door foutieve locatie [b.v in de buurt van een airco uitlaat…] of herlocatie van het meetstation zonder preciese hercalibrering.

Kortom, er is toenemend bewijs dat wij eigenlijk helemaal niet zo’n goed inzicht hebben in de ons toegeschreven temperatuur veranderingen, en dat het steeds meer aannemelijk wordt dat onze huidige land temperatuur waarden te hoog zijn. En ik laat hierbij voor nu even buiten beschouwing dat wij uit de VS, Australie en Nieuw Zeeland weten [het laaste door en uitspraak van het rechtshof in Auckland] dat er met de data reeksen geknoeid is [ steeds verder onhoog, of de oude data steeds verder naar beneden].

Bob Brand

Beste HN Geraedts, (21)

Als je op basis van perioden van minimaal 30 jaar het klimaat bekijkt, hoef je het niet op te knippen in de intervallen 1915-1945, 1945-1975, 1975-2005 etc. Dat is cherry picking – op basis van je ideeën over opwarming of afkoeling ga je dan perioden van 30 jaar uitkiezen die wel of niet met je hypothese overeenkomen. Beter is het de 30-jaar intervallen te turven op opwarmen/afkoelen (1880-1909, 1881-1910, .., 1981-2010), of over de hele periode te kijken, maar in ieder geval géén kortere perioden dan 30 jaar er uit gaan knippen “depending on taste”.

Helaas doet u dat wél:

* 1998 wordt weer van stal gehaald, het jaar van de Super El Niño. En dan moeten van u voortaan persé alle trendlijnen in dát jaar beginnen?

* En dan lijntjes trekken van 10 of 12 jaar?

* Weet u wat? Waarom zouden we dan geen trendlijnen trekken die allemaal eindigen in 1998. Ik heb het eens even uitgeprobeerd met de data van NASA GISS, dan zie je de volgende temperatuursanomalieën:

1968-1998 +0.56 °C (30 jaar, trend van +0.19 °C/decennium)
.
.
1987-1998 +0.29 °C
1988-1998 +0.25 °C (10 jaar, trend van +0.25 °C/decennium)
1989-1998 +0.37 °C
1990-1998 +0.20 °C
1991-1998 +0.21 °C
1992-1998 +0.43 °C (6 jaar, trend van +0.72 °C/decennium!)

Tenslotte is er geen enkele reden om persé in 1998 te beginnen met ‘cherry picken’, als je toch bezig bent kan je dat jaar namelijk net zo goed als het eindpunt gebruiken. Nu even over uw andere claims:

Zowel de laatste HadCru land data en UAH sateliet data tonen duidelijk aan dat er sinds 1998 geen statitisch relevante opwarming heeft plaatsgevonden.

Werkelijk? Laten we gewoon eens kijken in de Hadley CRU3 dataset die u aanhaalt: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/ Ik heb het gelijk even omgerekend naar de trend per decennium, dat maakt duidelijk hoe de lijntjes lopen:

Jaar Trend/decennium
1999-2010 +0.162 °C
2000-2010 +0.204 °C <–
2001-2010 +0.074 °C
2002-2010 +0.012 °C
2003-2010 +0.000 °C
2004-2010 +0.047 °C
2005-2010 -0.014 °C
2006-2010 +0.125 °C
2007-2010 +0.243 °C
2008-2010 +0.750 °C (!)
2009-2010 +0.320 °C

Valt het u ook op? Over de laatste 10 jaar gerekend (2000-2010) is de temperatuur namelijk exact volgens de voorspellingen van het IPCC gestegen:

2000-2010 +0.204 °C per decennium

hans paijmans

@21 geraedts: ik zie dat je nu ook meedingt naar de Gouden IJspegel, de trofee voor de meeste vermeldingen van 1998 als ijkpunt voor global warming… Verder ben ik benieuwd naar je referentie voor “Satelietdata voor de oceanen to op 700 meter diepte…” en hoe die vervolgens te rijmen zijn met de uitkomsten van het Argoproject.

Paai

Jan van der Laan

Hezelfde is recentelijk ook in een grote landsomvattende amerikaanse studie naar voren gekomen, waar met duidelijkheid is vastgesteld dat er bij meer dan 50% van all meetstations in de VS te hoge temperaturen werden gemeten, meestal door foutieve locatie [b.v in de buurt van een airco uitlaat…] of herlocatie van het meetstation zonder preciese hercalibrering.

U bedoelt toch niet het surfacestations.org project? Na publicaties van NOAA in 2009 en Menne 2010 die bovenstaande uitspraak onderuit haalden, heeft Watts (11 mei 2011) eindelijk ook zijn artikel gepubliceerd. Ik zou zeggen, zoek het zelf eens op. Dan is bovenstaande quote van u zeer onjuist!
Veel schandelijker echter is het feit dat usual suspects als Marcel Crok, Hans Labohm of – vooruit, Simon Rozendaal geen enkele melding van dit feit hebben gemaakt!

Herman Vruggink

@28

Trends :http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Global%20temperature%20trends

Geen idee waar jij de 2000 – 2010 0.204 vandaan haalt, stijf gefilterd vanaf 30 jaar daarvoor?

Dexter Deloyd

Beste Bob (26)

Vooraleerst zal ik niet gauw onder de indruk raken van aantijgingen met een creationistische, anti-islamitische of extreem-rechtse inslag (je vergeet trouwens nog 9-11 te noemen). Eerder ben ik geneigd om te denken dat wanneer alarmisten zich genoodzaakt voelen om hun obscure ‘joker’ kaarten op tafel te leggen, zij kennelijk onder zware druk staan.

Neem nu Lord Monckton. Hoe je ook deze markante Britse persoonlijkheid wilt neerschetsen, ik denk dat maar weinig personen in het klimaatdebat op gelijke voet staan met hem. Zijn debating skills èn zijn gedetailleerde kennis van peer-reviewed science maken hem simpelweg ongenaakbaar.

Stel dat we allebei onze kandidaat kenbaar mochten maken voor een ‘Masters Debate’. Mocht jij dan de vrije keus hebben, wie zou je naar voren willen schuiven om Lord Monckton eens flink de les te lezen? Bedenk wel dat enkele van de meeste fanatieke AGW predikanten, namelijk Al Gore en Ted Turner, al jaren voortvluchtig zijn. Zij weigeren simpelweg de door Lord Monckton toegeworpen handschoen op te pakken.

Welnu, wanneer je bent bijgekomen van het lachen, laten we het eens hebben over die gehomogeniseerde data. Je mag een punt hebben wanneer je stelt dat zowel GISS als GHCN data zijn ‘gecorrigeerd’ voor systematische fouten, maar je verzuimt in het geheel kritische kanttekingen te zetten bij die zogenaamde correcties.

Anthony Watts doet wel in zijn Surfacestations project
. Mocht je de tijd vinden, dan kan ik je aanraden zijn laatste rapport eens door te nemen. Niet alleen zul je een ontluisterend beeld aantreffen omtrent Poor Siting, meer nog zou je onder de indruk moeten raken van de toegepaste homogenisatie technieken.

zie: 5. Bias in Adjustments by NOAA and NASA

Changing the technology and locations of temperature stations and a blatant disregard for NOAA’s own rules about keeping sensors at least 100 feet away from heat sources and radiative surfaces have undoubtedly contaminated the U.S. temperature record. But it gets worse. Adjustments applied to “homogenize” the data (comparing to surrounding stations and adjusting) impart an even larger false warming trend to the data.

The generally agreed-upon “global warming signal” is said to be about 1.2º F (0.7ºC) over the last century.9 NOAA’s “adjustments,” in other words, account for nearly one-half of the agreed-upon rise in temperature in the twentieth century. The same adjustments are applied to the GHCN global temperature dataset.

Afijn, je kunt zelf verder lezen hoe Watts met welhaast chirurgische precisie de homogenisatie praktijken weet te ontleden.

Mocht je dan nog niet overtuigd zijn geraakt hoe homogenisatie zich bij uitstek leent om de meetresultaten wat op te poetsen (lees: warmen), lees dan ook eens in het volgende artikel hoe ze bij het CRU de raw data zijn kwijtgeraakt.

Here’s Dr. Pielke’s reaction:

Say what?! CRU has lost track of the original data that it uses to create its global temperature record!? Can this be serious? So not only is it now impossible to replicate or reevaluate homogeneity adjustments made in the past — which might be important to do as new information is learned about the spatial representativeness of siting, land use effects, and so on — but it is now also impossible to create a new temperature index from scratch. CRU is basically saying, “trust us.” So much for settling questions and resolving debates with empirical information (i.e., science).

De auteur van het artikel verwoordt het op zijn manier:

In this case, the CRU has the audacity to refer to their temperature record as “value-added”. In other words, normalized, fudged, mixmastered, sandblasted, then run thru the Cuisinart. And when other scientists ask to verify their methodology, they’re given the ivory-tower equivalent of “the dog ate my homework”. Sheesh.

H.N. Geraedts

Hans Paijmans:

Opmerkingen zoals “je nu ook meedingt naar de Gouden Ijspegel” zijn “ad hom”.
Ik zou U inderdaad aanraden om de Argos data nog eens nader te bekijken, evenals b.v. het blog van Prof Roger Pieke Sr. en de email correpondentie die daar te vinden is tussen Pielke en Josh Willis, project leader voor het Argos programma. Hieruit blijkt overduidelijk dat er in de Argosdata geen spoor van opwarming te vinden is [de data gaat tot 700 meter]. Moet U zeker niet van mij aannemen, maar wel van Willis. Inconvenient, but true.
Hetzelfde geldt voor de Topas satelietdata die duidelijk aangeven dat de trend in stijging van de zeespiegel aan het AFnemen is.

Bob Brand:
De drie periodes die ik aangaf vallen toevallig samen met de 30 jarige op-[1915-1945]- neer [1945-75]- op [1975-2005] cyclus van de PDO. Deze is nu officieel [NASA] weer in een neer fase. Roy Spencer [UAH] maakte eerder dit jaar op zijn blog en opmerking [kan de preciese citaat nu even niet vinden, en parafrasser dus] van: “there is no peer reviewed paper that conclusive excludes natural variation from the climate equation”.
In diezelfde trend zou ik aanraden om een kijkje te nemen naar de press release van de AAS vandaag over de zon, en de te verwachten invloed van het uitblijven van verdere maxima op het klimaat over de komende decenia.
McIntyre is overigens [samen met McIntrick] de scepticus die Michael Mann’s hele Hockey Stick verhaal ontrafelt heeft, en aangetoond dat dit een van de meeste frauduleuse papers is die ooit gepluciceert zijn. McIntyre is ook degene geweest die heeft aangetoond dat Jim Hansen van GISS hard aan het knoeien is geweest met de GISS, hetgeen recentlijk bevestigt werd door emails en andere informatie die aan het licht kwam na een Freedom of Information verzoek over dat onderwerp. Emperor Hansen has no clothes…

Maar goed, wij kunnen ellen lang doorgaan met “welles, nietes”, “wlles, nietes”, maar daar komen we niet veel verder mee.
De Guardian -naar eigen zeggen socialistisch en thuioort voor giller George “Moonbat” Mobiot- heeft inderdaad gelijk dat het hele AGW/ACC verhaal eigenlijk over politiek gaat, maar misschien niet helemaal zoals die krant dat eigenlijk bedoelde. M.i. [en dat wordt door een verbazingwekend groot aantal anderen ook zo gezien] hebben hier namelijk te maken met “politics masquerading as science”. De IPCC was namelijk van den beginne bedoelt als politiek instrument. Moet U niet van mij aannemen, maar van -ten eerste- de oprichter ervan, de Canadese socialist en VN eminence grise Maurice Strong, die in 1988 voor open microfoon het volgen zei: “The only way of saving the world will be for industral civilization to collapse. Isn’t it our responsibility to bring that about?” Zet daarnaast de uitspraak van Ottmar Edenhofer [co-chairman IPCC WG III] in Canacun in december j.l.: “The climate conference in Cancun is not a climate conference, but one of the largest economic conferences since the Second World War”. “Climate policy is redistributing the world’s wealth”. Duidelijker kan het volgens mij nauwelijks. Inconvient for the believers, but incontrovertible.
Het IPCC/AGW/ACC vehaal gaat namelijk helemaal niet over wetenschap maar over een socialistisch wereldvisie, waar individuele keuzes en vrijheid moeten worden opgeofferd van het goed van de “commune”. Indien U dat ook de sterk vindt, raad ik U en andere lezers hier sterk aan om het rapport [twee weken gelden verschenen] van Kanselier Merkel’s adviesraad te lezen. De raad zegt in verbloemde taal precies wat ik hier net heb geschreven. De verbloemde woorde zijn echter zo griezelig, dat het doet denken aan taalgebruik dat wij in de 20ste eeuwte maar al te vaak hebben gehoord, zowel in Duitsland als de Soviet Unie als China.. Gelloft U mij nog steeds niet, dan is dat advies rapport zo te vinden -in het duits en in het engels [Google translation].
Zo komt het dus dat er meer en meer mensen zijn die dit ssort teksten lezen, inzien waar het om gaat en zich daar tegen verzetten. En dan hoeft men nog niet eens zoals ik “libertarian” te zijn [vies woord toch, dat libertarian]. Ik ken een reeks heel gematigte mensen die het zo langzamerhand ook wel inzien en er niets van willen hebben.
Nogmaals, U hoeft niets van mij aan te nemen. De orginele bronnen zijn zo via het net te vinden. Ik wens U veel plezier, vooral met het rapport van de duitse adviesraad.
Politics masquerading as science. Inderdaad.

hans paijmans

@28 Bob Brand: duidelijker dan jij gedaan hebt kan het niet worden voorgerekend. Daarom is het ook zo vreemd dat de Labohms en Deloyds van deze wereld stug doorgaan met hun beweringen… Het zijn net lijders aan anorexia: vel over been staan ze voor de spiegel en nog zien ze een vet lijf.

Paai

Herman Vruggink

@29 Hans Paijmans,

Schrijf mij ook maar bij als kandidaat voor de Gouden IJspegel, daar schaam ik mij niet voor. 1998 komt alleen maar naar voren als antwoord op de vraag: Hoe ver kan ik terug gaan vanaf vandaag gerekend als ik een rechte lijn (geen opwarming) wil trekken? Indien we de komende 1 1/2 jaar maar iets zakken in temperatuur dan is eind 2012 het antwoord op deze vraag niet meer 1998 maar zelfs 1997 geworden. Meer dan 15 jaar dus. Waar staat geschreven dat je deze vraag niet mag stellen? Is dit een ontkenning van de opwarming of CO2 hypothese? Welnee. Opwarming is een feit, CO2 is een broeikasgas en het is zeer aannemelijk dat de mens daar zijn aandeel zeer duidelijk aan levert. Hoe snel? ik heb geen flauw idee, voorlopig zet ik wel een vraagteken bij de uitspraak “het gaat steeds sneller”.

Het verloop van de globale temperatuur past nog steeds binnen de IPCC voorspellingen, rapporten, modeluitkomsten, scenario’s, projecties. En kies dan zelf maar je favoriete woordje er maar uit want
het elkaar afvangen op exact woordgebruik, terwijl er best begrepen wordt wat er in de context van het verhaal bedoelt wordt schiet ook niet erg op.

Bob Brand

Beste Dexter, (23)

.. verschanst achter een definitie om een bepaalde trend (cooling) niet onder ogen te willen zien.

Pardon, begrijp ik je goed?

Je wilt serieus beweren, á la Arthur Delaruelle, dat de wereld in een trend van “cooling” zit omdat het in Vlissingen tussen 1 april 1992 en 31 maart 2011 (!) kouder zou zijn geworden? Hmmm… je ziet over het hoofd:

* het gaat over ‘Global Warming’, niet over ‘Local Vlissingen cooling between 1/4/1992 and 31/3/2011’;

* deze “cooling” in Vlissingen is kleiner dan de standaardafwijking, dus niet statistisch significant (de R^2);

* 20 jaar aan data volstaat niet voor Vlissingen. Als je over een wat langere periode kijkt, blijkt er wel een trend te zijn die minstens twee σ (twee keer de standaardafwijking) groter is dan de variabiliteit in de meetreeks:

Vlissingen linear trend: 0.037 °C/yr±0.01 °C/yr (27 yr/°C) over de periode 1940-2011.

Ofwel een opwarming van +0.37 °C/decennium… Let wel dat Vlissingen nog steeds ongeschikt is voor klimatologische trends, om de redenen die ik al heb aangegeven.

Het bovenstaande illustreert waarom je een bepaalde hoveelheid data nodig hebt om statistisch significante uitspraken te kunnen doen: de variabiliteit of ‘ruis’ in de maand- en jaargemiddelden maskeert het signaal. Het is gebruikelijk om minstens twee σ (95% betrouwbaarheidsinterval) aan te houden.

ZELFS al zou het in Vlissingen significant afgekoeld zijn – het gaat om globale gemiddelden, en dat kan inhouden dat het op SOMMIGE plaatsen afkoelt, terwijl het elders (veel) warmer wordt.

Ik heb nog een puzzeltje voor je:

Stel je voor dat de helft van alle weerstations precies 1 °C afkoelt, en de andere helft 1 °C opwarmt. Is er dan sprake van Global Warming?

Ja of Nee – en waarom… :)

Hans Verkijk

@Dexter Deloyd

In uw bijdrage haalt u de website klimaatfraude aan waarin de Biltse meetreeks in twijfel wordt getrokken.

De ruwe waarden voor De Bilt in GISS van vóór 1951 zijn gemiddelden berekend uit drie termijnwaarnemingen, nl. van 8, 14, en 19 uur. Waarom GISS die gebruikt weet ik niet. Al vanaf de beginjaren van het KNMI zijn uurwaarden bekend en gepubliceerd. De uurwaarden werden bepaald uit registraties van een thermograaf. Drie maal per dag werden termijnwaarnemingen gedaan en hieruit zijn ook gemiddelden berekend. Deze zijn o.a. gepuliceerd in “Het Klimaat van Nederland” door Ir. A. Labrijn uit 1948.

De ruwe GISS-reeks is dus samengesteld uit twee totaal verschillende reeksen. Tot 1951 uit drie termijnwaarnemingen, daarna uit 24 uurlijkse waarden. Het gemiddelde uit drie termijnwaarnemingen is vooral in de zomer een stuk hoger dan de temperatuur berekend uit 24 uurlijkse waarnemingen: voor juli ongeveer 1,5 graden. Op jaarbasis is het verschil ongeveer 1 graad.

De ruwe GISS-waarden van voor 1951 zijn dus ongeveer een graad te hoog.
In 1872 was het gemiddeld niet 11,4 maar 10,3 graden, en in 1868 niet 11,7, maar 10,6 graden en in 1934 niet 11,3 maar 10,2 graden!

Een afbeelding met de 8,14,19-uurs waarnemingen is hier te vinden

http://www.weerwoord.be/uploads/2082010102557.jpg

@HN Geraedts

Hoe komt u erbij dat de thermometer in De Bilt fout gecallibreerd zou zijn? En dat ook nog over een periode van maar liefst 15 jaar een hele graad. Toe maar! Waarschijnlijk heeft u de klok horen luiden…

Het betrof een verplaatsing van de thermometer vanwege bomengroei. De oude plek vertoonde ten opzichte van de nieuwe op stralingsdagen een iets hogere maximumtemperatuur en een lagere minimumtemperatuur. De gemiddelde temperatuur op beide plekken is en was vrijwel gelijk, bomen geven weinig warmte. Lees meer hierover:

http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3464&Itemid=26

Dexter Deloyd

@Beste Bob (36)

“Stel je voor dat de helft van alle weerstations precies 1 °C afkoelt, en de andere helft 1 °C opwarmt. Is er dan sprake van Global Warming?”

Wanneer ik mijn antwoord zou baseren op de gehanteerde methodieken binnen NASA/NOAA, dan rest mij niets anders dan volmondig ‘ja’ te bekennen.

The NASA/NOAA recipe

To cook temperature data and warm the earth artificially, NASA and NOAA have whipped up a nifty recipe. Here are the not-so-secret ingredients for global warming:

1) Reduce temperature reporting stations across the globe from nearly 6,000 in 1970 to 1,500 or less today.

2) Drop out reporting stations in higher latitudes (colder), higher elevations (colder) and mainly rural locations (colder).

3) Cool early temperature records through data “adjustments” to create the impression of a current warming trend.

4) Fail to compensate or under-compensate for urban growth and land-use changes that can produce localized warming known as the urban heat island (UHI) effect.

5) Cherry-pick thermometers from reporting stations sited at busy airports and other warm locales (e.g. near the coast or at lower elevations).

6) Fill gaps in the shrunk-down thermometer network by estimating temperatures using a system of global grid boxes. Then “populate” the grids with thermometers stationed at lower latitudes and altitudes, or near the coast and in other warm spots.

7) If there are no temperature stations inside the grid box, use the closest station in a nearby box (for example, at the bottom of a mountain plateau or on the coast).

8) Adjust the final temperature dataset using “homogenization,” a blending process that effectively spreads a warm bias to all surrounding stations.

9) Voila, global warming made easy!

Flauw hè :-)

Jan van der Laan

Beste Dexter,

Je verwijzing naar een rapport uit 2009 als zou dat het laatste zijn, geeft aan dat je niet goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen
In 2009 kwam NOAA met een voorlopig rapport waarin de temperatuurtrend van de door Watts als goede meetstations bestempelde werd vergelijken met die door Watts als slecht bestemde meetstations. De trend was vrijwel identiek. Voorlopige conclusie, de gemeten opwarming werd niet veroorzaakt door een bias in meting van slechte weerstations. Zie het
het voorlopige rapport van NOAA.
In 2010 was er de publikatie van Menne et al (On the reliability of the U.S. surface temperature record”). Belangrijkste conclusie: de slechte meetstations maten gemiddeld lagere maximumtemperaturen dan de zg goede stations. Deze publicatie is te vinden in het Journal of Geophysical Research. De conclusie was dodelijk voor Watts, maar hij en de ‘sceptici’ wisten de aandacht af te leiden door te stellen dat Menne zonder toestemming de door Watts en co ingestelde criteria voor goede en slechte meetstations had gebruikt. Daarbij vertelden de ‘sceptici’ niet dat Watts en co NOAA eerder van bedrog hadden beschuldigd en dat het uiteindelijk om de meetgegevens van NOAA zelf ging! Menne werd ook nog verweten dat hij alleen maar aangepaste (adjusted) data had gebruikt, maar dat bleek ook niet waar. Hij had zowel de ruwe als de aangepaste data vergeleken van zg goede meetstations met de rest van de meetstations. Er was geen verschil tussen goede en slechte meestations. Punt.
Een andere belangrijke kritiek op Watts was dat men al een eeuwigheid moest wachten op zijn publicatie. Die kwam dan uiteindelijk in 2011. Conclusie, het maakte allemaal niets uit.
Het meest schandalige vind ik dat al die jaren er een hoop ophef is gemaakt, o.a. door Marcel Crok in zjn boek, maar nu hoor je niemand van de ‘sceptici’. Toch zal het nog een tijdje over het internet blijven doorgaan, die plaatjes van de meetstations op parkeerplaatsten, naast airco’s, of een slapende wasbeer in de meethut!

Jadwiga de Bock Majewska

stel U voor alstublieft eenvoudig advies:
in Nederland PER JAAR!! laatst is voor cá 65 MILJOEN euro in brand/fik
bij zgn vieren van nieuwjaar.
Vuurwerk is 2000 jaar oud omdat vroeger geen mobiele-tefefoons waren
voor militairen troepen, met vuurwerk over bergen signalen aangeven,dat hulp is in de buurt was vurig knal-vuurwerk uitgeschoten.
slimme snel-geld-verdienen-bedenkers hebben volk in hun macht gekregen:
“de Volk knalt zich arm en de bedenkers in zelfde snel tempo maken zich rijk”
Dat “rijk worden”gun ik van harte iedereen.
Vuurwerk is gif voor milieu en gezondheid van mensen omdat:door de residue van dat, overal na beneden terug valt.
wel nu voorstel: handelaren en producenten van knal-vuurwerk kunnen blijven verdienen: door vervangen van LED-vuurwerk-effect,
Spectaculair,milieu-vriendelijk,en groot in mogelijkheden continue,
“Top van klimaat-organisatoren” goed zou doen: propageren van ontwikkeling-geld-pot- van- alle- landen: bebossen alle ontboste gebieden dan is CO2 in grote mate neutraal gemaakt.

Bob Brand

Beste Hans Verkijk, (37)

Dank voor uw verhelderende bijdragen, het is plezierig iemand aan te treffen die zich – net als Hans Paijmans en Jos Hagelaars – aan de feiten houdt.

En Dexter Deloyd vraagt zich NIET af:

– hoe het komt dat hij blind en zonder enig skepticisme gelooft wat er aan bewust misleidende informatie op “klimaatfraude.info” geplaatst wordt;
– zonder te weten wat een gehomogeniseerde meetreeks is;
– of zich even af te vragen of dit wel plausibel is;
– en als vervolgens wordt aangetoond dat hij BEWUST voorgelogen is door “klimaatfraude.info”;
– richt hij zijn woede en afkeer NIET op “klimaatfraude.info” (wat terecht zou zijn), maar op het KNMI, IPCC en de geïnformeerde mensen hier;
– sterker nog, hij gaat blind door met knippen en plakken van desinformatie van dezelfde site, hoewel aangetoond is dat hij er bewust voorgelogen wordt.

Tsja.

peter klein

“Climate reacts to whatever forces it to change at the time; humans are now the dominant forcing.”
( http://www.skepticalscience.com/argument.php )

Is dit wetenschap, een stelling, of een geloof?
Het laatste.
Nl gebod 1 van het geloof dat de mens verantwoordelijk is voor huidige klimaatverandering, in welke richting dan ook, opwarming of afkoeling
Knap: er werd opwarming voorspeld, en nu gaat het richting afkoeling, en toch is de mens nú de schuld.

Het EPA, waarnaar hierboven ook verwezen werd, zag zich onder directeur Jackson zo belangrijk worden, dat ze Klimaatregulering naar zich toe probeerde te trekken door CO2 tot een vervuilend gas te laten verklaren onder de Clean Air Act, de competentie van het EPA, daarmee gelijkgesteld aan gifgassen.
Dat is haar gelukt onder de regering van de democraten van Obama. En boeren werden als de dood voor de consequenties, want varkens konden 100 dollar meer gaan kosten doordat de co2 wetgeving ook op veeteelt van toepassing werd.

Gelukkig stond er binnen het EPA een klokkenluider op die die scrupuloze drive naar meer macht van zijn instelling niet verdroeg. Alan Carlin had een 98 pagina´s tellend rapport gemaakt, dat door zijn superieuren onder de tafel werd geschoven, omdat het rapport wees op de inconsistente wetenschap onder het klimaatalarmisme van de AGW.

zie http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-5117890-503544.html

En dát een paar maanden voor Kopenhagen, nog gevolgd door Climategate, een halve maand vóór diezelfde conferentie, dat als insteek had de herverdeling onder de hoede van de VN van $45 BILJOEN tbv de ontwikkelingslanden.

En vindt u dat veel? De VN Spreekt zelf van bedragen tot 250 BILJOEN (“$250 trillion, =250.000 MILJARD dollar) tot 2050 om een groene economie wereldwijd op te bouwen ( zie pagina 47 en 67 van deze VN uitgave: http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/sdt_tec/tec_technology_dev.pdf)

Het is alles één grote congsie.
En tot degene die willen geloven in de “klimaatcrisis”, en het ” voorzorgsprincipe”: in 2009 was het vóór de Kopenhagen-conferentie “vijf voor twaalf”.
Hoe staat het nu? Is het al “twee na twaalf”?, en indien ja: wanneer gaat de mensheid dood aan het klimaat denkt u?

Tot slot: steeds weer hoor je ook steeds over overbevolking.
Heb ik eens nagekeken: Indonesie heeft 250 miljoen inwoners en is nagenoeg zelfvoorzienend. Geprojecteerd zouden er 60 miljard mensen op de aarde kunnen leven.
Laat de helft van het vaste land wegvallen, kunnen er nog altijd 30 miljard leven.

En als u weet dat Congo 80 keer zo groot is als de tweede landbouwexporteur ter wereld Nederland, 4 keer zoveel inwoners heeft, en in de vruchtbare tropen ligt, dan snapt u dat er nog een wereld te winnen is aan voedselproduktie

Bob Brand

Beste Herman, (31)

Geen idee waar jij de 2000 – 2010 0.204 vandaan haalt, stijf gefilterd vanaf 30 jaar daarvoor?

Gewoon bij de Hadley Climatic Research Unit, waar ze vandaan komen:

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

Je kan daar de jaargemiddelden downloaden vanaf 1850 (het CSV bestand), en dan natuurlijk de Anomaly gebruiken, niet de Smoothed Value want jij, Dexter en H.N.Gereadts waren toch zo gekant tegen 30-jaar trends, “statitische” procedures en nu weer tegen “stijve filtering“?

Nou, dan zal je het hebben ook, hierbij de ruwe jaargemiddelden (de anomalie t.o.v. 1961-1990):

1999 0.297
2000 0.271
2001 0.408
2002 0.465
2003 0.475
2004 0.447
2005 0.482
2006 0.425
2007 0.402
2008 0.325
2009 0.443
2010 0.475

Dus de trend van de laatste tien jaar is: 2000-2010 +0.204 °C per decennium

Klaar! Daarmee is ‘bewezen’ (naar jullie eigen standaards) dat de wereld nog steeds opwarmt, precies in het tempo zoals voorspeld in het IPCC TAR in 2001. AGW is dus een feit, niet ‘slechts’ theorie.

Lucht dat niet op? Blij dat we er uit zijn!

O jee… hoor ik daar iemand iets roepen over “Ja, maar The 3rd Viscount Monckton of Bamsme zei nog dat ..”

Jadwiga de Bock Majewska

informatie alstublieft van Inhabitat the week 16/6:
GOOGLE, the internet giant …….announced that they would be investing 280 MILLION dollars into a fund to pay for the installation of home solar panels.
Set up as a tax equity fund, the goal of their initiative is to work with the Silicon Valley starp-up SOLAR CITY.
GOOGLE’s hopes that…other corporations to do the same.

Hope Nederland is ook klaar voor?
in nieuws j.l. is verteld dat 500 miljoen euro is al in pot voor
bedrijven en innovatie.

Jadwiga de Bock Majewska

Google invest in Solar Energy svp.nog een toelichting:
eerder dit jaar is vermeld ook dat Google heeft al Grootste Solar-Energy-plant gestart om Solar Energy aan huishoudens leveren.

hans paijmans

Een zorgwekkende ontwikkeling in het klimaatdebat is te lezen op http://www.canberratimes.com.au/news/local/news/general/climate-of-fear-scientists-face-death-threats/2185089.aspx?storypage=1

Zoals altijd valt het nog te bezien hoe serieus dit soort krantenberichten genomen moeten worden, maar het ziet er toch allemaal wat griezelig uit. Waar men het niet kan winnen met argumenten wordt door de zogenaamde sceptici down under klaarblijkelijk naar krachtiger middelen gegrepen…

Paai

Dexter Deloyd

@Bob Brand (41)

Hans Verkijk schrijft:

De ruwe GISS-reeks is dus samengesteld uit twee totaal verschillende reeksen. Tot 1951 uit drie termijnwaarnemingen, daarna uit 24 uurlijkse waarden. Het gemiddelde uit drie termijnwaarnemingen is vooral in de zomer een stuk hoger dan de temperatuur berekend uit 24 uurlijkse waarnemingen: voor juli ongeveer 1,5 graden. Op jaarbasis is het verschil ongeveer 1 graad.

Jammer dat Hans een referentie achterwege laat voor deze claim.

Voor jou vormt dat kennelijk geen probleem, gezien de snelle conclusies (n.b. in hoofdletters) die je trekt.

Probeer jezelf beter te informeren over het temperatuurverloop van De Bilt vóór en ná 1950.

De Bilt raw data (thermometergegevens):

“Opvallend is het tamelijk vlakke verloop van 1881 tot ongeveer 1950, een plotselinge daling van de temperatuur rond 1950 die vlak verloopt tot 1986, dan een snelle stijging van de temperatuur, en vanaf 1987 weer een vlak verloop van de temperatuur, met 2 uitschieters in 1996 (laag) en 2006 (hoog). Het verloop van de temperatuur vanaf 1987 ligt ongeveer op het niveau van het verloop van 1881 tot 1950.”

NASA/GISS adjusted data:

“Een opmerkelijk verschil met de raw data uit de eerste grafiek. Wat is er anders? Allereerst zijn de data tot eind jaren ‘40 naar beneden bijgesteld. Waarom en op welke wijze? NASA/GISS geeft op zijn website daarover geen uitsluitsel.
Bovendien zijn de data vanaf 1950 naar boven bijgesteld. Ook hier weer de (onbeantwoorde) vraag : waarom en op welke wijze? Bovendien is die laatste aanpassing vreemd: men zou denken dat de meest recente data van De Bilt juist naar beneden bijgesteld zouden moeten worden vanwege het toegenomen Urban-Heat-Island-effect”

Herman Vruggink

@43 Bob,

Dus jij trekt inderdaad (de lage) 2000 van (de hoge ) 2010 af? Cherry Picking van de bovenste plank dus. Dat kan je niet menen, moet ik je nog serieus nemen? Te gek voor woorden.

Wat jij doet moet moet jij weten, we leven in een vrije wereld tenslotte. Ik hou me gewoon bij deze Trends :http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Global%20temperature%20trends

A. Bakker

Bob Brand (43), het lijkt mij een beetje simpel om de trend 2000-2010 af te doen met de temperaturen van deze 2 jaren van elkaar af te trekken: 0,275-0,271=0,204!!!
Jij laat in jouw rijtje 1998 weg met 0,55. Stel nu jouw methode van trend van 1998-2008: 0,325-0,550=-0,225!
Het gaat wat op en neer dus jouw methode kan volgens mij niet.

Hans Verkijk

@ 47 Dexter Deloyd

Mijn bronnen zijn: A. Labrijn: Het klimaat van Nederland gedurende de laatste twee en een halve eeuw: Mededelingen en Verhandelingen 49, KNMI 1945
en
Het Klimaat van Nederland, Mededelingen en Verhandelingen Serie A, nr 53, KNMI 1948.

In de eerste uitgave staan de maandgemiddelden op basis van 24 uurlijkse metingen en in de tweede op basis van de termijnwaarnemingen om 8,14 en 19 uur.

Vergelijking van beide reeksen leert dat de 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden een graad hoger zijn dan de 24 uurs gemiddelden.

De waarden die op de KNMI site te vinden zijn komen overeen met die in genoemde publicaties en met de gegevens in de jaarboeken Meteorologie vanaf 1848.

Bob Brand

Beste Herman Vruggink en A. Bakker,

Dat is toch jullie eigen methode?

Jullie (niet ik) meenden dat je persé (temperatuur in 2010) – (temperatuur in 1998) zou moeten nemen om zogenaamd aan te tonen dat “global warming gestopt was”. De feiten zijn:

1. Als je over decadal trends spreekt, dan moet je over de laatste 10 jaar kijken: (temperatuur in 2010) – (temperatuur in 2000). Dat is toch wat ‘decadal’ betekent?

2. De jaargemiddelden kan je zelf downloaden bij http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/ dat is immers waar ze vandaan komen:

1999 0.297
2000 0.271
2001 0.408
2002 0.465
2003 0.475
2004 0.447
2005 0.482
2006 0.425
2007 0.402
2008 0.325
2009 0.443
2010 0.475

3. De trend van de laatste tien jaar is dus: +0.204 °C per decennium. Namelijk (temperatuur in 2010) – (temperatuur in 2000) = 0.475 – 0.271 = 0.204 voor het geval dit niet duidelijk mocht zijn.

Geen speld tussen te krijgen.

Jullie waren er toch zo op tegen om 30-jaar trends te gebruiken, of statistische procedures, of “stijf gefilterd” (whatever that may be). Daarom heb ik even de feitelijke temperatuursanomalieën erbij gepakt. Je kan ze zelf downloaden (het CSV bestand).

:)

Dexter Deloyd

Beste Jan (39)

Al goed je hebt een punt. Ik doelde met mijn verwijzing naar dat laatste rapport van Watts op het percentage van 80% Surface Stations surveyed. Watts geeft zelf die link aan naar dat rapport op Surfacestations project.

Soit. Uiteindelijk moet ik je mijn complimenten geven voor het stukje proza dat je hebt geschreven! De alarmisten onder ons zouden het slikken voor zoete koek.

Helaas voor jou voel ik mij genoodzaakt om tevens wat bittere pasta choca op die koek te smeren.

Zo schrijf je naar aanleiding van Menne’s paper:

“De conclusie was dodelijk voor Watts, maar hij en de ‘sceptici’ wisten de aandacht af te leiden door te stellen dat Menne zonder toestemming de door Watts en co ingestelde criteria voor goede en slechte meetstations had gebruikt.”

Terwijl je niet vermeldt wat Watts werkelijke bezwaar was:

However, it is very important to point out that the Menne et al 2010 paper was based on an early version of the surfacestations.org data, at 43% of the network surveyed.

En verder schrijf je:

“Een andere belangrijke kritiek op Watts was dat men al een eeuwigheid moest wachten op zijn publicatie. Die kwam dan uiteindelijk in 2011. Conclusie, het maakte allemaal niets uit.”

Terwijl Watts natuurlijk alle zeilen moest bijzetten om zijn artikel gepubliceerd te krijgen binnen de peer-reviewed science waarin alarmisme nu eenmaal de boventoon voert.

Watts, 27 januari 2010:

When our paper with the most current data is completed (and hopefully accepted in a journal), we’ll let peer reviewed science do the comparison on data and methods, and we’ll see how it works out. Could I be wrong? I’m prepared for that possibility. But everything I’ve seen so far tells me I’m on the right track.

Afijn je had mijn commentaar al eerder kunnen lezen.

Het goede nieuws is dus inderdaad dat Watts zijn ‘surfacestations.org 2.0’ -zo noem ik het maar- uiteindelijk gepubliceerd wist te krijgen in bovendien datzelfde Journal of Geophysical Research.

Nota bene ‘Accepted for publication May 3, 2011‘. Nog vers van de pers dus.. En jij hebt het al in de prullenbak gegooid?!?

Wanneer verschijnt jouw paper in the Journal of Geophysical Research?

A. Bakker

Bob Brand (51), werkelijk totale nonsens, zo werkt statistiek niet, zoals ik je heb laten zien in 49. Het vlakt af de laatste jaren na 1998 en stijgt dus niet mee met CO2. Dat kan iedereen met zijn blote ogen zien aan jouw rijtje. Natuurlijk zijn de waarden hoog aan het einde van een warmere periode. Wat nu gaat komen is voor mij zo langzamerhand duidelijk: een daling, zoals na 1940! Het gaat wat op en neer.

JvdLaan

@Dexter, je moet leren lezen. Ik heb de conclusie genoemd aangaande het Watts artikel. Ik heb de link gegeven naar dat artikel. Ik heb niets in de prullenbak gegooid. Het maakte allemaal niets uit was de conclusie!

Jij en je ‘sceptische’ vrienden hebben jaren onder aanvoering van Watts geroepen dat de temperatuurmetingen onbetrouwbaar waren! Nu geef ik je drie publicaties w.o die van Watts dat dat niet zo blijkt te zien op globaal niveau!

Feit blijft dat Watts en D’Aleo NOAA van bedrog hebben beschuldigd. En beiden hebben geen excuses aangeboden.

En waarom blijft het na die publicatie van Watts stuk in JoGR zo oorverdovend stil op al die ‘sceptische’ blogs?
Ik heb dit feit bv al aangestipt op de site van Marcel Crok. Geen antwoord. Helemaal niets! Het is stil aan de overkant! Terwijl een hoofdstuk in zijn boek de Staat van het Klimaat daaraan besteed is en Crok beschikte over de kennis van de publicatie van zowel NOAA uit 2009 als Menne uit 2010, maar toch duidelijk de versie van Watts en co gaf. Opmerkelijk vind je niet?

Verder noem je een stroman met je “Terwijl Watts natuurlijk alle zeilen moest bijzetten om zijn artikel gepubliceerd te krijgen binnen de peer-reviewed science waarin alarmisme nu eenmaal de boventoon voert. “.
Tja “Truth has a liberal bias” !

Bob Brand

Beste A. Bakker, (53)

Dat is toch jullie eigen methode?

Waarom zou je uitgaan van 1998, indien de laatste 10-jaars trend nu eenmaal in… 2010-10=2000 start?

Misschien is het een idee als jij dan eens uitlegt hoe “statistiek werkt” – ik ben zo benieuwd! Vooral naar de “statitische procedures” en naar “stijf gefilterd”, en waarom lineaire regressie van de GMST over een periode van 30 jaar uit den boze is.

Ik wijs er nogmaals op: volgens uw eigen methode is de trend van de laatste tien jaar +0.204 °C per decennium. Dat zijn de harde cijfers. Als u dit anders ziet dient u met een onderbouwing te komen.

Overigens: “Wat nu gaat komen is voor mij zo langzamerhand duidelijk: een daling ..” lijkt mij nogal een open deur, want na een stijging volgt ooit wel weer een daling.

Of verkeert u in de veronderstelling dat de temperatuur in een rechte lijn omhoog zou moeten gaan?

Herman Vruggink

Bob Brand(51)

Tot nu toe hadden de bijdragen van Bob Brand altijd wel “iets” toe te voegen, maar nu ben je het spoor toch echt helemaal bijster. Heb ik ergens gezegd dat je een lijn kan trekken tussen twee willekeurige jaren? Heb ik ergens geroepen dat je mag concluderen dat de opwarming gestopt is? Je moet mij geen woorden in de mond leggen en er is geen ook geen “jullie”. In @35 heb ik al aangegeven hoe het zit met 1998, niets meer en niets minder.

Als je na de data en grafieken kijkt kan iedereen, om met A. Bakker hier boven te spreken, met zijn blote ogen zien dat er sprake is van een duidelijke afvlakking van de opwarming. En het gaat er niet om of je het zeer geringe opwarming, zeer geringe daling of nagenoeg constant noemt als je naar de laatste 10, 11, 12, 13,14 of volgend jaar 15 jaar jaar kijkt.

Conclusie? : “To close to call”, meer data nodig. Ook de voorspelling dat we een daling krijgen door @53 A.Bakker lijkt mij voorbarig.

Hier de belangrijkste data sets in 1 grafiek.
http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Comparing%20global%20temperature%20estimates

Krijgen we nu met een nieuw fenomeen te maken? “ontkenners van de afvlakking van de opwarming? “

Dexter Deloyd

@Hans Verkijk (50)

“Vergelijking van beide reeksen leert dat de 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden een graad hoger zijn dan de 24 uurs gemiddelden.”

Die ene graad blijft mij intrigeren. Heb je voor mij ook een referentie (liefst met url) in de trant van:

“Prof/Dr/Klimatoloog.. heeft aangetoond dat .. middels onderzoek etc.”

Ik heb werkelijk moeite gedaan om beslag te leggen op de twee bronnen die je aanhaalt. Maar al wat er uit Google rolt zijn welliswaar hoogst interessante verhandelingen over historische meetreeksen of rekenmodellen, nergens kan ik echter die bronnen inkijken of een analytische onderbouwing voor die ene graad vinden. Ook niet in het zgn. HISKLIM programma van het KNMI.

De Zwanenburg/De Bilt reeks strekt zich uit over de periode 1706–heden. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de reeks een samenvoeging van reeksen van een zestal stations: Delft, Rijnsburg, Zwanenburg, Haarlem, Utrecht en De Bilt (zie Tabel 9). Het is daarbij gebruikelijk dat de gegevens van de verschillende stations worden herleid tot het meest recente station, in dit geval De Bilt. Hoewel voor de meeste stations driemaal daagse waarnemingen beschikbaar zijn, heeft de nadruk tot nu toe gelegen op de daaruit berekende maandwaarden (vooral temperatuur). Bekend is de zogenaamde Labrijnreeks van maandtemperatuur en maandneerslag (Labrijn, 1945). De in tabel 9 gegeven samenvoeging heeft betrekking op een up-to-date en enigszins gewijzigde versie die verkrijgbaar is bij de KD.

Gerrit de Jonge

@6,1,14 Jerry Mager
Wat een genoegen u op deze blog te ontmoeten. Ik ben gaan inzien dat uw bewonderaars gelijk hadden. Zoals een van hen zei was het weer genieten van uw bijdragen, zoals immer. De wijde horizon die u in uw reacties ten toon spreid verrassen mij keer op keer. Ik zou het allemaal niet beter en geestiger onder woorden kunnen brengen. Querine Santingh en Jerry mager staan bij met stip bovenaan als het om beredeneerde en doorwrochte bijdragen gaat. Chapeau. Ik volg u al geruime tijd en gericht. Ik hoop dat u altijd op de NRC site blijft posten, anders moet ik weer zo zoeken. Uw bijdragen zijn voor mij altijd ZEER de moeite waard en voor mij uiterst profijtelijk. Chapeau voor de webredactie. Van u ben ik intussen bijdragen van hoge kwaliteit gewend. Er worden altijd staaltjes van eruditie en betrokkenheid geëxposeerd. De kennis van zake en eruditie proef ik in elke regel. Ook uw laatste reacties getuigen van uw intussen zo kenmerkende eruditie. Klasse. Chapeau. Keep up the good work.

Bob Brand

Beste Herman Vruggink,

Ik reageerde in eerste instantie op HN Geraedts en op Dexter – #5, #21, #23. Lees vooral eens mijn reactie #28. Er werd namelijk door Geraedts het volgende beweerd:

Zowel de laatste HadCru land data en UAH sateliet data tonen duidelijk aan dat er sinds 1998 geen statitisch relevante opwarming heeft plaatsgevonden.

En wees niet zo bescheiden, want in #31 vraag jij zelf:

Geen idee waar jij de 2000 – 2010 0.204 vandaan haalt, stijf gefilterd vanaf 30 jaar daarvoor?

waarna jij je vol enthousiasme inschrijft voor de Gouden Ijspegel:

1998 komt alleen maar naar voren als antwoord op de vraag: Hoe ver kan ik terug gaan vanaf vandaag gerekend als ik een rechte lijn (geen opwarming) wil trekken? Indien we de komende 1 1/2 jaar maar iets zakken in temperatuur dan is eind 2012 het antwoord op deze vraag niet meer 1998 maar zelfs 1997 geworden. Meer dan 15 jaar dus.

Het gemeenschappelijke element is de misvatting dat:

* de opwarming in 1998 ‘gestopt’ zou zijn;
* dat je conclusies kan trekken op basis van vergelijkingen met één specifiek jaar (je “rechte lijn”);
* dat het kiezen van één specifiek jaar GEEN cherry-picking zou zijn;
* dat 1998 überhaupt een geschikte keuze zou zijn (een ‘representatieve steekproef’).

Daarom laat ik even zien wat er gebeurt als je één jaar als referentiepunt neemt.

Gewoon, met de officiële HadCRUT3 temperaturen: +0.204 °C per decennium. Het is immers jullie eigen methode? Eén beginjaar er uit kiezen? De keuze voor het jaar 2000 is dan niet zo gek, want het was géén El Niño of La Niña jaar, dus betrekkelijk representatief. Dit in tegenstelling tot 1998, dat als ‘Super ENSO’ jaar zo’n 0.3 °C warmer is dan normaal. En… 2000 tot 2010 ís nu eenmaal 10 jaar.

Vervolgens reageer jij wel heel merkwaardig:

Dus jij trekt inderdaad (de lage) 2000 van (de hoge ) 2010 af? Cherry Picking van de bovenste plank dus. Dat kan je niet menen, moet ik je nog serieus nemen? Te gek voor woorden.

Ja zeg, als je de trend over de afgelopen 10 jaar wil bepalen, dan moet je uiteraard het verschil in temperatuur tussen 2010 en 2000 nemen, wat wou je anders? De temperaturen bij elkaar optellen, soms? Of wou je de temperatuur in 2010 aftrekken van die in 2000?

Volgens je eigen normen is dit géén cherry-picking. Jij gebruikt immers zelf ook één jaar als beginjaar, in reactie #35.

Even resumerend:

1. er is geen sprake van “stijve filtering”, gewoon van de officiële HadCRUT3 jaargemiddelden.
2. de temperatuurstijging van 2000 tot 2010 is: +0.204 °C per decennium
3. er is geen enkele reden om het SUPER ENSO jaar 1998 erbij te betrekken.
4, als je het decennium 1991-2000 vergelijkt met 2001-2010 (HadCRUT3), dan zie je het volgende:

Gemiddelde 1991-2000: +0.243 °C
Gemiddelde 2001-2010: +0.435 °C

Harde cijfers, Herman Vruggink.

hans paijmans

@Herman Vruggink: in 35 stel je de vraag “Hoe ver kan ik terug gaan vanaf vandaag gerekend als ik een rechte lijn (geen opwarming) wil trekken?”

Ik moet je alleen waarschuwen dat het antwoord op zo’n vraag op zich geen grote beschrijvende waarde heeft voor een noisy data set zoals de gemiddelde jaartemperatuur. Volgens mij probeert Bob Brand je dat ook voor te rekenen.

Als je op grond van een serie metingen zoals GISS iets wilt zeggen over de eventueel aanwezige trends, dan zijn daar keiharde regels voor. Als je je niet aan die regels houdt, dan ben je gewoon maar wat in het wilde weg aan het speculeren.

Paai

Hans Verkijk

%57 Dexter Deloyd

De link van een foto uit Labrijns werk Het Klimaat van Nederland met de maandgemiddelden uit de 8-14-19 uurs temperatuurwaarnemingen van De Bilt heb ik al eerder gegeven, maar hier nogmaals:

http://www.weerwoord.be/uploads/2082010102557.jpg

De 24 uurs maandgemiddelden zijn op diverse plekken op het net te vinden, o.a. op de website van het KNMI. Het verschil tussen beide reeksen is ongeveer 1 graad.

http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/antieke_wrn/labrijn_ea.zip

Nogmaals deze gegevens komen overeen met de cijfers zoals die in oude jaarboeken te vinden zijn!

Ben benieuwd of je tot andere conclusies komt, laat het weten!

Hans

Herman Vruggink

Bob Brand, Hans Paaijmans,

Zowel de laatste HadCRUT3,NCDC en GISS landdata als de UAH MSU and RSS MSU sateliet data tonen duidelijk aan dat er sinds 1998 geen statitisch relevante opwarming heeft plaatsgevonden. Deze conclusie volgt NIET uit het trekken van een lijn van het eerste punt naar het laatste punt wat volstrekt een onverantwoorde methode is maar uit algemeen aanvaarde statistische regressie methodieken met bijbehorende toetsten, regels en afspraken. Zo concludeert Phill Jones een jaar geleden nog dat er over de laatste 15 jaar geen statistisch significante opwarming heeft plaatsgevonden die hij vervolgens begin 2011 weer omzet in: “wel aantoonbaar significant”, wat niet onjuist is maar wel aangeeft dat het een beetje op de wip zit. Overigens wil ik opmerken dat statistisch relevant wat mij betreft iets anders is dan statistisch significant.

Ondanks de duidelijk waarneembare afvlakking mag er NIET zo maar geconcludeerd worden dat de opwarming gestopt is. Zo is de vraag van Bob Brand terecht of 1998 überhaupt een geschikte representatieve keuze is. Persoonlijk ben ik een voorstander om steeds de LOPENDE 10, 20, 30 en 50 jaar trends te beschouwen wat ik al eerder in @31 heb aangegeven.
Zie nogmaals: http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Global%20temperature%20trends

Een altijd lastige vraag is wanneer er nu gesproken mag worden van een trendbreuk. Mijn persoonlijke keuze hierin is om de recente periode van afvlakking, zolang deze er nog is, te vergelijken met de 50 jaar Trend. De grondslag van deze keus is dat sinds 1960 de CO2 uitstoot zeer sterk is gestegen en daarom naar mijn mening het meest in aanmerking komt ter vergelijk. Nu kunnen mijn persoonlijke keuzes mogelijk niet helemaal volgens de regels zijn, maar wat ik tot nu toe geleerd, gehoord of gelezen heb wijkt daar naar mijn idee niet al te veel van af. Een ander voorstel? ook goed, ik hoor het wel.

1998 is niet een willekeurig gekozen jaar maar nu eenmaal een antwoord op de vraag: “sinds welk jaar is er sprake is van een afvlakkende tendens?” Dit heeft NIETS te maken met de hoge piek van 1998 maar wel met de lagere temperaturen als we nog verder terug gaan. Het stellen van een dergelijke vraag is NIET verboden maar zoals Hans Paijmans in @60 terecht opmerkt :”het antwoord op zo’n vraag op zich heeft mogelijk geen grote beschrijvende waarde voor een noisy data set zoals de gemiddelde jaartemperatuur” als dit de reden is van Bob Brands pogingen “iets” te vertellen dan heb ik zijn teksten tot nu toe verkeerd geïnterpreteerd.

Indien wij de komende drie jaar te maken krijgen met een lichte daling dan kan er al sprake zijn van een vlakke tendens tussen 1995 – 2015. Hierbij laat ik de bijbehorende T verandering in de bovenlagen buiten beschouwing. Een klimaatwetenschapper als Phill Jones zal natuurlijk de totale atmosfeer in zijn significantie weging meenemen.

Dexter Deloyd

@Hans Verkijk (61)

Goed ik was in dit Google tijdperk welhaast niet meer gewend om tabellen in jpg format uit te lezen :-)

Dat terzijde. Ik heb op jouw stelling een tijdje zitten broeden. Gevoelsmatig detecteerde ik een onderliggende twist. In (50) stel je namelijk het volgende:

“Vergelijking van beide reeksen leert dat de 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden een graad hoger zijn dan de 24 uurs gemiddelden.”

Ik neem aan dat we het hier hebben over de periode van vòòr 1951.
Die periode is voor onze discussie immers het interessantst nietwaar?

Dan rijst bij mij vervolgens de vraag over welke 24 uurs gemiddelden van vòòr 1951 we eigenlijk beschikken. In het HISKLIM Onderzoek lees ik:

Periode na 1900

De periode direct na 1900 is de periode waarbinnen de metingen verder gestandaardiseerd werden (ook internationaal) en waarin de meeste waarnemingen in digitale vorm beschikbaar zijn. Naast de termijnstations en klimatologische hoofdstations, zijn er vanaf 1948 ca. 21 synoptische stations opgericht. Op deze stations werd uurlijks waargenomen, waaronder waarnemingen van o.a. temperatuuur, luchtdruk en weer (zicht e.d.). De metingen van de synoptische stations werden vooral gedaan om real-time een wereldwijd beeld te krijgen van het weer op een bepaald moment ten behoeve van de weersvoorspelling. De metingen van de klimatologische stations (termijnstations en klimatologische hoofdstations) waren echter vooral bedoeld om een zo goed mogelijk beeld van het klimaat te krijgen. Bij deze laatste waarnemingen werd aandacht besteed aan correcties e.d. achteraf.

We mogen hier gevoeglijk uit opmaken dat er vòòr 1948 geen systematische 24 uurs metingen zijn verricht. Wat jij dus kennelijk doet is het vergelijken van de 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden met (gehomogeniseerde) waarden uit de Labrijn reeks (< 1951) die dus niet op 24 uurs waarnemingen zijn gebaseerd.

In mijn optiek geef je daarom geen overtuigende onderbouwing voor hetgeen je stelt in (37) :

“De ruwe GISS-waarden van voor 1951 zijn dus ongeveer een graad te hoog. In 1872 was het gemiddeld niet 11,4 maar 10,3 graden, en in 1868 niet 11,7, maar 10,6 graden en in 1934 niet 11,3 maar 10,2 graden!”</i?

Daarom nogmaals mijn verzoek: kun je die ene graad ook staven met enkele citaten van onderzoekers? Die Labrijn reeks is namelijk ook niet bulletproof zo lees ik in datzelfde HISKLIM Onderzoek.

Alvast hartelijk dank.

Hans Verkijk

@ Dexter Deloyd (63)

Je schrijft: “We mogen hier gevoeglijk uit opmaken dat er vòòr 1948 geen systematische 24 uurs metingen zijn verricht. Wat jij dus kennelijk doet is het vergelijken van de 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden met (gehomogeniseerde) waarden uit de Labrijn reeks (< 1951) die dus niet op 24 uurs waarnemingen zijn gebaseerd."

Niets is minder waar! Er zijn wel degelijk voor 1948 uurlijkse temperatuurmetingen bekend! Op het stadswaterkantoor in Amsterdam zijn uurlijks temperaturen gemeten van 1785 tot 1963!
Door middel van thermografen zijn voor de reeks Utrecht/De Bilt vanaf 1848 (dus al 100 jaar eerder dan jij veronderstelt) uurlijkse waarden bekend! In veel van de Meteorologische jaarboeken zijn deze waarnemingen opgenomen. In het jaarboek van 1904 schrijft professor Van Everdingen:

"De uurwaarnemingen van de temperatuur zijn ontleend aan de diagrammen van een thermograaf van W.C. Olland (model RICHARD). De thermograaf was geplaatst in de groote thermometerhut op het terrein, met het reservoir in de onmiddellijke nabijheid van den bol van den stationsthermometer die voor de termijnwaarnemingen diende. Een thermograaf van kleiner model bleef als controle-instrument eveneens in functie."

Uit het Meteorologisch Jaarboek van 1895 heb ik een jpg van de maand januari met uurlijkse temperatuurwaarnemingen. Het betreft het hoofdobservatorium Utrecht waar destijds het KNMI gevestigd was.

http://imageshack.us/photo/my-images/848/uurtabeltemperaturenjan.jpg/

Conclusie:

De waarden uit de Labrijnreeks van vóór 1951 zijn gebaseerd op 24-uursmetingen, daaraan is niks gehomogeniseerd: ze komen overeen met wat destijds gepubliceerd is!!
De breuk die in 1951 in de ruwe GISS-reeks optreedt (ongeveer een graad afkoeling) is veroorzaakt door de 8-14-19 reeks te koppelen aan de 24-uursreeks.

Nogmaals: de ruwe GISS-reeks tot 1951 bestaat uit gemiddelden van 8-14-19 uur. Daarna uit gemiddelden gemeten uit 24 uurswaarnemingen, afgelezen op het volle uur. Als je meet op 8-14-19 uur (lokale tijd, dus tijdens de zomertijd om 9.40, 15.40 en 20.40 uur!!), dan kom je op jaarbasis gemiddeld ongeveer een graad hoger uit dan dat je elk uur zou meten en daar het gemiddelde uit bepaalt. Probeer het maar!

Ik kan geen citaten leveren van andere onderzoekers dan mijzelf.

In een reactie op weerwoord.be over ditzelfde onderwerp reageerde Ben Lankamp als volgt:

====

Hoi Hans,

Bedankt voor het uitpluiswerk! De internationale uitwisseling van meetreeksen is eigenlijk altijd al heel stroef verlopen, pas sinds de komst van de GTS (het Global Transmission System) van de WMO, waarop verplichte waarnemingen moeten worden uitgewisseld, is er vaart in de zaak gekomen. Daarvoor werden gegevens alleen incidenteel voor specifieke onderzoeken uitgewisseld en zelden in een centrale database opgeslagen. Desondanks, er zijn vandaag de dag nog genoeg gegevens die niet worden uitgewisseld omdat een weerinstituut die gegevens als niet-essentieel heeft verklaard. Elk instituut mag dat zelf bepalen.

Ook GISS zal sterk afhankelijk zijn geweest, in de jaren '70 toen het project begon, van onderzoekers die nog data 'hadden liggen'. Het zou mij niets verbazen dat de reeks van De Bilt, samengesteld uit drie dagwaarden, op die manier in de database is beland. Natuurlijk zijn we inmiddels een heel stuk verder, niet alleen zijn er veel meer historische gegevens gedigitaliseerd, veel weerinstituten hebben ook (verregaande) pogingen ondernomen om reeksen zo goed mogelijk te homogeniseren.

Ik geloof dat de MetOffice nu bezig is om eigenlijk vanaf 0 weer een nieuwe database op te bouwen. Daarbij is een verzoek uitgegaan naar alle weerinstituten in de wereld om hun klimatologische reeksen van stations, liefst ruw en (indien beschikbaar) gehomogeniseerd, op te sturen, compleet met metadata. Dit project zal nog wel een paar jaar duren. Ze vragen waarschijnlijk om ruwe en homogene data, om een methode te ontwikkelen om stations over de hele wereld zo veel mogelijk uniform te homogeniseren.

Quote:
Volgens mij zijn de reeksen voor De Bilt zoals ze op de KNMI-website staan ongecorrigeerd, behalve de gehomogeniseerde reeks voor De Bilt en de Centraal Nederland reeks. De cijfers voor De Bilt die op de KNMI-website staan komen dan ook overeen met de waarden die in de oude jaarboeken zijn gepubliceerd.

Dat weet ik wel zeker. In het verleden heeft Rob Sluijter (KNMI, klimaatdesk) mij wel eens een e-mail gestuurd over de aard van de reeksen die on-line staan. Vrijwel alle gegevens zijn inderdaad ruw, dus ongehomogeniseerd. Inmiddels zijn wel een paar gecorrigeerde, homogene reeksen te downloaden, die zijn gekomen uit langjarige onderzoeksprojecten. Bedankt voor jouw aanvulling in deze, nu weten we nog wat meer van de -samenstelling- van de meetreeks!

Gr. Ben

====

Ik hou van kritische mensen en als ik ervan overtuigd ben dat ze ongelijk hebben probeer ik hun opvattingen zo goed als mogelijk met argumenten te weerleggen. Ik zou wensen dat je ook zo kritisch kijkt naar de klimaatfraude website!!

Nou, ik lees wel wat je ervan vindt.

Dexter Deloyd

@Hans Verkijk (64)

Je hebt gelijk voor wat betreft het jaartal vanaf wanneer uurlijkse waarnememingen (op naar we mogen aannemen systematische wijze) werden verricht. De puzzelstukjes vallen nu beter op hun plaats.

“Op 1 december 1848 begonnen Buys-Ballot en Krecke met driemaal daagse en uurlijkse waarnemingen op de ‘Sonnenborgh’ te Utrecht, waarmee de eerste aanzet werd gegeven tot het ontstaan van het KNMI. De feitelijke oprichting van het KNMI vond plaats op 31 januari 1854. Na België (1826), Duitsland (1847), Rusland (1849) en Oostenrijk (1851) was Nederland, tezamen met Engeland en Portugal, de vijfde in de rij van landen met een officieel weerkundig instituut.”

Geurts en van Engelen schrijven in hun verslag Beschrijving antieke meetreeksen DEEL V het volgende over de metingen die ten huize Zwanenburg werden verricht.

“Zwanenburg, halverwege Amsterdam en Haarlem en daarom ook wel Halfweg genoemd, was in de achttiende en een deel van de negentiende eeuw het belangrijkste centrum van meteorologische waarnemingen in ons land. Weliswaar waren er indertijd verscheidene plaatsen waar weerkundige waarnemingen werden verricht, maar nergens gebeurde dat met zoveel discipline en zoveel jaren achtereen als op “Huize Swanenburgh” in Halfweg.

In dat opzicht kan Zwanenburg gerust een voorloper van De Bilt, de huidige vestigingsplaats van het KNMI, worden genoemd.

De scheikundeleraar Ir. A. Labrijn, die liefhebberij had in het verzamelen en bewerken van oude weergegevens, koppelde de meetreeks van Zwanenburg aan die van het KNMI. De metingen in Zwanenburg gingen door tot 1862, terwijl in 1848 een begin werd gemaakt met de waarnemingen op het observatorium “Sonnenborgh” in Utrecht, de plaats waar het KNMI tot 1896 was gevestigd.

Een aantal jaren achtereen werd dus op beide plaatsen gemeten, wat Labrijn in de gelegenheid stelde de temperatuurgegevens van Zwanenburg te herleiden naar Utrecht en De Bilt. Zo kwam de “Labrijn-reeks” tot stand met temperatuurgemiddelden van 1735 tot 1945, later aangevuld tot heden.”

Labrijn heeft dus voor een periode van 14 jaar (1848 – 1862) meetdata ter beschikkening gehad om ‘antieke’ reeksen (die waren gebaseerd op 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden) te vergelijken (c.q. the homogeniseren) met ‘moderne’ reeksen (die waren gebaseerd op 24 uurs gemiddelden).

Ik mis nog steeds wat wetenschappelijke referenties voor die enkele graad bias in de 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden, maar ik ben weer wat wijzer geworden en hecht nu bovendien minder waarde aan dat artikel van klimaatfraude.info!

dank Hans voor je gedecideerde terugkoppeling!

P.s. Ja alarmisten onder ons, julie lezen het goed: ook de grootste scepticus moet soms bakzijl halen ;-)

Hans Verkijk

@Dexter Deloyd (65)

“Ik mis nog steeds wat wetenschappelijke referenties voor die enkele graad bias in de 8,14,19 uurs temperatuurgemiddelden”

Dit lijkt mij niet zo moeilijk te verklaren, ik doe een poging.
De temperatuur kent een dagelijkse gang. Kort na zonsopgang valt vaak het minimum en enkele uren nadat de zon de hoogste stand heeft bereikt, wordt de hoogste temperatuur gemeten. Let wel, gemiddeld.
De 8 uurs termijnwaarneming valt dus vaak net na het tijdstip van de minimumtemperatuur, de 14 uurs waarneming rond het tijdstip van het maximum. Om 19 uur is de temperatuur meestal nog lang niet gedaald naar het niveau dat tussen het minimum en het maximum ligt.

Ik geef een praktijkvoorbeeld uit het jaar 1964. In de beroemde jaarboeken Meteorologie zijn ook uurgemiddelden van de temperatuur vermeld. Dus van alle uurwaarden van 1964 het jaargemiddelde. N.B. de gemelde tijden zijn lokale tijden, dat scheelt 1 uur 40 minuten met onze zomertijd. De waarneming van 14 uur is dus voor onze klok de waarneming van 15,40 uur.

Hier volgen ze:

1 uur 7,0 gr. 13 uur 12,0
2 uur 6,7 14 uur 12,0
3 uur 6,6 15 uur 12,0
4 uur 6,4 16 uur 11,8
5 uur 6,5 17 uur 11,1
6 uur 6,9 18 uur 10,4
7 uur 7,6 19 uur 9,6
8 uur 8,5 20 uur 8,8
9 uur 9,4 21 uur 8,2
10 uur 10,3 22 uur 7,8
11 uur 11,0 23 uur 7,5
12 uur 11,6 24 uur 7,2 gr.

Het gemiddelde van deze 24 uurlijkse waarden is 9,0 graden.
Het gemiddelde van 8, 14 en 19 uur is: 8,5 + 12,0 + 9,6 = 10,0 graden.

Hier zie je dus die ene graad verschil!

De verschillen zijn over de meeste jaren, 0,9 1,0 of 1,1 graad.

Ik hoop dat ik hiermee je laatste restje twijfel heb weggehaald.

De auteur van klimaatfraude zal de onzin die hij schrijft over deze zaak niet van zijn site verwijderen. Dus dit onderwerp zal keer op keer terug komen. Ik zal daarover in ieder geval niet meer reageren.

Groet en bedankt voor je kritische kijk op deze zaak.

Hans

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.