Groeiende gletsjers

Mount Everest, NASA-opname van 6,1 km hoogte (Foto AFP)Mount Everest, NASA-opname van 6,1 km hoogte (Foto AFP)

Oei, een gevoelig onderwerp, de gletsjers in de Himalaya. Helemaal als wordt beweerd dat ze stabiel lijken te zijn, of zelfs kunnen groeien. Althans sommige. De conservatieve Amerikaanse Washington Times ziet kans om een recente publicatie in Nature Geoscience te gebruiken in een commentaar waarin wordt gepleit tegen emissiereductie. Ook al wordt keer op keer aangetoond dat de natuur sterker is dan de mens, schrijft de krant, toch houden valse profeten van de opwarmingsbeweging vol dat de mensheid het weer met belastingmaatregelen de baas kan worden.

The glaciers, however, stubbornly refuse to melt on cue. On Sunday, a detailed study of that region’s glaciers was published online by the journal Nature Geoscience. Using high-resolution satellite imagery, the researchers demonstrated that although some glaciers were indeed melting, the majority of the others in the northwestern Himalaya were either advancing or stable. ‘Our study shows that there is no uniform response of Himalayan glaciers to climate change,’ they concluded. Neither over-salted roads nor carbon credits can overcome the natural cycles of the weather.

De werkelijkheid is, hoe kan het ook anders, genuanceerder (lees hier en hier). Want wat blijkt, over het geheel genomen smelt zo’n 65 procent van de gletsjers in de Himalaya wel degelijk langzaam weg, het snelst op het Tibetaanse plateau. Maar in de westelijker gelegen Karakoram-regio is sprake van stabiliteit of zelfs aanwas van ijs.

De onderzoekers baseren zich op satellietbeelden van 286 gletsjers uit de periode tussen 2000 en 2008. Ze hebben verschillende verklaringen voor de lokale variatie. De luchtstroming kan van invloed zijn, maar waarschijnlijk wordt het verschil vooral gemaakt doordat puin de ijslaag isoleert. Bekend is dat gletsjers sneller smelten als er een dun laagje roet of stof op de gletsjer ligt. Die wordt daardoor donkerder en neemt meer warmte op. Maar grote brokken steen en rotsen, die vooral in lagere delen van de Himalaya op het ijs liggen, zorgen juist voor een isolatielaag.

Geestig is hoe de Daily Telegraph het bericht omdraait door te stellen dat klimaatverandering dus niet de oorzaak is van smelten van gletsjers.

De onderzoekers hebben overigens niet gekeken naar de veranderingen in de dikte van de ijslaag. Daarvoor zouden grondboringen nodig zijn. Maar wat de studie laat zien, zegt onderzoeker Bodo Bookhagen, is de noodzaak van studie van de lokale omstandigheden:

‘Retreating glaciers, and thus a reduction of seasonal water storage in this region, have a large impact on hundreds of millions of people living in the downstream section of these rivers. The mitigation and adaptation strategies in the Himalaya Mountains thus need to take into account the spatial climatic and topographic variability. There is no regional solution, but only different local strategies to the future water shortage. The geographic setting of High Asia poses political difficulties as future water treaties need to be carefully evaluated.’

Uit een andere gletsjerstudie, eveneens verschenen in Nature Geoscience, blijkt dat er geen reden is tot juichen. In een onderzoek naar 120.229 berggletsjers – zo’n 40 procent van het totaal – wordt geconcludeerd dat vooral de kleine gletsjers (met een oppervlakte kleiner dan 5 vierkante kilometer) grotendeels zullen zijn verdwenen aan het eind van de eeuw – wat bij elkaar zou kunnen leiden tot een zeespiegelstijging van 8,7 tot 16 centimeter. Ook in dit onderzoek komen de gletsjers in de Himalaya er relatief het beste uit:

‘Rather than finding that Himalayan glaciers are on the verge of disappearing, as the IPCC had suggested, Radić and Hock found that, on average, the models predict only a 10–15% decline by 2100. In fact, Radić says, some models predict that these glaciers might even grow slightly. […]
Among the world’s shrinking glaciers, those in the Himalayas seem to be among the robust exceptions. By 2100, Radić says, the European Alps could lose 50–90% of their glacial ice. The Caucasus Mountains could see a 45–90% decline and in New Zealand’s ranges the figure could be 60–85%.’

31 reacties op 'Groeiende gletsjers'

Reinier Scheele

Het is een bekende wetenschappelijke ingang – kijken naar wat er gebeurt op grote hoogte en dat vergelijken met de ontwikkeling op hoge breedten. Uit dit blog van Paul blijkt vooral weer wat we nog niet weten.
Uitgaand van een cyclische afkoeling tussen ca. 2000 en 2030 zal het weinig verrassend zijn als gletschers neigen naar stabiliteit en uiteindelijk zelfs groei. Net zo min trouwens, als er daarna tussen 2030 en 2060 weer smelting en terugtrekking zal plaats hebben. Vaak wordt nogal suggestief melding gemaakt van de temperatuur in een bepaald jaar. Voor de kwestie al-dan-niet-opwarming is dat van weinig tot geen betekenis.
De proef op de som zal vooral moeten komen door de lage temperaturen en smeltverschijnselen van omstreeks 2030 met die van rond 1970 te vergelijken. Die meting op het extreem zal het beste uitsluitsel geven. Feitelijk is echter elke vergelijking van een recente groep jaren met de overeenkomstige temperaturen en bijbehorende verschijnselen van 60 jaar ervoor steekhoudend. Tenminste, als we over een goede indicatie voor de mate van opwarming op de lange termijn willen beschikken.

Hans Erren

De principiele vraag is natuurlijk of het erg is dat gletsjers verdwijnen in de Himalaya. Echte hydrologen hebben allang aangetoond dat de gletsjers een verwaarloosbare bijdrage aan het drinkwater hebben. Bovendien op Amersfoort lag ook ooit een gletjer en niemand die er om treurt dat die verdwenen is.

Rynja

Lees toch eens het nuancerende boek “Cool it” van Bjorn Lomborg.
Overigens een samenvatting van zijn veel uitgebreidere studie-boek “The Skeptical Environmentalist”, dat door zijn streven naar compleetheid in een aantal hoofdstukken zijn doel voorbijschiet. Desondanks – zonder de menselijke invloed op een stijgend CO2-gehalte te ontkennen – een overtuigend verhaal voor een betere prioriteitsstelling door politici en begrip bij de burger. Ook de de heer L. moet nu nancerender kunnen schrijven. Zie ook de positieve instelling van zijn nieuwe NRC-hoofdredacteur,de heer V.

Jitso Keizer

De Himalaya rijst nog omhoog doordat een zuidelijke plaat onder de Aziatische schuift. Hogerop is het kouder en zullen gletsjers resistenter zijn; niet bekend is waar precies in diverse omstandigheden er evenwicht bestaat tussen opheffing en erosie. In de Alpen zijn trappen van een duizend meter te herkennen met weerspiegeling in verschillende terrassen stroomafwaarts van Bonn. Bij ons is er de laatste tienduizend jaar grote variatie in het klimaat geweest mede als gevolg van wisselende verdelingen van land en water, van kaalslag en herbebossing en tegenwoordig ook van openstaande winkeldeuren. Als het aardgas en de olie door belastingen verdrievoudigd worden in prijs zul je je zonder meerkosten kunnen verplaatsen in een auto van vijfhonderd kilo, gaan containers naar de smelterij en leeft de regionale kleinschalige produktie op ten koste van de winsten der grote handelaars. Ook zal er minder gevist worden zodat de visstand weer op peil komt (mits ook sleepnetten verboden worden die het micromilieu voor jonge vis op de zeebodem vernielen).
Iedereen weet tegenwoordig omtrent gevoelstemperatuur en een mooi experiment is om boven Uithuizen Roodeschool een nieuwe stad te bouwen, als havenplaats bij de Eemshaven en met een universiteit (zodat de VU en de UvA er niet elk nog tienduizend studenten bij krijgen in het overvolle Amsterdamse), met vormen van windbrekende sierras (gesloten bebouwing op waterkerende heuvelpartijen). Op de daken dan Dareus windmolens, die volgens het fietspomp principe tevens warmte leveren. Aan te bevelen is om nu al een dicht net voor metingen te installeren zodat later vergeleken kan worden met de toestand in die nieuwe nederzetting.
Maar dan ben je er nog niet, want thans scheiden kale stenen dijken marien en zoet milieu, terwijl de Waddenvereniging zich toch zou moeten inspannen voor overgangszones met passend planten-en dierenleven. Prettig zou zijn een permanente Floriade vanaf een vergroot Rottum tot aan de hoogvenen bij Emmen en daarin waarnemen hoe de flora reageert op temperatuurvariaties. Een floriade met grote, ook kunstmatige verscheidenheid, omdat planten verschillend gevoelig zijn. Zuidoost Drente heeft ‘s winters gemiddeld de laagste temperaturen van ons land, terwijl het koelwater van de te bouwen Eemscentrales de temperatuur in het estuarium opvijzelt. Misschien kunnen die centrales, immers een stevige fundering behoevend die ook golfslag zou kunnen weerstaan, beter in zee gebouwd worden als mooie vulkaan met onder het dak een tropische tuin. Of als caldeira met binnenstrand. Tegen het Himalaya gebergte stijgt wind uit India op en daar zitten al een miljard mensen die bijdragen aan meer dan natuurlijke verbranding en wamteafgifte. Dichter bij huis zoeken naar geschikte meetlokaties is daarom zinvol.

M.Verschuren

Ach Paul …… met weemoed denk ik soms terug aan de doemscenarios waarmee de zelfbenoemde klimaatgeleerden de mensheid de stuipen op het lijf joeg ….. Himalaya gletchers die verdwijnen zouden, Poolkappen die zouden smelten, zeespiegels die 6 meter stijgen ……

Tijden waar de sceptici nog een minderheid waren van dubieuze orgine, flat-earthers en holocaustontkenners.

Nu de bijgestelde projecties van de voormalige doomsellers steeds meer in de buurt komen van normale en cyclische variaties vrees ik dat weldra het dagelijks opkomen van het getijde nog aangegrepen gaat worden om deze rechtlijnig te extrapoleren naar tsunami-achtige zeespiegelstijgingen …?

Even zonder gekheid ……

Laat ons de CO2-mythe los laten nu het na Copenhagen en Cancun mislukt is om de BRIC en derde wereld landen economisch te onderwerpen middels de CO2 regulering.

Laat ons het goede van deze hype vasthouden en doorgaan op de weg van sustainable energie en leven. Dit komt wèl aan bij de mensen, dit is een positieve drive. Werkt beter dan die doemscenario’s.

Laat ons komen tot een leven in harmonie van mens en aarde en oplossingen waarbij het welzijn van de mens en aarde het uitgangspunt is en niet het welzijn van globale machtsconcentraties, traders, banken, Big Pharma, Big Oil, Big Energy enz ….

Dan heb je mij ook aan boord …….

Johan Kloosterman

Wat een heerlijke zin in deze blog: ‘In een onderzoek naar 120.229 berggletsjers – zo’n 40 procent van het totaal – wordt geconcludeerd dat vooral de kleine gletsjers (met een oppervlakte kleiner dan 5 vierkante kilometer) grotendeels zullen zijn verdwenen aan het eind van de eeuw – wat bij elkaar zou kunnen leiden tot een zeespiegelstijging van 8,7 tot 16 centimeter.’
120.229 gletsjers, dat klinkt zo IPCC-achtige dat iedereen die weet hoe IPCC met gegevens omgaat, spontaan blafhik krijgt.
Beste Paul Luttikhuis, moet Nederland van die 120.297 berggletsjers onder de indruk raken? Ik dacht het niet. Zo lang bij IPCC en aanverwante milieugroeperingen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen voornamelijk bedoeld zijn om de mensheid te belazeren en overheden te chanteren, zo lang blijf ik lachen om jouw 120.229 gletsjers.
Verder vind ik ‘berggletsjer’ een raar woord. Volgens mij zijn gletsjers ‘ijsmassa’s die dik en groot genoeg zijn om bergafwaarts te stromen’. Gletsjers glijden dus altijd van enige enige berg af, per definitie, hetgeen het woord ‘berg’ in berggletsjer geheel overbodig maakt. Tenzij je het begrip ‘gletsjer’ wilt veranderen, uiteraard.

Harold Visch

@ M. Verschuren:

Welke mythe?

@ Johan Kloosterman:

Als u het artikel in kwestie gelezen had dan had u gezien dat Luttikhuis niet meer heeft gedaan dan het engelse ‘mountain glacier’ te vertalen.
Een kort kijkje op wikipedia leert verder dat de ‘mountain’, of ‘valley’, of ‘alpine’ glacier zich verder onderscheid van de ‘ice sheet’ of ‘continental’ glacier in dat de laatste niet ingeperkt wordt door een berg/vallei maar zich over een groter gebied uitstrekt.
Taalkundige haarkloverij? Het hangt er misschien maar net van af of het wel of niet nodig is een gletsjer het voorvoegsel berg- mee te geven. U vindt dat gek. De schrijvers van het wetenschappelijke artikel in kwestie vonden het een zinnig onderscheid.

Hans Paijmans

@5 Mark: ik kan je geruststellen: “de sceptici zijn nog steeds een minderheid van dubieuze orgine, flat-earthers en holocaustontkenners.”

paai

Hans Erren

@paai
Als je het IPCC moet geloven, zijn de critici een minderheid, maar ja de IPCC rapporten geven dan ook geen eerlijk overzicht van de lopende klimaatwetenschap.

Het is het verschil tussen eerlijke en effectieve wetenschap dat Scheider al aankaartte. Bestudeer ook eens het verschil tussen een honest broker en een gatekeeper.

hans paijmans

@9 Hans Erren: nou moet je eigenlijk nooit zomaar iets geloven, in de klimaatwetenschap al evenmin als in iedere andere wetenschap. Maar als het gaat om vertrouwen, dan heb ik toch meer vertrouwen in het IPCC dan in de 31000 ‘wetenschappers’ met BA en MA waar Dexter vroeger nog wel eens mee placht te schermen.

Paai

Dexter Deloyd

@hans paijmans (10)

Jammer nou toch dat u hier de illusie lijkt te wekken dat het dispuut in uw voordeel was beslecht.. Laten we het er op houden dat onze standpunten ten aanzien van ‘uw’ 2500 IPCC wetenschappers (waaronder economen, sociologen.. weet u nog wel) en ‘mijn’ 31K wetenschappers (allen met een exacte achtergrond) onverenigbaar bleken te zijn. Laten we geen halve discussies oprakelen.

“31,072 American scientists have signed this petition, including 9,021 with PhDs.”

Willem-Jan van Zeist

@ 11, Dexter. Ik had me voorgenomen om niet meer op DD te reageren, maar dit vind ik wel weer grappig. Je bent nog steeds overtuigd van het gelijk van de OISM-lijst? Hilarisch!

Groet,

hans paijmans

@11 Dexter: 9021 Phd’s klinkt prachtig. Zou je ons nog eens kunnen voorrekenen hoeveel procent 9021 is op het totaal van de Amerikaanse Phd’s? en hoeveel procent 31000 Phd’s, MA’s en BA’s is op het totaal aantal Amerikaanse ‘wetenschappers’?

Paai

Dexter Deloyd

hans paijmans (13)

Consensus onder 2500 IPCC wetenschappers klinkt ook prachtig.

Wellicht kunt u dat getal van 2500 ook relateren aan het totale aantal wetenschappers dat zich wereldwijd bezighoudt met het klimaat? Trekt u dan van die 2500 voor de zekerheid ook het aantal wetenschappers af dat over een economische of sociologische achtergrond beschikt. En trekt u dan om helemaal een zuivere inschatting te maken ook het aantal wetenschappers af dat niet expliciet de stellingnames in WGI (wetenschappelijke onderbouwing) van het 4AR heeft ondersteund. Dan blijven er onder aan de streep 60 wetenschappers over die deel uit maken van de zgn. wetenschappelijke consensus van het IPCC.

zie: The IPCC can’t count its “Expert Scientists”: Author and Reviewer Numbers are Wrong

“The evidence shows that the claim of “4000 scientific experts supported the IPCC’s claims” is dishonest in almost every word. There were not 4000 people, but just under 2900; they were not all scientists; and it seems that they were not all experts. There is only evidence that about 60 people explicitly supported the claim, although that might not mean much given the vested interests and lack of impartiality of many authors and reviewers. As mentioned at the start of this document the “support” can only be said to apply to the document as a whole and is by virtue of the input of authors and reviewers.”

bron: http://mclean.ch/climate/docs/IPCC_numbers.pdf

Hopelijk stelt u vast dat het weinig zinvol lijkt om in kringetjes te blijven draaien rondom de wetenschappelijke achtergrond van ‘uw’ IPCC wetenschappers en ‘mijn’ OISM wetenschappers.

Wellicht kunt u in plaats daarvan zich beter concenteren op het OISM rapport zelf. Dáár hebben die 31.072 Amerikaanse wetenschappers hun steun aan betuigd. Als u nou gaten in dat rapport kon schieten, dan velt u ook in één keer 31.072 wetenschappers. Is dat niet veel effectiever voor u?

zie: Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide
bron: http://www.petitionproject.org/gw_article/GWReview_OISM150.pdf

Dexter Deloyd

@van Zeist (12)

Nog steeds sta ik open voor debat, maar ik vind het niet kies dat je het door jou zelf afgeroepen embargo schendt louter om hilarische speldeprikjes uit te delen.

Hans Paijmans

@14 Dexter: Niet ik maar jij bent aan komen zeulen met het indrukwekkende getal van 31000 ‘wetenschappers’. Dat je daarna om je oren bent geslagen met de harde feiten, namelijk dat die 31000 wetenschappers voor het grootste deel geen wetenschappers zijn, is vervelend voor je.

Verder is het misschien nieuws voor je, maar 31000 ‘wetenschappers’ die een handtekening zetten onder een politiek manifest, mag je qua aantal ook niet vergelijken met het aantal mensen dat heel direct bezig is met klimaatwetenschap; zij het als ‘echte’ meteorologen of als sociologen en economen die de gevolgen van eventuele klimaatveranderingen bestuderen.

Ofwel: het aantal mensen dat ergens geen verstand van heeft is doorgaans groter dan het aantal mensen dat er wel verstand van heeft. Gelukkig is wetenschap geen democratie.

Willem-Jan van Zeist

15, Dexter: Ik zeg het zoals ik het zie. Ik vind het niet kies dat jij het intellectuele niveau van iedereen hier zwaar beledigt door opnieuw en opnieuw met je politieke enquete aankomt en deze presenteert als een wetenschappelijk relevant argument. Dat is geen debat, dat is een farce. Ik zie dat de heer Paijmans nog immer onvermoeid is, maar ik ga denk ik weer terug naar mijn embargo.

Dexter Deloyd

@Hans Paijmans (16)

Mag ik u er op attent maken dat u degene bent die in (10) die 31000 ‘wetenschappers’ aanhaalt?

En mag ik u er ook op wijzen dat u mijn voorstel om die discussie daarover te laten rusten (11) negeert?

U kiest er tenslotte zelf voor om toch te blijven roeren in die 31000 ‘wetenschappers’ (13).

Wederom negeert u een voorstel van mijn kant wanneer ik u vraag om dan maar de zwakheden in het OISM rapport aan te tonen (14).

Kennelijk zit u toch behoorlijk in uw maag met die ‘harde’ 9,021 PhDs onder de pleitbezorgers van het OISM rapport. De 60 ‘harde’ wetenschappers die de zgn. wetenschappelijke consensus vormen onder de hoede van het IPCC steken daar immers wat schril bij af.

Maar ik kan u gerust stellen met de woorden van Dr. Robinson.

“We have more than 22,000 scientist signers of our global-warming petition who’ve looked at the issue and concluded essentially the opposite of these United Nations people. This says nothing about the science. Science does not depend on polling. Just because we have 22,000, and the UN may have 600, does not matter. The only thing our petition demonstrates is that there is no consensus among scientists in support of the UN claims.”

“Scientific questions are never settled in this way. Science is about natural truth. The truth doesn’t require any advocate. It stands by itself.”

Uw verwoede pogingen om toch maar die economen en sociologen bij die zgn. wetenschappelijke consensus op te tellen lijken trouwens bij voorbaat vruchteloos. Hoezeer ook deze ‘zachte’ IPCC wetenschappers een nuttige bijdrage kunnen leveren in het maken van inschattingen omtrent de gevolgen van eventuele klimaatverandering, een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing ervan kunnen ze hoegenaamd niet leveren.

Het heeft er alle schijn van dat u nu de vlammen die u zelf heeft aangewakkerd probeert te doven.

Hans Paijmans

18 Dexter: beste kerel, voordat jij een tijdje geleden met die lijst met zogenaamde wetenschappers aan kwam zeulen had ik er zelfs nog nooit van gehoord… En dan kun je nu wel wensen dat je er nooit over begonnen was, maar helaas pindakaas. Wat die 9,021 PhDs betreft: als er procentueel maar zo weinig nitwits met een doctorstitel in de USA rondlopen, mag dat land zich heel gelukkig prijzen.

En dat grapje van het topjaar 1998 in de grafiek pakken en van daaruit allerlei dingen beweren, haal je ook steeds opnieuw uit, zo niet zelf, dan toch via de links die je post. Ja, dan moet je niet zielig gaan doen als je steeds opnieuw op je donder krijgt.

Paai

Dexter Deloyd

@van Zeist (17)

Tot dusver heb ik alleen van jou en Paijmans kritiek mogen vernemen voor mijn steun aan de OISM petitie. En dan is julie kritiek ook nog eens uitsluitend gericht op de BSc’s en MSc’s onder de ondertekenaars. De feitelijke inhoud van het OISM rapport zelf laten julie (angstvallig?) onaangetast. Evenals die 9.029 PhDs en 3.803 wetenschappers die direct bij het klimaatonderzoek zijn betrokken.

zie: Global Warming Petition Signed by 31,478 Scientists

“Circulated through the mail by a distinguished group of American physical scientists and supported by a definitive review of the peer-reviewed scientific literature, this may be the strongest and most widely supported statement on this subject that has been made by the scientific community. A state-by-state listing of the signers, which include 9,029 men and women with PhD degrees, a listing of their academic specialties, and a peer-reviewed summary of the science on this subject are available at http://www.petitionproject.org.”

“Signers of this petition include 3,803 with specific training in atmospheric, earth, and environmental sciences. All 31,478 of the signers have the necessary training in physics, chemistry, and mathematics to understand and evaluate the scientific data relevant to the human-caused global warming hypothesis and to the effects of human activities upon environmental quality.”

bron: http://www.lewrockwell.com/paul/paul537.html

Waar je dus je uitspraak op baseert dat ik het intellectuele niveau van de lezers alhier beschaam blijft voor mij een raadsel.

Hans Paijmans

20 Dexter: dat die jongens van die petitie juichend over hun eigen ondertekenaars praten is niet zo verwonderlijk. Maar stellige uitspraken als “All 31,478 of the signers have the necessary training in physics, chemistry, and mathematics to understand and evaluate the scientific data relevant to the human-caused global warming hypothesis and to the effects of human activities upon environmental quality.” zouden je toch wantrouwig moeten maken.

Alle 31,478 ondertekenaars… dat is nogal een grote groep om ze alle 31,478 beoordeeld te kunnen hebben. Hoe is dat gedaan? Zijn hun scripties opnieuw doorgenomen op inhoud, diepgang en plagiaat? Weten ze alle 31,478 wat factoranalyse is, of SVD? Zijn ze alle 31,478 slim genoeg om het klimaat niet vanaf 1998 te definieeren?

Kortom: puur en simpel gebakken lucht.

Paai

Simon Heufeldt

Tsjongejonge zeg,

In aanmerking nemende dat we nauwelijks in staat zijn om het weer met enig vertrouwen meer dan 5 dagen vooruit te kunnen voorspellen, vind ik de reacties van beide kampen verbazingwekkend stellig. Het is natuurlijk leuk om langjarige meetgegevens te hanteren, die teruggaan tot 1850 (ik zag zelfs tot 3,000 jaar terug, ben benieuwd naar de thermometers uit die tijd), en dan statistisch verantwoorde conclusies menen te trekken, maar in de context van deze discussie moeten dan natuurlijk wel allerlei precondities zijn gevalideerd. Waar is er al die tijd precies gemeten en zijn die plaatsen representatief? Hoe? Met wat voor instrumenten?

Om maar een paar vragen te stellen die niet uit de geciteerde bronnen zijn te beantwoorden…. Verder is het natuurlijk compleet onzinnig om hier een beetje te bakkeleien over een systeem dat we niet begrijpen. Wat in alle analyses ontbreekt is bijvoorbeeld de impact van de veranderende biomassa en uitstoot van andere gassen als methaan op het klimaat, gerelateerd aan de verschillen in de veestapel van toen en nu, en zelfs als dat wordt geincorporeerd, dan ontbreekt iedere gevalideerde meetbasis om te werken aan bewijsvoering voor de ene theorie dan wel de andere.

Wat we kunnen vaststellen is dat het hier potverdorie een stuk warmer is de laatste 15 jaar, vergeleken bij de 15 jaar daarvoor. In delen van de VS zien we de laatste tijd dan weer bitter koude winters. Blijkbaar veranderen de luchtdrukverhoudingen daar, en de vraag is dan hoe dat komt. Dat zegt natuurlijk weer geen tierelier over de situatie in de Stille oceaan, om maar wat te noemen. Maar dat het klimaat verandert is een feit. Dat doet het immers al vanaf het begin. Of mensen verantwoordelijk voor de opwarming zijn weten we niet zeker, tropisch fossielen bewijzen dat het vroeger nog veel warmer was, toen er nog geeneens mensen waren, maar het is zeker niet uit te sluiten.

We hebben dus twee opties: 1) we nemen aan dat het niks uitmaakt, en branden lekker door onze fossiele reserves heen. Als we het achteraf mis hadden, hebben we natte voeten, geen reserves meer, en heul veel spijt. 2) we nemen het risico niet dat het stiekem toch wat uitmaakt, zetten een betrouwbaar meetsysteem op waar we de komende 25 jaar structureel aan werken, en in de tussentijd werken we aan maatregelen om zuiniger en efficienter om te springen met onze energiebronnen. Mochten dan blijken dat het inderdaad niks uitmaakt hoeveel broeikasgassen wij mensen uitstoten, dan hebben we nieuwe, zuinige en dus ook goedkopere technologieen ontwikkeld, en de basis gelegd voor een veel slimmer gebruik van grondstoffen.

Lijkt me toch een no-brainer.

Jos Hagelaars

@Dexter Deloyd (20)
De feitelijke inhoud van het rapport van de Oregon Petition is geheel besproken en weerlegd op http://tinyurl.com/6l3g6p door Michael MacCracken. De Oregon Petition is een semi-wetenschappelijk verpakt bedrog van Arthur Robinson en familie, iemand die tevens niet geloofd in de evolutietheorie. In de VS zijn er een heleboel mensen die het niet waar willen hebben dat de mens invloed kan hebben op iets dat, in hun ogen, God geschapen heeft. Trap er niet in.

Dexter Deloyd

@Hans Paijmans (21)

zie: Qualifications of Signers

Outlined below are the numbers of Petition Project signatories, subdivided by educational specialties. These have been combined, as indicated, into seven categories.

1. Atmospheric, environmental, and Earth sciences includes 3,805 scientists trained in specialties directly related to the physical environment of the Earth and the past and current phenomena that affect that environment.

2. Computer and mathematical sciences includes 935 scientists trained in computer and mathematical methods. Since the human-caused global warming hypothesis rests entirely upon mathematical computer projections and not upon experimental observations, these sciences are especially important in evaluating this hypothesis.

3. Physics and aerospace sciences include 5,812 scientists trained in the fundamental physical and molecular properties of gases, liquids, and solids, which are essential to understanding the physical properties of the atmosphere and Earth.

4. Chemistry includes 4,822 scientists trained in the molecular interactions and behaviors of the substances of which the atmosphere and Earth are composed.

5. Biology and agriculture includes 2,965 scientists trained in the functional and environmental requirements of living things on the Earth.

6. Medicine includes 3,046 scientists trained in the functional and environmental requirements of human beings on the Earth.

7. Engineering and general science includes 10,102 scientists trained primarily in the many engineering specialties required to maintain modern civilization and the prosperity required for all human actions, including environmental programs.

bron: http://www.petitionproject.org/qualifications_of_signers.php

Lees ook: Frequently Asked Questions

10. Why is the Petition Project necessary?

The renewed petition campaign in 2007 was prompted by an escalation of the claims of “consensus,” release of the movie “An Inconvenient Truth” by Mr. Al Gore, and related events. Mr. Gore’s movie, asserting a “consensus” and “settled science” in agreement about human-caused global warming, conveyed the claims about human-caused global warming to ordinary movie goers and to public school children, to whom the film was widely distributed. Unfortunately, Mr. Gore’s movie contains many very serious incorrect claims, which no informed, honest scientist could endorse.

bron: http://www.petitionproject.org/frequently_asked_questions.php

Hans Paijmans

@22 Heufeldt: zoals je je waarschijnlijk van de natuurkundeklas herinnert wordt temperatuur doorgaans gemeten met een kwikthermometer, hoewel er tegenwoordig weer andere, nog preciezere methoden zijn. Voor de tijd dat er nog geen waarnemers met thermometers waren, worden zogenaamnde ‘proxys’ gebruikt, gegevens uit vroeger tijd die we op dit ogenblik wel kunnen waarnemen, en die we op een of nadere manier kunnen relateren aan onze temperatuurschaal. De boomringstructuur is zo’n proxy en met behulp daarvan probeerde Mann het temperatuurverloop van de laatste duizend jaar af te leiden, wat leidde tot de veelbesproken hockeystick.

Uiteraard zijn proxies onnauwkeuriger dan directe metingen. Het zal je dan ook niet verbazen dat bona fide onderzoekers bij publicatie met zorg de error margins van hun bevindingen aangeven. Minder nauwkeurige lieden en sensatiezoekers aan beide zijden van de controverse geven er de voorkeur aan om die error margins te ignoreren en de centrale lijn te hanteren als een precieze meting. Quod non.

Paai

Dexter Deloyd

@Hans Paijmans (25)

En wanneer die centrale lijn in Mann’s Hockeystick de Medieval Warm Period en de Little Ice Age nagenoeg uitvlakt (als zouden ze niet hebben plaatsgevonden) dan hebben ‘minder nauwkeurige lieden en sensatiezoekers’ zoals McIntyre and McKitrick die beide aan de sceptische zijde van de klimaat controverse staan een niet onredelijk argument om zowel grafische voorstelling als bijbehorende error margins naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Tot die conclusie zullen de wetenschappers binnen het IPCC zelf ook zijn gekomen, gezien het feit dat ze Mann’s Hockeystick in 4AR maar stilzwijgend hebben weggelaten.

zie: De Kleine IJstijd, de valse hockey stick en zonnevlekken

“Om het verdere verleden hun Global Warming filosofie niet aan te laten tasten heeft het IPCC geprobeerd om de Middeleeuwse warme periode en de Kleine IJstijd weg te poetsen. Vervalsing van de geschiedenis zal ik het maar noemen.”

“Ene Michael Mann wist door verschuiving van data, mixen van willekeurige bronnen, wegmoffelen van piekwaarden, en dit alles te verstoppen in een complex statistisch computer programma de bovenste grafiek te produceren die door het IPCC in hun derde rapport werd gebruikt.”

“Het was deze vervalste grafiek in 1997 die voer was voor de start van de media hype omtrent de ‘wereldwijde opwarming’.
Vele wetenschappers wisten dat dit niet juist was en vroegen zoals gebruikelijk in de wetenschap om de brongegevens en de wijze waarop Mann het geheel geconstrueerd had. Maar nee, de heer Mann was niet van plan om ook maar iets vrij te geven van zijn duistere ‘hockey stick’.”

“Uiteindelijk wisten de heren McIntyre and McKitrick via een omweg de data in handen te krijgen. Hun analyse was ontluisterend, het maakte bijna niet uit welke temperaturen er in Mann’s programma gestopt werden er kwam ten alle tijde een hockey stick curve uit.”

“Mann moest bakzeil halen en de grafiek was niet meer te vinden in het vierde rapport van het IPCC, maar het schandalige is dat er geen enkele rectificatie van deze opzettelijke misinformatie geplaatst is.
De media en de burger waren op het verkeerde been gezet en dit wilden alle betrokken (overheids) instanties graag zo houden!”

bron: http://www.klimaatfraude.info/de-kleine-ijstijd-de-valse-hockey-stick-en-zonnevlekken_101723.html

Dexter Deloyd

@Simon Heufeldt (22)

“Mochten dan blijken dat het inderdaad niks uitmaakt hoeveel broeikasgassen wij mensen uitstoten, dan hebben we nieuwe, zuinige en dus ook goedkopere technologieen ontwikkeld, en de basis gelegd voor een veel slimmer gebruik van grondstoffen.”

Schone energie tegen (w)elke prijs?

1. Verlies aan wetenschappelijke integriteit?

zie: US physics professor: ‘Global warming is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life’

“It is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist. Anyone who has the faintest doubt that this is so should force himself to read the ClimateGate documents, which lay it bare. (Montford’s book organizes the facts very well.) I don’t believe that any real physicist, nay scientist, can read that stuff without revulsion. I would almost make that revulsion a definition of the word scientist.”

bron: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100058265/us-physics-professor-global-warming-is-the-greatest-and-most-successful-pseudoscientific-fraud-i-have-seen-in-my-long-life/

2. Verlies aan journalistieke integriteit?

zie: Klimaatcritici gebruiken een valse troefkaart

“Die troefkaart is: ’verdeelheid onder wetenschappers’. De Engelse journalist George Monbiot heeft ragfijn aangetoond hoe de sceptici systematisch het idee aanwakkeren en verspreiden dat ’de wetenschap het er niet over eens is’, dat er ’nog veel onzekerheid is’ en ’dat je dan wel gek zou zijn als je grote sommen belastinggeld spendeert aan een mogelijk niet bestaand probleem’. Met als uitsmijter: ’Wij laten de economie toch niet ruïneren door angstzaaiers?’”

bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1183940/2009/12/14/Klimaatcritici-gebruiken-een-valse-troefkaart.dhtml

3. Verlies aan voedselproductie?

zie: Biofuels – Crime against humanity

“Jean Ziegler, UN Special Rapporteur from program “Right to food” said it on Friday 26th October 2007 that the production of biofuels will increase the hunger in the world and he’s basing his statement on the fact that production of biofuels had a significant role in increasing the price of some types of the food to a record level.”

.. “He also said that “the effect of transforming hundreds and hundreds of thousands of tones of maize, of wheat, of beans, of palm oil, into agricultural fuel is absolutely catastrophic for the hungry people.” Also he added that “wheat doubled in one year and the price of corn quadrupled, leaving poor countries, especially in Africa, unable to pay for the imported food needed to feed their people”. At the end he concluded that the production of biofuels is actually the crime against humanity.”

4. Verlies aan arbeidsproductiviteit?

zie: Spain Admits “Green Jobs” Program A Disaster

“The internal report of the Spanish administration admits that the price of electricity has gone up, as well as the debt, due to the extra costs of solar and wind energy. Even the government numbers indicate that each green job created costs more than 2.2 traditional jobs, as was shown in the report of the Juan de Mariana Institute. Besides that, the official document is almost a copy point by point of the one that led to Calzada being denounced [lit. “vetoed”] by the Spanish Embassy in an act in the U.S. Congress.”

bron: http://www.qando.net/?p=8481

5. Inperking van onze individuele vrijheden?

zie: Every adult in Britain should be forced to carry ‘carbon ration cards’, say MPs

“Every adult should be forced to use a ‘carbon ration card’ when they pay for petrol, airline tickets or household energy, MPs say.”

“Anyone who exceeds their entitlement would have to buy top-up credits from individuals who haven’t used up their allowance. The amount paid would be driven by market forces and the deal done through a specialist company.”

bron: http://www.mailonsunday.co.uk/news/article-1021983/Every-adult-Britain-forced-carry-carbon-ration-cards-say-MPs.html

6. Een nieuwe credit bubble?

zie: BUBBLE #6 – Global Warming, pagina 15:

“The new carbon-credit market is a virtual repeat of the commodities-market casino that’s been kind to Goldman, except it has one delicious new wrinkle: If the plan goes forward as expected, the rise in prices will be government-mandated. Goldman won’t even have to rig the game. It will be rigged in advance.”

bron: http://www.wolf1168.us/misc/Articles%20of%20Interest/THE%20GREAT%20AMERICAN%20BUBBLE%20MACHINE.pdf

Dexter Deloyd

@DD (27)

Toevoeging onder punt 3:

bron: http://www.our-energy.com/news/biofuels_crime_against_humanity.html

zie ook: http://www.fao.org/righttofood/publi08/Right_to_Food_and_Biofuels.pdf

hans paijmans

@ Dexter: ik troost me met de gedachte dat je tenminste geen kattekwaad kunt uithalen terwijl je je filippicas formuleert. Maar als je straks het schuim van je mond hebt geveegd moet je ons toch eens uitleggen waarom we onder de indruk moeten zijn van wat die petitiejongens allemaal over zichzelf beweren.

Natuurlijk is het in de USA veel meer de gewoonte dan hier om jezelf op de borst te slaan over je kennis en kwaliteiten, zelfs al bestaan die uit niet meer dan een bachelor-papiertje.

Verder het oude verhaal over de zogenaamde malversaties van Mann en de dreigende totalitaire CO2-staat. En natuurlijk de huiveringwekkende soap over het zogenaamde bedrog van de klimaatwetenschappers.

Doe nou eens normaal en houd je aan de waargenomen feiten. Hoef je al die andere onzin ook niet te verkopen.

Paai

Siempie Heufeldt

@DD26

Ik moet bekennen dat ik de opsomming niet helemaal snap. Als je suggereert dat ik pleit voor schone energie heb je mijn stukje niet helemaal goed gelezen (of ik was niet duidelijk, dat kan ook). Ik pleit voor een voorzichtigheidsprincipe dat als prettig bij-effect leidt tot versnelde innovatie, wat ons als mensheid heel veel geld gaat schelen en waar wij ons qua concurrentiepositie prima kunnen onderscheiden. Ik stoor me aan de teneur om maatregelen om de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken onder het tapijt te vegen als zijnde slecht voor de economie. Ik sprak laatst een ingenieur die mij kon vertellen dat het geen enkel probleem is om een auto van 1000kg netjes 1 op 30 te laten lopen. Bereken eens hoeveel je jaarlijks kunt besparen voor 10 miljoen voertuigen die nu 1 gemiddeld op 12 rijden. We kunnen de economische levensduur van onze bestaande bronnen met tientallen jaren rekken. Als je terug gaat rekenen over de laatste 20 jaar kun je een gevoel van spijt daarbij niet onderdrukken (ik niet).

Van de punten die je aanvoert kan ik alleen maar zeggen dat er mooie voorbeelden tussen zitten van personen die 1 mislukking aanvoeren om hun persoonlijke mening tot mondiaal-absolutistische waarheid te verheffen. Deze vond ik wel aardig: “It is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave.”

Ik denk dat die meneer het bijna goed heeft verwoord, maar dat hij eigenlijk bedoelde:”It is of course, the trillions of dollars, that have corrupted so many scientists, and have carried APS before it like a rogue wave.” En ik ben sceptisch genoeg om te betwijfelen of hijzelf immuun daarvoor is.

Ik ben bang dat je jezelf ook schuldig maakt aan het aanvoeren van de verkeerde argumenten om je punt kracht bij te zetten. Even losjes geparafraseerd: ‘Schone energie tegen elke prijs’, en dan de relatie leggen met verlies aan journalistieke integriteit. Ik kan jouw stelling dan samenvatten als: “indien we het onvoldoende bewezen vermoeden dat er een verband is tussen co2-uitstoot en klimaatverandering gebruiken om schone energie af te dwingen, dan leidt dat tot verlies van journalistieke integriteit.” Dat verband is gewoon niet aanwezig, en het artikel gaat ook helemaal niet over journalistieke integriteit. Ik denk dat ik heel goed begrijp hoe je het bedoelt, en ik ben ook bereid aan te nemen dat je motief zuiver is, maar ik denk ook dat je moet oppassen om niet nog meer complottheorieën de wereld in te helpen dan er al zijn.

Punt 3 zou ik uitstekend kunnen gebruiken als argument voor een verbod op het eten van vlees (maar ik zal daar wel gek zijn want ik vind het veel te lekker). Het zou als volgt klinken: “He also said that “the effect of using tens of thousands of acres of land that could perfectly well be used for the production of hundreds of thousands of tonnes of maize, of wheat, of beans, of palm oil, that are now being applied for the highly inefficient production of a luxury food like meat, is absolutely catastrophic for the hungry people.” Is geen speld tussen te krijgen. Mijn punt is dat punt nummer 3 riekt naar hypocrisie. Als je dat echt een belangrijke issue vindt, hoef je de klimaatpolitie niet te mobiliseren om daar iets aan te doen.

Bij punt vier wil ik alleen de opmerking plaatsen dat het me niets verbaast dat een eerste poging om je economisch model te herinrichten slecht uitpakt. Lijkt mij juist een reden om het nog een keer te proberen op basis van voortschrijdend inzicht, en dan met meer succes.

Dexter Deloyd

@Siempie Heufeldt (30)

Eigenlijk had ik gehoopt dat de punten die ik opsomde jou zouden doen aansporen om je -in mijn ogen althans- populistische standpunt omtrent schone energie te heroverwegen.

Uit jouw response verneem ik dat ik daar niet geheel in ben geslaagd. Begrijp mijn woorden echter niet verkeerd.

a. Ik ben niet tegen de invoering van schone energie.
b. Ik onderken dat die invoering offers vraagt (zowel van het individu als van de economie).

Waar ik wel mee in mijn maag zit is dat achter de invoering van die schone energie in mijn beleving een 7-koppig monster schuilt (soit.. 6-koppig omdat ik eerder 6 punten opsomde). Maar wat ik nóg kwalijker vind is dat dat 7-koppig monster volledig onzichtbaar blijft in de reguliere media, de huidige onderzoeksjournalistiek en de gevestigde politiek. Het heeft er alles van weg dat ik op mezelf ben aangewezen om de contouren van dat 7-koppig CO2 monster aan te duiden.

Dus nee.. je slaat de plank volledig mis als je mijn bezorgdheid over de journalistieke integriteit als volgt wilt weergeven:

“indien we het onvoldoende bewezen vermoeden dat er een verband is tussen co2-uitstoot en klimaatverandering gebruiken om schone energie af te dwingen, dan leidt dat tot verlies van journalistieke integriteit.”

Laat ik je dan uitnodigen het relaas van US physics professor Harold Lewis eens verder te lezen.

.. “Anyone who has the faintest doubt that this is so should force himself to read the ClimateGate documents, which lay it bare. (Montford’s book organizes the facts very well.) I don’t believe that any real physicist, nay scientist, can read that stuff without revulsion. I would almost make that revulsion a definition of the word scientist.”

En neem dan nogmaals dat stukje uit Trouw in beschouwing. Kun je dan ook vaststellen dat Trouw in het licht van de hele ClimateGate affaire moedwillig op zoek is naar een bliksemafleider door de discussie in te zetten op de grote sommen geld die met het klimaatbeleid gemoeid zijn? Daarmee zal de burger wel even zoet zijn zo is kennelijk de gedachtegang. Die hoeft dan even niet meer te peinzen over de fraude achter het global warming verhaal.

Zie je in dat laatste nu met mij ook de contouren van een drakekop?

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.