In beeld

De inhuldiging van koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag in De Nieuwe Kerk de eed afgelegd. Daarin zweerde hij trouw aan de Grondwet en beloofde hij de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen van het koninkrijk te beschermen, onder het oog van vele hoogwaardigheidsbekleders en andere gasten.
Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag in De Nieuwe Kerk de eed afgelegd. Daarin zweerde hij trouw aan de Grondwet en beloofde hij de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen van het koninkrijk te beschermen, onder het oog van vele hoogwaardigheidsbekleders en andere gasten.